Magdalena

JSEM VIZÁŽISTKOU DUŠÍ
Pracuji se světlem a stíny lidské individuality.
Provázím cestou sebepoznání a sebepřijetí. Cestou duchovního zrání. Podtrhuji vše přirozeně krásné v nás. Vedu k naplněnému životu.
V rámci naší spolupráce se stávám zrcadlem Vaší duše.

25 let praxe v uměleckém prostředí a úzká spolupráce s výraznými osobnostmi veřejného života mě dovedly k uvědomění, že nejvyšším uměleckým dílem je život sám. Že představení na jevišti zvaném SVĚT, je výsledkem dlouhodobých procesů a příprav v zákulisí celého vesmírného divadla. K jeho naplnění přijímáme jedinečné role a různě silné společenské masky.

Hloubku a živý intelekt nepoznáme dle toho jak člověk mluví a jak koná, nýbrž dle toho jak přemýšlí a jak se chová ve zlomových okamžicích. Za stejnými slovy a stejnými činy jsou ukryté různé motivace, pramenící v různé hloubce poznání a sebepřijetí.

UMĚNÍ KRÁSY JE NÁZEV PRO UCELENÝ TRANSFORMAČNÍ KONCEPT
JEHO PODSTATOU JE NASLOUCHÁNÍ SYMBOLICE ŽIVOTA A PRÁCE S RODINNÝM EKOSYSTÉMEM
Hojí nezralé primární vazby, harmonizuje niterný řád a uvolňuje závislostní mechanismy v mysli i chování. Rozvíjí abstraktní myšlení a živou inteligenci. Vede k transformaci člověka i celé společnosti.

PŘIJETÍ PRAVDY JE OSVOBOZUJÍCÍ AKT
Před sebou samým nelze nikam utéci.
Každá, i sebemenší lež sobě samým, nás dříve či později dohoní.
Vše, co není žito v souladu s nejvyšším JÁ se hromadí v podvědomí, zatěžuje svědomí, snižuje sebevědomí a možnost plného sebepřijetí. Je zdrojem závislostí, úzkostí, strachů, chronických nemocí a náhlých příhod.

I jedna kapka pravdy někdy postačí k velkému třesku sebeuvědomění a hlubokých poznání, plynoucích k nám z oceánu nekonečna…

Více o mně …

MILUJI ŽIVOT A JSEM SVÁ
Jsem velký snílek i myslitel. Jsem hračička i dříč.
Jsem plná protikladů ukotvených v sebepoznání a sebepřijetí.

CTÍM AUTENTICITU, LASKAVOST A MOUDROST DÁVNÝCH FILOSOFŮ, PROPOJENOU S REALITOU KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA
Věřím v celostní pohledy a poctivé tříbení informací přijímaných z řad rodičovských, uměleckých, vědeckých, politických, církevních i duchovních autorit.

Nečekané spirituální zážitky a ohromující vhledy do hlubší reality života, vnesly do mého vědomí poznání o primárních principech a vesmírném řádu v nás.
Staly se impulzem k intenzivnímu studiu mezilidských vztahů a souvislostí ve vývoji člověka, rodiny, společnosti, přírody a vesmíru.
Skrze bádání v oblastní duševního zdraví a duchovních, společenských i humanitních věd, tříbím esenci vlastních poznání.
Přijetí nového duchovního paradigma se značně odrazilo v mém vnímání lidí, života i vyhodnocování situací kolem.

NELZE SHLÍŽET DO ÚDOLÍ STÍNŮ S LÁSKYPLNÝM NADHLEDEM, DOKUD JSME NEZDOLALI SVŮJ VLASTNÍ MOUNT EVEREST
Hlubokým zájmem o naše nejbližší, podstatu dění a život v bezprostředním okolí, zraje naše člověčenství a s ním vše, co je nám od okamžiku zrození vlastní. Každá znalost a dovednost prolnutá citem (hlubokým zájmem), překračuje pouhá rozumová poznání a mění se v umění.
I lékař, filosof, ekonom, učitel, kuchař či zedník se stávají virtuózem ve svém oboru, čerpají-li poznání v samotném jádru vlastní existence.
Bez rozvoje abstraktního myšlení se naše pohledy stávají monotónní a podléhají myšlení systémovému. Důsledkem toho nemá společenský život hloubku, smysluplný záměr ani zdravý směr.

Stanout zcela nahý před zraky svých bližních, jako biblický Adam s Evou, znamená odložit všechny společenské masky a BÝT sám sebou. Vystoupit z davu obětí a viníků… A STÁT SE SVOBODNÝM.

Svoboda je stav mysli. Je prosta alibismu a začíná za komfortní zónou každého z nás.
Svoboda je opakem slepé poslušnosti a “sebeobětování”.
Je podstatou zralé sebereflexe a hledání mírumilovných cest.

Přítomnost nemoci a smrti má ozdravný vliv na náš niterný růst.
Stáváme se pokornějšími a otevřenějšími. Svou pozornost obracíme do svého nitra a hledání skutečných příčin problémů. Jsme vedeni ke stále zralejším postřehům a hlubším uvědoměním a hájení svých základních lidských práv.

V lidském životě přichází den finální transformace
Den, kdy odkládáme svá fyzická těla je okamžikem, kdy je smíření s nejbližšími jediným důležitým faktem zračícím se v našich očích i výrazu tváře.

V životě jde o to, zda jsme rozvibrovali energetické pole ve svém nejbližším okolí a pozvedli kolektivní vědomí.
Zda hojíme ženské a mužské rodové kořeny a svým dětem předáváme svět svobodnější.
Zda z nás promlouvá LÁSKA a PRAVDA, či jen zloba, strach a svár.

Modrá je planeta Země a modrá je i barva komunikace
Modrá byla i oblíbenou barvou mého tatínka.
Zelená barva, byla barvou očí mé maminky. Je to barva srdeční čakry.
Srdce maminky i tatínka bylo plné jedu jménem bolest, strach a závislost.
Jejich důsledky jsem v sobě musela objevit a zhojit JÁ sama.
Na cestě mi pomáhali mí nejbližší, kteří při mě stáli i v dobách nejtěžších, ale i lidé jako jsem JÁ.
Bytosti vnímající hlubší realitu života. Bytosti, které nikdy nepřestali hledat hlubší, smysluplné odpovědi a nebáli se jít svou vlastní, nevyšlapanou cestou.

Osobní prožitek každého z nás je nepřenosný a nenahraditelný. Možnost otevřeně sdílet jedinečné zkušenosti a názory z nich plynoucí, je k ucelenému náhledu a zdravému vývoji jedince i lidstva NEZBYTNÁ.

Vítejte na mých stránkách

X

Magdalena

Konzultace

Tématická setkání

Rodinná konstelace

více …

Spirála důvěry

více …

Firemní rozvoj

více …

Ženské kolektivy

více …

Rodinná konstelace

Je-li dynamika vztahů v rodině dlouhodobě narušována nezralou komunikací, vztahy přirozeně nefungují a stagnují. Staví hlubší niterné bariéry vedoucí k apatii, nezralému vymezování se, odcizení, až úplnému vyhoření či rozpadu vztahů.

Nabízím možnost základní komunikační diagnostiky přímo v kruhu rodinném.
Zainteresovanost více členů rodiny přináší celistvější obraz o jejím fungování a je nenahraditelný prvkem spolupráce a sounáležitosti, urychlující celý ozdravný proces.

Rychleji navnímám zdroj komunikačního šumu v rámci rodiny a diagnostikuji jeho souvislé příčiny. Vedu k přeprogramování nefunkčních komunikačních vzorců a vnímání celostního jazyka života, usnadňující předcházení problémů.

Upřímná touha stav věcí změnit a podnikání konkrétních kroků všech členů rodiny, je základním předpokladem k ozdravení celého rodinného klimatu a a přirozené souhře daného prostoru.

Tato služba je poskytována jako prevence v rámci širšího rodinného kruhu či jako transformační proces v úzkém kruhu rodinném (MATKA, OTEC, DĚTI)

Cena: 3 000,- Kč hodinaObjednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

Spirála důvěry

S duchovním nadhledem o tématech, která nás zajímají…

Záměrem opakovaných setkání je vynášet na povrch různé dotazy, zkušenosti a rozdílné pohledy na život. Otevřeným dialogem bourat nefunkční stereotypy myšlení a chování. Šířit poznání a s rostoucí sebe důvěrou utvořet láskyplná společenství vědomých bytostí. Společně přispívat k energeticky stoupající spirále Lásky šířené mezi nás skrze Matku Stvořitelku.

Každý jsme jiný a každý řešíme v různém čase různá témata i různé problémy. Žijeme v různých prostředích, máme rozmanité výchozí pozice, předpoklady i možnosti. Naše představy o nás, Pravdě a realitě bývají zkreslené mnoha umělými faktory, které lze ve spirále poznání otevřeně tříbit.

Jak se s nadhledem orientovat v nepřeberném množství informací všeho druhu?

Co znamená pojem Lucifer v novodobém slovníku?

Jak funguje božská knihovna a co znamená božská mana?

Co nás trápí v otázkách krásy a sebepřijetí?

Co znamená mateřská Láska, kde jsou její zdravé hranice dělící ji od lásky opičí?

Kde skončila zdravá hranice ženské „nezávislosti” a kde začala ženy okrádat namísto chránit?

Jak ovlivňují neočištěné rodové kořeny a nezhojené rodinné vazby veškeré naše vztahy?

Co je podstatou chromozomu XXX a chromozomu XXY?

Jak souvisí genderová politika s latentní homosexualitou a co to vlastně znamená?

Jak se projevuje imprinting při výchově našich dětí?

Jak ovlivňují otázky související s veličinami zrození a smrti náš každodenní život ve stávajícím systému?

Diskuse v kruhu přátel či sehraném pracovním kolektivu o těchto i dalších tématech ….


Kontaktovat mě můžete na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

ZRALÁ KOMUNIKACE A PŘIROZENÁ REPREZENTACE SPOLEČNOSTI

Každá společnost promlouvá ke klientům na vědomé i podvědomé úrovni

Jednou z vědomých úrovní je odbornost a vzhled zaměstnanců, tou nevědomou je stav vnitřní harmonie každého z nich.
Podstatu této harmonie nelze obejít a všechny dovednosti i děje v rámci společnosti jsou s ní úzce provázané.
Lze sice natrénovat různé komunikační techniky, ale tyto „fígly“ nejsou autentické, a proto neplatí obecně ani trvale.

Nikoli odborník, nýbrž srdcař je ten, po kom touží duše každého majitele společnosti i každého skutečně sebevědomého manažera. Bez srdcařů se stává každá odbornost pouhou honbou za výdělkem a je závislou na dogmatech a úředně ověřených pravdách, jež jsou v praxi života omezující a fungují pouze do jistého okamžiku.

ETIKA & ESTETIKA JDOU RUKU V RUCE
Etika je vnitřní krása projevená navenek. Je součástí hluboké niterné morálky, projevující se neobyčejně obyčejnou člověčinou, laskavostí a smyslem pro podstatný detail.
V opačném případě je uhlazené chování a dokonalý look pouhou náhražkou za chybějící podstatu. Čím slabší je manažer na duchu, tím nezralejší taktiky k řízení a navýšení zisku využívá.

Zrající osobnost se nebojí „konkurence“ kvetoucí jí pod rukama. Chápe, že se ostatní obohatí skrze nás, stejně jako se my, obohacujeme skrze druhé.
Otevřít plný potenciál svůj i svého týmu, znamená dovolit, aby se konstelace lidí kolem nás přeskládala přirozeným způsobem.
Aby přirozené autority zaujaly vedoucí pozice a nahradili autority mocenské a svobodný tvůrčí duch tak mohl přirozeně proudit a tvořit skrze zrale přenastavenou firemní konstelaci.

Neváhejte mne kontaktovat k domluvení osobního setkání a prodiskutování případných možností: +420 603 231 929.

Etika & Estetika

PROGRAM PRO ŽENSKÉ KOLEKTIVY

Láska k vizážistice mě dovedla k úzké spolupráci s výraznými, veřejně známými osobnostmi a ženami z různých oborů i společenských skupin. Tato zkušenost tříbila den za dnem můj pohled na lidskou krásu a vyústila ve spolupráci s malými dětmi.

Prohlubování citu je přirozenou stimulací intelektu
Když milujeme, využíváme maximální možnou měrou náš intelekt. Jsme ochotni opakovaně překračovat vlastní hranice.
Hledáme cesty i z těžkých situací, protože nám na daném člověku, skupině a životu záleží.
Učíme se komunikovat o faktech či problémech materiálních i citových, čímž předcházíme frustraci a emoční nevyrovnanosti.

Ve vizážistice, stejně jako i v životě a práci s dětmi platí, že méně je někdy více. Zároveň však platí, že když dva dělají totéž, není to totéž.
Více než silné vrstvy společenských masek všeho možného druhu, proto preferuji přirozenost, autenticitu a osobitost. Vedou k rychlému odhalení podstaty problematiky a možnosti změny přístupu.

Malá škola líčení, je v rámci naší spolupráce součástí zvolené cesty, nikoli jejím cílem
Záměrem není “dokonalý” look, nýbrž osobitost a harmonická souhra v našem nitru projevující se zcela přirozeně i navenek.

Rozvíjením citu prohlubujeme jemnou motoriku mysli i těla
Rozšiřuje se vědomí, restrukturalizuje a košatí neuronová síť mozku a uvolňuje hormon “štěstí”.
Propojujeme se s neuronovou sítí makrokosmu a stáváme se součástí tak zvaného “flow”. Plyneme s vědomou myslí vesmíru. Napojujeme se na svou přirozenou spiritualitu.

Spolu s otevíráním srdeční čakry a uvědomováním si malých velkých rozdílů se propojujeme se svou přirozenou niternou silou a necítíme potřebu soutěžit s ostatními ženami. Tím nastavujeme hranice méně zralým filozofiím i necitlivým přístupům a zcela automaticky chráníme vše přirozené a čisté.

V rámci své praxe jsem poznala mnoho „krásných” žen, které se nikdy dostatečně krásné necítily i ženy, které většinovým představám o kráse neodpovídaly a přesto z nich vyzařoval osobitý půvab a zralá ženská síla.
Díky bohatým zkušenostem v práci se ženami je mou přirozeností podtržení sebevědomí ženy a zároveň schopnost přirozeného nastavení hranic.

Ženské kolektivy jsou z důvodu komplexnosti a tím i větší míry komplikovanosti žen, náchylné k velké rivalitě a manipulaci.
Vedením ke zralé spolupráci a vzájemnému respektu, přispíváme k příjemné tvůrčí atmosféře a zároveň zcela přirozenému zvýšení produktivity a kvality práce. Navíc dáváme prostor mužům k naplnění jejich nejvyššího potenciálu zcela přirozeným způsobem.

OTEVŘENOU SPOLUPRÁCI ŽEN VNÍMÁM JAKO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN ZDRAVÉ SPOLEČNOSTI .
Zralý ženský princip v ženách je ozdravnou silou rodin i národů. Podstatou sebelásky, která se nadá podmanit ani koupit. Je zároveň přijímající i dávající. Šlechetná i sofistikovaná a v primárních principech neoblomná.

