Magdalena
Věřím v inspiraci, kreativitu a moudrost plynoucí z lásky. Miluji poznání, objektivitu, původní spiritualitu a moudrost dávných filozofů, neodtrženou od reality každodenního života.
Podporuji odhodlání a tvůrčího ducha, nikoli však intriky, rivalitu a boj.

Věnuji se intuitivní terapii, etikoterapii a artterapii. Nastavuji zrcadlo v otázkách duchovního rozvoje, osobnostního růstu, vztahů a psychosomatiky. … více o mně

Od malička jsem citlivě vnímala disharmonii v mezilidských vztazích a silná touha po harmonii rozvinula schopnost vnímat ženskou krásu i ženský půvab, často spoutaný uvnitř.

Vizážistika mi umožnila spolupráci s výraznými osobnostmi veřejného života, ženami různých oborů i společenských skupin, jejichž otevřené zpovědi mi odkrývaly různé pohledy na svět, spletité formy myšlení i mnohé, nepřiznané si, motivace.

Těžká životní období ve mně vždy probouzela hlubší otázky a zásadní životní zvrat započal intenzivní pátrání po skutečných příčinách problémů ve vztazích. Ve spojení s nečekanými spirituálními zážitky přinesl jednoduchá poznání o sobě, životě i jeho základních principech a přirozeném řádu v nás.

Otevřel se mi svět podvědomí a já chtěla znát víc. Roky hledání a studia zákonitostí mě dovedly k učení Etikoterapie, zabývající se uzdravováním nemocných vztahů. Byla to láska na první pohled… celistvé shrnutí i doplnění mých osobních zkušeností s intuitivním vnímáním hlubin lidského těla, mysli a duše.

Nabízím duchovní rozvoj a podporu na cestě, jejíž mnohá zákoutí i prosluněná místa jsem sama prošla a vím co obnášejí, jak na nás působí i jak s nimi pracovat. …zavřít

Magdalena

Konzultace

Tématická setkání

Duchovní rozvoj

více …

Terapie

více …

Besedy

více …

Umění krásy

více …

Duchovní rozvoj

 

Plyne-li Váš život bez větších obtíží a přesto máte pocit, že Vám něco chybí, či “jen ” hledátě hlubší odpovědi, nabízím konzultace v rámci duchovního rozvoje.

Duchovní poznání a jeho praktikování oživuje přirozenou intuici a vnitřní řád člověka.
Přináší nové životní impulsy a inspiraci tam, kde zůstalo zdravé jádro a věcný přístup k životu.
Poskytuje nadhled a morální oporu v období významných životních rozhodnutí, změn, rychlého vzestupu, ale i v dobách stagnace, pádů a partnerských krizí.Cena konzultace: 700,-Kč – 1300,-Kč/ hodina.
Pro důchodce a sociálně potřebné v nouzi, na základě dohody.
Kontakt: 603 231 929

Terapie

Během konzultace hledáme společně životní situace, traumata či zranění na jejichž základě jste přijali omezující pohledy na život.
Postupně tak uvolňujeme i nevědomé, původní příčiny Vašeho nynějšího problému, dlouhodobé nespokojenosti či zdravotních potíží.

Terapie pomáhá přijmout a zvládnout těžká životní období a situace, které jsou „uzavřené“ či nevratné. Předchází i odbourává zacyklení se v negativním myšlení a zaujetí nemocného postoje k životu, které sebou dlouhodobá psychická zátěž a stres v kombinaci s neznalostí přírodních zákonitostí často nesou.

Společně procházíme spletité cestičky odpoutání se od traumatizujících podnětů až ke svobodnému nadhledu a přístupu k životu.Cena konzultace: 700,-Kč – 1300,-Kč/ hodina.
Pro důchodce a sociálně potřebné v nouzi, na základě dohody.
Kontakt: 603 231 929


Škola líčení

 

Doba trvání: Individuální cena: individuální

Škola líčení komentovaná krok po kroku.
Líčíte se sama pod mým vedením.
Rozsah a délku domlouváme dle individuální potřeby.

Tuto službu je možné rezervovat na základě předchozího absolvování “Make-up konzultace” či “Ženského kruhu”.

