Magdalena
Věřím v kreativitu a moudrost plynoucí z Lásky, kterou v sobě mohou lidé vzájemně probouzet.
Nastavuji zrcadlo v otázkách osobního růstu a mezilidských vztahů.
Pomáhám porozumět situacím a změnám, které sebou život přináší, hledat a pochopit momenty ve kterých jsme se ztratili a přijali cizí pravdy, jenž s námi v hloubi duše nesouzní.… více o mně.

Dvacet čtyři let zkušeností v oblasti reklamy na krásu a krásný život, z toho 18 let jako vizážistka.

Spolupráce s výraznými osobnostmi veřejného života, ženami různých oborů i společenských skupin a jejich otevřené zpovědi mi odkrývaly různé formy myšlení, vnímání světa i jejich nepřiznané / nevědomé motivace. Současně jsem vnímala jak mohou cit a pár tahů štětcem změnit pohled člověka na sebe, svůj život i přístup k němu.

Od malička jsem výrazně vnímala disharmonii v mezilidských vztazích a silná touha po harmonii rozvinula schopnost vnímat nejen ženskou krásu, ale i ženský půvab vycházející zevnitř.
Těžká životní období ve mně probouzela hlubší otázky a s rozpadem mé vlastní rodiny, začalo intenzivní pátrání po skutečných příčinách problémů ve vztazích. Ve spojení se spirituálními zkušenostmi, kterými jsem nečekaně procházela přišla jednoduchá poznání o sobě, životě, jeho základních principech a přirozeném řádu v nás.
Tato poznání sebou přinesla nadhled a zcela nový pohled na život.

Svět podvědomí mě pohltil a já chtěla znát víc. Následovaly roky konzultací, seminářů, přednášek psychologie a studia ezoterních pramenů, filosofických i alternativních směrů.
Pečlivé tříbení myšlenek mě po letech samostudia dovedlo k učení Etikoterapie, jenž se zabývá uzdravováním nemocných vztahů.
Etikoterapie je zcela v souladu s mými životními zkušenostmi a rozšířila můj obzor o další porozumění a cit pro detail v celistvém pohledu na krásu člověka.

Nabízím pravidelnou duševní hygienu i občasné nastavení zrcadla pro ty, kteří již cítí či chápou, že v “civilizovaném světě” je k životní harmonii zapotřebí více než to, co přináší výhradně materialistický pohled na svět. …schovat

Magdalena

Konzultace

Semináře

OSOBNÍ KONZULTACE

více …

KONZULTACE KRÁSY

více …

TÉMATICKÁ SETKÁNÍ

více …

UMĚNÍ KRÁSY

více …

Osobní konzultace

 

Společně otevíráme dialog uvolňující zastaralé formy myšlení a vytváříme prostor k hledání podstaty Vašeho problému.

Bližší informace a objednání ke konzultacím na tel. čísle: 603 231 929

Konzultace krásy

Doba trvání: 2 hodiny cena: 3 000,- Kč/ osoba

Jedná se o konzultaci líčení, komentovanou jazykem symboliky.

Průběh:
– úvodní rozhovor
– úprava obočí
– komentované líčení
– konzultace Vaší kosmetické výbavy a doporučení

Škola líčení

 

Doba trvání: Individuální cena: individuální

Škola líčení komentovaná krok po kroku.
Líčíte se sama pod mým vedením.
Rozsah a délku domlouváme dle individuální potřeby.

Tuto službu je možné rezervovat na základě předchozího absolvování “Make-up konzultace” či “Ženského kruhu”.

Umění krásy

Dvojice

Sobota 10:00 – 15:00cena: 3 000,- Kč/ osoba

Škola líčení v kombinaci s přirozenu formou art terapie. Vznikla s myšlenkou na rozvoj a upevňování vztahů mezi ženami /maminky s dcerou, sestry, kamarádky či kolegyně/.
Rozvíjí cítění, ženskost a techniku líčení.

Líčení je zde nástrojem a cestou, nikoli pouhým cílem. Pracujeme s citem, doteky, otevřenou komunikací a techniku líčení zdokonalujeme i skrze hlubší vedení.
Líčíte ženu ve Vaší dvojici, se kterou jste si navzájem živým plátnem i zrcadlem.

Síla podvědomí se vždy nějakým způsobem projevuje v našem chování. Pod maskou naučených gest a stereotypů, je stejně jako pod make-upem ukryta podstata, ze které je třeba vycházet.