Pravidelná duševní hygiena je podstatou sebepřijetí a zralé sebereflexe.
Péče o zevnějšek se tak stává přirozenou nadstavbou péče o vlastní nitro. Jestliže svou niternou krásu nehýčkáme, necítíme se krásné ani přijímané a to se projeví ve všech osobních i profesních úrovních lidského společenství.

FALEŠNÁ SOLIDARITA MEZI ŽENAMI NENÍ PROJEVEM PŘÁTELSTVÍ. NESHODA V NÁZORECH NEZNAMENÁ NEPŘÁTELSTVÍ
V rámci našeho setkání kultivujeme CIT, zjemňujeme přístupy k sobě samým i druhým.

Školení je vedeno v souladu s novým duchovním paradigmatem.
K domluvení osobního setkání a připravení programu šitého na míru Vaší společnosti mě neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: +420 603 231 929.

Setkání

BESEDY v kruhu rodiny, školy či společnosti, lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

Pouze zcela otevřeným názorem a odvahou projevit své potřeby, city a pocity, můžeme otevřít zralou debatu a jako jedinci i druh se zharmonizovat, přerodit a jít za hranice dosavadních poznání.

Blog

Umění krásy

více …

Duchovní inteligence

více …

Láska, Pravda a Bůh

více …

Partnerství

více …


Homo sapiens

více …

Rodina

více …

Žena & Muž

více …

Otevřená mysl

více …


Láska

více …

Život

více …

Pocity

více …


Znovunalezený Ráj


Tvořivá esence LÁSKY je fragmentem Světla uložené v našich duších i genech.

Téma se připravuje

…hlubší ponor do problematiky 👁

Partnerství

JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY A PODLÉHÁME JEJÍM ZÁKONITOSTEM STEJNĚ, JAKO KAŽDÝ JINÝ ORGANISMUS
Narozdíl od jednodušších organismů a nižších řádů máme k dispozici slovo a vědomou volbu.

Veškeré vazby a vztahy v přírodě jsou otázkou SYMBIÓZY – úzkého soužití dvou či více organismů.
Symbióza (stejně jako partnerství) zahrnuje veškeré modely soužití. Od mutualismu až po parazitismus.
To znamená od láskyplného partnerství (otevřené spolupráce, přirozené inspirace a oboustranně přínosného ovlivňování se), až po manipulaci, psychické či fyzické zneužívání a hrubé násilí.


Zralé partnerství je nezávislý, vzájemně se respektující a doplňující vztah, jehož podstatou je Láska.
Pravidelnou kultivací svého nitra vnáší do vztahu každý z partnerů podnětné impulzy, důležité pro zrání lidské duše i ducha.

Milovat znamená nutně MILUJI TĚ, nýbrž BÝT MILUJÍCÍM
Milovat neznamená jen romantický vztah.
Milovat znamená žít bez předsudků. Žít vlastního pramene Lásky. BÝT respektujícím a nezávislým.

Může se tedy jednat o vztah osobní i pracovní.
Podstatou Lásky není sex, nýbrž respekt k jedinečnosti druhých. Vede ke sblížení s osobou, kterou jsme bezpodmínečně přijímáni. S osobou, která necítí potřebu se povyšovat ani ponižovat, nýbrž zralou debatou a spoluprací se vzájemně obohacovat a doplňovat.

Je-li vztah naplněn a pár či kolektiv si předal co bylo třeba, láskyplně se rozchází
V takovém případě jsou jedinci schopni nadále spolu smysluplně komunikovat a spolupracovat způsobem, který je přínosný pro všechny zúčastněné.

Aby se však zkušenost stala zkušeností naplněnou, je třeba chápat podstatu vztahů. Je třeba pochopit, co jsme se měli z daného vztahu dozvědět o sobě samém. Odneseme-li si sebou i jiné dovednosti a znalosti, tím lépe.

NEVNÍMÁME DROBNÝ DETAIL A NECHÁPEME PRIMÁRNÍ FILOZOFICKÉ POJMY
VÝRAZNÁ OSOBNOST NEZNAMENÁ SILNÁ OSOBNOST
Silný je ten, kdo vidí své silné i slabé stránky a nebojí se omylů. Chápe, že přiznaný si omyl je nejrychlejší cesta ke “ZNOVUVZKŘÍŠENÍ”. K naplnění svého vlastního osudu.
Jsme ozubenými kolečky ve vzácném strojku času. Zadrhne-li se jedno kolečko v polopravdách a lžích, zarezne celý orloj.

V případě závislostních programů v sobě samých, nejsme schopni bezpodmínečného přijímání druhých
Nečerpáme-li z vlastního pramene Lásky, energeticky parazitujeme na druhých a nepřinášíme do prostoru ve kterém se pohybujeme to nejlepší z nás. Neustále prodléváme v MATRIXU VINY, který nám byl podsunut ke snadnějšímu ovládání. Podléháme energetickému vampírství a jsme syceni a zároveň stravováni výraznou žárlivostí, závistí, vydíráním, udavačstvím, pomlouvačstvím a dalšími energeticky nízkými praktikami. Jinými slovy parazitickými silami usazenými v morfogenetickém poli naší duše.

Jde o neklamnou známku toho, že naše sebevědomí neplyne z hloubi našeho nitra, nýbrž ze společenských berliček (peníze, titul, postavení) a slepě přijatých společenských dogmat. Podstatou je zbytnělé ego (důsledek zraněné pýchy), které nám dodává falešný pocit jistoty.
Je třeba chápat, že veškeré závislosti a závislé vztahy, jsou projevem primární závislostní vazby. Nedosycení LÁSKOU od jednoho či obou rodičů v dětském věku, nezralých vazeb se sourozenci či nezpracovaných citových karambolů.

Jídáš v nás nikdy nespí
Vyznačuje se různou formou slabošství v dospělosti.
Jsme-li obětí zraněné pýchy, neseme v sobě bolest, zlobu a zášť. Přitahujeme na sebe a své bližní v rámci rodiny či pracovního kolektivu situace, kterým je třeba společně čelit. Tím je neustále prověřována soudržnost skupiny a laskavost i opravdovost každého v ní. Je to příležitost pracovat se svými pocity a posílit na duchu.

Podvádění sebe samých, je podstatou zaprodání nejen své duše, ale i utváření obrovského tlaku na rodinné příslušníky.
Otevřeně promlouvat se členy své rodiny, partnery, kolegy i nadřízenými je odvaha největší. Jde totiž o ty nejcitlivější vazby, které se dotýkají našich primárních potřeb a jistot. Pokud se tak neděje, manipulujeme.
Manipulace může být vědomá, ale také podvědomá

ZRALÁ CITOVÁ VAZBA A KLADNÝ SEBEOBRAZ JE ZÁKLADNÍ LIDSKÁ POTŘEBA
Tento fakt způsobuje, že první koho zmanipulujeme, je naše vlastní mysl.
Manipulaci vlastní mysli využíváme tehdy, když neumíme zpracovat vlastní pocity křivdy a sebelítosti či nedocenění.
Když nevidíme podstatu problematiky a nejsme ochotni měnit vlastní postoje a přístupy. Když si otevřeně neumíme říci o to, co potřebujeme k naplněné spolupráci.

Zásadní změna znamená změnu v přístupu. Vyžaduje hlubší zájem o nové pohledy a dané prostředí. To znamená větší energetický výdaj.
Souvisí s překročením vlastního stínu a strachu ze změny. S opuštěním pravidel, která více neslouží celku a nejvyššímu dobru. Přináší povznesení prostředí ve kterém se pohybujeme, ale také opuštění prostředí, které je vedeno v duchu starých paradigmat a nedává nám prostor k dalšímu přirozenému seberozvoji.

Zaprodáváme-li svou duši, na podvědomé úrovni víme, že žijeme ve lži. Jako důsledek cítíme potřebu být stále více kulantní tam, kde je třeba být opravdový. Tím narůstá naše vnitřní nejistota, kterou překrýváme stále stejnými naučenými frázemi a racionalizací si všeho, co nám doposud fungovalo a co se nám hodí do karet.
Jednoduché fráze či polknutí jednoduché polknutí tabletky na spaní či na bolest hlavy jsou pravým opakem toho, co naše duše a duch potřebují. Jsou berličkami závislých na pravdách druhých. Teoriích, které byli vystavěné ve zcela jiné době, za zcela jiných podmínek, pro zcela jiné skupiny. Berličkami nevědomých, kteří nehledají primární podstatu veškeré problematiky.
Tento přístup je podstatou všech vztahových problémů a všech psychosomatických projevů.

…číst dále 👁

Rodina

RODINA JE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ BUŇKOU SPOLEČNOSTI
Práce s přijetím a odpuštěním je hlubokou transformační silou jedince, rodiny i celého společenského systému.
Při posuzování svých bližních je dobré být si vědom faktu, že jsme si sobě navzájem zrcadly. Čím vyleštěnější je zrcadlo do kterého v daném okamžiku hledíme, tím jasněji v něm vidíme své vlastní stíny a čmouhy na duši.

JSME OZUBENÝMI KOLEČKY VZÁCNÉHO VESMÍRNÉHO ORLOJE. DOKONALÉHO STROJE ČASU
Vzájemné gravitační síly působící mezi jednotlivými vesmírnými tělesy, jsou obdobou přitažlivých a odpudivých sil mezi lidmi.

Rodinné kruhy jsou součástí zkušenosti potřebné k naplnění našich jedinečných rolí.
Jelikož je OTEVŘENÁ KOMUNIKACE V RÁMCI RODINY nejcitlivějším prubířským kamenem nás samotných, stává se zkouškou dospělosti. Můžeme si na ní snadno vylámat zuby a zaseknout náš niterný strojek času v minulosti. Zaseknout se v roli trestajícího boha. Ve světě viníků a obětí. Ve světě nepřijetí.
Neklamnou známkou tohoto faktu je věčné zatracování svých bližních.

Dlouhodobé ulpění v sebelítosti a nezralých soudech, narušuje energetickou rovnováhu celého rodinného ekosystému.
Je-li tento nezralý přístup změněn, může se duch rodiny přerodit a jednotliví členové se mohou posunout ve vývoji dále.
V opačném případě „zakokrhá kohout”, okénko času se uzavře a nemocné rodinné vzorce se předávají do dalších generací.

Všechny nezhojené vazby z dětství, které jsme v sobě nevyřešili my sami, budou muset dříve či později zpracovat naši potomci.
Každý z rodičů je zodpovědný za zpracování své vlastní zkušenosti a opuštění minulosti.
Rodina, stejně jako každý jiný kolektiv, je silná jen tak, jako je silný její nejslabší článek.

IDEÁLNÍM PŘEDPOKLADEM K ZALOŽENÍ RODINY JE VĚDOMÝ PÁR S OBDOBNOU DUCHOVNÍ INTELIGENCÍ. OBDOBNĚ ZRALÝ DUCH, OBDOBNĚ SILNÉ OSOBNOSTI
Průvodním znakem tohoto faktu je tak zvané intelektuální hašteření. Nejde ani tak o množství znalostí, jako o způsob komunikace a schopnost propojování si souvislostí.

Muž má předpoklad být více rozumový, žena více citová. Duchovní inteligence způsobuje fakt, že tyto rozdíly vyrovnává. Působíme v hemisféře, která je naší dominantou. Ta je pro naplnění našeho poslání stěžejní.
Vynikáme v té oblasti, která je naší duši vlastní a slouží nám na cestě k nejvyššímu poznání. Poznání sebe samých.
Taková znalost či dovednost nás naplňuje a vede k cíli. Činí nás jedinečnými. Čím pevněji stojíme nohama na zemi, tím je naše intuice silnější a vědomější.
Jestliže utlučeme intuici ne/rozumem, ztratíme kontakt s prozřetelností a kráčíme cestou necestou…
Duchovní inteligence nám tedy pomáhá respektovat nejen jedinečnost každého z nás, ale také chápat podstatu rozdílu mezi ženami a muži a z těchto rozdílů vytěžit maximum pro zralou spolupráci a dobro celku.

“Adam a Eva” – dokonalé protiklady. Dvojčata nebo-li dvojplameny
Tito jedinci jsou v opačném spektru vnímání a tudíž na ně působí značné přitažlivé síly. Musí však překonat také síly značně odpudivé. Jsou testem připravenosti páru. Jejich Lásky a hloubky ze které ji čerpají.

Duchovní nezralost způsobuje temné mezery v logice. Jakási vákua v plynutí mysli (čase). Černé díry v logice božské božské..
Tím propadáme nezralé “logice” lidské.
Odborně se tomuto jevu říká stupidita. Když to řeknu zjednodušeně, to co brání domluvě mezi jednotlivými lidmi je zbytnělé ego jednoho či obou aktérů. Chybí člověčina – jinými slovy LÁSKA, spojující „neslučitelné”.

Duchovní inteligence spočívá v hlubší části lidského JÁ a je napojena na moudrost přesahující ego či vědomou mysl. Nezaprodáme-li svou duši obecně přijatým pravdám, rozvíjí se tato inteligence spirálovitě vzhůru. Není součástí systémového myšlení, nýbrž nezávislé systematické mysli, nacházející nové cesty.
Tato inteligence plyne z nadvědomí UNIVERZA. Z dimenze mimo prostor a čas. Z říše BYTÍ.
Je podstatou LÁSKYPLNÉ fantazie založené na zkušenosti celého UNIVERZA.
Je podstatou lidské fantazie, hluboké představivosti a tvůrčí obrazotvornosti, díky které můžeme uskutečňovat své sny a dosáhnout celistvosti.

Obdobná zralost ducha brání zavlečení nudy a manipulace do vztahů. Nese sebou výrazný předpoklad, že se pár bude zdravým způsobem doplňovat a spolupracovat. Že nebude vznikat prostor pro přenos důsledků vlastní nezralosti hlouběji do vlastního rodu – rozumějme mužského a ženského (Adam a Eva)
Zralý jedinec nedovolí sobě ani druhému snižovat svou důstojnost. Má zrale nastavené niterné hranice a ty si zralými způsoby chrání.
Je schopen jasně vyjádřit co se mu nelíbí a co potřebuje. Je také ochoten žít sám, ale rozhodně není ochoten zaprodat se jen proto, aby tak zvaně nezůstal na ocet. Aby nebyl vyloučen ze své “tlupy”.
Čím vyšší duchovní inteligence, tím hlouběji vidíme pod povrch. Do podstaty lidí a dění.

Osobnostně vyrovnaný, vědomý pár je tvůrčí a zraje k plné niterné svobodě. To znamená, že bude maximálně kreativní a tvůrčí to i ve smyslu PLODNÝ.
Posláním ženy a muže není za každou cenu plodit, nýbrž láskyplně tvořit a rozsévat zralá semena poznání nabitá skrze praxi svého vlastního života.