Besedy

 

Následujeme cit a zdravý rozum, či nás stále ovládá jen primitivní pud?

Cílem skupinových setkání je vynášet na povrch různé zkušenosti, názory a otázky vedoucí k zamyšlení a uvědomění si různorodost pohledů na jednotlivá témata a situace.
Vzájemně se inspirovat a bourat nefunkční stereotypy myšlení, zacyklené v zastaralých názorech a laciných pravdách dnešní doby.

Každý jsme jiný a každý řešíme v různém čase, různá témata. Žijeme v různých prostředích, máme rozmanité výchozí pozice, předpoklady i možnosti a naše představy o nás, pravdě a realitě, bývají zkreslené mnoha faktory… Naším prožíváním a vyhodnocováním událostí v blízkém i vzdáleném okolí, rodinnou, sociální i historickou kulturou, ve které se pohybujeme apod.

Duchovní původ člověka i celého vesmíru se promítá do každého osobního i společenského tématu, které jsou předmětem k diskusi.

Svět krásy, kult mládí, sexu a dokonalosti všude kolem nás. Jaký vliv má dnešní doba, časopisy, reklama, média, trendy a naše “vzory” vliv na nás a co to vnáší do našich myslí a životů? Co to v nás vyvolává a kam nás to žene? Jak běžně fungujeme a jak se nenápadně posouvají naše i obecné hranice? Jak se to odráží v našich domovech, partnerstvích a na našem zdraví?

Jak se s nadhledem orientovat v nepřeberném množství rad a informací všeho druhu?

Co nás trápí v otázkách krásy a sebepřijetí?
Co bychom na sobě rádi změnili a proč? Jaký pohled na svět lidské krásy a její důležitost jsme přijaly za své?

Co znamená mateřská láska, kde jsou její zdravé hranice dělící ji od lásky opičí?
Co přenášíme na své děti? Jak ovlivňujeme vztahy a spolupráci v rodinách?

Kde skončila zdravá hranice feminismu a kde začal ženy okrádat namísto chránit?

Kde je hranice mužnosti a lacinosti či hrubosti?

Co je zdravá sexualita?

Jaké jsou důvody homosexuality a o čem vypovídá?

Jakou hrozbou je umělá inteligence a co to vlastně znamená?

Jaké nebezpečí sebou přináší umělé oplodnění?

Jsme schopni vnímat jemné rozdíly a uvědomujeme si důležité souvislosti a následky?

Dávná, skrytá zranění a nepochopení nahradila zcela přirozený vnitřní řád v nás chaosem.
Nejbezpečnější ochrana před zklamáním a neporozuměním, je vnímat důležité detaily našeho života, přemýšlet o nich a začít se ptát.

V případě zájmu o debaty a besedy ve Vašem kolektivu, mě kontaktujte na čísle 603 231 929.

 

Umění krásy

Prožitkové programy pro ženy, kde líčení je cestou, nikoli cílem

„Dokonalý make-up“ je jedna z možností, která napomáhá uvědomovat si důležitost dobrého pocitu ze sebe samé. Teprve ve spojení s krásou ducha však vyniká podstata ženského půvabu, jehož původní čirost a úloha jsou ve smysluplném vývoji člověka a společnosti nenahraditelné.

Konzultace krásy

2 hodiny cena: 2 700 Kč
Jedná se o nalíčení, komentované jazykem symboliky. Z terapeutických důvodu se vidíte až v závěru líčení.

3 hodiny cena: 2 000 Kč / osoba
Varianta pro dvojici poskytuje možnost sledovat proces líčení na Vaší mamince, dceři, přítelkyni, sestře či kolegyni.

Art terapie líčením

7 – 8 hodin / Cena 2 000,- Kč / osoba / ve skupině 4-8 žen

Tato forma vznikla s myšlenkou na rozvoj a upevňování vztahů mezi ženami a generacemi /maminky s dcerou, sestry, kamarádky či kolegyně/.
Rozvíjí přirozenou spiritualitu, ženskost, kreativitu a techniku líčení.