Po absolvování základní části je možné si rezervovat pokračování, kde pod mým vedením líčete již každá sama sebe.

Telefonicky či zasláním zprávy si můžete zarezervovat termín, který Vám vyhovuje.

Tématická setkání

 

Následujeme cit a zdravý rozum, či nás řídí pud a strach?

Cílem tématických setkání je vynášet na povrch různé zkušenosti, pohledy a otázky vedoucí k zamyšlení a uvědomění si různorodost pohledů na jednotlivé situace. Bourat nefunkční stereotypy v myšlení, které sebou nesou zastaralé názory či laciné pravdy dnešní doby.

Každá jsme jiná a každá řešíme v různém čase různá témata. Žijeme v různých prostředích, máme rozmanité představy, předpoklady i možnosti. Máme také svobodnou vůli a možnost volby.

Svět krásy, kult mládí, sexu a dokonalosti všude kolem nás. Jaký vliv má dnešní doba, časopisy, reklama, média, trendy a naše “vzory” vliv na nás a co to vnáší do našich myslí a životů? Co to v nás vyvolává a kam nás to žene? Jak běžně fungujeme a jak se nenápadně posouvají naše i obecné hranice? Jak se to odráží v našich domovech, partnerstvích a na našem zdraví?

Co nás trápí v otázkách krásy a sebepřijetí?
Co bychom na sobě rády změnily a proč? Jaký pohled na svět ženské krásy a její důležitost jsme přijaly za své? Jak se s nadhledem orientovat v nepřeberném množství kosmetiky, rad a informací všeho druhu kolem nás?

Co znamená mateřská láska, kde je zdravá hranice oddělující lásku opičí? Co přenášíme nevědomě na své děti? Jak tím ovlivňujeme vztahy a spolupráci mezi mužem a ženou?

Kde skončila zdravá hranice feminismu a kde začal ženy okrádat namísto chránit?
Kde končí ženskost a začíná lacinost? Kde končí mužnost a začíná hrubost a co to vlastně znamená?
“Vychováváme” k obrazu našemu, či podporujeme to nejlepší k obrazu jejich vlastnímu?

Chráníme naše děti či se za ně schováváme a využíváme k manipulaci s muži? Proč se tak děje?
Uvědomujeme si všechny souvislosti?

Zkušenost, jakou si přišla naše duše udělat a témata, která si vybrala ke zpracování, se odráží v našem chování i ve fyzickém těle.
Dávná, skrytá zranění a nepochopení nahradila zcela přirozený vnitřní řád v nás chaosem. Postupně tento chaos odkrýváme, pojmenováváme a kousek po kousku tak otevíráme přirozený léčivý proces vedoucí k vnitřní harmonii.

Máte-li zájem o setkání ve Vašem ženském kolektivu, kontaktujte mě prosím na čísle 603 231 929.

 

Termíny

SEMINÁŘE

Umění krásy

22.9. 2018 010:00 – 18:00

Tématická setkání

PŘEDNÁŠKY

Cítit se krásná v každém věku … Přednáška v komunitním centru pro aktivní seniory Právě teď

6.6. 2018 15:00

 

Očima druhých

Tereza KOSTKOVÁ

Kateřina BROŽOVÁ

Simona SZTULOVÁ

Lucie KŘÍŽKOVÁ

Zamyšlení

Úvodní slovo

více …

Láska

více …

Duchovní inteligence

více …

Otevřená mysl

více …

Partnerství

více …

Homo sapiens

více …

Úvodní slovo

Mé názory a zamyšlení vychází z víry ve vyšší princip, zdravý selský rozum, lidskost a osobní zkušenosti.
Nesouvisí se slepou vírou v církev, vědecký mainstream, stávající systém, trendy či jiná davová náboženství.

Jak to všechno začalo?

… Náročné dětství a jasné vnímání, že ti „dospělí“ dělají spoustu nesmyslných a zbytečných věcí…

NIKDY JSEM NEPŘIJALA ZA SVOU MYŠLENKU, ŽE TO NEJDE JINAK A LÉPE.

Základní principy života jsou jednoduché. Pochopení všech souvislostí, však vyžaduje více času a hluboký zájem o ně.

Dokonalost v našich životech bývá iluze, které se dle svých domněnek a představ často pokoušíme dosáhnout za každou cenu. PROČ?

Láska

 

LÁSKA je výchozí podstatou vesmíru i veškerého života, vývoje a růstu v něm.
Silou, která spojuje bez ohledu na věk, pohlaví, hranice, kulturu, postavení či názory.

