Magdalena

PRACUJI SE SVĚTLEM A STÍNY LIDSKÉ INDIVIDUALITY
Nastavuji zrcadlo Vašemu nitru.

25 let praxe v uměleckém prostředí, úzká spolupráce s výraznými osobnostmi veřejného života a intenzivní práce s malými dětmi mě dovedly k uvědomění, že nejvyšší filozofií a uměleckým dílem zároveň, je život sám. Že představení na jevišti zvaném SVĚT je výsledkem dlouhodobých procesů a příprav v zákulisí celého vesmírného divadla. K jeho naplnění přijímáme jedinečné role a společenské masky.

UMĚNÍ KRÁSY JE UCELENÝ TRANSFORMAČNÍ KONCEPT
Pracuje s jazykem symboliky. Rozvíjí abstraktní i kritické myšlení. Odličuje jednotlivé vrstvy společenských masek, uvolňuje závislostní mechanismy v mysli i chování, harmonizuje niterný řád a hojí primární vazby. Otevírá lidský potenciál na maximum.

JSME KAPKAMI PRAVDY V MOŘI NEVĚDOMOSTI
I jedna kapka někdy postačí k velkému třesku sebeuvědomění a přijetí hlubokých hojivých poznání, plynoucích k nám z oceánu nekonečna…
Více o mně …

CÍTÍM A MYSLÍM, TEDY JSEM
Mou srdeční záležitostí je má rodina, člověk, lidská mysl, filozofie, metafyzika, plemeno Irský vlkodav, Sfinx, růže, klavírní melodie, toulky přírodou, háčkování….

CTÍM AUTENTICITU, LASKAVOST, OTEVŘENÝ NÁZOR A MOUDROST DÁVNÝCH FILOSOFŮ, NEODTRŽENOU OD REALITY BĚŽNÉHO ŽIVOTA
Věřím v celostní pohledy a poctivé tříbení informací přijímaných z řad rodičovských, vědeckých, církevních, politických i mediálně známých osobností.

V RÁMCI ROZŠÍŘENÝCH STAVŮ VĚDOMÍ JSEM PŘIJALA NOVÉ DUCHOVNÍ PARADIGMA V JEHOŽ DUCHU ŽIJU A TVOŘÍM
NEČEKANÉ SPIRITUÁLNÍ ZÁŽITKY A VHLEDY DO HLUBŠÍ REALITY ŽIVOTA, VNESLY DO MÉHO VĚDOMÍ POZNÁNÍ O PRIMÁRNÍCH PRINCIPECH A VESMÍRNÉM ŘÁDU V NÁS.
Staly se impulzem k intenzivnímu studiu mezilidských vztahů a vzájemných vazeb ve vývoji člověka, rodiny, společnosti, přírody a vesmíru. Základní přehled jsem zakončila studiem Etikoterapie a Antroposofie.

Nadále se účastním přednášek a debat s různou tématikou. Skrze bádání v oblasti duševního zdraví a duchovních, společenských i humanitních věd ve spojení se sebezkušenostní praxí, tříbím vlastní světonázor.

UMĚLECKÉ PROSTŘEDKY PROMLOUVAJÍ K HLUBŠÍM ÚROVNÍM NAŠEHO VĚDOMÍ
Antické umění i egyptská mytologie jsou prolnuté duchem dané doby a mají pro lidstvo hlubokou vypovídací hodnotu.
Neméně důležitou vypovídací hodnotu má i současná tvorba, vyjadřovaná novodobým jazykem a moderními prostředky.
Koneckonců i Bible, je svým způsobem umělecké literární dílo, které ovlivnilo celé generace. Nakolik jsou texty původní a jak jsou vykládané, je věc jiná.

KAŽDÁ NAŠE DOVEDNOST PROLNUTÁ CITEM PŘEKRAČUJE POUHÁ ROZUMOVÁ POZNÁNÍ A MĚNÍ SE V JEDINEČNÉ UMĚNÍ.
I lékař, filosof, ekonom, učitel, kuchař či zedník se stává virtuózem ve svém oboru, čerpá-li poznání v samotném jádru vlastní existence.

ZRAJEME OD OBRAZU TRESTAJÍCÍHO BOHA K OBRAZU LÁSKYPLNÉ PRAVDY
BŮH BYL POVÝŠEN NAD PRAVDU, MUŽ NAD ŽENU, ROZUM NAD CIT, TITUL NAD MOUDROST A TAK ZAČALO PEKLO NA ZEMI.
Chaos v oblasti vztahů, vzdělávání a zdraví.

PŘIJETÍ PRAVDY JE OSVOBOZUJÍCÍ AKT
Před sebou samým nelze nikam utéci.
Každá, byť sebemenší lež sobě samému vězní náš nejhlubší tvůrčí potenciál.
Vše, co není žito v souladu s naším vyšším JÁ se hromadí v podvědomí, zatěžuje svědomí, snižuje sebevědomí a možnost plného sebepřijetí. Stává se zdrojem závislostí, úzkostí, strachů, chronických nemocí a náhlých příhod.

NELZE SHLÍŽET DO ÚDOLÍ STÍNŮ S LÁSKYPLNÝM NADHLEDEM, DOKUD JSME NEZDOLALI SVŮJ VLASTNÍ MOUNT EVEREST
Hlubokým zájmem o naše blízké a podstatu dění v našich životech, zraje naše člověčenství a s ním vše, co je nám od okamžiku zrození vlastní.

Osobní prožitek každého z nás je nepřenosný a nenahraditelný. Možnost otevřeně sdílet jedinečné životní příběhy, zkušenosti a názory z nich plynoucí, je k ucelenému náhledu a zdravému vývoji jedince i lidstva NEZBYTNÁ.

NÁHODY NEEXISTUJÍ. EXISTUJÍ JEN NEPOCHOPENÉ SOUVISLOSTI.
Více očí více vidí. Více srdcí více cítí…

zavřít

VÍTEJTE NA MÝCH STRÁNKÁCH
Magdalena

Služby

Rodinná konstelace

více …

Dotek Múzy

více …

Firemní rozvoj

více …

Ženské kolektivy

více …

Rodinná konstelace

Je-li dynamika vztahů v rodině dlouhodobě narušována nezralou komunikací, vztahy přirozeně nefungují a stagnují. Staví hlubší niterné bariéry vedoucí k apatii, nezralému vymezování se, odcizení, až úplnému vyhoření či rozpadu vztahů.

Nabízím možnost základní komunikační diagnostiky přímo v kruhu rodinném.
Zainteresovanost více členů rodiny přináší celistvější obraz o jejím fungování a je nenahraditelným prvkem spolupráce a sounáležitosti, urychlující celý ozdravný proces.

Rychleji navnímám zdroj komunikačního šumu v rámci rodiny a diagnostikuji jeho souvislé příčiny. Vedu k přeprogramování nefunkčních komunikačních vzorců a učím řeči života.

Upřímná touha stav věcí změnit a podnikání konkrétních kroků všech členů rodiny, je základním předpokladem k ozdravení celého rodinného klimatu a přirozené souhře daného prostoru.

Nabízím …
… naslouchání a laskavost v okamžicích, kdy necítíte pevnou půdu pod nohama.
… otevřený názor bez příkras a zatracení, cítíte-li potřebu zásadní změny ve svých životech a hledáte nové cesty.
… vhled do partnerských vztahů a jejich dynamiky v souvislosti s vazbami ve Vašem podvědomí
… vhledy a vedení při depresích spojených s těhotenstvím a porodem. S tak zvanou „Laktační psychózou”.
… vhledy a vedení při spirituální krizí a pomoc s ukotvením se v situacích, kdy jste vtaženi do víru hlubokých duchovních prožitků o jejichž možnosti jste doposud neměli ani ponětí.
… pomoc s vyrovnáváním se s traumatizujícím odmítáním blízkou osobou
… morální podporu při ztrátě blízkých osob
… vysvětlení provázanosti domácích mazlíčků se členy rodiny a psychosomatizujícími projevy v nich
… duševní hygienu pro ty, kteří mají „vše” a přesto nenacházejí vnitřní klid, harmonii a pocit naplnění

Tato služba je poskytována jako prevence v rámci širšího rodinného kruhu či jako transformační proces v úzkém kruhu rodinném (MATKA, OTEC, DOSPÍVAJÍCÍ ČI DOSPĚLÉ DĚTI)

Vidím do „Vaší duše”, nevidím do Vaší hlavy. Chcete-li změnit svůj svět, je třeba být k sobě upřímný a vůči mě otevřený.

Cena: 3 000,- Kč/ hodina …. a výše, dle finančního zázemí + cestovné mimo PrahuObjednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

DOTEK MÚZY

FILOZOFIE V OBRAZECH

aneb…. s duchovním nadhledem o věcech běžných.

BEZ CHÁPÁNÍ HLUBŠÍCH SOUVISLOSTÍ DOB DÁVNO MINULÝCH A DOBY SOUČASNÉ, SE Z FILOZOFIE VYTRÁCÍ JEJÍ HOJIVÁ SÍLA
Stává se více odrazem akademické uniformity, než-li odrazem živé, tvůrčí mysli čerpající kouzlo poznání v přítomném okamžiku. Nečerpá v lásce a úctě k životu, lidu a jedinečnosti, ale spíše v naučenosti. Nestává se pozorovatel a tvůrcem reality, nýbrž otrokem jednou přijatých pohledů.

Každý z nás je jiný. Objevujeme v různém čase různá témata a řešíme různé problémy. Žijeme v různých prostředích, máme rozmanité výchozí pozice i možnosti. Naše představy o sobě i životě jsou zkreslené nezpracovanou životní zkušeností a mnoha umělými faktory, které jsme na základě toho přijali jako normální.

Záměrem společných setkání je vynášet na povrch různé zkušenosti a rozdílné pohledy na život, bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, náboženské přesvědčení či sociální background. Otázkami z běžného života chce prohlubovat niterný dialog a bourat nefunkční stereotypy myšlení i chování.
Poukazuje na důležitost duševní hygieny a uvědomění si, že každá filozofie je nástrojem v rukou více či méně milujícího člověka a že i věda a církev jsou dobrý sluha, avšak špatný pán…

Jak se s nadhledem orientovat v nepřeberném množství informací a rad všeho možného druhu?

Jak ovládá agresivní marketing naši mysl a jak souvisí s krásou a sebepřijetím?

Co znamená mateřská Láska, kde jsou její zdravé hranice dělící ji od lásky opičí?

Proč je tolik matek samoživitelek?

Kde skončila zdravá hranice ženské „nezávislosti” a kde začala ženy okrádat namísto chránit?

Jak ovlivňuje obraz Adama a Evy z Ráje veškeré naše vztahy?

Co znamená pojem superfemale a supermale a jaké poselství v sobě nesou?

Co je podstatou mnohoženství?

Jak souvisí genderová politika s latentní homosexualitou a co to vlastně znamená?