Čich je jedním z primárních orientačních funkcí. Mimo jiné nám pomáhá volit vhodného partnera. Antikoncepcí a jinými “výbornými” vynálezy jsme si zajistili hormonální nerovnováhu a tak máme možná dětí méně, ale o to labilnějších a navíc s partnery, kteří se k nám nehodí.
Hormonální koktejly, které jsou do nás povinně vpravovány od útlého věku mají své důsledky.
Jednoho dne náš niterný systém prostě vyhoří a duše řekne dost. Učme se ji naslouchat.

NEZÁVISLÝ PÁR JE TRNEM V OKU VŠEM NEZRALÝM FILOZOFIÍM A TOTALITNÍM REŽIMŮM
Dokáže-li totalitní režim smazat rozdíly mezi mužem a ženou, a respekt k jedinečnosti nahradí bezpohlavností ukrytou za moderní pohledy a falešnou rovnoprávnost, zásadním způsobem poškodí budoucí generace.
Vzdají-li se mladí lidé své niterné svobody a nezávislosti pro závislost na pohodlném životu a polovičatých, bezpohlavních pravdách, zaplatí vysokou daň.
Každá epocha a generace má své výzvy…

Česká republika se stala jednou z velmocí umělého oplodnění.
Dogmaticky školení lékaři odtrženi od celostních pohledů na život jsou obětí bílé nemoci. Udržováni v roli falešných bohů jdou cestou umělé reprodukce, aniž by chápali hlubší souvislosti zrození.

POJEM NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE JE SYMBOLIKOU SEBEOPLODNĚNÍ MATKY STVOŘITELKY.
OPLODNĚNÍ NEVĚDOMÉ MYSLI LÁSKYPLNOU (PLODNOU) MYŠLENKOU. JEDNA PLODNÁ MYŠLENKA PLODÍ DALŠÍ A DALŠÍ!
Vše zcela přirozené, chce bezcitná, uměle vyhoněná intelektualita kontrolovaná centralizovaným vzděláváním nahradit umělými cestami. Vydělává na všem co se dá, dokud to jde.

Tak zvané vymoženosti moderní medicíny, prosté láskyplného aktu, jsou projevem nepokory a pohodlných cest na straně jedné a touhy po moci a obrovských výdělcích na straně druhé.
Ze zamrazených polotovarů si chceme bezcitně vybrat “idaálního” dárce a rozhodovat o pohlaví, barvě očí a kdo ví čem ještě.
Bezkontaktní styk ve světě bankovnictví je věc jedna, bezkontaktní styk při stvoření lidské bytosti je věc jiná.

V rámci přirozeného výběru si svou cestu nachází ta nejrychlejší spermie a spojuje se s nejzralejším vajíčkem.
Vědecké průzkumy ukazují, že děti z umělých oplodnění mají zkrácený dech. DECH JE ŽIVOT. Láska je kyslíkem života.
Měli bychom se naučit základním počtům a poskládat si základní rovnici života.
Necítíme-li zdravé hranice podléháme kalkulacím chamtivých a budeme muset čelit následkům moderních “výdobytků”.

Problém není, ani tak to, že se to děje, jelikož jde o součást vývoje potřebného ke zkušenosti lidstva. Problém je, že nechceme vidět druhou stranu mince a nechceme vidět podstatu problému. Že nechceme přijímat spoluzodpovědnost za svá rozhodnutí.
Tím však nejenže dál bez hlubšího zamyšlení pokračujeme, ale navíc se ani nezajímáme o to, jak pracovat s důsledky a jak co nejvíce minimalizovat problémy s nimi spojené.

To, co matka příroda, žena a ženské tělo dokáží zcela přirozeně, je běžně nahrazováno umělými způsoby. Nevědomost a nekalý obchod jdou ruku v ruce.
Naše mysl je neustále očkována strachem a nabídkou pohodlných pohledů a krátkozrakých cest.
Cenné obranné látky a přirozená imunitu vystřídaly hormonální a chemické koktejly všehomožného druhu.

NEPLODNOST JE MOCNÝ NÁSTROJ PROZŘETELNOSTI
Šance k hlubšímu zamyšlení a hledání vlastní podstaty. Šance hlouběji poznat a přijmout sám sebe, sblížit se se stávajícím partnerem, či nalézt partnera, který s námi ladí na duchu.

Pro nezávislou ženu je zralý výběr partnera a naplněný vztah s ním na prvním místě
Jde o bezpečnou cestu pro ni samotnou i jejich případné potomky. Skrze společné poznávání sebe samých zrají na duchu a objevují hlubší tajemství života, které jsou na jejich cestě.
Primární motivací nezávislé ženy je tedy Láska k muži, nikoli plození potomků. Miluje život takový jaký je a vystačí si zcela dobře i se sebou samou.
Touha po zplození potomků plyne z vědomé Lásky k muži, či potřeby nasytit svou vlastní nenaplněnou podstatu. V takovém případě se žena i muž stávají silně manipulativními jedinci.

Potomci přicházejí zcela přirozeně, mají-li být na společné cestě ženy a muže.
Vstupují-li děti do našeho života, jsou našimi malými velkými učiteli.
Je-li touha partnerů po dítěti společná a dítě má v jejich životě své místo, nacházejí cesty přirozené.

Žena a muž jsou silný pár, dokáží-li překročit svůj vlastní stín, spojit se na duchu a vést děti k následování toho nejlepšího z nich.

UMĚNÍ MILOVAT je celoživotní cesta poznávání. Je podstatou krásy, zračící se v našich očích. V našich pohledech na lidi a život sám.

Hlubší ponor do problematiky.. 👁

Žena & Muž

PO BOKU HLUBOKÉ ŽENY, STOJÍ VELIKÝ MUŽ
V životě do sebe vše zapadá jako puzzle.

Nezávislá žena je muži múzou, nezávislý muž je ženě kotvou
Láska mezi nimi je přirozeným klíčem k bodu „G” a „modrou pilulkou” zároveň.
Nejen naše tělo, nýbrž především naše duše a duch žádají si naplnění.
Spojením spřízněných duší se tvůrčí energie násobí, září navenek a kladně ovlivňuje nejbližší okolí.

VZÁJEMNÝM DÁVÁNÍM A ODEVZDÁVÁNÍM SE DRUHÉMU JE NAPLŇOVÁN ZÁKLADNÍ PRINCIP LÁSKY
Autenticita, vyjadřování svých citů, pocitů a potřeb a zároveň vnímání a akceptování citů, pocitů a potřeb druhého, vede k prorůstání páru na hluboké duchovní úrovni.

Prorůstání je proces v němž získáváme nezištné city a hojíme nezralé primární vazby a utužujeme vztahy. Postupné zpracování životních zkušeností a opuštění nezralých vzorců myšlení a chování přijatých v minulosti, snižuje napětí v mysli i těle a harmonizuje vztah mezi ženou a mužem.
V životě zralého jedince vládne LÁSKA a PRAVDA. Vyvažuje melancholika, sandvinika, flegmatika i cholerika v něm.

Žena rozhoduje o tom, zda do vztahu vstoupit a zda to bude vztah intimní, přátelský či „jen” pracovní.
Tím je na ni kladena velká zodpovědnost.

Je-li žena inspirována Láskou v sobě samé, zraje každou zkušeností k hlubšímu zvědomění a spojení s Matkou Stvořitelkou. Její schopnost zrale vyhodnotit situaci a motivaci lidí a situací kolem je stále přesnější. Tím je chráněna před povrchními vztahy a nezralými muži. Není jim ochotna věnovat více energie a času, než-li je i pro ni samotnou zdravé a obohacující.
Je-li její zájem o muže povrchní či zištný, ve vztahu se to dříve či později projeví.

Muž, který nechápe, že se v přítomnosti niterně svobodné ženy obohacuje a hojí jeho kdysi zraněná pýcha, nepochopil podstatu vlastního života. Nepochopil podstatu stvoření a úlohu vědomého muže.

Muž svázaný Oidipovským komplexem je muž s nezralými pohledy na ženy.
Používá ženy k uvolnění napětí a ukojení závislostních mechanismů ve svém podvědomí. Jeho zájem o ženy je povrchní.

Niterně svobodný muž, nespoutaný nezralými vazbami a společenskými dogmaty, touží po společnosti nezávislé ženy. Je rád v její přítomnosti a neprojektuje si do ní vlastní nezhojené zkušenosti s Matkou či Otcem (případně náhradním vychovatelem).
Necítí se v přítomnosti zralé ženy jako malé zraňované dítě, které musí bojovat o svou svobodu.
ZRALÝ MUŽ nezaprodá svou duši ženě, kterou nemiluje z hloubi své duše, protože cítí, že by jeho tvůrčí duch stagnoval a nezrál v duchu PRAVDY a LÁSKY.

Muž, který se vymanil z područí Otce, zatracujícího syna. Muž, který se vymanil z role viníka a oběti (Kaina a Ábela).
LASKAVÁ MUŽNOST JE JEHO PRŮVODNÍM ZNAKEM. Pevný, laskavě vyřčený názor a respekt k ženám, dětem, zvířatům a životu vůbec, je přirozenou konstantou jeho osobnosti.

Každý muž má takovou ženu, jakou si zaslouží
Muž, který v hloubi své duše nerespektuje ženy a bere ženu jako doplněk, servis či výplň samoty, bloudí světem bez naplnění. Střídá jednu nenaplňující zkušenost za druhou, či se pohodlně odevzdává do rukou ženy, která mu zabezpečuje pohodlí a dává pocit dobré volby.

Setrvávat ve vztazích z pohodlnosti či alibismu různého druhu, ubíjí ducha všech zúčastněných.
Nejsou-li žena a muž probuzení a nechápou své hlubší niterné motivace, těžko budou schopni zrale vyhodnocovat životní situace a činit smysluplné kroky ke změně.

Nezávislá žena je studnicí plnou živé vody
Je zdrojem dětské hravosti, mladistvé vášně i stařecké moudrosti.
Je naplněna životním poznáním, ze které může vztah opakovaně čerpat a zrát na duchu.

Ne každý muž je na nezávislou ženu připraven. Plout životem ukotven v sobě samém a jako jedinou jistotu mít důvěru ve svou vlastní volbu není snadné.
K naplněnému vztahu je vždy třeba dvou odvážných.
Dvou nezávislých jedinců, kteří jsou ochotni měnit své stereotypy v myšlení i chování.

Spojí-li se muž s ženou méně urozeného původu – to znamená s ženou chudší na duchu, je jeho vnitřní energetická rovnováha, rod, společnost či země (dle pozice kterou zastává) ohrožena.
Každé spojení, které není tvůrčí a naplňující, nýbrž jen vyprazdňující, je pro zdraví a zrání ducha Pravdy a Lásky v něm, ohrožující.
Zrale zpracovaná minulost a změna myšlení a přístupu je podstatou zrání.

Čím déle si muž něco nalhává, tím více zesiluje obranný val ega, “chránící” jej před pravdivým sebeobrazem.
Pocit vševědoucího boha zatemňuje mysl (odborný název pro tento jev je stupidita).

Tvůrčí duch k nám promlouvá pomocí symboliky. Život ve hmotě je životem v obrazech.
Například:
Prostata není jen nevědomým kusem hmoty. Je podstatou kontrolních mužských orgánů. Je důležitou řídící složkou spojenou se systémem astrálního těla.
Je-li horní komora láskyplného usnášení neschopná, pak za ní úřaduje komora dolní.
Nezralý duch a nemocná duše se dříve či později projeví i ve hmotě, jelikož ve své podstatě jedním jsou…

Každá neochota přijmout hlubší pohled na problematiku týkající se vztahů, nás udržuje v naivní představě o životě.
Svou vlastní naivitu si pak projektujeme do těch, kteří nám předkládají celostnější pohledy na život.
Jejich přijetím by se nám totiž zhroutil celý náš dosavadní vyhodnocovací systém, na kterém je vystavěn náš sebeobraz i celý politický systém.
Pohled do zrcadla PRAVDY může být velmi bolestivý a tak před ním utíkáme tak dlouho dokud to jde.

Muž, který se neumí dívat Pravdě do očí a opakovaně před pravdou uhýbá se stává slabým
Pro ochutnání svobodného života je třeba odhodit zbytnělé ego. Poprat se s vlastní pýchou a bolestí spojenou s dozráváním v nezávislého jedince. Výsledek je značně osvobozující a povznášející na duchu.

Svobodná žena je si vědoma svých vlastních kvalit a nepotřebuje v očích svých ani očích druhých očerňovat či snižovat ženy ani muže ve svém okolí.
Ctí rodinu a zdržuje se tam, kde je plně vnímána a respektována.
Necítí potřebu s kýmkoli soutěžit, ale ani se podřídit většinovému názoru jen proto, aby byla druhými či kolektivem uznávána a přijímána. Je schopna vyslovit názor jasně a nahlas, dle rčení padni komu padni. I za cenu, že se vystaví nepohodlí a odmítání svým okolí.

Netrpí manažerským komplexem, takže je schopna i ochotna druhé vést, stejně jako je schopna odevzdat se zralému vedení. Není však ochotna nechat se řídit a slepě podřídit řádům, které nesouzní s řádem Pravdy a Lásky v jejím nitru. Není ochotna nechat opakovaně snižovat svou důstojnost ani se podřídit slepému diktátu kohokoli. Není ochotna jít dětem, svým či “cizím” příkladem v zaprodání svobody. Svoboda a nezávislost je pro ni tím nejcennějším.

Láska a partnerství znamenají hluboký zájem. Ochotu slyšet i nepříjemné pravdy o sobě či partnerovi a přesto opakovaně nezatracovat sebe ani jeho.
Nechceme slyšet žádné nepříjemné pravdy a utíkáme od otevřené debaty abychom si nemuseli přiznat svůj vlastní problém?
Abychom nemuseli přijmout spoluzodpovědnost za současný stav našeho vztahu a mohli tak opakovaně partnera bičovat a ovládat?
Pak budeme jako jedinci i lidstvo opakovaně vystavováni nepochopení a hlubšímu emočnímu utrpení.

Mozek muže je možná větší, avšak bez naplnění Láskou a hlubokého respektu k ženám svůj nejvyšší lidský potenciál nenaplní
Nejde o velikost, nýbrž o míru propojení. O schopnosti propojit jednotlivé souvislosti ve své mysli srdcem a zrát na duchu.
Míra štěstí a spokojenosti stoupá zcela přirozeně s naší niternou svobodou.

Jednáme a reagujeme na vědomé či podvědomé úrovni. Podstata problematiky svobodné vůle a s ní spojeným vědomým rozhodováním tkví v tom, zda naše reakce plynou ze zpracovaných životních zkušeností a zahojených primárních vazeb či z nezpracovaných životních zkušeností a nezhojených primárních vazeb.

Je třeba si uvědomit, že znásilňování dětské duše nezralými pohledy a necitlivými postoji “dospělých” jsou v našich očích méně trestuhodné než-li znásilnění fyzické, avšak svým způsobem jsou nebezpečnější v tom, že si často ani neuvědomujeme, že jsme byli znásilňováni.
V každém případě je odpuštění ozdravným a osvobozujícím aktem pro nás samotné.
Vypouštíme tím jed z našeho vědomí i podvědomí a značně se tím osvobodíme.