Mylné či romantické představy o ní, nás často udržují ve vztazích, které nás neobohacují a přirozeně nefungují, či nás z nepochopení skutečného problému ve vztahu bezhlavě ženou do úniků a vztahů, které opakovaně troskotají či plní pouze společenskou funkci.

Láska je laskavost i pevná hranice, která chrání nás i druhé.
V případě nedostatku vytváří, různé formy závislostí, které /kromě těch notoricky známých/ jako závislosti nevnímáme.
Chceme skutečně Lásku a její naplňující prožívání, nebo jen zdánlivý pocit, že ji máme?
Jsme naplnění Láskou či chceme po druhých, aby zaplnili naši prázdnotu?

Přišli jsme se učit a růst. Poznávat život, rozmanitými cestami a formami.
Absolvujeme “školu života”, abychom skrze zkušenosti, prožitky a naše následná rozhodnutí lépe poznali sebe samé. Procházíme různými vztahy a situacemi ve kterých máme možnost na vlastní kůži prožít a procítit život z různých stran a hlouběji jej tak pochopit.
Je to škola, ve které můžeme postupně rozvázat mnohá karmická zauzlení a navracet se k původní harmonii.

V momentech, kdy nad Láskou v nás vítězí strach, sobectví, nenávist, závist, pocit křivdy, pomstychtivost, žárlivost či jiné naše stinné stránky …… a my jim dovolíme se v nás rozvinout, ztrácíme pevné ukotvení v sobě samých, svou přirozenost a zdravý úsudek. Máme potřebu kontrolovat vnější svět, protože jsme svou vlastní vnitřní čistotu a sílu neuchránili.
Nevnímáme a nepřipouštíme si souvislosti a dokola omlouváme své vlastní chování, chováním druhých.

Všechny další životní situace i mezní momenty, před které jsme postaveni, tak vnímáme přes filtry našich dosavadních i zapomenutých zkušeností. Ty nás uzavírají do bublin svých vlastních realit a nedovolí nám vidět život takový, jaký je.
Pokud svou mysl nerozvíjíme , stávají se tyto bubliny postupně větší zátěží, která se odráží na našem psychickém i fyzickém zdraví. Jsou tak „srostlé s naší osobností“, že nejsme schopni vidět nepřirozenost a často i absurditu našeho myšlení.

Láska je silným, zdravým zdrojem energie a naší přirozenou hnací silou. Z toho důvodu je nám touha po Lásce vlastní.

Milující bytost, nám může sílu a chuť Lásky připomenout, nemůže však nedostatek naši vlastní Lásky nahradit.

Duchovní inteligence

Nepamatuji se, jaká situace ve mě vyvolala potřebu zamyslet se na toto téma, ale v každém případě jsem přemýšlela o tom, jak je možné, že se někteří lidé i přes vysoké IQ, výrazné EQ a kvalitní vzdělání, chovají v jistých situacích tak, jak se chovají…

Uvědomila jsem si, že naší součástí je něco, co o nás vypovídá daleko víc, než se na první pohled zdá. Něco, co nás přesahuje, co se nedá změřit či spočítat. Myšlenky volně plynuly a mě napadlo: “Duchovní inteligence” …

Rozvíjela jsem myšlenky dále…
Míra citu a svědomí, skrze kterou v daném čase vnímáme, myslíme, mluvíme a jednáme.
Vnitřní síla, která je silnější a tvořivější než jsou intelekt bez citu a empatie bez svědomí.

Ve zlomových okamžicích našeho života, nám pomáhá se rozhodovat, na základě hlubších souvislostí.

Tyto myšlenky přicházely lehce a připadali mi samozřejmé a jednoduché… najednou jsem si uvědomila, že už to přeci muselo někoho napadnout?! Zadala jsem “Duchovní inteligence” do vyhledávače a objevila tento článek:

SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

Na samém počátku 20.století se stalo velkým tématem IQ (inteligence quocient-inteligenční kvocient). IQ charakterizuje schopnost, kterou používáme, řešíme-li logické nebo strategické problémy. Je označována také jako racionální inteligence.
K jejímu měření byly vyvinuty testy, které se staly prostředkem pro třídění lidí podle stupňů inteligence. Jejich výsledky by měly údajně označovat schopnosti lidí. Čím vyšší má člověk IQ, tím vyšší je podle této teorie jeho inteligence.