Jak se projevuje imprinting v životech našich dětí i nás “dospělých”?

Proč byly s “čarodějnicemi” upalovány i kočky?

Jaké reakce způsobuje kočičí mňoukání na lidském mozku a proč?

Jaká je souvislost mezi bihaviorální genetikou, lidskou myslí a chováním zvířat?

Jak ovlivňují otázky související s veličinami zrození a smrti náš každodenní život?

Jaké jsou novodobé výrazy pro archaické pojmy Bůh, Lucifer, archanděl, anděl, víla či skřet?

Co znamená pojem božská knihovna a božská mana a jak spolu souvisí?

Řídí mozek veškeré procesy v naší mysli i těle či řídí veškeré procesy v těle v závislosti na naší mysli?

Co je manipulace a jaká je její evoluční úloha?

K diskusi v kruhu přátel či pracovním kolektivu o výše uvedených i dalších tématech mě můžete kontaktovat na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

ZRALÁ KOMUNIKACE A PŘIROZENÁ REPREZENTACE SPOLEČNOSTI

ETIKA & ESTETIKA JDOU RUKU V RUCE
Etika je vnitřní krása projevená navenek. Je součástí hluboké niterné mravnosti, projevující se neobyčejně obyčejnou člověčinou, laskavostí, citem pro krásu a smyslem pro podstatný detail.
V opačném případě je uhlazené chování a dokonalý look pouhou náhražkou za chybějící podstatu. Čím slabší je manažer na duchu, tím manipulativnější taktiky k řízení a navýšení zisku využívá.

ŽIVÝ INTELEKT NESLEDUJE POUZE SVŮJ VLASTNÍ PROSPĚCH, NÝBRŽ DOBRO VŠECH
Nepotřebuje se vyvyšovat protože je si své kvality vědom.

KAŽDÁ SPOLEČNOST PROMLOUVÁ KE KLIENTŮM NA VĚDOMÉ I PODVĚDOMÉ ÚROVNI
Jednou z vědomých úrovní je odbornost a vzhled zaměstnanců, tou nevědomou je stav vnitřní harmonie každého z nich.
Podstatu této harmonie nelze obejít a všechny dovednosti i děje v rámci společnosti jsou s ní úzce provázané.
Lze sice natrénovat různé komunikační techniky, ale tyto „fígly“ nejsou autentické, a proto neplatí obecně ani trvale. Vedou k nemocnému marketingu a nekalým konkurenčním taktikám. Ryba smrdí od hlavy a je pouze tak silná, jako je láskyplný každý její článek.

Nikoli odborník, nýbrž srdcař je ten, kdo oslovuje zralou klientelu a po kom touží duše každého nezávislého majitele společnosti i každého skutečně sebevědomého manažera. Bez srdcařů se stává každá odbornost pouhou honbou za výdělkem a je závislou na dogmatech a úředně ověřených pravdách, jež jsou v praxi života omezující a fungují pouze do jistého okamžiku.

ZRAJÍCÍ OSOBNOST SE NEBOJÍ „KONKRURENCE“ KVETOUCÍ JÍ POD RUKAMA, JELIKOŽ VĚŘÍ V SEBE A SVÉ VOLBY
Věří ve spolupráci. Chápe, že se ostatní obohatí skrze nás, stejně jako se my, obohacujeme skrze druhé.
Otevřít plný potenciál svůj i svého týmu, znamená dovolit, aby se konstelace lidí kolem nás přeskládala přirozeným způsobem.
Aby přirozené autority zaujaly vedoucí pozice a nahradili autority mocenské. Aby svobodný tvůrčí duch mohl přirozeně proudit a tvořit skrze zrale přenastavenou firemní optiku.

K domluvení osobního setkání volejte na číslo: +420 603 231 929.

Tvorba slovem i štětcem

KRÁSA INSPIRUJE, PRAVDA TRANSFORMUJE, LÁSKA HOJÍ

ZÁMĚREM NAŠEHO SETKÁNÍ NENÍ DOKONALÝ LOOK, NÝBRŽ ROZVÍJENÍ CITU ANEB PROHLOUBENÍ JEMNÉ MOTORIKY MYSLI I TĚLA
Osobitý styl a zralá péče o svůj zevnějšek je přirozeným „VEDLEJŠÍM EFEKTEM”.

Láska k vizážistice a úzká spolupráce s ženami různých sociálních skupin a oborů, včetně podílení se na projektech proti syndromu vyhoření žen v manažerských pozicích, tříbila den za dnem můj pohled na ženskou krásu.
Dnes a denně jsem narážela na rivalitu mezi ženami, plynoucí z nepochopení a nepřijetí vlastní láskyplné podstaty. Snaha o ocenění a získání si pozornosti mužů v toxickém prostředí, vnáší do lidského společenství zákony džungle. Namísto láskyplné vědomé tvorby a zralé spolupráce … boj o přežití.

Tento fakt potírá nejen přirozenou ženskou spiritualitu, ale navíc začíná stále více potírat rozdíly mezi ženou a mužem. Obrací svět vzhůru nohama a činí jej bezpohlavním.

ETIKA A ESTETIKA JSOU JAKO CHROMOZOM XX. JDOU RUKU V RUCE
Jsou jako PRAVDA a LÁSKA. MATKA a DCERA. JEDINEČNOST a SVOBODNÁ VŮLE.
Podstata ženských rodových kořenů v nás.

VE VIZÁŽISTICE, STEJNĚ JAKO I V ŽIVOTĚ PLATÍ, ŽE MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE
Zároveň však platí, že když dva dělají totéž, není to totéž. Abychom mohli pracovat se stíny na duši, je třeba nechat je plně projevit a tím zviditelnit. UVĚDOMIT SI JE.
Více než silné vrstvy společenských masek všeho možného druhu, proto preferuji přirozenost, autenticitu a osobitost.

Během své vizážistické praxe jsem poznala mnoho „krásných” žen, které svou niternou krásu a její kouzelnou moc nikdy neobjevily. Ženy, které dokáží za kultivovaným projevem velmi dobře skrývat vulgaritu a laciné pohledy na život.
Zároveň jsem měla možnost poznat ženy, které většinovým představám o kráse neodpovídaly a přesto z nich vyzařoval osobitý půvab a zralá ženská síla.
Zázraky, které jsem prožívala se však týkaly žen, které na základě možnosti uvidět se jinak, zcela změnily svůj svět.

OTEVŘENOU SPOLUPRÁCI ŽEN VNÍMÁM JAKO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN ZDRAVÉ SPOLEČNOSTI .
Zralý ženský princip v ženách je ozdravnou silou rodin i národů. Podstatou zralé sebelásky, která se nadá podmanit.
Je zároveň přijímající i dávající. Šlechetná, sofistikovaná, ale i neoblomná.

Pravidelná duševní hygiena je podstatou sebepřijetí a zralé sebereflexe.
Jestliže svou niternou krásu nehýčkáme, necítíme se krásné ani přijímané a to se projeví ve všech osobních i profesních úrovních lidského společenství.

FALEŠNÁ SOLIDARITA BEZ OTEVŘENÉHO NÁZORU NENÍ PROJEVEM PŘÁTELSTVÍ. NESHODA V NÁZORECH NEZNAMENÁ NEPŘÁTELSTVÍ
V rámci našeho setkání kultivujeme CIT, zjemňujeme přístupy k sobě samým i druhým.

K domluvení osobního setkání a připravení besedy pro Vaše klientky či programu šitého na míru Vaší společnosti, mě kontaktujte na telefonním čísle: +420 603 231 929.

Besedy

BESEDU v kruhu rodiny, přátel, školy či společnosti, lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

V rámci projektu ŠKOLA TVŮRČÍHO MYŠLENÍ aneb FILOZOFIE PRO NEJMENŠÍ I POKROČILÉ, nabízím možnost pravidelného setkávání s dětmi, studenty i jejich průvodci v prostorách dětských skupin, mateřských, základních, středních i vysokých škol.

Program CTNOSTI je připraven pro děti 3-14 let. Je postaven na symbolice pohádek a pohádkových postavách (Zlatovláska, Elza, Jednorožec, Ninja apod.), které jsou dětem blízké. V tomto programu je třeba součinnosti s průvodci i rodiči.

Program ETIKA & ESTETIKA je určen studentům od 13 let. Jeho podstatou je práce s myslí, sebeúctou a sebepřijetím. Speciálně pro dívky lze tento program připravit spolu s vizážistickými prvky.

POUZE ZCELA OTEVŘENÝM NÁZOREM A ODVAHOU PROJEVIT SVÉ MYŠLENKY, POTŘEBY, CITY A POCITY, MŮŽEME OTEVŘÍT ZRALOU DEBATU A JAKO JEDINCI I DRUH SE PŘERODIT, ZHARMONIZOVAT A JÍT ZA HRANICE DOSAVADNÍCH POZNÁNÍ.

Blog

Umění krásy

více …

Duchovní inteligence

více …

Láska

více …

Pravda, Láska a Bůh

více …


Partnerství

více …

Homo sapiens

více …

Rodina

více …

Žena & Muž

více …


Otevřená mysl

více …

Život

více …

Pocity

více …

Lidský mozek

více …

Znovunalezený Ráj


Tvořivá esence LÁSKY je fragmentem Světla uložené v našich duších i genech.

Téma se připravuje

…hlubší ponor do problematiky 👁

Partnerství

ZRALÉ PARTNERSTVÍ JE NEZÁVISLÝ, VZÁJEMNĚ SE RESPEKTUJÍCÍ A DOPLŇUJÍCÍ VZTAH, JEHOŽ PODSTATOU JE LÁSKA
NEZNAMENÁ NUTNĚ ROMANTICKÝ VZTAH VE SMYSLU MILUJI TĚ, NÝBRŽ SPÍŠE JSEM MILUJÍCÍ. MOUDRÝ.

MŮŽE SE TUDÍŽ JEDNAT O VZTAH ROMANTICKÝ, STEJNĚ JAKO O VZTAH RODIČOVSKÝ, SOUROZENECKÝ ČI PRACOVNÍ
Podstatou je respektování jedinečnosti a schopnosti otevřeně komunikovat.

Pravidelnou kultivací vlastního nitra, vnáší do vztahu každý z partnerů podnětné impulzy, důležité pro vzájemné obohacování se a růst.

…číst dále 👁

Rodina

RODINA JE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ BUŇKOU SPOLEČNOSTI
Při posuzování svých bližních je dobré být si vědom faktu, že jsme ozubenými kolečky v kouzelném strojku času a že zaseknutí se v minulosti znamená opakování stále stejných chyb. Znamená pokřivení reality.
Jelikož je OTEVŘENÁ KOMUNIKACE V RÁMCI RODINY nejcitlivějším prubířským kamenem nás samotných, stává se zkouškou dospělosti na které si můžeme snadno vylámat zuby.