Líčíte ženu ve Vaší dvojici. Jste si navzájem živým plátnem i zrcadlem.

Síla podvědomí se vždy promítá do našeho těla i chování. Pod maskou naučených gest a myšlenkových stereotypů se, stejně jako pod make-upem, skrývá podstata, kterou se společně učíme vnímat.


Rezervace programu a termínu na telefonním čísle: 603 231 929.
Na základě rozhovoru je možné sestavit individuální program.

Rezervace

KONZULTACE brzy v rezervačním systému zde.

TÉMATICKÁ SETKÁNÍ

Programy pro ženy či besedy ve vašem kolektivu, si dohodněte na telefonním čísle: 603 231 929.

Zamyšlení

Úvodní slovo

více …

Láska

více …

Duchovní inteligence

více …

Otevřená mysl

více …

Pocity

více …

Partnerství

více …

Homo sapiens

více …

Muž a žena

více …

Rozum a cit

více …

Pravda

více …

Úvodní slovo

Mé názory a zamyšlení vychází z víry v Boha, vyšší princip, zdravý selský rozum, lidskost, původní spiritualitu, osobní zkušenost a lásky k pravdě a objektivitě.
Nepodporuji slepou víru v církev, vědecký mainstream, stávající systém a trendy ani jakákoliv jiná davová náboženství.

Jak to všechno začalo?

… Náročné dětství a jasné vnímání, že ti „dospělí“ dělají spoustu nesmyslných a zbytečných věcí…

NIKDY JSEM NEPŘIJALA ZA SVOU MYŠLENKU, ŽE TO NEJDE JINAK A LÉPE.

Základní principy života jsou jednoduché. Pochopení všech souvislostí, však vyžaduje více času a hluboký zájem o ně. Uvedená témata a v nich použité příklady a přirovnání, slouží k základní představě o fungování podstaty života a dalších vazeb v něm, ke tříbení vlastních myšlenek a utvoření vlastního názoru.

Láska

 

LÁSKA je nejsilnější tvořivou energií.

V životě člověka je esencí povznášející Ducha. Nedílná součást vnitřní svobody a harmonie, spojující lidi bez ohledu na věk, kulturu, náboženství, postavení či názory.

Mylné či romantické představy o Lásce, nás často udržují ve vztazích, které nás nenaplňují a přirozeně nefungují, či nás v případě nepochopení skutečného problému ve vztahu bezhlavě ženou do úniků a vztahů, které opakovaně troskotají či plní pouze společenskou funkci.

Pojem Láska, získal díky vývoji v materialisticky pojímaném světě nálepku “cukrové vaty”, která nemá valného významu. Láska však obnáší především zodpovědnost vůči sobě i druhým, opravdovost a kritické myšlení k zastaralým pravdám i novým trendům.

Jako základní lidská potřeba, vytváří v případě nedostatku závislosti, které často jako závislosti nevnímáme.

Vítězí-li v nás v momentech zklamání či psychického strádání a bolesti sobectví, vytváříme prostor pro strach, zahořklost, nenávist, závist, pocit křivdy, žárlivost či pomstychtivost. Pokud v sobě tyto slabosti živíme, nenápadně se šíří hlouběji a my se vzdalujeme svému vlastnímu přirozenému zdroji síly a zdraví.

Náš život je, zjednodušeně řečeno, školou Lásky a sebepoznání.
Procházíme různými životními lekcemi, kterými nás provázejí více či méně milující „učitelé“.

Na základě jejich „vyučovacích metod” cítíme různé projevy života, bez ohledu na to, zda jde o soukromou či odbornou sféru života. Tím, co v nás vyvolávají a co v nás podporují, poznáváme, krom jiného, podstatu jejich i sebe samých.

Co vše si z jednotlivých “lekcí Lásky” odneseme, je vždy na nás. Bez niterného zájmu o podstatu věcí či dění kolem nás, můžeme při konečném hodnocení odškrtnout účast, nikdy však hluboké poznání podstaty života.

Milující bytost, nám může sílu a čistotu Lásky připomenout, nikoli nedostatek naši vlastní Lásky a její sobecké projevy nahradit.