V polovině 90. let Daniel Goleman popularizoval výzkumy mnoha neurologů a psychologů, které ukazují, že stejnou důležitost jako IQ má i EQ (emocionel quocient-emoční kvocient ) označující emocionální inteligenci.
Díky této inteligenci jsme schopni si uvědomovat naše vlastní pocity a pocity ostatních lidí. Dává nám schopnost vcítění a soucitu, motivaci a možnost vhodně reagovat na bolest nebo nepříjemné pocity. Emocionální inteligence je základním předpokladem efektivního používání inteligence racionální. Jsou-li poškozeny ty části mozku, kterými cítíme, pak také méně účinně myslíme.

Na základě dalších, dosud nezpracovaných, vědeckých údajů je patrno, že existuje ještě třetí typ inteligence. Jestliže má být náš obraz lidské inteligence úplný, musíme vzít v úvahu také tuto inteligenci, kterou je spirituální nebo-li duchovní inteligence.
Jedná se o inteligenci, s jejíž pomocí řešíme problémy smyslu a hodnot. Inteligenci, díky které můžeme dát našim činům a našim životům širší, bohatší a smysluplnější kontext. Inteligence, která nám umožní jeden způsob jednání (či životní dráhu) vyhodnotit jako smysluplnější než nějaký jiný. Duchovní inteligence je totiž nutným základem pro efektivní fungování jak racionální, tak emocionální inteligence. Jde o naši nejvyšší inteligenci.

Ve slovníku je “duch” označován jako “oživující či vitální princip- to, co dává fyzikálnímu organizmu život a odlišuje jej tak od jeho materiálních prvků (“dech života”). Lidské bytosti jsou duchovní stvoření, protože je pohání potřeba klást “podstatné” či “nejvyšší” otázky jako jsou: “Proč jsem se narodil? Co je smyslem mého života? Proč bych měl jít dál když jsem unavený, deprimovaný či se cítím poražen?”
Ve skutečnosti jsme nejen poháněni, ale jako bytosti přímo definováni specificky lidskou touhou nalézt smysl života a hodnotu toho, co děláme a zakoušíme. Máme touhu vnímat svůj život v nějaké větší, smysluplné souvislosti, ať už je to rodina, společenství, fotbalový klub, naše práce, náboženské zázemí nebo svět jako takový. Toužíme po něčem, o co bychom mohli usilovat. Po něčem, co nás samotné a pouhý přítomný okamžik přesahuje. Po něčem, co dá nám a našim činům hlubší smysl.

Racionální ani emocionální inteligence, ať zvlášť nebo dohromady, nestačí k úplnému vysvětlení komplexnosti lidské inteligence a nepřeberného bohatství lidské duše a fantazie. Počítače mají vysoké IQ, vědí, co to jsou pravidla a jak je lze bezchybně provádět. Zvířata mají často vysokou emocionální inteligenci, mají smysl pro situaci, ve které právě jsou a umějí vhodně reagovat. Ale ani počítače ani zvířata se nikdy neptají, proč máme taková pravidla a situace a zda by mohla být jiná nebo lepší. Pohybují se pouze uvnitř daných hranic. Duchovní inteligence dělá z lidí tvořivé bytosti, které mohou měnit pravidla i své vlastní hranice.

Duchovní inteligence nám dává schopnost rozlišovat. Dává nám smysl pro mravnost i schopnost mírnit tuhá pravidla porozuměním a soucítěním, právě tak, jako schopnost vidět, kde mají porozumění a soucit hranice. Pomocí ní se potýkáme s otázkami dobra a zla a rozvíjíme naše nerealizované možnosti- sníme, usilujeme, zvedáme se z bláta. Především touto transformační silou se duchovní inteligence liší od inteligence emocionální.
Protože duchovní inteligence působí doslova mimo mozková centra, ze sjednocujících neurologických funkcí mozku, integruje všechny typy inteligence. Teprve ona z nás dělá plně racionální a duchovní bytosti.

V ideálním případě naše tři základní inteligence pracují společně a navzájem se podporují, protože náš mozek je navržen tak, aby pracoval tímto způsobem. Nicméně každá z těchto tří inteligencí má oblast, ve které je silná, a proto mohou fungovat i zvlášť. Z toho důvodu nemusíme mít nevyhnutelně vysokou či nízkou inteligenci ve všech třech oblastech současně.
Člověk nemusí mít vysokou racionální inteligenci, nemusí mít vysokou duchovní inteligenci, ale může mít při tom vysokou inteligenci emocionální. Stejně tak může mít vysokou inteligenci racionální a může mít nízkou emocionální a duchovní, atd.