Hledá-li muž v ženě především pohodlný život, pak si musí být vědom toho, že první co v první řadě zpohodlní je jeho vlastní mysl a jeho vyhodnocovací systém zakrní.
Živá inteligence nezávislé ženy nenechá muže v klídku si “vyhnít”. Ze své vlastní podstaty pro nezávislého muže přirozenou inspirací a múzou.
Nebude však žádného muže o svých kvalitách přesvědčovat. Není-li mužem respektována, nemůžou společně zrát, důstojně se s ním rozloučí až nazraje čas. Tím muž získává šanci pocítit rozdíl a dozrát vedle jiné ženy.

Muž, jehož zájem o obchodní vztahy je stavěn nad zralý zájem o Lásku a Pravdu ukazuje, že je něco v jeho životě v nepořádku
Je-li muž hluboce citově zainteresován, roste jeho zralá mužnost. Každé citové propojení bystří jeho smysly a prohlubuje neuronovou síť. Oživuje ducha i tělo. Je základem jeho niterné síly, živého intelektu a zralé sebeúcty. Sebeúcta není v takovém případě nahrazována falešným sebeobrazem a náhradními zdroji “moci”.
Nechápe-li hlubší duchovní zákonitosti a obchoduje na úkor druhých způsobem potopa předemnou, potopa zamnou, stává se sám jejich první obětí.

Jestliže muž investuje svůj hluboký zájem do obchodu, svému zvířecímu miláčkovi, autu či svým koníčkům, tak se jistě obohatí o nějakou tu znalost a zkušenost, avšak vědění nepůjde do nejhlubších neuronových úrovní. Vyšší vědění si žádá citovou zainteresovanost plynoucí ze zralé autentické interakce mezi lidmi. S člověkem je třeba celostně komunikovat. Hovořit, naslouchat, soucítit a doptávat se. Maximální možnou měrou se snažit o porozumění.
Takový přístup otevírá mysl i srdce a eliminuje veškeré předsudky genderové, rasové, národnostní atd.

Zralý muž, který ženy ctí má zcela automatický ochranitelský reflex vůči ženám, dětem, starým lidem a potřebným. Zároveň však není zneužitelný méně vědomou ženou, falešnou solidaritou ani nezralým systémem.

Aby muž porozuměl nezávislé ženě, musí vyvinout svou pozornost na maximum. Žena je tvor celostnější a proto z pohledu muže chaotičtější a neuchopitelná. Tím pádem je to pro něj energeticky náročná disciplína. Hluboký zájem posouvá muže více do hloubky. Hlouběji do ženského nitra. Spojení na duchu a tvůrčí potenciál tak zásadním způsobem narůstá. Je totiž čerpán z primárního energetického zdroje

Muž, který nedozrál k nejvyšším poznáním, bude projevovat neúctu, nerespekt a nezájem o sdělované.
Žádná nezávislá žena si toto líbit nenechá.

NEJVYŠŠÍ FORMA PARTNERSTVÍ MEZI MUŽEM A ŽENOU JE ROMANTICKÝ VZTAH
Romantický vztah je přirozený výsledek vzájemného respektu a úcty mezi nezávislou ženou a nezávislým mužem.
Romantický pár je přirozeným ozdravným faktorem každého mocenského systému. Vědomý pár je přirozeně tvůrčí, není manipulovatelný a není ochoten bojovat za nezralé mocenské zájmy druhých.
Není ochoten hrát politické hry ani schvalovat jakékoli investice do zbrojení, namísto mírových aktivit.

Zralá spolupráce mužů a žen je nenahraditelnou společenskou záležitostí.
Jsme si oknem do vesmírů. Do niterných světů, které jsou pro nás někdy zcela jiné a zprvu možná zvláštní, ale nakonec zjistíme, že jsou pro nás tyto světy nesmírně obohacující.
Nebudeme-li spolu soutěžit a porovnávat se, ale vědomě spolupracovat, jsme si branou k poznáním nejvyšším…

Hlubší ponor… 👁

Umění krásy

S VĚDOMOU ŽENOU JE TO JAKO S RŮŽÍ…
Má ostré trny, chránící její ušlechtilou krásu. Píchne se o ně zahradník, který nechová růže v hluboké úctě a jedná jako nevědomý osel. Každý kdo chce růži slupnout k rychlé svačině a bez hlubší citové investice ji předělat k obrazu svému. Zahradník, který nedokáže zušlechťovat svého vlastního ducha, nedokáže zrale chránit sebe ani růži, jež mu učarovala.


Vnější krása je pomíjivá a navzdory celoživotní péči přirozeně odkvétá.
Vnitřní krása září navenek, láskyplnou péčí zraje a věky věků rozkvétá.

Plně vnímat hlubší rozměry krásy lze pouze vnitřním zrakem duchovní inteligence.
Díky ní vnímáme podstatu krásy ve všech a všem do té míry, do jaké jsme krásou ducha naplněni my sami.

DUCH JE TÍM, KDO DÁVÁ CHARAKTER
Ukrytý v hloubi našich těl a duší, má potenciál briliantu. Zraje, sílí a září navenek každou odvážně zvládnutou životní zkušeností.

Svobodná tvůrčí bytost je schopna krásu ducha v sobě samé rozvíjet a skrze něj svobodně tvořit. Člověk žijící ve svém vlastním stínu chce krásu druhých vlastnit, ovládat či pokořit.

Stejně jako je motýl přitahován k živé květině, je i šedá můra pudově přitahována k náhradním zdrojům světla, jimiž bývá oslněna.
Než se přestaneme hnát za falešnými zdroji Lásky a falešnými představami o sobě samých, lidech i životě okolo nás, narážíme na neviditelnou oponu duchovní reality, po níž sklouzáváme na dno svých vlastních sil.

Pravda je v rukou malomocných křehká jako motýlí křídla.
Kouzelná moc Pravdy tkví ve spojení s Láskou. Na jejích křídlech vystoupíme z davu závislých a projeví svou sílu vždy, když je toho skutečně třeba.
Lidskou vůli zlomit lze, vůli Lásky nikoli.

Hlubší ponor … zde.

DUCHOVNÍ INTELIGENCE

AAA
Racionální ani emocionální inteligence, ať zvlášť či dohromady, nestačí k úplnému vysvětlení komplexnosti lidské inteligence, nepřeberného bohatství lidské duše a fantazie tvůrčího ducha.

Nejnovější počítače mají vysoké IQ. Obsahují mnoho informací, „znají“ pravidla a „vědí“ jak „bezchybně“ postupovat.
Zvířata mají vysokou emocionální inteligenci a smysl pro situaci, ve které se právě nacházejí.
Ani počítače ani zvířata se však nikdy neptají, proč máme taková pravidla a situace a zda by mohla být jiná nebo lepší. Pohybují se pouze uvnitř daných hranic.

“Adam a Eva” – dokonalé protiklady (dvojčata)
Žena pohybující se v oblasti duchovních věd jako doma…. skládající si dohromady souvislosti mikrokosmu a makrokosmu jedinečným způsobem.
Muž pohybující se v oblasti pozemských věd jako doma…. skládající si dohromady souvislosti v jeho srdci blízkém oboru jedinečným způsobem.
Tito jedinci jsou v opačném spektru vnímání života a musí překonat značné odpudivé síly, které jsou testem zralosti. Duchovní nezralost způsobuje temné mezery v logice. Jakási vákua v meziprostoru. Odborně se tomu říká stupidita. Když to řeknu zjednodušeně, to co brání domluvě mezi nimi je zbytnělé ego jednoho či obou aktérů. Chybí člověčina nebo jinými slovy LÁSKA, spojující „neslučitelné”.

Spočívá v hlubší části lidského JÁ a je napojena na moudrost přesahující ego či vědomou mysl. Nezaprodáme-li svou duši obecně přijatým pravdám, rozvíjí se tato inteligence spirálovitě vzhůru. Není součástí systémové nýbrž abstraktní, nezávislé, systematicky se rozvíjející vesmírné i lidské mysli.
Tato inteligence plyne z nadvědomí vesmíru. Z dimenze mimo prostor a čas. Z dimenze BYTÍ a nekonečných možností.
Je podstatou fantazie, hluboké představivosti a tvůrčí obrazotvornosti, díky které můžeme následovat i uskutečňovat své sny a dosáhnout celistvosti. Je podstatou nezávislého, abstraktního myšlení.

… hlubší ponor 👁

Nadvědomí

NADVĚDOMÍ JE STAV BYTÍ. BYTÍ MIMO PROSTOR A ČAS
Je zdroj sebeuvědomování a seberozvoje vesmíru.
Čistá esence poznání. VĚDĚNÍ BEZ BOLESTI A SOUDŮ.

VESMÍR je živoucí organismus
“OSOBNOSTNĚ” roste a rozpíná se každou novou zkušeností.

… hlubší ponor 👁

Láska

LÁSKA JE NEJVYŠŠÍ, MORÁLNÍ PRINCIP.
LÁSKA NENÍ PŮVODEM LIDSKÁ, AVŠAK HLUBOCE LIDSKÝMI NÁS ČINÍ.

LÁSKA JE STAV NEZÁVISLOSTI
Láska je stav svobodné mysli a světlem poznání prosycené duše.

Láska v nás je laskavá i přísná, jde-li ruku v ruce se svou nejlepší přítelkyní – PRAVDOU.
V opačném případě se stává láskou opičí. Láskou toxickou.
Jsme-li takovou “láskou” infikováni, našimi nejvytšími nepříteli se stávají naši “stvořitelé”, naši sourozenci, naši potomci.

MILUJÍCÍ JEDINCI NETRPÍ FALEŠNOU SKROMNOSTÍ, ANI SEBESTŘEDNÝM IDEALISMEM
Milují život, protože mu naslouchají a rozumí.
Jsou zaměřeni na svůj život a své nejbližší. Jsou pokorní a trpěliví. Následují hlas svého srdce přes všechny překážky, kladené si do cesty.

Pojem Láska, získal nálepku „cukrové vaty” nemající valného významu
Mylné představy o Lásce, nás udržují ve vztazích, které dlouhodobě nezrají a přirozeně nefungují.
V případě nepochopení podstaty pojmu LÁSKA a nepochopení problematiky vztahů, nás falešné představy ženou do závislostních aktivit. Do únikových činností a vztahů, které troskotají, či plní „pouze“ společenskou funkci.

Láska je ve skutečnosti jedním ze tří primární principů a mocných, tvůrčích sil.
Je podstatou opakované práce na sobě samém.
Romantický vztah je pak přirozeným důsledkem poctivé sebereflexe a duchovní “dřiny”.
Vzájemný respekt a úcta mezi milující ženou a milujícím mužem sílu Lásky v nás násobí. Roste přirozená radost ze života a tvůrčí potenciál na maximum.

MILUJÍCÍ BYTOST NÁM MŮŽE SÍLU LÁSKY PŘIPOMENOUT, NIKOLI NEDOSTATEK NAŠÍ VLASTNÍ LÁSKY NAHRADIT

Hlubší ponor pro zvídavé jedince … 👁

Život

ŽIVOT JE FILOZOFIE V OBRAZECH
NIKDY NEUTUCHAJÍCÍ „DIALOG” PRAVDY, LÁSKY a BOHA.
Základní vesmírné principy „promlouvají” k nám i skrze nás v každém okamžiku našeho života. Promlouvají formou symboliky. Pomocí obrazů a pocitů. Jsou v nás i kolem nás.

Zástupci duchovních kruhů žijí v neustálé iluzi duality.
Tato iluze plyne z faktu, že byla podstata a to duch PRAVDY, jaksi vyjmut z celku.

Žádná dualita, nýbrž trojjedinost.
Černá a bílá, které se prolínají skrze křišťálově průzračného ducha. Paprsek světla vrhající duhové doteky Pravdy mezi dva protiklady jménem Láska a Bůh.
Noc a den. Stmívání a rozednívání. Vše co je mezi černou a bílou je vývoj přinášející změnu. Tříbení podstaty skrze prolínání.
Černá není horší než-li bílá. Jsou to neutrální barvy. Jde o to, nakolik jsou protknuty čirým světlem poznání.

Na cestě životem procházíme zkušenostmi, které vyhodnocujeme sobě vlastním způsobem.
„Opisujeme-li“ v životě od druhých a kopírujeme názory zaštítěné velkými jmény, tituly či důležitými světskými či duchovními posty, má to zcela stejné následky, jako když přebíráme nemocné vzorce myšlení a chování ve své rodině.
Důsledkem je matrix. Pokřivená realita.

PARADOX JE DRUHÉ JMÉNO PRO ŽIVOT
Je to jako s Arktidou a Antarktidou.
I když visíme hlavou dolu, nejsme si toho díky Zemské přitažlivosti vědomi. Když se Pravda dlouhodobě ohýbá a přizpůsobuje necitlivě řídícím garniturám, může se ve finále snadno stát, že vidíme PRAVDU v nejdůležitějších odvětvích lidského života vzhůru nohama.

Z CIZÍHO KREV TEČE A ÚČEL NESVĚTÍ PROSTŘEDKY!
Je myšlení plodné a myšlení neplodné
Jsou cesty vědomé a cesty nevědomé
Cesty přirozené a cesty nepřirozené.

Komunikace s Láskou a Pravdou v nás je komunikace na nejvyšší úrovni
Řídí se základními principy fair play o kterých máme často mylné pozemské představy.

Můžeme v životě švindlovat a platit nepokrytým šekem bez Lásky. Příroda se však ošidit nedá a účet je nejpozději na konci tunelu sečten a vyrovnán.
Nehrajeme-li dle pravidel fair play, prohráváme svou duši a harmonický, vyvážený život plný šťastných, světlem prozářených okamžiků.

Pouze prozřetelnost zná všechny tahy a úklady „protihráčů” dopředu.
Moudře ustanovila veškeré přírodní zákonitosti tak, že do nich nelze bez následků uměle zasahovat. Máme možnost hrát a zvítězit. Máme možnost naplnit poselství druhu HOMO SAPIENS, avšak bez hlubší citové invence to nepůjde.

Bez spřízněných duší býváme na svá hlubší poznání sami a nejednou jsme tak vystaveni obrovskému společenskému tlaku a duševní „dřině“, jíž se vystaví málokdo
Tím se dělí zrna PRAVDY od plevele polopravd a lží o každém z nás.

Ve dvou se to lépe táhne.
Pravdivá sebereflexe a je-li třeba i “odříkání” zbytného, je podstatou růstu jedince i páru.
Chceme-li sobě či dětem zajistit pohodlný život tak moc, že zaprodáváme svou vlastní duši a otevřeně nepromlouváme, dříve či později se to projeví. Soustředěním se na nepodstatné zaměňujeme malé velké detaily a nepoznáme manipulaci.
Nevědomost hříchu nečiní, avšak škola života je spravedlivá.