Duchovní inteligence

Ucelená forma cítění a myšlení, vycházející ze základních principů života.

Nepamatuji se, jaká situace ve mě vyvolala potřebu zamyslet se na toto téma, ale v každém případě jsem přemýšlela o tom, jak je možné, že se někteří lidé i přes vysoké IQ, výrazné EQ a kvalitní vzdělání, chovají v jistých situacích tak, jak se chovají…

Uvědomila jsem si, že naší součástí je něco, co o nás vypovídá daleko více, než se na první pohled zdá. Něco, co nás přesahuje, co se nedá změřit či spočítat. Myšlenky volně plynuly a mě napadlo: “Duchovní inteligence” …

Rozvíjela jsem myšlenky dále…

Míra Lásky, skrze kterou v daném čase vnímáme, myslíme, mluvíme a jednáme.
Vnitřní síla, která je silnější a tvořivější než pouhý intelekt bez citu a empatie bez svědomí.

Duchovní inteligence je nedílnou součástí vnitřní /nikoli společenské/ morálky jedince i společnosti.
Zásadním způsobem se odráží na využití intelektu člověka a výrazně podporuje jeho přirozený potenciál.
Chrání před osobnostní stagnací a utváření karmické vazby.

Duchovní inteligence má, dle postavení jedince, přirozenou schopnost uzdravovat nemocné vzorce myšlení a moudře vést a chránit rodiny, zájmové skupiny i národy.

Její nedostatek vede k mocenským bojům, skryté i otevřené manipulaci a všem agresivním přístupům k životu, vycházejících z Ega.

Ve zlomových okamžicích našeho života se rozhodujeme na základě hlubších i ne-vědomých souvislostí.
Naše rozhodnutí, zrcadlí stav naší duchovní inteligence.

Otevřená mysl

Otevřenou mysl lze přirovnat k průchodnému „lymfatickému systému“ naší mysli.
Je to stav, kdy opakovaně třídíme a aktualizujeme své názory a postoje, bez ohledu na pohodlnost, výhodnost či nepochopení druhých.

Stav, který nás chrání před slepým přejímáním zažitých přesvědčení a názorů v rodině, společnosti a kultuře, ve které se pohybuje.

Stav, kdy necítíme potřebu ztotožňovat s myšlenkami a názory druhých, ani potřebu za každou cenu obhajovat a prosazovat názory své.

Je to stav, kdy se svobodně vyjadřujeme na základě vývoje událostí v daném okamžiku.

Důležitou roli v práci s informacemi, hrají v našich životech vzory, se kterými se máme možnost především v dětství a během dospívání identifikovat.
Dítě snadno přejímá obecně přijaté pravdy za „své“ a s tím živoucím „okopíruje” i to NEmocné.
Proto je třeba citlivého přístupu a zohlednění různorodost pohledů k naplňování individuálních potřeb jedince a všech jeho vývojových fází.

Většinově opouštíme původní ideály a učíme se, dle vzorů, slovníků a reakcí našeho okolí.
Přejaté zlozvyky a vytvořené myšlenkové formy nám tak i roky brání vidět život reálně, takový, jaký skutečně je.

Kritické myšlení nám pomáhá v otevřené diskusi citlivě přehodnocovat zažité pravdy a tříbit nová poznání.
Neznamená kritizovat druhé, ale především ochotu k důsledné sebereflexi a hledání podstaty problému.

Jsme-li studenti, chtiví poznání Pravdy, dokážeme svou mysl chránit a postupně citlivě tříbít myšlenky i činy v našem životě.

Otevřená mysl, je známkou svobodného bytí.

Pocity

Pocity jsou nedílnou součástí našeho vědomí a vědění.
Jsou to informace z našeho vnitřního prostředí, které zásadním způsobem ovlivňují vnímání okolního světa i sebe samých a odráží se v námi vytvářené realitě.