Mnoho lidí dosáhlo úrovně materiálního blaha, a přece cítí, že jim něco chybí, že chtějí něco víc. Mnozí mluví o prázdnotě “zde”, a přitom poukazují na oblast kolem srdce. To “víc” má zřídkakdy spojitost s formálním náboženstvím. Duchovní inteligence není nutně spojena s náboženstvím a zbožnost nijak nezaručuje vysokou duchovní inteligenci. Konvenční náboženství představuje vlastně jakýsi soubor pravidel a přesvědčení vnucených z vnějšku.

Duchovní inteligence je vnitřní vrozená schopnost lidského mozku a psýché, která čerpá ze srdce samotného univerza jako ze svého nejhlubšího zdroje. Je inteligencí duše, kterou se můžeme uzdravit a díky ní dosáhnout celistvosti. Toužíme po “hlubší jednotě a společenství”, ale nalézáme k tomu jen málo zdrojů v našich bytostech svázaných egem a v symbolice či institucích naší kultury.
Inteligence spirituální spočívá v hlubší části lidského Já a je napojena na moudrost přesahující ego či vědomou mysl. Pomocí ní rozeznáváme nejen existující hodnoty, ale také tvořivě objevujeme nové. Vytváří samotnou možnost mít hodnoty. Tak předchází všechny specifické hodnoty a jakoukoliv konkrétní kulturu. Předchází všechny formy náboženského vyjádření, které může mít. Díky ní je náboženství možné, ale ona sama na něm nezávisí.

Vědci již provedli většinu základního výzkumů odhalující nervové základy duchovní inteligence v mozku, jenže převažující paradigma racionální inteligence zatlačuje další bádání svými vlastními údaji.
Začátkem 90.let americký neuropsycholog M. Persinger a později neurolog V.S.Ramachandran provedli výzkum existence tzv. “bodu Boha” v lidském mozku. Toto centrum je umístěno v nervových spojích spánkových laloků. Jak bylo zjištěno, jsou aktivní, kdykoliv jsou zkoumané subjekty podrobeny diskusi o duchovních či náboženských tématech. “Bod Boha” nedokazuje boží existenci, ale ukazuje, že mozek se vyvinul tak, aby mohl klást nejvyšší otázky, aby měl a využíval citlivost pro vyšší hodnoty a smysl.
Práce rakouského neurologa W.Singera z 90.let o “vazebním problému” ukazuje, že v mozku existuje nervový proces, který je plně věnován sjednocování a vyhodnocování naší zkušenosti. Je to nervový proces, kdy doslova “svazuje” naši zkušenost dohromady. Před tímto výzkumem vědci rozpoznávali pouze dvě formy organizace mozkových neuronů.
První formou jsou sériové neuronové spoje, které jsou základem naší racionální inteligence. Tyto spoje umožňují mozku provádět pravidla, myslet logicky-racionálně, prostě krok za krokem.
Druhou formou jsou neuronové sítě, které náhodně spojují stovky tisíc náhodně pospojovaných neuronů do jiných masivních svazků. Jsou základem emocionální inteligence, která rozpoznává obrazce a buduje struktury jednání.

Harvardský neurolog a antropolog T. Deacon nedávno publikoval práci o počátcích lidského jazyka, ve které dokazuje že jazyk je výlučně lidská, symbolická a významotvorná aktivita, která se rozvinula současně s rychlým rozvojem čelních mozkových laloků. Řečeno evolučním jazykem, jeho práce ukazuje, že jsme doslova použili duchovní inteligenci k tomu, abychom zvětšili mozek. Duchovní inteligence nás naprogramovala k tomu, abychom se stali tím, čím jsme a dává nám možnost dalšího “přeprogramování”- k růstu a transformaci, k dalšímu vývoji našeho lidského potenciálu.

Duchovní inteligenci používáme k tomu, abychom byli tvořiví. Obracíme se k ní, když potřebujeme být pružní, tvořivě spontánní, mít vizi. Používáme ji ke svým existenciálním problémům- když se cítíme ve slepé uličce, uvězněni našimi vlastními návyky a neurózami v minulosti, když se potýkáme s chorobou nebo žalem. Dává nám hluboký cit pro smysl životních zápasů. Ty naše nejtěžší existenciální problémy v životě vyvstávají mimo oblast toho, co očekáváme a důvěrně známe mimo daná pravidla.
Jedná se o pravidla, které přesahují minulou zkušenost, to, s čím umíme zacházet. Hranice mezi oblastí ve které dobře víme, co jsme a oblastí, ve které jsme ztraceni a zcela bezradní. Duchovní inteligence je náš smysl pro hluboký intuitivní cit a hodnoty, je našim průvodcem po okraji. Je to naše svědomí.