ŽIJEME VE ZRCADLOVÉ SÍNI MATKY ZEMĚ A UČÍME SE BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE
RODINNÉ KRUHY JSOU SOUČÁSTÍ ZKUŠENOSTI POTŘEBNÉ K NAPLNĚNÍ NAŠICH JEDINEČNÝCH ROLÍ. JSME SI NAVZÁJEM RŮZNĚ VYLEŠTĚNÝMI ZRCADLI. MÉNĚ VYLEŠTĚNÁ ZRCADLA SI SVÉ ČMOUHY NA DUŠI PROJEKTUJÍ DO ZRCADEL VYLEŠTĚNĚJŠÍCH.
Práce se sebepřijetím a odpuštěním je hlubokou transformační silou jedince, rodiny i celého společenského systému.

UMĚNÍ ODPOUŠTĚT JE NEDÍLNOU SOUČÁSTI ÚMĚNÍ MILOVAT.
STEJNĚ TAK JE I SCHOPNOST PŘIJMOUT SPOLUZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT A SVÁ ROZHODNUTÍ, NEODDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ NEZÁVISLOSTI A SVOBODY.

SVOBODA A SVOBODNÁ TVŮRČÍ MYSL JE CENNĚJŠÍ, NEŽ-LI SI VĚTŠINOVĚ UVĚDOMUJEME
Podstatou Lásky k dětem není předávání hmotných statků, nýbrž statků duchovních. S těmi totiž budoucí generace zvládnou vše potřebné k naplněnému, zdravému a šťastnému životu. Mimo jiné i dovednost zralým způsobem se hmotně zabezpečit.

DLOUHODOBÉ ULPĚNÍ VE ZLOBĚ, NEZRALÝCH SOUDECH A SEBELÍTOSTI, NARUŠUJE ENERGETICKOU ROVNOVÁHU CELÉHO RODINNÉHO EKOSYSTÉMU
Je-li tento přístup změněn, může se duch rodiny přerodit a jednotliví členové se mohou posunout ve vývoji dále.
V opačném případě se nemocné rodinné vzorce předávají do dalších generací.

VŠECHNY NEZHOJENÉ EMOČNÍ VAZBY Z DĚTSTVÍ, KTERÉ JSME SI V SOBĚ NEVYŘEŠILI MY SAMI, BUDOU MUSET DŘÍVE ČI POZDĚJI ZPRACOVAT NAŠI POTOMCI .
Rodina, stejně jako každý jiný kolektiv, je silná jen tak, jako je silný její nejslabší článek. Každý z rodičů i dospělých dětí, je zodpovědný za zpracování své vlastní minulosti vedoucí k opuštění minulosti a láskyplné žití v přítomnosti.

IDEÁLNÍM PŘEDPOKLADEM K ZALOŽENÍ RODINY JE VĚDOMÝ PÁR S OBDOBNOU DUCHOVNÍ INTELIGENCÍ. OBDOBNĚ ZRALÉ OSOBNOSTI
Průvodním znakem tohoto faktu je tak zvané intelektuální hašteření. Schopnost se jiskřivě doplňovat a přirozeně motivovat.

MUŽ MÁ PŘEDPOKLAD BÝT VÍCE ROZUMOVÝ, ŽENA VÍCE CITOVÁ
LÁSKA způsobuje fakt, že tyto rozdíly vyrovnává.
Pomáhá nám nejenom chápat podstatu rozdílu mezi ženami a muži, ale vytěžit z rozdílů mezi námi maximum pro dobro celku.

Vynikáme v té oblasti, která je nám vlastní.
Tříbíme ty dovednosti a znalosti, které nás činí jedinečnými a slouží k našemu naplnění.
Jestliže ztratíme kontakt s vlastní podstatou a utlučeme své vnitřní volání ne/rozumem, kráčíme životem cestou necestou…

Ne nadarmo se ženy v minulosti učili, vyšívat, malovat, háčkovat krajky, hrát na hudební nástroje. Jejich vnímání je citlivější a je možné vytříbit je k jemnějším nuancím. Umění a cit pro detail je, narozdíl od perfekcionalismu, duchu prospěšný.

“EVA A ADAM” JSOU DOKONALÉ PROTIKLADY. DVOJČATA, NEBO-LI DVOJPLAMENY
Žena a muž jsou v opačném spektru vnímání a tudíž na ně působí značné přitažlivé síly.
Musí však překonat i síly značně odpudivé. Tím si k sobě přitahujeme ty partnery, které potřebujeme k vlastnímu dozrání.
Tyto síly jsou testem kompatibility páru. Testem síly osobností. Testem moudrosti. Testem živé inteligence a hloubky ze které ji čerpají.

EVA – ŽENA naslouchající Matce Stvořitelce ve svém nitru.
Žena pohybující se v oblasti mikrokosmu (vnitřního světa) jako doma…. skládající si dohromady souvislosti sobě vlastním, jedinečným způsobem.

ADAM – MUŽ naslouchající Bohu v sobě samém.
Muž pohybující se v oblasti makrokosmu (vnějšího světa) jako doma…. skládající si dohromady souvislosti sobě vlastním, jedinečným způsobem.

DUCHOVNÍ NEZRALOST ZPŮSOBUJE TEMNÉ MEZERY V BOŽSKÉ LOGICE A TUDÍŽ I LÁSKYPLNÉ KOMUNIKACI MEZI LIDMI.
Důsledkem je, že propadáme nevědomé “logice lidské” a nejsme schopni si navzájem naslouchat. Nejsme schopni se navzájem uslyšet a porozumět si, protože jdeme do debaty s uzavřeným hledím. Se slepě přejatými světonázory druhých. Nemáme svou vlastní, osobitou filozofii, ale přejímáme filozofii “odborníků”.

JDE O PROBLEMATIKU ZVANOU STUPIDITA
Nejde o hanlivý, nýbrž odborný název.
Stupidita brání domluvě mezi jednotlivci, ale i celými obory. Nejde o problematiku týkající se IQ, nýbrž o problematiku týkající se s SQ.
IQ operuje s pamětí lidstva, SQ operuje s pamětí vesmíru. To, jak na inteligenci doposud většinově nahlížíme, je značně devalvující ducha i tělo.

V PŘÍPADĚ STUPIDITY JDE ZJEDNODUŠENĚ ŘEČENO O ZBYTNĚLÉ EGO. ZESÍLENÝ OBRANNÝ MECHANISMUS V SILNĚ TOXICKÉM PROSTŘEDÍ
Jsme perfektně vybaveni k přežití. V neláskyplném prostředí se naše mysl uzavírá a na místo bystré inteligence čerpané v duchovním jádru, používá ostrých loktů.
Dokážeme se poprat s tím, že nám hrozí nebezpečí v divoké přírodě, ale že nás natahují na skřipec a znásilňuje a trýzní vlastní druh, s tím se dokážeme vyrovnat jen velmi těžko.

Informace, které k domluvení se potřebujeme jsou známé. Máme je dnes a denně před očima. My je však zlehčujeme. Nevěnujeme jim patřičnou pozornost a smetáváme je ze stolu.
Nechceme totiž pustit názory, na kterých jsme vystavěli celou svou filozofii. Na kterých jsme vystavěli své jméno, svou kariéru a celou svou dosavadní IMAGE.

LUCIFERŮV EFEKT
Dojem tak zvaně “ÚSPĚŠNÝCH”.
Dojem, který v nás vyvolávají jedinci, kteří jsou krásní, bohatí, populární, honosící se uznávanými tituly apod. Jedinců, kteří jsou v našich očích lepší či důvěryhodnější, než-li ti, kteří jsou zcela jednoduše řečeno OBYČEJNÍ.
Máme tendenci těmto VYVOLENÝM věřit více, než-li zdravému selskému rozumu člověka méně krásného, méně vzdělaného, méně bohatého…
NO A PROTOŽE SYMBOLIKA VELKÉ MATKY JE DOKONALE PŘESNÁ, JE TŘEBA CHÁPAT, ŽE VŠE CO PLATÍ NA DUCHU, MÁ SVŮJ ODRAZ I VE HMOTĚ…

FALUS. ZHMOTNĚNÉ MUŽSKÉ EGO. MUŽSKÝ PRINCIP. MUŽSKÁ PÝCHA. MUŽSKÁ CHLOUBA
Pevný i ochablý charakter se projevuje různými způsoby.
I zde však platí, že když dva dělají totéž, není to totéž. Někdy je milostný akt projevem hluboké lásky, jindy otázkou vytrénovaného svalu.
Reklama, hlásající, že muže dělá rychlý nástup erekce, notabene po užití modré pilulky je vrcholem stupidity a navíc dehonestací mužů. Plodná mysl je základem plodného těla. Modrá pilulka ještě nikomu inteligenci nepozvedla.

Modrá barva je sice barvou komunikace, avšak nejenom naše tělo, nýbrž především náš duch, potřebuje cítit vzrušení pramenící v živé inteligenci. Ve schopnosti naslouchat životu a dívat se na svět i lidi každý den nově.

Jsme-li však se vším rychle hotovi, pak se náš přístup projeví i v komunikaci našich těl. Zkusme se alespoň občas pozastavit a zamyslet se nad tím, co nám naše vlastní tělo tak dlouho sděluje.
Ženy, které přijali mužské pohledy na svět mají tendenci muže kastrovat a jsou hrubé či jsou slepě poslušné a podřizují se neláskyplným pohledům.

DUCHOVNÍ INTELIGENCE SPOČÍVÁ V HLUBŠÍ ČÁSTI LIDSKÉHO JÁ A JE NAPOJENA NA MOUDROST PŘESAHUJÍCÍ NEVĚDOMOU MYSL .
Nezaprodáme-li svou duši obecně přijatým pravdám, rozvíjí se tato inteligence spirálovitě vzhůru a s ní stoupá vše, co je prolnuté Láskou.
Duchovní inteligence nepodléhá systémovému myšlení. Systematicky rozvíjí tvůrčí myšlení a nachází staronové, smysluplnější cesty.

PRO NEZÁVISLOU ŽENU JE ZRALÝ VÝBĚR PARTNERA A NAPLNĚNÝ VZTAH S NÍM NA PRVNÍM MÍSTĚ
Jde o bezpečnou cestu pro ni samotnou i jejich případné potomky. Skrze sebepřijetí a společné poznávání života zrají na duchu a objevují jeho hlubší tajemství.
Primární motivací nezávislé ženy k partnerství je tedy Láska k životu a respektu k opačnému pohlaví. Nežene ji potřeba plození potomků. Miluje život takový jaký je a vystačí si zcela dobře i se sebou samou.

Touha po zplození potomků plyne z vědomé Lásky k partnerovi, či potřeby naplnit svou vlastní nenasycenou podstatu.
V takovém případě se žena i muž stávají silně manipulativními jedinci. Nevědomá manipulace má však svůj hlubší důvod a je přirozenou součástí vývoje lidstva.