TVŮRČÍ MÚZA K NÁM PROMLOUVÁ FORMOU SYMBOLIKY. POMOCÍ OBRAZŮ A POCITŮ, KTERÉ LZE JEN DO JISTÉ MÍRY VYJÁDŘIT SLOVY.
ČÍM SVOBODNĚJŠÍ A NEZÁVISLEJŠÍ OSOBNOSTÍ JSME, TÍM JASNOZŘIVĚJŠÍ SCHOPNOST VNÍMAT PODSTATU ŽIVOTA MÁME.
Pojmem jasnozřivost rozumějme jasnější vhled a bystřejší úsudek. Hluboký vhled do různých realit. Vesmírů, oborů a lidí.
Jde o schopnost vnímat život v hlubších souvislostech.
Vnímat celostní obraz života z nadhledu a zároveň, být vnořen v přítomném okamžiku umožňuje vnímat detail. Malý velký rozdíl.
Skrze plně aktivované třetí oko vnímáme podstatu různých realit a míru pokřivení reality konkrétních osobností.

Stáří sebou přináší vetché tělo a vetchý zrak. Zraje-li však náš zrak niterný, sílíme na duchu a naše mysl zůstává věčně živá. Zvídavá a tvůrčí… Jsme naplněnými dětmi života. Žijeme svobodní a šťastní v Ráji svého srdce.

hlubší ponor do problematiky … 👁

Lidský mozek

ŽIVÁ INTELIGENCE NENÍ O TOM KOLIK MÁME INFORMACÍ, NÝBRŽ Z JAKÉHO NADHLEDU A VHLEDU SI JE SKLÁDÁME DOHROMADY.
Čemu ze své niterné podstaty věnujeme pozornost a zda čerpáme informace v PRIMÁRNÍM ZDROJI či jen zdrojích světských .

V naprosté většině případů jsou naše volby na podvědomé úrovni jasné dříve, než-li se vědomě rozhodneme.
Byť spolu úzce souvisí, jsou zautomatizované procesy mysli a zautomatizované procesy těla dvě rozdílné disciplíny.

Zautomatizované procesy mysli vychází z přijatých a dlouhodobě uznávaných paradigmat – myšlenkových konstruktů. Z kopírování. Z nabraných vzorců myšlení a chování v rodině i společnosti.

Zautomatizované procesy těla souvisí s výše zmíněnými zákonitostmi a jim podléhajícím hormonálním a biochemickým procesům.
Virus v mysli je podstatou rozhozené emoční a s ní související hormonální nerovnováhy projevující se ve všech procesech těla.

Bez pochopení primárních duchovních principů a jejich přijetí do základního vyhodnocovacího procesu, který se následně zcela automaticky prohlubuje a propojuje v samotné podstatě BYTÍ, lze těžko chápat hlubší procesy a s nimi spojené přírodní zákonitosti ovlivňující nejenom každou buňku v našem těle, ale i celý náš život.

Svobodná vůle a s ní spojená svoboda člověka souvisí s pravidelně “upgradovanýmy programy” v naší mysli.
Jinak řečeno, odstraněním nemocných, slepě přijatých společenských pravd a z nich vzešlých programů. Programů plných automatických obranných mechanismů. Tyto mechanismy souvisí se strachem z vyloučení z kolektivu.
V případě zesíleného strachu vede k opačnému extrému – davovému myšlení bez odvahy potřebné k překročení bludného kořene.
Je to přirozený evoluční nástroj. Nikdo neurozený (chudý na duchu) si netroufne vést lid nevyšlapanou cestou. Není ochoten vystavit se “ukřižování” svými bližními. Nebude ochoten zemřít pro PRAVDU.

Niterná svoboda a s ní přímo související svobodná volba pramení z oživení staronových, pohledů. Původních pohledů obohacených o poznání přicházející s novou dobou. Z užívání zdravého selského rozumu, který není ovládaný slepou vírou v jakékoli přežité paradigma ( Starý a Nový zákon, zastaralé mainstramové vědecké pohledy a obecně přijaté pravdy z rodiny či společnosti… ).
Svobodná mysl je spojena s podstatou PRAVDY ve svém nitru a není svázána ani zastaralými, ani lacinými – tak zvanými moderními pohledy.

Čím pevněji jsme lapeni starými či lacinými “moderními” přístupy, tím necelostnější pohledy na život máme. To vypovídá o nezralých původních vazbách a nezpracovaných citových karambolech. O nevědomých vazbách ovládajících naše podvědomí. Tyto mechanismy jsou podstatou veškerých našich problémů a tím pádem naší velkou, nevědomou zátěží. Hrají důležitou roli ve vyhodnocování i těch nejběžnějších situací, kterými procházíme.

SEBEMENŠÍ NEVYHOJENÁ CITOVÁ DEPRIVACE znamená “kreknutý” základní vyhodnocovací program, kterým je LÁSKA. Řízení naší mysli tak přebírá autopilot v našem podvědomí. Tyto děje probíhají velmi rychle a tudíž zcela bez našeho vědomí. Ani si nevšimneme, že jsme manipulovatelní a kontrolovatelní nemocným systémem, kterého jsme součástí.
Jelikož tento nemocný systém celá staletí vychovává “odborníky” ve všech možných odvětvích, je jeho dopad na společnost obrovský!

Myšlenkové procesy jsou programované v rodině a společnosti ve které se pohybujeme
Jsou součástí umělé intelektuality podléhající rodinným, církevním, vědeckým – zkrátka jakýmkoli nezralým společenským dogmatům. S těmito mezerami v božské logice operují politické sítě. Tahají za nitky tam, kde je naše mysl nevědomá.
Funguje to stejně jako když hackeři napadnou například program banky. Vytunelují vše, co nemá bezpečnou niternou ochranu.

Z davových myšlenkových konstruktů, bývá velmi těžké vystoupit, protože nás v něm neustále udržuje pocit, že většina musí mít pravdu. Na jednu stranu ucelené myšlenkové konstrukty potřebujeme, abychom si navzájem snadněji porozuměly, na druhou stranu nás vedou k robotickému uvažování a stáváme se svým způsobem umělou inteligencí s uzavřenými okruhy myšlení. Robotem točícím se v kruhu. Tím se historie dlouhodobě opakuje.
SLOVO JE POJEM, ZA KTERÝM SE SKRÝVÁ MNOHO MOŽNOSTÍ. JESTLIŽE SI S PLNÝM ZÁJMEM NENASLOUCHÁME A NEDOPTÁVÁME SE: JAK TO MYSLÍŠ? MYSLÍŠ TO TAK A TAK… , SNADNO SE ZTRÁCÍME V PŘEKLADU.

DNEŠNÍ VÁLKY JSOU VEDENÉ MODERNĚ, NOVÝMI ZPŮSOBY.
Jsou to války informační. Monstrózní totalitní mechanismy čerpají poznatky z nejnovějších psychologických poznatků a moderními technologiemi posbíraných dat. Tak zvaní psychopati tak vedou celý svět do propasti. Teprve když budeme stát zcela nad ní, tak se někteří zastaví a začnou hledat cesty ke svobodě.
To je okamžik, kdy budeme schopni začít naslouchat 😉

Vše, co slepě přijímáme skrze druhé, má pro lidstvo po jisté době značně zavádějící a devastující efekt. Obzvláště po staletí politicky řízeném školství a zdravotnictví jsou ohrožovány ty nejcitlivější oblasti veškerého rodinného i společenského života.

Zúžené pohledy, které jsou sledovanými kanály nabízeny, jsou dnes a denně implementovány do hlav dospělých, dětí i studentů po celém světě jako čip. Stačí aktivovat strachem z čehokoliv a veškeré citové deprivace, které v sobě neseme nás ženou do davových reakcí. Většina se okamžitě podřídí a během jednoho dvou let přijímáme zcela nepřirozené chování za normální.
To, co je běžné, ještě neznamená, že je normální.

Ideologie dobrého vzdělání a zdraví se tím pádem staly velmi silným manipulačním prostředkem všech totalitních režimů.
Hlavně to zdravíčko, že? Nic přeci není důležitější než-li zdraví! Ale je dámy a pánové. SVOBODA.
Se svobodou totiž přichází i zdraví. Postupně totiž odpadnou všechny ideologie motivované jen touhou po moci a výdělku a zhroutí se všechny společnosti, které nebudou vedeny v souladu s novým duchovním paradigmatem. V souladu se zákony PRAVDY A LÁSKY.

Co je dlouhodobě přijímané jako fakt, neznamená, že je to finální PRAVDA a že neexistují hlubší, LÁSKYPLNĚJŠÍ pohledy, přístupy a energetické toky s nimi spojené.
Všichni jsme od malička učeni, že zdraví je to nejcennější co máme, a že nám spolknutá tableta a medicína pomohou.
Nepomůže nám a nezachrání nás nikdo jiný než my sami. To, že nám lékaři mohou do jisté míry (obzvláště s akutními problémy) pomoci neznamená, že jsou to bohové a že nejsou účinnější preventivní možnosti jak všem neplodným stavům mysli a nemocem pomoci a předcházet. Jsme kolektivní vědomí. Jsme “jedna duše, jedno tělo.
Srdeční onemocnění a mozkové příhody je chronické onemocnění lidstva číslo jedna. Mysl a srdce.

Hluboká poznání jsou vždy spojená se staronovými pohledy na život a přijetí Pravdy o sobě samém.
To co je ve své podstatě v souladu s primárním principem PRAVDY platilo a platí. Pohled na Pravdu se tříbí tím, jak se rozšiřuje a prohlubuje pohled na život. Vše co nebylo ve své podstatě pravdivé se od okamžiku pádu železné opony zhroutí jako domeček z karet. Proto jsou utahovány kohoutky totality na maximum.

Je-li náš vyhodnocovací systém nezralý, přichází okamžik spojený s psychicky náročným a citově bolestivým procesem. Až tento proces proběhne, projeví se změny i na mozku. Degenerativně či hojivě. Dle toho, jak se s tímto procesem popereme. Tím nejúčinnějším bojem je boj sám se sebou. Respektive se svými starými myšlenkovými konstrukty.
Ve své podstatě jde o přiznání si a plné přijetí svých vlastních omylů a následné “přeprogramování se” – TRANSFORMACE DUCHA.

Je to forma znovuzrození a restartu mysli. Přerod bývá velmi bolestivý obzvláště v případě je-li spojen s novými paradigmaty. Zuby nehty se mu do poslední chvíle bráníme, protože nová fakta a nová pojetí zcela otřesou naším sebeobrazem a sebevědomím. Obzvláště u celospolečensky uznávaných autorit je tento proces velmi citlivý.
Proto jsme schopni podléhat i těm nejstupidnějším postupům a opatřením různých institucí či vlád a svou slepou poslušností jejich zvrácenou “logiku” podpořit.

PRAVDIVÝ SEBEOBRAZ JE ZÁKLADNÍ LIDSKÁ POTŘEBA
Z něj plyne naše sebehodnota. Míra ochoty se opakovaně přerodit je velmi důležitým faktorem k využití svého maximálního potenciálu. Konáme-li v duchu zachování si falešného sebeobrazu či představy o životě takového, jaký jej dlouhá léta známe, ztrácíme se v překladu života a nespojíme se s prozřetelností, která nás moudře vede.
Jsme-li niterně svobodní, tak se každý den rodíme znovu. Každý den nám přicházejí nová poznání skrze spojení s nejvyšší inteligencí a jsme schopni vědoměji se rozhodovat a konat stále přirozeněji v souladu s nejvyšším dobrem.

My jsme si však jaksi z negramotnosti nevědomky přeskočili rovnou do druhého extrému – přešlechtěné intelektuality. Naučenost se zaměňuje s niterným věděním. Se schopností přirozeně čerpat hluboká poznání v realitě života.

Zdravý selský rozum zmizel spolu s okleštěnými, bezduchými pohledy konvenční církve a vědy. Fakt, že cit je součástí nejvyšší inteligence díky níž jsme schopni citlivě – smysluplně poskládat veškeré informace a naplňovat tak náš nejvyšší potenciál, si neuvědomujeme.
Racionalizace zcela nesmyslných a nefunkčních procesů se stala mocnou zbraní politikaření a strašení, jež cit uzamyká. Snaha o vymýcení zralého ženského principu – PRAVDY a citu, jež je vlásečnicemi LÁSKY, se tak obrací proti celému světu.

Citlivý příběh je pak pro řadu těch jejichž živá inteligence je otupena, pouhou slaďárnou a potřebují drsnější vjemy, aby měli pocit že žijí v reálném životě. Někteří pak potřebují pořádně “praštit po hlavě” aby se ze snu o bezduchém životu probudili.

Ženský princip je nositelem nového života. Je nositelem staronových poznání. Je nositelem svobodné vůle a svobodné, radostné tvorby.
Je podstatou šťastných bytostí.

Obzvláště jsou-li staré pohledy spojené s naším dobrým, ve svém oboru roky uznávaným, jménem, dokážeme se držet na duchu vykleštěném pohledu na Pravdu stůj co stůj. Oproštěním se od zastaralých myšlenkových konstruktů a dogmatických pravd se však výrazně osvobodíme a obrovským způsobem se jako jedinci i lidstvo posuneme vpřed.
Každá skutečně silná osobnost cítí a chápe, že omyl je cesta k hlubšímu vědění a naplnění. Nikdo, kdo je milující mu nebude omyl dokola omlacovat o hlavu, pokud tak nebude činit on sám.

Lidská nevědomost ve spojení se zbytnělým egem nezná mezí. Proto je třeba tu mez nastavit. Nebát se otevřeně promlouvat a jednat. Každý den se můžeme naučit něco nového o sobě i životě. Mějme na paměti, že PARADOX je druhé jméno pro život 🙂
Kvantová fyzika i jiné klasické vědecké obory se skrze osvícenější vědce začínají propojovat s poznatky vědy duchovní.

Hluboký zájem o druhé velmi úzce souvisí s prorůstáním neuronových sítí vesmírného i lidského mozku.
Obzvláště komunikace s opačným pohlavím s obdobnou duchovní inteligencí nás nutí zrale se zamýšlet, nově poznávat a vyvíjet. Proto jsme byli stvořeni mužem a ženou.

Nejde o velikost mozku, ale především o rozmanitost, hustotu, hloubku a propojení neuronových sítí. Cit je jemnými, energetickými vlásečnicemi Lásky. Jiskří a prohlubuje jemnou “neuronovou síť mikrokosmů i makrokosmů”. Vede ke zvědomování a vědomému růstu božího “těla” – UNIVERZA.

Láska je podstatou vlnění se vesmíru. Vede k zajiskření mezi ženským a mužským principem. K aktivaci vesmírných “buněk” a propojování vesmírné neuronové sítě. K zajiskření spojů, kde se sráží protipóly. Aktivují a přetvářejí postupně celé dimenze. Stejným způsobem se propojují centra v mozku. Skrze jemné vibrace a jiskření, kdy se červený a modrý drátek protnou v malém velkém třesku uvědomění se zvědomuje veškerá jemná motorika těla.