Duchovní inteligence nám umožňuje zacelovat trhlinu mezi “já” a těmi ostatními. Ale pouhá emocionální inteligence nám tuto průrvu nepomůže překonat. Musí přijít duchovní inteligence, abychom mohli pochopit, kdo jsme a co pro nás věci znamenají a jaký význam mají ostatní v našem vlastním světě. Pomáhá nám přerůst naše bezprostřední egocentrická já a dosáhnout hlubších vrstev, které jsou v nás ukryty a s její pomocí jsme schopni žít život v hlubší rovině smyslu.
Abychom plně ovládli naši duchovní inteligenci, je někdy nutné pohlédnout do tváře pekla, setkat se s možnostmi zoufalství, bolesti, hlubokého utrpení či ztráty a nalézt s nimi smíření. “Když se ztotožníme se ztrátou i ztráta je zakoušena bez odporu.” říká starobylý čínský text zvaný jako Tao-te-ťing. Musíme toužit někdy až v nejhlubším nitru naší bytosti, abychom nalezli smysl, který nás osloví- příslib něčeho nového, čistého, oživujícího.
Pak můžeme nalézt to, po čem toužíme a podělit se o plody našeho tvůrčího objevu s ostatními. Židovský mystik rabbi A. Heschel řekl: “Jsme blíže k Bohu, když se ptáme, než když si myslíme, že známe odpovědi.” A B. Pascal napsal jménem Boha: “Nehledali byste mne, kdybyste mne už nenalezli.”

Zpracováno dle: Danah Zohar, Ian Marshall- Spirituální inteligence

Otevřená mysl

OTEVŘENÁ MYSL = ŽIVÉ MYŠLENÍ
V každém okamžiku životem ověřovaná a aktualizovaná již přežitá přesvědčení a nezdravé způsoby myšlení.

Základem je schopnost kritického myšlení a sebereflexe. Schopnost a ochota konstruktivní zpětnou vazbu dávat i přijímat.
Díky rozvíjení těchto schopností, má mysl možnost se průběžně očišťovat od převzatých názorů a nefunkčních způsobů komunikace v rodině, sociální bublině i kultuře ve které žijeme.

Život je přirozená forma vzdělávání v níž následujeme příklady, které s námi rezonují.
Důležitou roli v našem životě hrají vzory, se kterými se v době dospívání identifikujeme. Názory druhých a to, zda je my sami v průběhu života následujeme a upevňujeme či tříbíme a měníme, je pouze naše zodpovědnost a svobodná vůle.

Školní docházka, je jedním z nástojů kontroly a vzdělávání v systému.
I zde, hrají naše “vzory” důležitou úlohu. Nejen svými znalostmi, ale zároveň svou lidskou kompetencí v utváření hodnotového žebříčku života v systému, který je třeba neustále očišťovat od zastaralých forem.

Při výchově je třeba citlivého přístupu, nadhledu a zohlednění různých úhlů pohledu a individuálních potřeb jedince pro zdravý, rovnoměrný vývoj a naplnění všech jeho fází.

Zlozvyky v myšlení a následně žití, nám často brání vidět život reálně se všemi jeho zákonitostmi a principy. Jejich genialita je tak ohromující a jednoduchá zároveň, že zkrátka nevěříme, že je to Pravda.
Jsme stále dokola zneužíváni dogmatem „rozumu“ bez citu.

Naše dnes již tak předrážděné mozky systém “chytře” zneužívá k vymytí zdravého selského rozumu a logiky.
Jeho jednoduchost a čistotu nahrazuje překombinované a složité myšlení vedoucí ke zkratkovitosti.
Díky nálepkování a škatulkování se tak postupně ztrácíme v překladu a povrchnosti.

Necítíme dávno přirozený řád života a bez umělých pravidel a právního ověření se bojíme věřit a žít. Smlouvy na cokoliv a stále šílenější kontrola druhých, vyvíjí tlak v rodinách i společnosti. Ve strachu a sobeckosti zabíjíme poslední opravdovost v nás.