POTOMCI PŘICHÁZEJÍ ZCELA PŘIROZENĚ, MAJÍ-LI BÝT NA SPOLEČNÉ CESTĚ PÁRU. JSOU JEJICH SPOLEČNOU ŠKOLOU.
Vstupují-li děti do našeho života, jsou našimi malými velkými učiteli.
Je-li touha partnerů po dítěti společná a dítě má v jejich životě své místo, vždy se najdou přirozené cesty.

Žena a muž jsou silný pár, dokáží-li překročit svůj vlastní stín, spojit se na duchu a vést děti k následování toho nejlepšího v nich.

MILUJÍCÍ RODIČE Z NÁS NEDĚLÁ KREV, NÝBRŽ LASKAVÉ SRDCE, OTEVŘENÁ MYSL A VŘELÁ NÁRUČ…
Naše děti přicházejí skrze nás, avšak nejsou naším majetkem.
Jsou svobodné bytosti, které se skrze Matku svou a Otce svého, učí životu v Lásce.
Učí se dívat a naslouchat svým srdcem.
Širší rodina je nejbližším kruhem, ve kterém se děti učí příkladu hlubšího zájmu a péči o své blízké, ale i zdravému nastavování hranic.

CTÍME OTCE SVÉHO A MATKU SVOU?
Či jen slepě přejímáme nemocné vzorce otce svého či matky své?
Kult slepé poslušnosti vůči rodičům se zvrhl v neúctu a slepý kult dítěte.
Vše má své zdravé meze a své důvody. Harmonie a vyváženost je základem svobody a s ní spojeným zdravím.
Dokud chceme pro své děti prestižní školy aby se mohli zabezpečit, namísto láskyplné průvodce, pak zaprodáme svobodu a při první příležitosti uhneme z cesty. Slepě se podřídíme diktátu většiny.
Je úžasné, že máme pro děti ústavy a pro rodiče skvěle vybavené domovy důchodců. Cítí také naši lásku a morální oporu ve chvílích nejtěžších?
Možná nazrál čas připomenout si Dědovu mísu…

DĚTI TU NEJSOU PROTO, ABY NAPLŇOVALI NAŠE OČEKÁVÁNÍ A PŘEDSTAVY O ŽIVOTĚ.
RODIČE TU NEJSOU PROTO, ABY NAPLŇOVALI NEZRALÉ PŘEDSTAVY SVÝCH „DOSPĚLÝCH DĚTÍ”
Je-li srdce rodiče bolavé či plné potlačované žárlivosti a zlosti, křiví vlastní pohled na realitu a děti je napodvědomé úrovni přebírají. Zároveň se projevuje jejich jedinečnost. Obdobná zralost jádra a podobnost tomu kterému z rodičů.
Je důležité umět svou bolest zdravým způsobem pravidelně ventilovat. Nepracujeme-li s pocity křivdy z minulosti, zabíjíme v sobě soudnost a jsme pak schopni zabít vztah i člověka.

UMĚNÍ MILOVAT JE CELOŽIVOTNÍ CESTA POZNÁVÁNÍ. JE PODSTATOU KRÁSY, ZRAČÍCÍ SE V NAŠICH OČÍCH. V NAŠICH POHLEDECH NA LIDI A ŽIVOT SÁM
Člověka nepoznáme dle toho nakolik učeně a odborně hovoří, ale dle toho jak hovoří se svými nejbližšími. Dle toho nakolik je autentický, jak přemýšlí a soucítí. Zda měří stejným metrem králům i žebrákům.

Mnohem hlubší ponor do problematiky.. 👁

Žena & Muž

PO BOKU HLUBOKÉ ŽENY, STOJÍ VELIKÝ MUŽ
V ŽIVOTĚ DO SEBE VŠE ZAPADÁ JAKO PUZZLE

NEZÁVISLÁ ŽENA JE MUŽI MÚZOU. NEZÁVISLÝ MUŽ JE ŽENĚ KOTVOU
Láska mezi nimi je přirozeným klíčem k bodu „G” a „modrou pilulkou” zároveň.
Nejen naše těla, nýbrž i naše duše žádají si naplnění.

VZÁJEMNÝM DÁVÁNÍM A ODEVZDÁVÁNÍM SE DRUHÉMU JE NAPLŇOVÁN ZÁKLADNÍ PRINCIP LÁSKY
Autenticita, vyjadřování svých citů, pocitů a potřeb a zároveň vnímání a akceptování citů, pocitů a potřeb druhého, vede k prorůstání páru na hluboké duchovní úrovni.

PRORŮSTÁNÍ JE PROCES V NĚMŽ ZÍSKÁVÁME NEZIŠTNÉ CITY, HOJÍME PRIMÁRNÍ VAZBY A BUDUJEME FUNKČNÍ VZTAHY
Postupným zpracováním životních zkušeností opouštíme nezralé vzorce myšlení a chování přijaté v rodinách a kulturách.

KAŽDÁ LEŽ SOBĚ SAMÉMU PROHLUBUJE NEZRALÝ VZTAH SE SEBOU SAMÝM, POTAŽMO I SE SVÝM PARTNEREM.
Ideální je nelhat. Pokud zamlčujeme část pravdy či druhým záměrně lžeme, vedou nás k tomu různé důvody. Umět o nich otevřeně v pravý čas promluvit a omluvit se je důležitý transformační prvek, který nám pomáhá zrát a vážit si sebe samých.
Je podstatou přijetí spoluzodpovědnosti za současný stav věcí, bez kterého není možné vztah transformovat.

PÁR ROSTE A SÍLÍ SPOLEČNOU TVORBOU, OTEVŘENÝM SDÍLENÍM A PŘEKONÁVÁNÍM PŘEKÁŽEK
Podstata obou partnerů je tak prozkoušena v různých životních situacích a fázích. Jsou-li oba partneři ochotni a schopni opakovaně citově do vztahu investovat a vzájemně se otevírat, vnitřně se spojují a vztah dále zraje.
V opačném případě se vztah postupně rozkládá.

ŽÁDNÝ ZRALE SE VYVÍJEJÍCÍ VZTAH NELZE ROZBÍT Z VENČÍ
Vnější okolnosti pouze prověřují stav niterné integrity jedinců a zralost interakcí mezi nimi.

NĚKDY JE ODCHOD ZE VZTAHU ZRALÝM ROZHODNUTÍM, JINDY NEZRALÝM ÚTĚKEM .
Stačí, aby se jeden z páru citově dlouhodobě neotevíral a na povrch postupně vyplují všechny nezralé vzorce a nezahojené citové deprivace z dětství, dospívání i předchozích vztahů. Tlak, který budou tyto nemocné vzorce na vztah vyvíjet, prověří jejich hloubku. Všechny osobnostní rysy. Schopnost otevřeně komunikovat, přenastavovat své niterné hranice a partnersky zrát.

JE-LI VZTAH NAPLNĚN A PÁR SI NEMÁ VÍCE CO PŘEDAT, S RESPEKTEM SE ROZCHÁZÍ
V takovém případě je schopen zrale spolu nadále komunikovat a bez opakovaného slaboduchého obviňování být příkladem případným potomkům. Rozejít se neznamená, že je to špatně. Forma je silně vypovídajícím faktorem o celém vztahu.

BEZ ZAPOČETÍ OTEVŘENÉHO DIALOGU SE SEBOU SAMÝM, JSME NIKDY NEZAČALI SKUTEČNÝ DIALOG S DRUHÝM.
Jisté nepohodlí v otevřené debatě může zabránit velké bolesti ve vztahu…
Aby se jakákoli zkušenost stala zkušeností cennou, je třeba ji zrale zpracovat. Je třeba pochopit, co jsme se měli skrze daný vztah naučit a co jsme si měli uvědomit o sobě samém. Co si ze stejné zkušenosti odnese partner, je pouze jeho zodpovědnost.

AUTENTICITA BÝVÁ ZDROJEM KONFLIKTŮ, KTERÉ JSOU KE ZRALÉMU VÝVOJI JEDINCŮ I SPOLEČNOSTI NEZBYTNÉ
Tříbí se názory i vztahy. Jedinec, který nežije v souladu se svým nitrem a neprojevuje své osobní názory navenek, nemá šanci na zralou zpětnou vazbu. Není-li schopen poučit se z vlastních chyb a hlouběji naslouchat, své nitro nehojí.
Bojíme-li se projevit svůj osobní názor, má to své hlubší důvody.

SVOBODNÁ BYTOST MÁ ZAMETENO PŘED SVÝM VLASTNÍM PRAHEM A PROTO SI VÁŽÍ SEBE SAMÉ. NEBOJÍ SE PLNĚ PROJEVIT. NEBOJÍ SE ZATRACENÍ.
Je prověřena sebezkušenostním procesem jménem ŽIVOT. Je prověřena v situacích v nichž došlo na lámání chleba. V okamžicích, kdy se zrna pravdy dělila od plevele polopravd a lží.

ŽENA ROZHODUJE O TOM, ZDA DO VZTAHU VSTOUPIT A ZDA TO BUDE VZTAH INTIMNÍ, PŘÁTELSKÝ ČI „JEN” PRACOVNÍ
Tím je na volbu ženy kladena velká zodpovědnost. Zodpovědnost je spojena se svobodou.
Svobodná vůle ženy plyne ze sebepoznání a sebepřijetí. Z rostoucího vědomí.
Je-li mysl ženy závislá na mužských pohledech, je snadno ovladatelná.
Znásilnění svobodné vůle ženy, je podstatou všech totalitních režimů vedených muži. Obrací vše vzhůru nohama.

NEZÁVISLÁ ŽENA NENÍ JEDNODUCHÝ ORGANISMUS. JE SVÁ. OPRAVDOVÁ
Muž, který vnímá ženy jako slabé je slabý sám. Kope-li do ženy slovně či fyzicky je ne/mocný.
Žena, která do sebe nechá opakovaně kopat a poskytuje muži, který si ji neváží své lůno, zaprodává svůj rod.
Nechrání-li sebe a svůj svět, zůstává v závislostních vztazích a stává se neplodnou v mysli či na těle.

JE-LI ŽENA INSPIROVÁNA LÁSKOU V SOBĚ SAMÉ, ZRAJE KAŽDOU ZKUŠENOSTÍ K PLNÉMU SPOJENÍ SE SVOU VLASTNÍ PODSTATOU
Její schopnost zrale vyhodnotit situaci a motivaci lidí i situací kolem je stále přesnější. Tím je chráněna před povrchními vztahy a nezralými muži, kteří skrze ni sají životní energii.