Žena je muži múzou. Akceleruje hluboký vnitřní potenciál muže na maximum. V případě, že muž nenaslouchá svému vyššímu JÁ a veškeré vyhodnocování je pouze rozumové, bez zapojení abstraktního myšlení ukotveném v citu, odstřihává se od komunikace s DUCHEM PRAVDY ve svém nitru. Těžko tak dozraje ke svému nejvyššímu potenciálu. A to i kdyby měl IQ 300. Nic jiného, než ohánět se čísly a velikostí, mu pak nezbyde.
Proto je přátelství mezi zralou ženou a mužem důležitější než-li sex s ní.

Důsledkem nerespektování žen a jejich přirozené moci, mají muži se zbytnělým egem nezralý vztah k ženám. Cítí potřebu se nad ně povyšovat či je přímo otevřeně snižovat a nezrale a vulgárně se vůči nim projevovat či vymezovat.
Je-li samec druhu HOMO SAPIENS duchovně zralý, tuto potřebu nemá. Ženy a děti zcela přirozeným způsobem respektuje a chrání. Dokáže zralým způsobem chránit i sám sebe před nástrahami intrik, používaných nezralými ženami.

KAŽDÝ PROJEV ŽIVOTA JE PROJEVEM DUCHOVNÍ INTELIGENCE. VŠE CO NAŠE OČI VIDÍ JE POUHÝM ZLOMKEM TOHO CO VIDÍ NÁŽ ZRAK NITERNÝ
Bez spřízněných duší býváme na svá vyšší poznání sami a jsme-li vystaveni kritickému tlaku svého okolí, bývá snadné podlehnout a zaprodat se davovému myšlení, abychom nebyli “ukřižováni” hlasy “zombíků”. Hlasy těch, kteří spí spánkem nevědomých.

Zaprodání vlastní jedinečnosti a Pravdy je pastí Jidáše v sobě samých. Náš vlastní alibismus a strach nás přitlouká ke kříži nevědomosti. Každou lží sobě samému zrazujeme sebe samé a odřezáváme se od Láskyplného vědomí.
Křížová cesta každého z nás je jiná, avšak podstata zůstává stejná. Biblické příběhy jsou všude kolem nás.

Duševní „dřině“, jíž je pravdivá seberflexe a odříkání v různých oblastech života, se opakovaně vystavuje málokdo.
Je to totiž energeticky velmi náročná disciplína, vyžadující trpělivost, vytrvalost a odvahu nepodlehnout strachu z nedostatku. Proto se této cestě snažíme vyhýbat dokud to jen jde!
Vyhýbání se našemu základnímu poslání (růstu k sobě samým) se nám však projevuje na vlastním omezeném myšlení, nezralých rozhodnutích a zdraví.

Ve své podstatě jde při naplňování nejvyšší láskyplné vůle o to, zda žijeme v souladu se svým nitrem. Zda říkáme a žijeme to co cítíme uvnitř i navenek.
Tento způsob života nám zaručí to, že si k sobě zcela přirozeným způsobem přitáhneme osobnosti a situace, které jsou pro nás naplňující a hřejivé (hojivé). Že si přitáhneme laskavé energie. Že se postupně Láska stane jediným – primárním zdrojem našeho rozšířeného stavu vědomí. Že žijeme v každém okamžiku svého života v živém proudu řeky života – ve flow.
Není třeba cestovat za nejvyšším poznáním do dalekých krajů, ani užívat jakékoli povzbuzovače, jsem-li ve spojení s primárním zdrojem PRAVDY a LÁSKY v sobě samém.

Je třeba pravidelně rozjímat. Pravidelně cestovat do svého nitra a objevovat podstatu vesmírných světů. Dimenzí makrokosmu, které jsou odrazem našeho mikrokosmu. Čím hlubší DUCH v našem jádru dlí, tím hlubší jsou naše poznání.

Cestou k hlubokým poznáním je dělat to, co milujeme. Dělat naplno (být v přítomném okamžiku) vše co děláme. Přitáhneme si k sobě ty, jejichž kouzelná energie se propojí s naší a společně “čarujeme”. Svobodně tvoříme a jsme maximálně plodní.
Každý projev pýchy odhání z našeho života ty nejplodnější tvůrce.

Proto je třeba být otevřený lidem s jinými názory a naučit se čerpat esenci poznání ze samotné podstaty života. Z tří základních principů ukotvených v našem nitru.
Být jednostranně zaměřen a nebýt schopen naslouchat opačným názorům, vede k jednostrannému pohledu a uzavřenému názoru, vedoucímu ke strachu ze všeho přirozeného.

Naše duchovní inteligence roste nejpřirozenějším způsobem tam, kde máme svobodu projevu ve spojení se zralou zpětnou vazbou a sebereflexí
Proto je svobodná vůle jednotlivců tak důležitá a její priorita musí být ukotvena v ústavě každé země. Kde není dodržována svoboda jednotlivce, skomírá národ a skutečná demokracie. Přirozená inteligence, přirozený výběr a přirozená hierarchie.
Hierarchie, kde je lidu nasloucháno a kde kde není řízen z pozice úřední moci, ale hlubokého zájmu o něj.
Ve společnosti kde lidé plně naslouchají sobě samým i druhým roste přirozeným způsobem veškerý potenciál a produktivita. Za krátkou dobu uděláme mnohem více práce a ještě z ní máme radost.

JDE O PŘIROZENĚ STOUPAJÍCÍ ENERGETICKOU SPIRÁLU. Čerpáme v ní sílu z našich kořenů a stoupáme vzhůru k nejvyššímu potenciálu jako jednotlivci i jako lidstvo.
ENERGIE PROUDÍ SKRZE NÁS I OKOLO NÁS.
Netočíme se jako bludná myš v kruhu, ale celoživotně se každý den rozvíjíme a rosteme.

MY SAMI JSME TOU NEJVYŠŠÍ AUTORITOU VE SVÝCH ŽIVOTECH.
Nechápeme-li co nám život svými projevy sděluje a my svou mysl neotevíráme hlubším pohledům, ochuzujeme se o ta “nejneuvěřitelnější” poznání.

Ti jež jsou připraveni rozšiřovat své pohledy na život se mohou inspirovat v rozhovorech a dílech osvícenějších zástupců vědy jako jsou například biolog Bruce H. Lipton, Kvantový fyzik Jan Rak, Lékař Joe Dispenza, filozof Eckhart Tolle a mnoho dalších. Stačí otevřít svou mysl a mohou k Vám proudit osvobozující vjemy a vědění, které Vás provedou životem s větším nadhledem i hloubkou. Jakmile budete připraveni bez předsudků naslouchat, začnou k Vám přicházet inspirace a informace z různých stran.
Obezřetnost a kritické myšlení je samozřejmě nezbytné a zůstane navěky naším důležitým osobním strážcem.

… Hlubší ponor pro ZNAČNĚ VĚDOMĚJŠÍ jedince … 👁

Homo sapiens

ETICKÝM IDEÁLEM DRUHU HOMO SAPIENS NENÍ ASKETICKÝ SVĚTEC, NÝBRŽ NEZÁVISLÝ, NITERNĚ SVOBODNÝ ČLOVĚK
Jsme vrcholem i dnem evoluční pyramidy jménem STVOŘENÍ. Jsme stvořeni ke svobodné, vědomé tvorbě.

Nejvyšší dosaženou kompetencí druhu HOMO SAPIENS je neobyčejně obyčejná člověčina
Hovoříme mnoha světovými a odbornými jazyky, avšak „obyčejnou člověčinu” a otevřenou komunikaci člověka s člověkem, nezvládáme.
Nevědomý člověk dokáže, bez ohledu na drahé vzdělání a dobré životní podmínky, napáchat nejhorší zločiny na lidství.
„Genialita” bez lásky je destruktivní ničivá síla.

Závislý jedinec toho může mnoho znát, avšak podstatu dění nechápat. Hloubka ze které vnímáme PRAVDU vychází z míry duchovní inteligence, nebo-li zralosti ducha.

Každý člověk, každý rodina, každá země a každý kultura vnáší do celosvětové atmosféry svůj vlastní energetický náboj
Každý máme své poslání. Cílem, není slepé kopírování jednání jedinců, zemí či kultur kolem, nýbrž otevřená spolupráce, tříbení jednotlivých filosofií a nalézání smysluplnějších, mírových cest.
Je třeba bdělého naslouchání a doptávání, abychom porozuměli hlubším motivacím a nalezli primární příčiny problémů lidstva.
Abychom překročili bludný kořen a vystoupili z opakování stejných chyb.

Podstatou lidského života je dosažení osvícení nebo-li propojení s vlastní duchovní podstatou.
Jinými slovy OCITNOUT SE VE FLOW a “nechat” nejvyšší inteligenci promlouvat a tvořit skrze nás.
Žít v souladu s nejvyšším dobrem. Plně zvědomit svou mysl i své jednání a žít v Ráji svého srdce. Naplnit zcela jednoduchý obraz, který neseme ve svém duchovním i genetickém jádru.

SVOBODA JE STAV MYSLI
Nejsme-li ochotni slevit ze svých pohodlných zvyků a životních standardů a otevřeně hájit svá práva, odevzdáváme svou svobodu do rukou závislých na moci a penězích.
Postupně jsme životem dotlačeni k okamžiku, kdy přijmeme plnou PRAVDU o sobě samých a získáme svou svobodu zpět. Jedinci, národy i celé lidstvo.

Svoboda neznamená dělat si co chci, nýbrž překračovat své komfortní zóny a žít ze svého vlastního pramene života. Žít v souladu s nejvyšším dobrem. Nikoli v souladu s většinovým názorem.

VĚDĚNÍ je narozdíl od naučenosti přirozený zdroj poznávání a seberozvoje
LÁSKYPLNÉ VĚDĚNÍ stoupá z našeho podvědomí do našeho vědomí. Přichází k nám z vlastního nitra.
Díky sebezpytování a touhy poznávat LÁSKU a PRAVDU O PODSTATĚ DĚNÍ KOLEM NÁS, se každé ráno probouzíme o poznání moudřejší a nezávislejší. Každý den je pro nás nový.
Náš mikrokosmos se postupně propojuje s řádem mikrokosmu a splývá s ním v jeden jasný obraz.

TEN, KDO ZPOCHYBŇUJE HODNOTU UMĚNÍ, JINÝMI SLOVY SVOBODNÉ TVORBY, NECHÁPE PODSTATU ŽIVOTA
Jeho mysl podléhá zjednodušeným algoritmickým vzorcům umělé inteligence a točí se v kruhu historických omylů a bojů z nich plynoucích.

Akademické tituly v rukou nevědomých jsou největším nebezpečím lidstva. Není třeba nelidských pokusů, abychom došli k hlubokým poznáním. Naopak, nelidské pokusy jsou důsledkem snahy ovládnout svět. Ovládnout přirozené a nahradit umělým.

Je třeba otevřít se své jedinečnosti a živému prameni života. Přirozeným “spirituálním” schopnostem, které jsou nám od počátků vlastní.

Všechna potřebná poznání vplují do naší mysli v okamžiku, kdy jsme připraveni je vyslyšet a přijmout. Abychom toho byli schopni, je třeba žít bez předsudků. Bez pocitů nadřazenosti, bez pocitů falešné výjimečnosti namísto ochoty jednat s lidmi ve vyšších společenských pozicích stejně svobodně, upřímně, autenticky i rázně jako s lidmi, kteří jsou v našich očích na nižším společenském žebříčku než-li my.
Jde o svobodu a jednotu na duchu, jež je vlastní niterně svobodným bytostem.

SVOBODA = zpracovaná minulost, plně žitá přítomnost a vědomě utvářená budoucnost.
Svoboda je také jiný výraz pro ZNOVUVZKŘÍŠENÍ… povznesení se na duchu a „vstání z mrtvých”. Procitnutí z falešné, pokřivené reality.
První fází je tak zvaný křest vodou – sebeuvědomění. Jeho druhou fází je křest ohněm. Znamená nalézt v sobě odvahu společensky, ale i fyzicky “zemřít” pro pravdu v našem nitru – sebepřijetí.
Nezaprodat svou duši a zcela opustit zastaralé formy myšlení, vedoucí k plné transformaci ducha. ZNOVUVZKŘÍŠENÍ JEDNOTLIVCŮ I SPOLEČNOSTI.

Být svobodný a nezávislý neznamená být lhostejný.
Neznamená dělat si co chci, nýbrž konat v souladu se svým vyšším JÁ. Každý den více a více žít v souladu s nejvyšším dobrem. Nezaprodat své nitro v okamžicích, kdy nám naše názory a postoje přináší jistou míru nepohodlí.
Například: nepodřídit se nátlaku tam, kde nejsou-li respektovány naše základní práva a svobody. Změnit prostředí i když víme, že se tím sníží naše životní úroveň a ohrozíme domnělé jistoty.

Je to cesta jak si vážit sebe samých. Cesta k sebedůvěře a niterné svobodě. Cesta k odvaze podívat se na sebe do zrcadel okolo nás. Do očí lidí, kteří jsou kolem nás.
Je to cesta do srdce UNIVERZA a tajemstvím v něm ukrytým.

BYLI JSME STVOŘENI K OBRAZU NEJVYŠŠÍ INTELIGENCE – LÁSKY plné PRAVDY
Všichni jsme si svým způsobem “bratry a sestrami”. Potomkové Adama a Evy.
Byli jsme zrozeni k zabití nebo-li transformaci nevědomých částí sebe samých. Nevědomých vzorců myšlení a chování přejatých od našich předků.

Bohatsví na duchu je projevem rodu královského. Projevem přijetí ducha Lásky a Pravdy..
Vesmírné zákonitosti jsou podstatou prozřetelnosti promlouvající a tvořící skrze nás. Pouhé pozemské zákony na ně nestačí.
Můžeme mít doma naklizeno jako v klícce, nemáme-li naklizeno v sobě samých, je pro nás dokonalý pořádek a pravidelná dezinfekce jen podvědomou náhražkou za chlév v sobě samých.
Někdo se narodil ve chlévě, jiný jej má ve svém nitru. Hledat jehlu v kupce sena a protáhnout stříbrnou nit života úzkým ouškem Pravdy je nelehký úkol.

Virus v hlavě aneb zbytnělá pýcha (falus) je jako časovaná jaderná elektrárna. Dobrý sluha, špatný pán.
Dokud budou naše duše znásilňovány polopravdami a lží od útlého věku, otrávíme náš svět. Je jen otázkou času kdy vyhoříme a budeme neplodní na duchu i na těle.
Náš imunitní systém je rozhozený opakovanými umělými zásahy a hormonální koktejly k jeho nahození dokonají dílo zkázy. Přitloukáme se na kříž vlastní nevědomosti až do doby znovuvzkříšení. K transformaci mysli a probuzení mocného tvůrčího ducha v sobě samém.