Tam, kde jsme se odklonili od původních zákonů přírody, porušujeme přirozený tok života a následky si neseme jako jednotlivci i lidstvo jako celek.
Neznalost zákona neomlouvá, zde platí daleko více, než jsme schopni dohlédnout. Vyšší spravedlnost, o kterou se většinově nezajímáme, sebou nese následky, které si jen nedáváme do souvislostí.

Nemusíme přečíst stovky knih, abychom moudře žili, stejně jako nás z paměti odříkané citáty slavných nečiní moudrými.
V řízení velkých společností i zemí nebývají moudří, ale většinou “pouze” inteligentní lidé.
Nedílnou součástí moudrosti je cit a morální kodex života v Pravdě. U inteligence tato podmínka není.

Skutečná vzdělanost a hluboká moudrost, jsou výjimečná kombinace.
Bohatství, popularita, vzdělání či fyzická krása a s nimi přicházející pocit vyjímečnosti, vlastní důležitosti a nadřazenosti, často zadusí nezbytnou pokoru a opravdovost dříve, než-li člověk dozraje svému “úspěchu” i lidsky. Díky nepochopení a nezvládnutému egu, se tak uzavírá skutečný lidský potenciál a vývoj jednotlivce i společnosti.

Pocity jsou živoucí částí vědění člověka.
Jsou to aktuální informace z našeho vnitřního prostředí, které zásadním způsobem ovlivňují vnímání okolního světa i sebe samých.
Jsou-li naše základní lidské potřeby a to včetně těch emočních, dlouhodobě potlačované či nezpracované, podprahově nás v “dospělosti” ovládají.

Pocity jsou nedílnou součástí otevřené komunikace. Schopnost pracovat s nimi, je ve vývoji člověka, lidstva a ozdravení zastaralého systému v dnešní zrychlené době, nezbytná.

Otevřená mysl je živou vodou našeho života.
Díky živé mysli opakovaně tříbíme svá poznání a přijímáme Pravdu vyšší, nikoli většinově uznávanou či pohodlnější a výhodnější.

Partnerství

Partnerství jako princip, je pevným základem fungujícího vztahu.

Vztah je živý, vyvíjející se organismus, jehož forma i úroveň, se mohou v průběhu času měnit.
Princip partnerství funguje v rodině stejně jako ve vedení společnosti.
Manželství, milenecký vztah, přátelství, rodičovství i vztahy pracovní se tedy pohybují v rozmezí od partnerství až po různé formy zneužívání a násilí.

Nejsme-li ve vztahu schopni principu partnerství, více či méně energeticky parazitujeme na svém okolí.

Schopnost navazovat a vytvářet zdravé citové vazby se utváří v rodině a následně společnosti.
Viděním se „očima svého okolí“ a osvojením si jeho vzorců myšlení, stává se naší základní potřebou, uspokojovat tento sebeobraz a vzorce za každou cenu, byť sebedestruktivním způsobem.

Osobnost, která není důsledkem tohoto filtru ve vnímání, schopna vidět se reálně, těžko zvládá PARTNERSTVÍ a používá náhradní formy jako jsou manipulace či hrubost a násilý.
Manipulace nemusí být vždy vědomá a proto nemusí nezbytně vycházet ze zlého záměru. Může být nástrojem v rukou „nešťastného“ člověka s přejatými vzorci chování a nevnímání souvislostí.

Míra dramatu, které člověk vytváří je ukazatelem rozdílu mezi realitou a tím jak sebe a okolí vnímá a prožívá.

Osvobozením se od nemocných vazeb a těchto dramat opouštíme minulost a můžeme začít vytvářet a žít nesobecké, naplněné vztahy se svým okolím.

Jsme součástí přírody a zákonitostem symbiózy podléhají buňky, stejně jako člověk.
Narozdíl od nich máme k dispozici i cit, mozek a slovo, tak s nimi vědomě pracujme.

Homo Sapiens

Nejvyšší dosaženou kompetencí člověka je lidskost.
Tato kompetence vede ke spolupráci a dlouhodobému rozvoji bez ohledu na věk, obor, vztah či pozici ve kterém působí. Skryté patologie, které nemusí být na první pohled patrné, se projeví převážně ve zlomových okamžicích.
Skutečná vnitřní dospělost a vyzrálost souvisí více než s věkem s vnitřní motivací člověka, která ho žene či brzdí ve vývoji a ochota si tuto motivaci připustit, uvědomit a přehodnotit.