Nevěnujeme-li všem našim pocitům cíleně pozornost, neznamená to, že s nimi podvědomě dobře nepracujeme.
Jsou-li však naše pocity a emoční potřeby v dětství dlouhodobě přehlíženy, potlačovány či neustále cíleně usměrňovány, podprahově nás ovládají.
V našem podvědomí se i roky hromadí v podobě frustrace a vše co zažíváme, vyhodnocujeme s narůstajícím emočním podbarvením. Vnitřní nespokojenost či potřeba hodnocení a kritizování druhých, je toho nejběžnějším projevem. Je to neklamné znamení, že přes „emoční filtr“, vnímáme a hodnotíme i sebe samé.
Výsledkem je rostoucí přecitlivělost či bezcitnost, které mají v různých situacích, různé projevy.

Vědomě i nevědomě zraňujeme, případně explodujeme vždy, když narazíme na naše netušené nezpracované emoční zkušenosti.
Jsou to zautomatizované obranné mechanizmy: Akce – Reakce.
I zcela nevinná situace, tak může aktivovat reakci v „závislosti“ na našich předchozích, nezpracovaných zkušenostech.

Podvědomě naše „slabá místa“ cítíme a konkrétním tématům se tak často vyhýbáme, případně se zarytě citovým oblastem vymezujeme zcela a své chování si „rozumově“ zdůvodňujeme.

Problém tkví v tom, že jsme v dětství přejali nejen vzorce myšlení, ale i představy o tom, co smíme či nesmíme cítit a jak máme reagovat.
Naučily jsme se to, co cítíme skrývat i zcela potlačit a naučené nemocné vzorce a představy o tom co je správné, opakovaně i sebedestruktivně naplňujeme.
Klasické příklady … kluci nepláčou, nebuď srab.., nechovej se hloupě a chovej se normálně…, takhle se to dělá…, nebuď naivní, dělají to všichni.., hlavně musíš vydělávat.., hlavně musíš dobře vypadat a dobře se vdát.. apod.

Na základě těchto a mnoha dalších, obecných zkratek, pravd a pravidel, tak v dospělosti žijeme svou představu o životě, a s reálnými partnery a situacemi, které jsou s nimi v rozporu, máme emoční problém.

Bez opravdovosti k sobě či druhým, nás naše vnitřní nespokojenost či nepříjemné vnější okolnosti života opakovaně nutí k sebereflexi.
Nezpracované životní zkušenosti se hromadí a rozpor mezi naší představou o sobě, životě a realitou, nás postupně sžírá víc a víc.
Jedná se o vnitřní puzení k pravdivé sebereflexi a zaměření své pozornosti na odkrytí a zpracování vlastních emočních bloků a novému přístupu k životu.

Za cenu zdraví i zdravých vztahů, však tyto varovné signály často ignorujeme i řadu let a různými úniky a závislostmi, tak pouze “přežíváme”.
Jsme schopni i roky manipulovat svou mysl, své pocity nikoliv.
Naše stará emoční zranění a vnitřně nezahojená minulost nás pudí se neustále něčemu či někomu vymezovat, dokud svůj přístup nezměníme.

Být racionální neznamená bezcitný, ani materialistický.
Podstata racionality, tkví ve zpracované minulosti a odpuštění sobě i druhým.
Je tudíž bez emočního podbarvení předchozích zkušeností. Poučeni ze svých chyb, opouštíme minulost a nalézáme svobodu a vnitřní klid.

Nesdílíme-li otevřeně své názory i své pocity, nemohou být naše potřeby zdravě naplňovány a zůstáváme tak vnitřně osamělí, jako uzavřená láhev.
Můžeme vypadat společensky či samotářsky, naše pravá podstata zůstává často nepochopena a nesrozumitelná i pro nás samotné.

Partnerství

Partnerství je princip.

Nejvyzrálejší formy vztahu v osobní i pracovní rovině, jsou postaveny na principu partnerství.
Je to spolupráce, vzájemné obohacování se a společný růst. Základem je zdravá sebeláska a respekt k názoru druhého.

Nejsme-li ve vztahu schopni principu partnerství, více či méně energeticky parazitujeme na svém okolí.
Blízké vztahy mezi lidmi, můžeme připodobnit úzkému soužití dvou či více buněk. Jsme součástí přírody a zákonitostem symbiózy podléhají buňky stejně jako člověk.