Božská mana je novodobý výraz pro vědění. Je pokrmem spravedlivých. Denním chlebem těch, kteří věří v mocnou sílu Lásky a Pravdy a večer co večer rozjímají. Zpytují své svědomí a nacházejí hlubší pohledy na dění kolem sebe.
Odměnou je nám božská mana. Poznání, plynoucí k nám z našeho nitra. Z vyšších sfér makrokosmu jehož je náš vnitřní svět odrazem.
K vyšším poznáním se bez hluboké pokory k životu nedostaneme. V tom tkví spravedlnost.
Boží mlýny melou každý den. To, že to nechápeme jak fungují a nejsme schopni jejich moc vnímat, neznamená, že se tak neděje.

JASNOZŘIVOST ZNAMENÁ V NOVODOBÉM JAZYKU BYSTROU MYSL A JASNÝ ÚSUDEK
Jde o přirozenou schopnost pramenící ve zralosti a jedinečnosti vytříbeného ducha. Kombinace vřelého srdce a analytické mysli.
Schopnost vhledu do hlubších realit života a lidských duší.
Zrale vytříbená mysl plyne z následování vnitřního volání a poctivého, každodenního sebezpytování.

Akademický titul je dokladem o vzdělání v nezralém systému, nikoli o moudrosti a hlubokém niterném vědění vyvěrajícím ze samotné podstaty existence.
Niterné vědění je prověřené sebezkušenostním procesem tvůrčího ducha. Je prosycené každodenním osobním bádáním.

Vzdělávání v politicky kontrolovaném systému není zdrojem živé inteligence, ale často jen replikováním a slepým přejímáním všeobecně dlouhodobě uznávaných pravd, spojených se vzhlížením k autoritám v různých oborech.
Takový přístup vede k naprostému otupení živé inteligence a upevňování mocenského systému až na doraz. Mnoho znalostí a málo UMĚNÍ.

Aby mohla múza ukrytá v nitru nadaného klavíristy vystoupat na povrch a potěšit své okolí, musí umělec poctivě procvičovat prstoklad, překonávat sám sebe a nechat ducha ukrytého na dně své duše růst a rozpínat se.

Stejně tak musí každý z nás tříbit svou vlastní jedinečnost, aby mohl duch v našem nitru prozářit naší osobnost a tvořit skrze nás.
Umění, dovednost, vědění … různá slova stejný princip za nimi. Vše co je prosycené LÁSKOU a hlubokým zájmem, je blahodárné a ozdravné pro nás i naše okolí.

Někteří vědci hovoří o tom, že lidské DNA se již 10 000 let nezměnilo a ti nejméně pokorní by do něj dokonce chtěli uměle zasahovat!!!
PROČ?!
PROČ by se mělo DNA uměle měnit? Kdo si troufá zasahovat do lidského DNA, když ještě plně nepochopil podstatu svého vlastního druhu? Jedině ten, kdo neporozuměl svému vlastnímu životu nežije v PRAVDĚ a chce přirozený VESMÍRNÝ ŘÁD nahrazovat řádem umělým.
Bez otevřené mysli a srdci na dlani vidíme pokrok v umělé reprodukci všeho možného druhu. Uměle modifikovaných potravinách, uměle modifikovaných zvířatech a nakonec i lidech.
Chceme utíkat na jiné planety a vůbec nechápeme, že z nich pocházíme. Že tělo je pouhý skafandr, který po smrti odkládáme.
Že budoucnost lidstva sice není na planetě Zemi, avšak ve zcela jiném významu slova, než si představujeme.

Jsme perfektně vybaveni k přežití a hlubokému niternému rozvoji, který se dříve či později projeví ve všech oblastech lidského BYTÍ, VĚDĚNÍ a TVORBY.
UMĚLCEM – nebo-li svobodným tvůrcem je každý vědec i každý řemeslník, který je tvůrčí ze své vlastní podstaty. Člověk, který dělá co miluje a objevuje nové možnosti v sobě samém. Který nekopíruje a nepapouškuje pravdy druhých, nýbrž bádá a objevuje skrze svůj vlastní život. Nalézá a využívá schopnosti svého nejvyššího niterného potenciálu.

Bez spojení se svou vlastní podstatou nelze cítit hlubší pravdy a vyvozovat definitivní závěry o čemkoli. Jakékoli vědecké závěry jsou proto PRŮBĚŽNÉ. Jsou to závěry, které jsou praxí života opakovaně prověřované.
Ulpíme-li dlouhodobě ve starých dogmatických pohledech fanatických “vědců”, jsme ohroženi na životech.

Život je vývoj. Každodenní poznávání a přehodnocování. Nesuďme dne před večerem…
Teprve čas zreviduje pravdivost a úplnost našich dosavadních poznání.

V životě nejde o to plout proti proudu, ani plout pohodlně s davem, nýbrž plout ve svém vlastním, mocném tvůrčím proudu
Žít z vlastního pramene Lásky s ním spojených hlubokých poznání…

 

hlubší ponor do problematiky zde … 👁

Pravda

NEJBLÍŽE JSME PRAVDĚ, KDYŽ MILUJEME.

Hluboká láska v nás je zárukou toho, že:
– netrváme na pravdě své
– nikomu nestraníme bez ohledu na výhodnost
– stojíme za každých okolností na straně Pravdy a hlubšího poznání, které sebou nese.

… více 👁

Duchovní inteligence

ROZUMOVÁ ANI EMOCIONÁLNÍ INTELIGENCE, AŤ ZVLÁŠŤ ČI DOHROMADY, NESTAČÍ K ÚPLNÉMU VYSVĚTLENÍ KOMPLEXNOSTI LIDSKÉ INTELIGENCE A NEPŘEBERNÉHO BOHATSTVÍ LIDSKÉ DUŠE A DUCHA.

Nejnovější počítače mají vysoké IQ. Obsahují mnoho informací, „znají“ pravidla a „vědí“ jak „bezchybně“ postupovat.
Zvířata mají vysokou emocionální inteligenci a smysl pro situaci, ve které se právě nacházejí.
Ani počítače ani zvířata se však nikdy neptají, proč máme taková pravidla a situace a zda by mohla být jiná nebo lepší. Pohybují se pouze uvnitř daných hranic.

Duchovní inteligence dělá z lidí tvůrčí bytosti, které mohou posouvat své vlastní hranice a měnit pravidla.
Duchovní inteligence nám dává schopnost citlivě rozlišovat. Dává nám smysl pro niternou (nikoli společenskou) morálku a schopnost měnit zatuhlá pravidla a řády. Dává nám schopnost porozumět a soucítit s druhými právě tak, jako schopnost procítit kdy je třeba soucítit se sebou samým a přenastavit hranice.

Pomocí duchovní inteligence rozvíjíme náš nejhlubší lidský potenciál. Sníme a zvedáme se z bláta.
Především touto transformační silou se duchovní inteligence liší od inteligence emocionální.

V ideálním případě pracují tyto tři základní inteligence společně a navzájem se podporují. Náš mozek je utvořen tak, aby tímto způsobem pracoval a svůj potenciál prohluboval.
Nicméně každá z těchto tří inteligencí má oblast, ve které je silná, a proto mohou fungovat i zvlášť. Z toho důvodu nemusíme mít nevyhnutelně vysokou či nízkou inteligenci ve všech třech oblastech současně.
Například: Žena s vysokou emoční inteligencí, avšak nízkou inteligencí duchovní, velmi dobře “načte” muže a použije je k naplnění vlastních potřeb. Použije jejich vlastních zbraní. Umělá intelektualita se projevuje vysokou vzdělaností, ale nízkou zralostí ducha. Žena žijící v mužském principu je ve spojení s mužem s nízkou duchovní inteligencí nebezpečná sama sobě i všem nevědomým kolem.
Ne proto, že musí být v jádru zlá, nýbrž proto, že slepě přijala ryze mužské, „praktické” nebo-li materialistické pohledy na svět.

Vysoká „racionální” inteligence a značná emocionální inteligence s nízkou inteligencí duchovní, je největším nebezpečím pro lidstvo.
Racionální část inteligence chápe situaci a spolu s emoční částí vnímá, byť na podvědomé úrovni strach a každou slabost. Ani jedna z těchto dvou inteligencí v sobě nenese hlubší morální kodex – nejvyšší princip.
Jedinec bez zralého ducha bez skrupulí využije druhé k naplnění vlastních cílů, mocenských potřeb a nezralých záměrů.
Jak se říká: „Blahoslavení, chudí duchem”…
Duch Pravdy osloví naše srdce v okamžiku, kdy jsme připraveni plně poznat a přijmou sebe samé.
Kdy se náš mikrokosmos propojil s makrokosmem ve jménu nejvyššího dobra a roste v duchu PRAVDY.

Jisté kultury dosáhly úrovně materiálního blaha, a lidé přesto cítí, že jim něco chybí, že chtějí něco víc. Hovoří o prázdnotě, kterou vnímají v oblasti srdce a hrudi. To „víc” má zřídkakdy spojitost s formálním náboženstvím.
Duchovní inteligence není spojena s náboženstvím a zbožnost nijak nezaručuje vysokou duchovní inteligenci. Konvenční náboženství představuje vlastně jakýsi soubor pravidel a přesvědčení vnucených z vnějšku. Je jinou formou řádu a politické organizace mající nejrůznější strany.

Toužíme po „hlubší jednotě a společenství, avšak v životech svázaných zbytnělým egem k nim nalézáme jen pramálo zdrojů.
Duchovní inteligence je vnitřní vrozená schopnost čerpající ze srdce samotného univerza, jako ze svého nejhlubšího zdroje.
Spočívá v hlubší části lidského JÁ a je napojena na moudrost přesahující ego či vědomou mysl. Plyne z nadvědomí vesmíru. Z dimenze mimo prostor a čas. Z říše fantazie a nekonečných možností.
Je podstatou abstraktního myšlení a obrazotvornosti, díky které můžeme vnímat a realizovat své vize i sny a dosáhnout celistvosti.

VYSOKÁ DUCHOVNÍ INTELIGENCE JE NADOBOROVÁ
Dává nám schopnost nadhledu a hlubokého duchovního vhledu do různé problematiky. Vnímá podstatný detail v oblastech, které nás zajímají. Výrazným způsobem ovlivňuje nejen pohled na věc, ale především schopnost spojovat si souvislosti způsobem, který je pro méně vědomého ducha těžko pochopitelný.
Proniká do podstaty života a pomáhá jednotlivým oborům odhalovat pod pokličkou skrytá tajemství.

Ve spolupráci se srdcaři ve svých oborech je duchovní inteligence schopna nacházet nové smysluplnější cesty, vedoucí k nejvyššímu dobru všech…

… pokračování zde… 👁

Otevřená mysl

MYSL PRAVĚ NAROZENÉHO DÍTĚTE JE JAKO LOTOSOVÝ KVĚT SAJÍCÍ POZNÁNÍ Z OCEÁNU ŽIVOTA PLNÝMI DOUŠKY
Je-li dítě syceno bezpodmínečnou LÁSKOU obou rodičů, širší rodiny a nejbližšího okolí, je v sedmém roku života připravené zpracovávat veškeré informace ze svého nitra i okolí zcela jedinečným způsobem a růst přímo ke svému nejvyššímu potenciálu.

OTEVŘENÁ MYSL A SRDCE NA DLANI VEDE K PRAVIDELNÉ TRANSFORMACI JEDINCE I PROSTŘEDÍ VE KTERÉM SE POHYBUJE
Vyrůstá-li dítě v přirozeném, podnětném prostředí stává se velmi rychle odolným vůči předsudkům a manipulačním technikám nezralých jedinců a systémů.

V případě nezralé primární vazby se malé dítě, jehož přežití je závislé na dospělých, chová dle výhodnosti. Volí strategii „přežití” ke které je náležitě vybaveno.
Přijímá komunikační techniky a způsoby jednání z prostředí kterým se obklopuje.

Nevědomá systémová mysl (umělá inteligence) a živá systematická mysl hledající a nacházející cesty láskyplnější, je rozdíl
Systémová mysl je podstatou všech válek a bojů. Všech algoritmicky uvažujících jedinců. Všech co se točí v kruhu a honí si vlastní “ocas”.

Násilným odtržením dítěte od matky a předčasným přiložením k prsu macechy – náhradní matky jménem nezralý společenský je podstatou krutosti. Podstatou převýchovy v poslušné občany.
Je jedním z poznání, které sebou přinesly koncentrační tábory za druhé světové války.

I malé dítě cítí co je dobré a co nikoli. V nezralém prostředí se chrání sobě vlastním způsobem. Buďto tříbí pod tlakem to nejlepší v sobě, či se uchyluje k různým mocenským taktikám.

V době dospívání se již zcela jasně projevují jeho životní taktiky a strategie. Jeho osobnostní rysy. Jeho osobitost a jedinečnost.
Schopnost manipulace je nám díky 1. signální vlastní. Otevíráme ji v okamžiku, kdy se cítíme ohroženi či nedostatečně milováni. Jelikož si své vlastní pocity vykládáme necelostně, nevíme co činíme…
Využíváme ty techniky, které jsme okopírovali ve svém nejbližším okolí.

Nezávislý dospělí jedinec je nestranný. Bez předsudků
Nesoudí a nezatracuje své bližní, ale opouští prostor, kde lidé podléhají starým paradigmatům a tlačí na něj svými necelostními pohledy.
Jeho svobodná mysl v každém okamžiku života zcela automaticky vyhodnocuje situace a dění kolem sebe. Volí s kým a kde chce být.
Jeho cesta je přímá.

VESMÍRNÁ MYSL JE TEKUTÝM PÍSKEM ČASU
Nezávislá osobnost plyne v proudu vědomé mysli. Je plně soustředěná na podstatu. Dokáže BÝT v nadhledu a současně vnímat malý velký makrodetail.
Velmi rychle přeostřuje svůj niterný zrak. Vidí pod povrch společenských masek.
Propojuje jednotlivé reality lidí a vidí, kde nesedí podstata. Vidí kde a nakolik je pokřivená realita.
K porovnání a vytvoření si jasného obrázku ji stačí propojení tří bodů v jejím čirém vědomí.

Nezávislá osobnost spolupracuje a tvoří pouze v prostředí, které je plně respektující svobodnou vůli tvořící v souladu s nejvyšším dobrem.

… hlubší ponor 👁

Pocity

POCITY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO VĚDOMÍ
Vyhodnocování pocitů zásadním způsobem ovlivňuje vnímání sebe samých, druhých i okolního světa. Zralé vyhodnocení těchto „živých“ informací se odráží v kvalitě námi utvářené reality.
Jejich potlačování či nezralé vyhodnocování křiví pohled na realitu a je podstatou všech nezralých systémů a totalitních režimů.

POCITY JSOU INFORMACE Z NAŠEHO MIKROKOSMU
TO CO CÍTÍME JE VŽDY PRAVDA – to, jak své pocity vyhodnocujeme, je věc jiná.
TO CO už ani NECÍTÍME JE PRAVDA POTLAČENÁ V NEVĚDOMÍ A STÁVÁ SE OBRANNOU HRÁZÍ EGA. Jakmile se tato hráz protrhne projdeme očistným, ne vždy snadným procesem. Ve finále je pro nás tento proces velmi ozdravný, povznášející a naplňující.