Člověk žijící v nevědomosti, dokáže bez ohledu na intelekt, vzdělání a dobré životní podmínky napáchat nejhorší škody a zločiny na lidství.
Opětovné propojení se se svým vyšším JÁ – uvědomění si a přijetí duchovního původu člověka a následné naplnění významu jeho honosného názvu Homo sapiens, je dalším možným krokem a výrazným skokem ve vývoji lidstva.

Je to nevnímání a nepochopení všech souvislostí, které nám život každodenně přináší a ukazuje. Namyšlenost člověka, který ještě nepoznal sám sebe, říká si pán tvorstva, řadí nás mezi zvířata a chce plenit a vládnout namísto pečovat a vést.
Obecně přijaté pravdy, kterými jako bychom zakleli a uvrhli člověka do opakovaného následování nemocných vzorců rodičů, skupin a celých společností parazitujících, namísto spolupracujících se svým vlastním druhem.

Zásadní rozdíl v životě zvířete a člověka, je postupný rozvoj myšlení ve spojení s citem, svobodnou vůlí a přijetím zodpovědnosti za svá rozhodnutí ve všech oblastech svého života.
Opravdovost, přehodnocení a posun. Pohyb a růst – základní princip vývoje celého vesmíru jako opak sebedestrukce a zničení.

Z toho jasně vyplývá, že jsou mezi námi jedinci, kteří k Homo sapiens ještě nedozráli. Není to však záležitost druhu, avšak nepochopení a nepřijetí zodpovědnosti za vnímání a vidění světa jednotlivců i skupin. Slepé následování pohodlného pudu, přizpůsobení myšlenkových pochodů, aby odpovídal stávajícímu způsobu života a neochota ke změnám a schopnosti přehodnotit a změnit svůj přístup k němu.

Hovoříme různými světovými a odbornými jazyky, ale nezvládáme základy otevřené komunikace člověka s člověkem.
Čteme zkratkovitě podle nálepek a označení škatulek ve své hlavě, které již v materialisticky pojatém základu kastují a třídí.
Peníze, moc, barva pleti, ale dokonce i vzdělání a pohlaví nás potom běžně rozdělují.

K čemu slouží naše přirozené vlohy a předpoklady?
Učíme se co nám není vlastní a ztrácíme schopnosti, které jsou nám přirozené… Proč??

Encyklopedické znalosti jsou pro ty, pro které je to přirozená forma poznání a mají k tomu předpoklady. Věřit ve vzdělánost, Lásku a zdraví je něco jiného, než s nimi obchodovat.

Naše nemocná, neživá mysl, udělala obchod ze všeho původně přirozeného a čistého: Slovo, vztah, děti, sex, vzdělání, zdraví i život sám. Díky materialistickému pohledu na svět, jsme se naučili obchodovat se vším.
Zneužili jsme Slovo a chtíč až nadoraz. Laciný marketing a peníze dokonale ovládli naše myšlení i svět.

Skutečně věříme, že můžeme bez následků zneužívat znalosti a dovednosti člověka a bez lásky vyrábět a množit cokoliv a kohokoliv? Že spolknutím pilulky vyřešíme daleko hlubší problém člověka a lidstva?

Bez ohledu na rychlý vývoj technologií, jsme stále především lidmi se základní potřebou naplnění zdravé citové vazby.

„Moderní“ věda, medicína, školství i další mainstreamově vnímané obory, vycházející z materialistického pojetí světa uchvácené rychlým vývojem technologií následují jejich překotný vývoj často za každou cenu. Nezajímajíc se o hlubší souvislosti si nepřipouští duchovní podstatu člověka, která se nenechá ošidit a opakovaně se hlásí o slovo ve formě fyzických i psychických nemocí, násilí a zastaralých forem řízení skupin a států. Není kam spěchat.

Naše největší nebezpečí není zbraň hromadného ničení v rukou šílence, ale nezpracované sobectví, nenasytnost a povrchnost v nás všech. Vidíme jen špičku ledovce, že zamrzá celý kopec nevidíme.
Co se stane když potlačíme vše co nás vede k tomu lepšímu z nás? Je budoucnost lidstva umělá inteligence v rukou bezcitných lidí?

Základní přirozený zdroj energie, který nám skutečně dochází a ohrožuje naše životy, budoucnost naší planety i budoucnost lidstva, je Láska a s ní úzce spjatý zdravý rozum.

Kontakt

Magdalena Soušková
Salon Be Lovely
Kolowratský palác
Na Příkopě 17
Praha 1
  +420 603 231 929
  magdalena@umenikrasy.cz