JE DŮLEŽITÉ, ABY SI DÍVKY BYLI VĚDOMÉ SVÉ KOUZELNÉ MOCI A NEPODLÉHALY DAVOVÝM POHLEDŮM VE SVÉM OKOLÍ
Je velmi důležité s kým se začnou sexuálně spojovat. Jaké energie nechají vstupovat do svého života.
Sebevědomá žena není ochotna věnovat nezralým mužům a jejich potřebám více energie a času, než-li je i pro ni samotnou zdravé a obohacující.

JEDINCI, KTEŘÍ NEMAJÍ ZRALOU PRIMÁRNÍ VAZBU S MATKOU A OTCEM, JSOU ZÁVISLÍ
V každém jejich vztahu se to dříve či později projeví. Je to cesta k uzdravení jedinců, rodin i lidstva.

HLUBOCE MILUJÍCÍ ŽENA JE STUDNICÍ PLNOU ŽIVÉ VODY
Je zdrojem dětské hravosti, mladistvé vášně i stařecké moudrosti.
Díky zkušenostem se plní životní moudrostí, ze které může vztah opakovaně čerpat a zrát na duchu.

NE KAŽDÝ MUŽ JE NA NEZÁVISLOU ŽENU PŘIPRAVEN
Plout životem ukotven v sobě samém a jako jedinou jistotu mít důvěru ve svou vlastní volbu, není snadné.
Bez transformace mysli a sebepřijetí je muž ovládán vlastními stíny. Je závislý na většinových pohledech, jelikož není plně spojen sám se sebou a ženou, kterou si zvolil mezi ostatními.

K NAPLNĚNÉMU VZTAHU JE TŘEBA DVOU ODVÁŽNÝCH .
Dvou nezávislých jedinců, kteří jsou ochotni měnit své stereotypy v myšlení i chování.

SPOJÍ-LI SE MUŽ S ŽENOU MÉNĚ UROZENÉHO PŮVODU – TO ZNAMENÁ S ŽENOU DUCHŠÍ NA DUCHU, JE JEHO VNITŘNÍ ENERGETICKÁ ROVNOVÁHA, ROD, FIRMA ČI ZEMĚ (dle pozice kterou zastává) OHROŽENA .
Každé spojení, které není tvůrčí a naplňující, nýbrž jen vyprazdňující, je pro mužský rod ohrožující.

NENÍ NAD OSOBNÍ ZKUŠENOST
Jestliže muž nenaslouchá a nepracuje na svém citovém nebo-li duchovním růstu, ohrožuje své zdraví.

ČÍM DÉLE SI MUŽ NĚCO NALHÁVÁ, TÍM VÍCE ZESILUJE OBRANNÝ VAL EGA, “CHRÁNÍCÍ” JEJ PŘED PRAVDIVÝM SEBEOBRAZEM.
Pocit vševědoucího boha mu zatemňuje mysl (odborný název pro tento jev je stupidita). Je známkou nespojení se s “Matkou Stvořitelkou” (hlubokou moudrostí v sobě samém). Známkou odtržení se od primárního energetického zdroje. Cesta rozumu namísto moudrosti.

S ROSTOUCÍ LÁSKOU JE VYVAŽOVÁN MELANCHOLIK, SANGVINIK, FLEGMATIK I CHOLERIK V NÁS
Všechny tyto základní osobností typy jsou pro naplnění lidskosti důležité a mají v různých životních fázích a situacích svou opodstatněnou úlohu.
Jsou jako čtyři světové strany, které kotví zralý, láskyplný duch v našem jádru.

KAŽDÁ ŽENA VÍ SVÉ. V ŽIVOTĚ SVOBODNÉ ŽENY VLÁDNE SEBEÚCTA A HLUBOKÁ VNITŘNÍ PRAVDA
V životě zralého muže vládne LÁSKA k ženám. Hluboký respekt k nim a životu, který skrze ženu přichází.
JE VELMI NAIVNÍ SI MYSLET, ŽE SE NEJVYŠŠÍ INELIGENCE NECHÁ UMLČET UPALOVÁNÍM ČI VRAŽDĚNÍM ŽEN A DĚTÍ
Je velmi naivní myslet si, snižováním žen si muži udrží svou nadvládu a budou šťastní.

PROČ JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY TAK FINANČNĚ NEDOCENĚNÉ, KDYŽ JE PÉČE O DRUHÉ TAK VYVYŠOVÁNA?
PROČ PRACUJÍ V TĚCHTO POZICÍCH PŘEDEVŠÍM ŽENY?
Proč jsou tyto služby tak moc opěvované a tak málo finančně ohodnocené?
Proč mají manažeři společností, které neprosperují či krachují statisícové platy? Proč nejde jejich finanční ohodnocení ruku v ruce se zodpovědností?

ROZHLÉDNĚME SE KOLEM SEBE A ŽÁDEJME ODPOVĚDI NA ZÁKLADNÍ KAŽDODENNÍ SITUACE VE KTERÝCH VÍTĚZÍ HRUBÁ SÍLA A MOC ÚŘEDNÍ, NAD ZRAVÝM SELSKÝM ROZUMEM!.
PAK SE SETKÁME S PRAVDOU PŘÍMO V NÁS. V NAŠEM VLASTNÍM NITRU.

NASLOUCHÁME JAZYKU PŘÍRODY? VNÍMÁME JAZYK SYMBOLIKY? … CHÁPEME JAKÉ TAJEMSTVÍ UKRÝVAJÍ CHROMOZOMY X a Y
Víme, který z nich je vyšší? Který z nich je silnější?
Víme, který z nich obsahuje převážně opakující se úseky DNA? Který z nich neumí opravovat své chyby?
Vnímejme podstatné “maličkosti”. Vnímejme hlubší souvislosti projevené prozřetelností skrze lidské podvědomí.
Poznejme se. Poznejme druh HOMO SAPIENS!

Mnohem hlubší ponor do problematiky pro pokročilé… 👁

Umění krásy

S NEZÁVISLOU ŽENOU JE TO JAKO S RŮŽÍ
Má ostré trny chránící její ušlechtilou krásu.
Zahradník, který nedokáže zušlechťovat svého ducha, není schopen zrale chránit sebe ani růži jež mu učarovala.

PODSTATU KRÁSY VNÍMÁME VE VŠECH A VŠEM DO TÉ MÍRY, DO JAKÉ JSME JI NAPLNĚNI MY SAMI.
Milující osobnost je schopna svobodně tvořit, zrale spolupracovat a krásu rozvíjet.
Člověk žijící ve svém vlastním stínu chce krásu vlastnit, ovládat a pokořit.

CO LÁSKA SPOJÍ, ČAS ANI PROSTOR NEROZDĚLÍ. ZŮSTÁVÁ NAVŽDY SOUČÁSTÍ KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ
VNĚJŠÍ KRÁSA JE POMÍJIVÁ A NAVZDORY PÉČI ODKVÉTÁ, VNITŘNÍ KRÁSA LÁSKYPLNOU PÉČÍ ZRAJE A VĚKY VĚKŮ ROZKVÉTÁ…

RUDÁ RŮŽE A TRNOVÁ KORUNA JSOU SYMBOLEM SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ
Živoucím odkazem Lásky jež prošla dlouhou strastiplnou cestu ke znovuzrození. Lásky, promlouvající z lidského podvědomí.

Hlubší ponor do tématu zde…

DUCHOVNÍ INTELIGENCE

AAA
Racionální ani emocionální inteligence, ať zvlášť či dohromady, nestačí k úplnému vysvětlení komplexnosti lidské inteligence, nepřeberného bohatství lidské duše a fantazie tvůrčího ducha.

Nejnovější počítače mají vysoké IQ. Obsahují mnoho informací, „znají“ pravidla a „vědí“ jak „bezchybně“ postupovat.
Zvířata mají vysokou emocionální inteligenci a smysl pro situaci, ve které se právě nacházejí.
Ani počítače ani zvířata se však nikdy neptají, proč máme taková pravidla a situace a zda by mohla být jiná nebo lepší. Pohybují se pouze uvnitř daných hranic.

“Adam a Eva” – dokonalé protiklady (dvojčata)
Žena pohybující se v oblasti duchovních věd jako doma…. skládající si dohromady souvislosti mikrokosmu a makrokosmu jedinečným způsobem.
Muž pohybující se v oblasti pozemských věd jako doma…. skládající si dohromady souvislosti v jeho srdci blízkém oboru jedinečným způsobem.
Tito jedinci jsou v opačném spektru vnímání života a musí překonat značné odpudivé síly, které jsou testem zralosti. Duchovní nezralost způsobuje temné mezery v logice. Jakási vákua v meziprostoru. Odborně se tomu říká stupidita. Když to řeknu zjednodušeně, to co brání domluvě mezi nimi je zbytnělé ego jednoho či obou aktérů. Chybí člověčina nebo jinými slovy LÁSKA, spojující „neslučitelné”.

Spočívá v hlubší části lidského JÁ a je napojena na moudrost přesahující ego či vědomou mysl. Nezaprodáme-li svou duši obecně přijatým pravdám, rozvíjí se tato inteligence spirálovitě vzhůru. Není součástí systémové nýbrž abstraktní, nezávislé, systematicky se rozvíjející vesmírné i lidské mysli.
Tato inteligence plyne z nadvědomí vesmíru. Z dimenze mimo prostor a čas. Z dimenze BYTÍ a nekonečných možností.
Je podstatou fantazie, hluboké představivosti a tvůrčí obrazotvornosti, díky které můžeme následovat i uskutečňovat své sny a dosáhnout celistvosti. Je podstatou nezávislého, abstraktního myšlení.

… hlubší ponor 👁

Nadvědomí

NADVĚDOMÍ JE DIMENZE MIMO PROSTOR A ČAS. ESENCE MOUDROSTI. STAV HARMONIE A BYTÍ. STAV VĚDOMÉHO SNĚNÍ
Primární energetický zdroj, plynoucí z velkého třesku sebeuvědomění nejvyšší inteligence. Můžeme si ji představit jako výbuch hypernovy. Obrovské duhové, hvězdné show. Jasný signál nového, pestrobarevnějšího života.
Zdroj vizí, obrazotvornosti a vědomé tvorby.

VĚDOMÍ JE “DCEROU NADVĚDOMÍ”. PODSTATOU DĚNÍ. HYBNOU SILOU
NAROZDÍL OD NADVĚDOMÍ, NENÍ OPROŠTĚNÉ OD BOLESTIVÉHO SEBEZKUŠENOSTNÍHO PROCESU. JEJÍ SOUČÁSTÍ JE I PROCIŤOVÁNÍ BOLESTI, SPOJENÉ S VLASTNÍM VÝVOJEM. JEHO PODSTATOU JE SCHOPNOST POUČIT SE Z VLASTNÍCH CHYB. JE HYBNOU SILOU POZNÁVÁNÍ.

V dimenzi DĚNÍ – v životě vesmírném se záblesky či AHA momenty nejvyšší inteligence projevují skrze gamazáblesky. Jiskřivé okamžiky v „neuronové síti” celého UNIVERZA neboli makrokosmu.