Nevěnujeme-li svým pocitům patřičnou pozornost a nesdílíme otevřeně své pocity, potřeby a názory s druhými, těžko mohou být naše nejhlubší lidské potřeby zdravě naplňovány a uspokojovány.
Naše otevřenost je zároveň prubířským kamenem vztahů kolem nás. Jde o přirozené tříbení nejbližších přátel a spolupracujících. Bytostí ovlivňujících energetické pole kolem nás. Nejde o kvantitu, nýbrž naplněnost lidí, kterými jsme obklopeni.
Vytváříme si tak zdravou komunikační síť a naše niterná filosofie každým dne zraje.
Ve filosofii pramení všechny obory. Skrze zralé filosofie přicházejí nová paradigmata ve všech oborech. FILOSOFIE JE TOTIŽ ŽIVOT SÁM. Milujeme-li život poznáváme jeho úskalí, hlubiny i výšiny. Jeho mocný duch promlouvá skrze nás.

Jsou-li naše přirozené potřeby a pocity v dětství dlouhodobě potlačovány, přehlíženy či nezrale usměrňovány a jako dospělí jedinci s nimi poctivě nepracujeme, pak nás podprahově ovládají.
Sbíráme-li pouze “tvrdá data” (takzvaně vědecky ověřitelná fakta) a “měkká data” vyřazujeme z vyhodnocovacího procesu, stáváme se obdobou umělé inteligence a kráčíme do chřtánu sebedestrukce.
Odborně se tomuto stavu říká stupidita. Informace jsou nám skrze naše okolí k dispozici, ale my jim nevěnujeme pozornost, jelikož je podceňujeme či zcela znevažujeme.
Zdravý selský rozum se tak vytrácí a i ty nejznámější kapacity podléhají matrixu jménem pokřivená realita.

Přitahujeme si do života osobnosti a zkušenosti, které potřebujeme k procítění a pochopení praxe života. Bez prožitku a jejich zralého vyhodnocení není celostních poznání ani zralých teorií.
Většinově reagujeme na základě nezpracovaných dřívějších zkušeností a tím je náš obraz reality pokřivený. S baťohem plným zátěže z minulosti nejsme schopni nadhledu a žití v přítomném okamžiku. Nedokážeme plně soustředit na TADY a TEĎ. Vláčíme spoustu mrtvých (našprtaných) dat, které nám nedovolí vidět to, co máme přímo před očima.

ÚLOHOU DLOUHODOBĚ NEMIZEJÍCÍCH NEPŘÍJEMNÝCH POCITŮ JE UPOZORNĚNÍ NA SKUTEČNÝ STAV NAŠEHO NITRA A PROBLÉMU NAŠEHO VYHODNOCOVACÍHO SYSTÉMU
Pocity jsou přirozenou součástí ozdravného procesu, jelikož je ( narozdíl od naší mysli) nelze manipulovat.
To, co cítíme je vždy PRAVDA. To v čem jsou pocity zrádné je jejich nezralé vyhodnocení. Mylné výklady toho, o čem nás naše duše informuje.
Uhýbáme-li dlouhodobě před pravdivým sebeobrazem a pravdivým obrazem našich nejbližších, dříve nebo později nás tento fakt dohoní.

Ve vyhodnocování našich pocitů je třeba dbát maximální pozornosti. Máme tendenci opakovaně lhát sobě samým, abychom si připadali lepší, zjednodušili si život a nemuseli nic zásadního ve svých pohledech a životě měnit. Abychom si udrželi životní standard, abychom si udrželi partnera, abychom si udrželi práci atd…
To, co se našemu rozumu může zdát v jeden okamžik výhodnější, bývá z dlouhodobého hlediska nevýhodné.

Odvaha a ochota své zkušenosti a pocity otevřeně sdílet, a vystavit se tak případnému neporozumění či citovému zranění, je ve finále silně ozdravná a osvobozující.

Osvobozuje, uzdravuje a výrazně morálně posiluje ty, kteří se nebojí i nepříjemných pravd.
Přináší transformaci, vnitřní klid, harmonii a nanejvýš obohacující poznání….

… hlubší ponor do vědomé reality 👁

PRAVDA, LÁSKA a BŮH

PRAVDA, LÁSKA a BŮH jsou filosofické pojmy
Představují primární principy z nichž plynou veškeré přírodní zákonitosti.
Působí na sebe navzájem přitažlivými, odpudivými či neutrálními silami.

Principy platí vždy a všude. Jak na duchu, tak i ve hmotě. V malém i velkém. V rámci atomu i celého UNIVERZA.
Jsou podstatou veškerého DĚNÍ. Podstatou stvoření i více či méně vědomé tvorby.

Každý člověk i obor má svůj jazyk. Za jinými pojmy a různými mechanismy se ukrývá stejná podstata. Stejné principy a tvůrčí síly.
Jelikož spolu lidé a obory neustále bojují, namísto otevřeně komunikují, nevidíme styčné body a nenacházíme společnou řeč.

ŽIVOT JE „BIBLE SVATÁ”. PÍŠE STÁLE NOVÉ KAPITOLY
CHCME-LI UMĚT ČÍST MEZI JEHO ŘÁDKY, JE TŘEBA ŽÍT V SOULADU SE SVÝM VYŠŠÍM JÁ.
Čteme na té stránce života, která je nám vlastní.
Z tajemství života je nám odhaleno pouze tolik poznání, nakolik žijeme v souladu s nejvyšším dobrem.
Zrajeme k nejvyšší verzi sebe samých. K obrazu vědomého Adama a Evy, uloženém v našem duchovním i genetickém jádru.

NAROZENÍ BOŽÍHO DÍTĚTE VE CHLÉVĚ JE SYMBOLIKOU ZROZENÍ BOHATÉHO DUCHA VE SKROMNÉM PŘÍBYTKU
Zrození zářivé hvězdy na temném nebi lidské nevědomosti.

POSTĚNÍM SE OD POLOPRAVD A LŽÍ, ROZLÉVÁME ČISTÉHO VÍNA LÁSKY VE SVÉM NITRU A ODHALUJEME CELÝ MNOHOVRSTEVNATÝ OBRAZ PRAVDY
Stanout zcela nahý před zraky svých bližních, jako biblický Adam s Evou, znamená dívat se PRAVDĚ zpříma do očí a odložit všechny společenské masky. Stát se SVOBODNÝM.
Muži musí opustit role Kainů a Ábelů a pochopit, že jediný boj, který má smysl je boj se sebou samým.
STANOU-LI SE VE SVÉM NITRU SVOBODNÝMI A NEZÁVISLÝMI JEDINCI, UTVOŘÍME JEDEN KOMPAKTNÍ MÍRUMILOVNÝ CELEK, PLNÝ ŠŤASTNÝCH INDIVIDUALIT.

Byť jsem církev a její řády vnímala jako politické strany a Bibli jsem nestudovala, mnoho vjemů mi „přichází” skrze biblické výjevy a postavy s nimi spojené.
Do bible jsem nahlížela v okamžicích, kdy jsem byla niterně vedena tak učinit. Mimoděk jsem ji vždy otevírala na stránce obsahující informace týkající se problematiky, jíž jsem se v daném okamžiku zaobírala.

“PACHATEL” TOUŽÍ BÝT ODHALEN A OČIŠTĚN. PROZŘETELNOST ZANECHÁVÁ JASNÉ STOPY V NAŠEM PODVĚDOMÍ I ŽIVOTĚ KOLEM
Promlouvá a tvoří skrze každého z nás. Jsme vedeni k transformaci všeho nezralého v láskyplné a vědomé.

JEDNÍM ZE ZÁSADNÍCH OBRATŮ V MÉM VNÍMÁNÍ POJMU PROZŘETELNOST A TROJJEDINOST BYL TENTO VJEM:
„BYLA ZNEUCTĚNA NEJVYŠŠÍ ALCHYMISTKA. BYLA ZNÁSILNĚNA PRAVDA”
Některá znamení a vnuknutí přicházejí ve formě celostních informací a tím pádem nezaměnitelné a okamžitě srozumitelné. Zkrátka je “načtu z božské knihovny” a BYTOSTNĚ VÍM.

Tento proces lze přirovnat ke stahování informací uložených v iCloudu. V tomto případě však není příjemcem počítač, nýbrž naše vědomí. Naše vyšší JÁ dává “pokyn” ke stažení informací z kolektivního vědomí vždy, když jsme připraveni je vnímat.

Tento proces je také součástí “božích mlýnů” a proto jej nelze ošidit. My sami jsme nejvyšší autoritou ve svých životech. Meleme-li naprázdno pusou a nežijeme v souladu s nejvyšším dobrem, žádné stahování se nekoná.
Vstup do nejvyšších dimenzí je nám zapovězen do té doby, než přijmeme plnou PRAVDU o sobě samém a svých nejbližších.

Božská knihovna je jinými slovy KVANTOVÉ POLE
„Informace” jsou všude kolem nás. Božská knihovna má různě vědomé sekce. Jde o jakési úrovně božského (univerzálního) vědomí.
V různých časoprostorech UNIVERZA plyne čas (vesmírná mysl) různě rychle (vědomě).
Dle míry vědomí se mění a vyvíjí dané prostředí. Jde o interakce primárních principů. Jakoby jiskření mezi jednotlivými tvůrčími silami. Spojování “synapsí v neuronové síti” toho kterého vesmíru. Vesmír je podmnožinou UNIVERZA.

Občas přicházejí vjemy, které mi nejsou hned zcela jasné. Potřebuji pak v praxi života odžít různé situace a zvládnout je “na jedničku”, aby mi přinesly jemnější rozlišení detailu. Informace (obrazy) jsou pak přesnější a celostnější. Jsou ukotvené ve třech bodech. Z čím větší hloubky čerpáme, tím rychleji a přesněji se nám obraz PRAVDY poskládá.
Tento proces vnímám jako nezbytný ke tříbení lidské mysli a propojení našeho mikrokosmu s makrokosmem. Vede ke vnímání hlubších souvislostí.
Je to energeticky značně náročný, leč fascinující a velmi obohacující proces, bez kterého naše duše skomírá a duch nezraje. Proto je důležité BÝT jen s těmi jedinci, kteří nás plně respektují a BÝT jen tam, kde se cítíme dobře.
Je to nejvyšší forma ochrany.

JABLKO POZNÁNÍ BYLO PODÁNO EVĚ
TÍM JABLKEM JE PLOD LÁSKY ZRAJÍCÍ V JEJÍM NITRU.
Pouze ten, kdo se bojí bolesti spojené s přijetím PRAVDY, hledá nezralé cesty k ulehčení. K umrtvování vlastních citů.

JABLKO POZNÁNÍ NESTAČÍ NAKOUSNOUT, JE TŘEBA JEJ ODNOSIT, PORODIT A OPEČOVAT
Skrze plody naší více či méně zralé lásky, máme možnost poznávat sebe samé, své partnery i své děti a růst společně s nimi na duchu. Každé násilné oddělení od vlastních kořenů je zdrojem toxických myšlenek. Základním virem v naší mysli i těle.

Žena je nositelkou hříchu pouze pro ty, kteří nejsou schopni nahlédnout hlouběji do svého vlastního nitra a porozumět symbolice života.

NEZÁVISLÁ MILUJÍCÍ ŽENA JE SVĚTLONOŠEM. NOSITELKOU ŽIVOTA A S NÍM SPOJENÝCH NEJVYŠŠÍCH POZNÁNÍ
Je černou ovcí v očích nevědomých. Je trnem v oku všech slepě poslušných oveček, závislých na černobílých světských pravdách.
Jak se říká Kam čert nemůže tam nastrčí ženu…

NEZÁVISLÁ, NITERNĚ SVOBODNÁ, ŽENA VNÍMÁ AKT STVOŘENÍ ZE SVÉ VLASTNÍ, BYTOSTNÉ PODSTATY
JE RODIČKOU. PŘEDSTAVITELKOU PRVORODIČKY.
Život a s ním spojená poznání přicházejí skrze ŽENU – ženský princip.
Svobodná žena je pokorná, odvážná a pro nezralý společenský řád a jeho přisluhovače nepohodlná.

“Eva” je od samého prvopočátku ve spojení s Matkou Stvořitelkou
Matku stvořitelku reprezentuje v rámci Sluneční soustavy duch Matky Země – Gaia. Promlouvá ke všem ženám spojeným se svým vyšším JÁ.

HAD JE SYMBOLEM PŘIROZENÉ MEDICÍNY, KTEROU JE PŘIJETÍ LÁSKY a PRAVDY JAKO NEJVYŠŠÍ VÍRY
Vysvléci se z hadí kůže znamená, narozdíl od převlečení kabátu, transformaci a rozpínání se na duchu.
Dobře strávená větší sousta, která nám život přichystal, jsou podstatou osobnostního růstu.
Přijetí PRAVDY o sobě samém a svých nejbližších nám otevírá cestu k nejvyšším poznáním… POZNEJ SÁM SEBE A POZNÁŠ CELÝ VESMÍR.

Had nevědomosti se přestává točit v kruhu a požírat svůj vlastní ocas. Své vlastní plody. Své vlastní děti.

Vypuštěním jedu ze svého srdce, strháváme pomyslnou hadí blánu ze svých očí a vidíme život v plných barvách. Otevíráme své třetí oko a vidíme život v PRAVDĚ.

ČAS NEJVYŠŠÍCH POZNÁNÍ NAZRÁVÁ V DOBĚ HLUBOKÉ TRANSFORMACE LIDSTVA
Celosvětovým projevením chamtivosti a krize zdravého selského rozumu, dochází k naplnění kalichu hořkosti na planetě Zemi. Oddělují se zralá zrna PRAVDY od plevele polopravd a lží.

Nastává čas vyjevení poselství Svatého grálu, přinášejícího ucelenější obraz STVOŘENÍ.
Starý a Nový zákon ustupují do pozadí a do našeho vědomí vstupuje ZÁKON TVORBY

Dlouhodobě byli naše děti vychovávány ke vzhlížení k vnějším autoritám a různě pokřiveným ideálům a řádům, namísto víry v otevřený dialog, víru v sebe samé a soucítění s nejbližšími.
Teprve skrze soucítění a hlubokou touhu poznávat PRAVDU a prožívat LÁSKU, jsme schopni tříbit obecně přijaté “pravdy” a přijímat nová paradigmata a vyšší teorie s nimi spojené.

Bůh nesídlí v nebesích. Nesídlí nikde mimo nás. Pojem Bůh je jedním ze tří primárních principů a je součástí veškerého dění.
Bůh bez Lásky je necitlivým řádem bez poznání Pravdy. Stává se podstatou zatracení, bez možnosti odpuštění a transformace. Bez možnosti přijetí vyšších mírumilovnějších řádů.

PRAVDA a LÁSKA vždy vítězí
Pravda ve spojení s Láskou boří a transformuje zastaralé řády a transformuje je v řády vyšší. V řády vědomější a mírumilovnější. Ve svobodné společenství šťastných bytostí.

…hlubší ponor do problematiky 👁

Magdalena Soušková

magdalena@umenikrasy.cz
+420 603 231 929
IČO 654 27 017