Na rozdíl od buněk však máme k dispozici také rozum, cit a schopnost řeči, takže se můžeme domluvit a rozvíjet své vztahy vědomě.

Schopnost navazovat a vytvářet zdravé citové vazby se utváří v nejbližší rodině a následně ve společnosti.
Šíření pocitu viny, strachu, špatného svědomí či méněcenosti, je běžným nástrojem ovládání a kontroly. Na tomto principu je založena většina nezdravých vazeb v rodině a následně nefunkčních vztahů.
Jedná se o zneužívání své pozice ve vztahu s citově nebo věcně zainteresovanou osobou.

Manipulace nemusí být vždy vědomá a proto nemusí nezbytně vycházet ze zlého záměru. Může být nástrojem v rukou slabší osobnosti nebo nevědomého či „nešťastného“ člověka s přejatými vzorci chování.

Partnerství je vzácná forma zralého vztahu svobodných osobností.
Vyžaduje umění naslouchat a respektovat pocity i potřeby druhého a vyjadřovat to, co cítíme a potřebujeme my sami.

Homo Sapiens

Prvopočátek veškerého života vesmíru je duchovní podstaty.
Zjednodušeně řečeno, život prošel duchovním vývojem odrážejícím se postupně ve hmotě minerální, buněčné, rostlinné, živočišné, až k „vrcholné“ formě inteligence na Zemi odrážející se v druhu Homo sapiens.

Projev svobodné Boží vůle ve hmotě.
Spojení inteligence individuálního Ducha a lidského mozku.
Spojení inteligence citu a rozumu, projevených ve tvorbě.

VŠE MÁ SVŮJ ČAS.
Zásadní rozdíl mezi člověkem a jeho předchůdcem plyne z hloubky uvnitř.
Spojení duchovního a pozemského ve vyšším jedinečném tvoru, dává předpoklad moudře spravovat Zemi a život na ní.

Nejvyšší dosaženou kompetencí člověka je lidskost. Autenticita nebo-li opravdovost je její nedílnou součástí a důležitým vývojovým stupněm lidstva.
Je to stav, kdy to, co si myslíme a cítíme uvnitř, žijeme i navenek, ať již v pozitivním či negativním smyslu slova.

Autenticita vypovídá a skutečném stavu věcí.
Ukazuje jedince, rodiny, kultury ve světle Pravdy, ze které lze vycházet a od základů nově stavět.

Člověk žijící v nevědomosti, dokáže bez ohledu na intelekt, vzdělání a dobré životní podmínky napáchat nejhorší škody a zločiny na lidství.
Opětovné propojení se se svým vyšším, duchovním JÁ – uvědomění si a přijetí duchovního původu člověka a následné naplnění významu jeho honosného názvu Homo sapiens, je dalším možným krokem a výrazným skokem v evolučním vývoji lidstva.

V dogmaticky materialistickém pojetí světa nemáme možnost vnímat a pochopit zákonitosti a souvislosti, které nám život každodenně přináší a ukazuje.
Panuje zde pýcha člověka, který většinově nepoznal sám sebe, říká si pán tvorstva, řadí nás mezi zvířata a chce plenit a vládnout, namísto spravovat a vést.
Dlouhodobě obecně přijatými pravdami o vývoji, jako bychom zakleli a uvrhli člověka do opakovaného následování nemocných vzorců rodičů, skupin a celých společností parazitujících, namísto spolupracujících se svým vlastním druhem.

Zásadní rozdíl mezi člověkem a zvířetem je ve schopnosti postupně rozvíjet své myšlení a ve spojení s citem a svobodnou vůlí nést zodpovědnost za svá rozhodnutí ve všech oblastech svého života.
Opravdovost, přehodnocení, přijetí zodpovědnosti a posun. Pohyb a růst – základní princip vývoje celého vesmíru jako opak sebedestrukce a zničení.