LIDSKÉ VĚDOMÍ JE, ZJEDNODUŠENĚ ŘEČENO: ESENCÍ VĚDĚNÍ ZÍSKANÉ ZE ZKUŠENOSTI CELÉHO UNIVERZA.
Jsme stvořeni k obrazu nejvyšší inteligence. Jsme střípky božského vědomí. Jsme střípky jedinečných filozofií, které skládají celostní obraz vesmírného i lidského života.
LÁSKA je inteligence, nebo řekněme vědomá energie, zvědomující všechny méně zralé vývojové fáze jednotlivých časoprostorů UNIVERZA i jednotlivých časoprostorů (osobních bublin) lidstva.

UNIVERZUM JE ŽIVOUCÍ ORGANISMUST
OSOBNOSTNĚ roste a rozpíná se každou novou zkušeností. Stejně jako člověk…

… hlubší ponor 👁

Láska

Svým původem není lidská, avšak hluboce lidskými nás činí.

LÁSKA MÁ MNOHO PODOB I ZÁMĚN
Nezralé primární vazby utváří v našem podvědomí závislostní mechanismy, které nás v průběhu života ovládají. Křiví pohled na realitu a ovlivňují naše rozhodování. Vedou nás do zkušeností, skrze které máme možnost poznat sebe samé, své motivace i skutečné motivace druhých.

POJEM LÁSKA SI ZÍSKAL NÁLEPKU „CUKROVÉ VATY”
Mylné představy o Lásce nás tak udržují ve vztazích, které dlouhodobě nezrají a plní pouze společenskou funkci.

LÁSKA FUNGUJE JAKO PŘIROZENÉ AFRODIZIAKUM
Spojuje nás s podstatou ducha. Bez užití psychedelických látek jako je Ayahuasca a další, nás vtahuje do hlubších úrovní vědomí. Obohacuje nás přílivem slastných poznání z jemnohmotných – duchovních úrovní života.
Řečeno jazykem kvantové fyziky: ze světa subatomárních částic. Ze světa hydronů, kvarků …

KOUZELNOU MOC LÁSKY TAK MŮŽEME PŘIROVNAT K URYCHLOVAČI VE ŠVÝCARSKÉM CERNU
Jsme-li prostoupeni energií LÁSKY, máme schopnost vhledů do podstaty života. Do základních vazeb, vztahů a dějů. Naše mysl se vnořuje hluboko do primárních interakcí a my rozumíme řeči přírody i řeči binárních kódů. Řeči fauny, flóry i lidstva. Vnímáme řeč ducha, duše i těla. Otevíráme v sobě nejvyšší lidský potenciál.

LÁSKA JE STAV SVOBODY. ŽIVOT BEZ PŘEDSUDKŮ
Tvůrčí mysl nezávislá na obecně přijatých celospolečenských pravdách, zastaralých paradigmatech a strašáky s nimi spjatými. Jde ruku v ruce s nejvyšším dobrem. Její přirozenou součástí je tudíž i zodpovědnost. Schopnost přijmout spoluzodpovědnost za své dřívější nevědomé volby.

NEZÁVISLÍ JEDINCI NETRPÍ FALEŠNOU SKROMNOSTÍ, ANI SEBESTŘEDNÝM IDEALISMEM
Jsou zaměřeni na svůj život, své nejbližší a otevřenou komunikaci s okolním světem. Následují hlas svého srdce přes všechny překážky, kladené si do cesty.
Vnímají podstatu dění a nenechají se ošálit sladkým úsměvem ani hrubým projevem vřelého srdce.

LÁSKYPLNÁ MYSL JE LASKAVÁ I PŘÍSNÁ, JELIKOŽ KRÁČÍ RUKU V RUCE S PRAVDOU. DÁVÁ ZPĚTNOU VAZBU, AVŠAK NEZATRACUJE. LÁSKA JE ŽENSKÝ ELEMENT – VYŠŠÍ PRINCIP MRAVNÍ.
Žití v Lásce a Pravdě můžeme přirovnat k bezlepkové dietě na míru. K dietě prosté zastaralých systémových polopravd a lží, leptajících naše nitro. Obranných reakcí na toxické prostředí.

HLUBOCE MILUJÍCÍ BYTOST NÁM MŮŽE TVŮRČÍ SÍLU LÁSKY PŘIPOMENOUT, NIKOLI NEZRALOST NAŠÍ VLASTNÍ LÁSKY NAHRADIT

Hlubší ponor do problematiky … 👁

Život

ŽIVOT JE FILOZOFIE V OBRAZECH A DĚJÍCH
VAZBY A VZTAHY.

ŠKOLA MATKY STVOŘITELKY aneb ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Kdo si hraje nezlobí. Kdo hledá nalezne.

Každý den jsou nám předkládána znamení. Matka Stvořitelka k nám promlouvá jazykem symboliky.
Můžeme si to představit jako Geocaching.
Čím láskyplnější jsme, tím jasněji je vnímáme a nalézáme.

ŽIVOT JE NIKDY NEUTUCHAJÍCÍM „DIALOGEM PRAVDY, LÁSKY a BOHA”. ALCHYMIÍ NEUTRÁLNÍCH, PŘITAŽLIVÝCH A ODPUDIVÝCH SIL… .
Zurčícím potůčkem vlévajících se mohutných řek, končících v oceánu poznání.
Energetické toky a elektromagnetické vlnění. Jiskření v mysli vesmírné i naší.
Žena je toky vesmírnými. Muž cestami pozemskými.

BOŽSKÝ DIALOG JE S NÁMI VEDEN FORMOU OBRAZŮ A POCITŮ, KTERÉ LZE TĚŽKO VYJÁDŘIT SLOVY
Jazyk symboliky je jazykem moudrosti. Vjemů, které v nás vyvolávají obrazy a pocity známé z našeho života. Každý z nás čteme na té stránce, ve které uvízly nitky strachu. Strachu spatřit svůj vlastní obraz. Obraz Pravdy o sobě samém.
Proto může každý z nás může ve stejném pojmu či větě vidět a cítit různé možnosti.

ČÍM LÁSKYPLNĚJŠÍ OSOBNOSTÍ JSME, TÍM LEPŠÍM POZOROVATELEM A SVOBODNĚJŠÍM TVŮRCEM JSME
Vnímáme dialog života stále jasněji. Naše schopnost vnímat podstatu života zraje. Stáváme se jasnozřivými .. “BYSTROZRAKY”.
Pojmem jasnozřivost znamená jasnější vhled a bystřejší úsudek. Schopnost vnímat život v hlubších souvislostech. Schopnost hlubokého vhledu do různých vesmírných realit.
Schopnost vnímat celostní obraz života z nadhledu a zároveň, být schopen vnořit se skrze přítomný okamžik do mikrokosmu a vnímat makrodetail. Vnořit se do nitra lidí a oborů a vidět podstatu konkrétní problematiky.

JAK FUNGUJE HRA „ŠIFRA MISTRA LEONARDA”?
Jako hra na samá voda, přihořívá, hoří. Naslouchání a víra v sebe samé i druhé.
Je hledáním ztraceného času. Pokladů, které jsme ve své zaslepenosti přehlédli.
Není-li naše mysl zcela otevřená a nemáme srdce na dlani, pak se topíme v nevědomosti a nevidíme a neslyšíme nic, co by nám pomohlo prozářit svůj život.

PRAVDA TOUŽÍ BÝT POZNÁNA A ODHALENA
Zanechává stopy v našem podvědomí i všude kolem nás.

NA CESTĚ ŽIVOTEM PROCHÁZÍME ZKUŠENOSTMI, KTERÉ VYHODNOCUJEME SOBĚ VLASTNÍM ZPŮSOBEM
„Opisujeme-li“ v životě od druhých a kopírujeme názory zaštítěné velkými jmény, tituly či důležitými světskými či duchovními posty, stáváme se roboticky uvažujícími.
Důsledkem je Matrix. Pokřivená realita.
Tento matrix trvá tak dlouho, dokud se nám nezačne obrázek narušovat a my nezahlédneme další, hlubší vrstvu PRAVDY. Pestrobarevnější obraz života.

PŘÍTOMNOST NEMOCI A SMRTI MÁ OZDRAVNÝ VLIV NA NÁŠ NITERNÝ RŮST A POHLED NA ŽIVOT
Stáváme se pokornějšími a otevřenějšími. Svou pozornost obracíme do svého nitra a hledání skutečných příčin problémů. Jsme vedeni ke stále zralejším postřehům a hlubším uvědoměním a hájení svých základních lidských práv.

PARADOX JE DRUHÉ JMÉNO PRO ŽIVOT
Je to jako s Arktidou a Antarktidou.
I když visíme hlavou dolu, nejsme si toho díky Zemské přitažlivosti vědomi. Když se Pravda dlouhodobě ohýbá a přizpůsobuje necitlivě řídícím garniturám, může se ve finále snadno stát, že vidíme PRAVDU vzhůru nohama.

DISFUNKCE RŮZNÉHO DRUHU JSOU PROJEVEM JISTÉ MÍRY ZNECITLIVĚNÍ
Jsou důsledkem pudu sebezáchovy v necitlivé společnosti. Důsledkem je fakt, že necítíme jemné rozdíly a nechráníme sebe ani děti zralými způsoby.
Že nejsme schopni poskládat si souvislosti z větší hloubky a nemáme odvahu vymanit se ze zaběhnutých pořádků.
Jsme perfektně vybaveni k přežití. Jsme schopni dokonale rozvinout, ale i zcela potlačit naše city, abychom necítili bolest.
Pak se však stáváme krutými, protože když chceme potlačit bolest, potlačíme i schopnost soucítění.

NEJHORŠÍ CO PRO SVŮJ ZDRAVÝ ÚSUDEK A SVÉ ZDRAVÍ MŮŽEME UDĚLAT, JE ROZHODNUTÍ ZAPOMENOUT, NAMÍSTO ZRPACOVAT A ODPUSTIT
Zpracujme bolavou zkušenost a žijme dobrým. Čerpejme z krásných vzpomínek a žijme přítomností. Obrazy v našich hlavách utváří svět.

ZATLAČIT BOLEST ČI FRUSTRACI DO NEVĚDOMÍ ZNAMENÁ NAPLNIT BOLESTÍ A JEDEM SVÉ NITRO A ZASEKNOUT SE V ČASE. Lehká respirační onemocnění jsou jemným upozorněním na to, že se v našem životě děje něco, čemu máme věnovat pozornost. Potlačíme-li všechny přirozené projevy života, přijdou silnější varovné signály.
Máme svobodnou vůli v tom, čemu věnujeme pozornost.
Chronické nemoci a disfunkce jsou důraznějším upozorněním.

NELZE SE DIVIT NARŮSTAJÍCÍMU POČTU DĚTÍ S RŮZNÝMI DISFUNKCEMI – DISGRAFIÍ, DISLEXIÍ A MNOHA DALŠÍMI DIS, DIS A DIS
Tito jedinci nejsou nedostateční, nedokonalí či vadní a není třeba je opravovat. Je třeba jim naslouchat srdcem. Učí nás jedinečným přístupům. Pomáhají nám s transformací nejen zdravotního, ale především školského systému.
Je jich tolik, že je nelze nacpat do blázinců, ústavů pro choromyslné a postižené, ani natlačit do žádné jiné systémové škatulky. Musíme být pokorní a trpělivě hledat odpovědi na to, co se v jejich nitru děje a hLedat primární příčiny problémů lidstva.

SILNÁ FYZICKÁ BOLEST ZPŮSOBUJE, ŽE ČLOVĚK UPADNE DO BEZVĚDOMÍ
Silná duševní bolest způsobuje, že člověk upadá do beznaděje a nevědomí.
Silná duševní bolest může také způsobit retraumatizaci a opětovné probuzení. Návrat k sobě samému.

V LIDSKÉM ŽIVOTĚ PŘICHÁZÍ DEN FINÁLNÍ TRANSFORMACE
Den, kdy odkládáme svá fyzická těla je okamžikem, kdy je smíření s nejbližšími jediným důležitým faktem zračícím se v našich očích i výrazu tváře.

Jde o to, zda jsme rozvibrovali energetické pole ve svém nejbližším okolí a pozvedli kolektivní vědomí.
Zda hojíme mužské a ženské rodové kořeny a svým dětem předáváme svět svobodnější.
Zda z nás promlouvá LÁSKA a PRAVDA, či jen zloba, strach a svár.

SMYSLUPLNÉ ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ SHLEDÁVÁM VE SPOJENÍ ZKUŠENÝCH NEZÁVISLÝCH, ZRALÝCH JEDINCŮ S CELOSTNÍMI POHLEDY
V opačném případě dáváme příležitost politické zlovůli šířící se skrze přísně strážené centralizované vzdělávání a přebujelou byrokracii.

JAKOBY SNAD CELÁ AKADEMICKÁ PŮDA PATŘILA DO PODRUČÍ ZMIOZELU A PRAVDA A LÁSKA V NÍ NEMĚLI SVÉ PEVNÉ MÍSTO
Jakoby totalitní režimy zcela vymýtily panensky čistou tvůrčí mysl a přijímalo jen necitlivá, rozumová řešení prostá abstraktního myšlení a obrazotvornosti.

Z CIZÍHO KREV TEČE A ÚČEL NESVĚTÍ PROSTŘEDKY!
Je myšlení plodné a myšlení neplodné
Jsou cesty vědomé a cesty nevědomé
Cesty přirozené a cesty nepřirozené.

KOMUNIKACE S LÁSKOU A PRAVDOU V NÁS, JE KOMUNIKACE NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
Řídí se základními principy fair play o kterých máme často mylné pozemské představy.

Můžeme v životě švindlovat a platit nepokrytým šekem bez Lásky. Příroda se však ošidit nedá a účet je nejpozději na konci tunelu sečten a vyrovnán.
Nehrajeme-li dle pravidel fair play, prohráváme svou duši a harmonický, vyvážený život plný šťastných, světlem prozářených okamžiků.

POUZE PROZŘETELNOST ZNÁ VŠECHNY TAHY A ÚKLADY „PROTIHRÁČŮ” DOPŘEDU
Moudře ustanovila veškeré přírodní zákonitosti tak, že do nich nelze bez následků uměle zasahovat. Máme možnost hrát a zvítězit. Máme možnost naplnit poselství druhu HOMO SAPIENS, avšak bez hlubší citové invence to nepůjde.

BEZ SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ BÝVÁME NA SVÁ HLUOKÁ NITERNÁ POZNÁNÍ SAMI A NEJEDNOU JSME TAK VYSTAVENI OBROVSKÉMU SPOLEČENSKÉMU TLAKU A DUŠEVNÍ „DŘINĚ“, JÍŽ SE DOBROVOLNĚ VYSTAVÍ MÁLOKDO
Tím se dělí zrna PRAVDY od plevele polopravd a lží v každém z nás.

Ve dvou se to lépe táhne.
Pravdivá sebereflexe a „odříkání” zbytného, je podstatou růstu jedince i páru.
Chceme-li sobě či dětem zajistit pohodlný život tak moc, že zaprodáváme svou vlastní duši a otevřeně nepromlouváme, dříve či později se to projeví. Soustředěním se na nepodstatné zaměňujeme malé velké detaily a nepoznáme PRAVDU.
Nevědomost hříchu nečiní, avšak neomlouvá. Škola života je spravedlivá. Nedá se zkorumpovat.

Stáří sebou přináší vetché tělo a vetchý zrak. Zraje-li však náš zrak niterný, sílíme na duchu a naše mysl zůstává věčně mladá a živá. Zvídavá a tvůrčí… Jsme naplněnými dětmi života. Žijeme svobodní a šťastní v Ráji svého srdce.

hlubší ponor do problematiky … 👁

Lidský mozek

LIDSKÝ MOZEK JE NEJVYŠŠÍ MODEL „ŽIVÉHO PROCESORU” NA PLANETĚ ZEMI

JE “POUHÝ” HARDWARE, TUDÍŽ NENÍ TÍM, KDO PŘEMÝŠLÍ, TAKŽE NEMŮŽE NIC NOVÉHO VYMYSLET.
Nejen, že nemyslí nýbrž procesuje, ale navíc, bylo vše již dávno vymyšleno.
Člověk se může „pouze” rozvzpomínat na vlastní podstatu a maximálně využít vědomí, nebo-li živou paměť se kterou „operuje”. Práce s ní je daleko rychlejší, než-li s pamětí vnější. Je bystrá a pohotová. Je spojená se samotnou podstatou života.

Dle míry potlačení své jedinečnosti, máme k dispozici pouze menší dávku operační paměti. Nežijeme tudíž z vlastního pramene poznání, nýbrž vycházíme z „mrtvých dat”. Ze slepě přejatých pohledů na život bez přidané hodnoty, kterou je právě naše vlastní jedinečnost a osobitost.
Vyhodnocení jsou tedy neúplná, nepřesná či zcela slepá. Tím dochází lidstvo ke zprůměrovaným pravdám a většinovým závěrům, které jsou vystavěné na utrpení.

LÁSKA JE ZÁKLADNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM
Je kyslíkem života, nezbytným k bystré mysli a svobodné tvorby. Výrazně urychluje jednotlivé přenosy a zjednodušuje komunikaci i kooperaci mezi lidmi. Je nositelkou rychlých spojů. Zajiskřením mezi červeným, zeleným a modrým drátkem.

JE-LI NÁŠ OSOBNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM V DĚTSTVÍ „HACKNUTÝ”, NEJSME SPOJENI SE SVÝM VYŠŠÍM JÁ A NÁŠ LIDSKÝ POTENCIÁL ZŮSTÁVÁ NEVYUŽIT
Nevíme, kde je naše místo. Necítíme kdo jsme a proč tu jsme.

Náš původní operační systém lze však restartovat a „software” pravidelně aktualizovat.
Okysličit naši mysl novými pohledy a přístupy a být téměř nepřetržitě on-line. V tak zvaném flow. Archaickým výrazivem řečeno: Ve spojení s prozřetelností.

Ve své podstatě to znamená, že i když relaxujeme, je naše vnímání rozšířené.
Naše mysl reaguje na smysluplnějšími podněty. Vyhodnocuje optikou božské logiky. Z větší hloubky a nadhledu. Má komplexnější záběr.
Jsme jedineční. Naše pozornost je aktivována informacemi, které jsou důležité pro náš vlastní život.
Spojujeme si informace v celostní obraz dle toho, nakolik jsme sebe si vědomi. Nakolik je naše sebevědomí oprávněné.
Nakolik jsme milující.
Hovoří o schopnosti soucítit. Naše mysl je prosta dramatizace. Dokáže být laskavá, ale i přísná tam, kde cítí, že laskavost nestačí.

JAK FUNGUJE NAŠE MYSL?
V naprosté většině případů jsou naše volby na podvědomé úrovni jasné dříve, než-li se vědomě (svobodně) rozhodneme.
Podstata problematiky svobodné vůle a s ní spojeným vědomým rozhodováním tkví v tom, zda naše reakce plynou ze zpracovaných životních zkušeností a zhojených primárních vazeb či z nezpracovaných životních zkušeností a nezhojených primárních vazeb.

POUZE JSME-LI NITERNĚ SVOBODNÍ, JE NAŠE MYSL ZCELA OTEVŘENA STARONOVÝM POHLEDŮM A JE PLNĚ TVŮRČÍ
Nezávislá mysl je láskyplná, vášnivá a plná jiskřivých impulzů. Mazlí se sama se sebou, je vynalézavá. Vnořuje se stále více a více do podstaty veškerého dění.

VĚDOMÍ JE I NENÍ VÝSLEDKEM BIOCHEMICKÝCH REAKCÍ. MÁ HLUBŠÍ KOŘENY
Biochemické reakce jsou děje, týkající se těla aneb běžně známé hmoty.
Kvantová fyzika jde do hlubších rozlišení a učí se pochopit podstatu dějů jemnohmotných. Pomáhá propojit metafyziku spojenou s vědami duševními a duchovními s ostatními vědními obory.

MOZEK JE SICE VYSOCE ORGANIZOVANOU HMOTOU, AVŠAK JEHO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI A SPOJE REAGUJÍ V SOUVISLOSTI S VĚDOMÍM, PODVĚDOMÍM A KOLEKTIVNÍM NE/VĚDOMÍM .
S podmíněnými a nepodmíněnými reflexi, na kterých jsou přímo závislé další reakce v mysli i těle.

BYŤ SPOLU ÚZCE SOUVISÍ, JSOU ZAUTOMATIZOVANÉ PROCESY MYSLI A ZAUTOMATIZOVANÉ PROCESY TĚLA DVĚ ROZDÍLNÉ DISCIPLÍNY.
ZAUTOMATIZOVANÉ PROCESY MYSLI VYCHÁZÍ ZE SLEPĚ PŘEJATÝCH “PRAVD” OD VNĚJŠÍCH AUTORIT
Ze zastaralých paradigmat vychází obecně přijaté pohledy na lidi, věci i dění. Do debaty jdeme s uzavřeným hledím. Ještě dříve, než-li začneme debatovat, je výsledek ovlivněn starým paradigmatem. Na jeho základu jsou pro nás jisté pojmy a tak zvaná FAKTA, berné mince na jejichž základě vnímáme a stavíme vše. Tím stavíme dům PRAVDY na prohnilých základech.