Z toho jasně vyplývá, že jsou mezi námi jedinci, kteří k Homo sapiens ještě nedozráli.
Slepé následování pohodlného pudu, přizpůsobení myšlení, aby odpovídalo stávajícímu způsobu života a neochota ke změnám, otupuje mysl a vede k neochotě až ztrátě schopnosti přehodnotit a změnit svůj přístup k němu. Tím se jedinec nerozvíjí a zůstává na nižším vývojovém stupni člověka, bez ohledu na funkce či posty. Jedná se o lidsky nevyzrálou osobnost.

Hovoříme různými světovými a odbornými jazyky, ale nezvládáme základy otevřené komunikace člověka s člověkem.
Čteme zkratkovitě podle nálepek a označení škatulek ve své hlavě, které již v materialisticky pojatém základu kastují a třídí.
Peníze, moc, barva pleti, ale dokonce i vzdělání a pohlaví nás potom běžně rozdělují.

K čemu slouží naše přirozené vlohy a předpoklady?
Učíme se co nám není vlastní a ztrácíme schopnosti, které jsou nám přirozené… Proč?? Musíme být stejní? Chceme vymyslet jak být originální nebo přirozenou osobitost?

Encyklopedické znalosti jsou pro ty, pro které je to přirozená forma poznání a mají k tomu předpoklady. Věřit ve vzdělánost, Lásku a zdraví je něco jiného, než s nimi obchodovat.

Naše nemocná, neživá mysl, udělala obchod ze všeho původně přirozeného a čistého: Slovo, vztah, děti, sex, vzdělání, zdraví i život sám. Díky materialistickému pohledu na svět, jsme se naučili obchodovat se vším.
Zneužili jsme Slovo a chtíč až nadoraz. Laciný marketing a peníze dokonale ovládli naše myšlení i svět.

Skutečně věříme, že můžeme bez následků zneužívat znalosti a dovednosti člověka a bez lásky vyrábět a množit cokoliv a kohokoliv? Že spolknutím pilulky vyřešíme daleko hlubší problém člověka a lidstva?

Bez ohledu na rychlý vývoj technologií, jsme stále především lidmi se základní potřebou naplnění zdravé citové vazby. Rozvíjíme své citové vlohy a schopnosti? Uvědomujeme si jejich nazastupitelnost v našem životě i v životě našich dětí?

„Moderní“ věda, medicína, školství i další mainstreamově vnímané obory, vychází z materialistického pojetí světa. Uchvácené rychlým vývojem technologií následují jejich překotný vývoj, často za každou cenu. Nezajímajíc se o hlubší souvislosti si nepřipouští duchovní podstatu člověka, která se nenechá ošidit a opakovaně se hlásí o slovo ve formě fyzických i psychických nemocí, násilí a zastaralých forem řízení skupin a států. Není kam spěchat! Je třeba jít v souladu.

Naše největší nebezpečí není zbraň hromadného ničení v rukou šílence, ale nezpracované sobectví, nenasytnost a povrchnost v nás všech. Vidíme jen špičku ledovce, že zamrzá celý kopec nevidíme.
Co se stane když potlačíme vše co nás vede k tomu lepšímu z nás? Je budoucnost lidstva umělá inteligence v rukou bezcitných lidí?

Základní přirozený zdroj energie, který nám skutečně dochází a ohrožuje naše životy, budoucnost naší planety i budoucnost lidstva, je Láska a s ní úzce spjatý zdravý rozum.
Zde se nejedná o přírodní výběr, ale nedostatek citu a nepochopení. Evoluce pokročila, jedná se o výběr každého z nás. Volíme mezi Láskou a nemocí.
Ve hře je zdravý vývoj či sebedestrukce druhu Homo Sapiens.

Rozum a cit

Dvě stránky jedné mince.


Mužský a ženský princip jsou součást bytí každého člověka, bez ohledu na pohlaví.
Rozum a akce + Cit a morální síla

Rovnováha mezi těmito principy zásadním způsobem ovlivňuje zdravé vyhodnocování a schopnost objevovat i přijímat nové cesty a paradigmata.

Téma se zpracovává…

Muž a žena

Téma se připravuje …

Pravda

Téma se připravuje …

Kontakt

Magdalena Soušková
Salon Be Lovely
Kolowratský palác
Na Příkopě 17
Praha 1
  +420 603 231 929
  magdalena@umenikrasy.cz