Pokřivený obraz reality se chvěje v základech a rozpadne se v okamžiku přijetí a pochopení STARONOVÉHO PARADIGMATU, který není vystavěný na mužských pohledech z dob INKVIZICE.
Bez ohledu na to, zda věříme či nevěříme v Boha a co si za tímto pojmem představujeme, je v našem podvědomí a je spojen s energií strachu z odhalení lži a zatracení (Bohem, společností, tlupou…).
Bible je bestsellerem všech dob a ovlivňuje naše vnímání ať jsme si toho vědomi či nikoli.

ZAUTOMATIZOVANÉ PROCESY TĚLA SOUVISÍ SE ZAUTOMATIZOVANÝMI PROCESY MYSLI A JIM PODLÉHAJÍCÍM HORMONÁLNÍM A BIOCHEMICKÝM REAKCÍM.
Virus v mysli je podstatou rozhozené emoční a s ní související hormonální nerovnováhy projevující se ve všech procesech těla. Strach a pocit viny je podstatou dramatu i komedie. Otcem melodramatu.
Šíření strachu a pocitu viny bylo na počátku a je i na konci jedné kapitoly lidstva.

MY SAMI JSME NEJVYŠŠÍ AUTORITOU VE SVÉM ŽIVOTĚ. MY SE ZNÁME NEJLÉPE. VÍME KDY JSME SE K LIDEM ČI SITUACÍM NESTAVĚLI ČELEM A S LÁSKOU
Žijeme v rámci vesmírných zákonitostí, bez ohledu na zákony lidské. Naše představy o fair play jsou značně pokroucené.

KAŽDÝ MOZEK JE, STEJNĚ JAKO KAŽDÝ ČLOVĚK A OTISK PRSTU, JEDINEČNÝ
Jsme energetickým otiskem „nebeského chodníku slávy”.
Všechny informace, které slepě přijímáme skrze nezralé soudy a vyhodnocení druhých, bez našeho osobního niterného síta, má pro lidstvo po jisté době značně zavádějící efekt.

NA MOZKU LZE, DÍKY MODERNÍM TECHNOLOGIÍM, POZOROVAT ZMĚNY VE VŠECH JEHO ČÁSTECH, AVŠAK TO, ZDA REAGUJEME PODVĚDOMĚ ČI VĚDOMĚ, PODMÍNĚNĚ ČI NEPODMÍNĚNĚ, TO ZNAMENÁ ZÁVISLE ČI SVOBODNĚ, JE VĚC JINÁ.
Jedna věc jsou reakce v mozku, které vidíme, druhá věc je to, čemu podléhají a co nadále ovlivňují.

ZDA REAGUJEME NA REÁLNÉ ČI FIKTIVNÍ NEBEZPEČÍ
Zda náš strach, plyne ze samotné podstaty života či jen z naučených a slepě přejatých pohledů na život.
Problém je, že nebezpečí reálné být nemusí, avšak strach, který cítíme, reálný je.

Reagujeme-li na slepě přejaté pravdy, je reflex a signál daný mozku podmíněný. Závislý na mnoha polopravdách a lžích v nás samotných. Polopravdách a lžích, které jsme na cestě životem přijali z vnějšího prostředí za své.

SKRZE OČI, UŠI, ÚSTA, NOS A KŮŽI, SBÍRÁME VJEMY Z VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
Všechny získané informace, aktivují naše hlubší SMYSLY, provázané s pocity a emocemi.
Tím jsou rozvibrovány strunky živé inteligence a jemné reakce v různých částech mozku i těla. Spolu se všemi zážitky a ději, jsou následně ukládány v našem emočním paměťovém centru.

ZJEDNODUŠENĚ ŘEČENO:
Mozek se stará o sbírání dat z okolního prostředí a projekci obrazů na plátno našeho ne/pod/vědomí. Každou zkušenost se naše mysl snaží pro zjednodušení přiřadit k některé z dřívějších zkušeností. Každá naše nezhojená primární emoční vazba způsobuje chybné přiřazení a spouští automatickou reakci.

Tento malý velký detail opakovaně křivý realitu a brání nám vidět a slyšet zcela základní pravdy.
Brání nám vidět lidi i situace takové, jaké ve skutečnosti jsou. Nasazují našim smyslům emoční filtr. Staví jedny na piedestal a očerňují druhé. Zlehčují či dramatizují situace a spouští naučené obranné reakce v mysli a následně i v těle.

NEMOC JE, STEJNĚ JAKO VÁLKA, INFORMACE
Jsme upozorňováni na životu nebezpečné myšlení a chování. Na toxické prostředí v nás i kolem nás.
Jsou-li naše pohledy na život a postoje s nimi spjaté pokřivené a jednostranné, žijeme v pokřivené realitě a procházíme přirozeným nápravným řízením.
Pokřivená páteř, srdeční arytmie, mozková příhoda … to vše je komunikace v obrazech.

Jak trefně poznamenal mladý student v rámci naší filosofické debaty: “Nejsem-li upřímný sám k sobě, je tělo upřímné za mě.”

JAK PROBÍHÁ VYHODNOCOVÁNÍ A UTVOŘENÍ SI VLASTNÍHO OBRÁZKU O REALITĚ? …. AUTOMATICKY
Tento proces lze přirovnat ke vzniku fotky či obrazu na monitoru. Čím je náš vyhodnocovací systém nezávislejší – láskyplnější a moudřejší, tím jemnější a přesnější je rozlišení výsledného obrazu….. Tím přesněji vidíme realitu.

K vykreslení si celého obrázku stačí spojit tři body (informace, pixeli, principy)
Jsme-li očištěni od nezralých vazeb a emočních filtrů, čerpáme inspiraci v 5D a naše vědomí, podvědomí i nevědomí je v souladu.
Zhojená minulost, láskyplná přítomnost, vědomě utvářená budoucnost. Vše v jednom. Tady a teď. V každém okamžiku nahlížíme na podstatu sdělení i dění PRINCIPIÁLNĚ.

ČERPÁNÍ INSPIRACI Z DIMENZE 5D. ZE SRDCE SAMOTNÉHO UNIVERZA
Vnitřní obraz sedí. Je ostrý – bez “zrnění”. Tak zvaná nepokřivená realita. Žádné melodrama. Vidíme jak se věci mají a prostě konáme co je třeba. Nehledáme “viníka” a nerozdmýcháváme oheň, nýbrž jej hasíme. Nacházíme smysluplnou cestu i nové pohledy a staronová řešení.

NENÍ TŘEBA UMĚLE ZASAHOVAT DO GENETIKY ČLOVĚKA, NÝBRŽ ZMĚNIT POHLED NA ČLOVĚKA A PŘÍSTUP K NĚMU.
Je třeba poznat a přijmout sebe samé a změnit své myšlení a vnímání světa, abychom objevili kouzelný svět, uložený hluboko v našem duchovním i genetickém jádru.

… O trochu hlubší ponor do problematiky 😉 … 👁

Homo sapiens

Hovoříme mnoha světovými a odbornými jazyky, avšak nezvládáme otevřenou komunikaci člověka s člověkem.
Nevědomý člověk dokáže, bez ohledu na drahé vzdělání a dobré životní podmínky, napáchat nejhorší zločiny na lidství.

V počátcích civilizace bylo církevními hodnostáři zneužito negramotnosti spirituálně cítícího lidu. Dnes je inkvizicí státní moci zneužíváno mainstreamově vzdělaného, spirituálně necítícího lidu.
S hřímajícími hromy a blesky si na nás dnes nikdo nepřijde, a tak je strach spojený s jinými, modernějšími strašáky.

Falešní bohové se pohybují v nebesích zvaných věda a církev.
Bez ukotvení se ve svém vlastním středu se tak řídíme názorem davu.

AKADEMICKÝ TITUL JE DOKLADEM O VZDĚLÁNÍ, NIKOLI DOKLADEM O HLUBOKÉM NITERNÉM VĚDĚNÍ.
Niterné vědění je prosycené každodenním osobním bádáním, skládajícím se z mnoha různých aspektů.

Vzdělávání v politicky kontrolovaném systému není to samé jako rozvíjení živé inteligence, ale často jen slepým přejímáním a replikováním všeobecně uznávaných pravd, spojených se vzhlížením k falešným autoritám v různých oborech.
Takový přístup vedl k naprostému otupení zdravého selského rozumu a upevňování mocenského systému až na doraz. Mnoho dat a málo UMĚNÍ.
Pouze poznání prosycená LÁSKOU a s ní spojenou přirozenou zvídavostí je blahodárné a ozdravné pro nás i naše okolí.

NĚKTEŘÍ VĚDCI HOVOŘÍ O TOM, ŽE SE LIDSKÉ DNA JIŽ 10 000 LET NEZMĚNILO. TI NEJMÉNĚ POKORNÍ BY DO NĚJ DOKONCE CHTĚLI UMĚLE ZASAHOVAT!!!

PROČ?!
PROČ by se mělo DNA uměle měnit? Kdo si troufá zasahovat do lidského DNA, když ještě plně nepochopil podstatu svého vlastního druhu? Jedině ten, kdo neporozuměl svému vlastnímu životu. Ten, kdo chce přirozený VESMÍRNÝ ŘÁD nahrazovat řádem umělým.
Bez otevřené mysli a srdce vidíme pokrok v umělé reprodukci všeho možného druhu. Uměle modifikovaných potravinách, uměle modifikovaných zvířatech a nakonec i lidech.

JSME PERFEKTNĚ VYBAVENI K PŘEŽITÍ A HLUBOKÉMU NITERNÉMU ROZVOJI
UMĚLCEM – nebo-li svobodným tvůrcem je každý vědec i každý řemeslník, který je svobodný a tvůrčí ze své vlastní podstaty. Člověk, který dělá co miluje a objevuje nové možnosti v sobě samém. Který nekopíruje a nepapouškuje pravdy druhých, nýbrž bádá a objevuje skrze svůj vlastní život. Nalézá a využívá schopnosti svého nejvyššího niterného potenciálu a zrale komunikuje s druhými. Obohacuje tak sebe i druhé.

Bez spojení se svou vlastní podstatou nelze cítit hlubší pravdy a vyvozovat definitivní závěry o čemkoli. Jakékoli vědecké závěry jsou proto PRŮBĚŽNÉ. Jsou to závěry, které jsou praxí života opakovaně prověřované.
Ulpíme-li dlouhodobě ve starých dogmatických pohledech fanatických “vědců”, jsme ohroženi na životech.

Život je vývoj. Každodenní poznávání a přehodnocování. Nesuďme dne před večerem…
Teprve čas zreviduje pravdivost a úplnost našich dosavadních poznání.

V životě nejde o to plout proti proudu, ani plout pohodlně s davem, nýbrž plout ve svém vlastním, mocném tvůrčím proudu
Žít z vlastního pramene Lásky s ním spojených hlubokých poznání.

 

hlubší ponor do problematiky zde … 👁

Pravda

NEJBLÍŽE JSME PRAVDĚ, KDYŽ MILUJEME.

Hluboká láska v nás je zárukou toho, že:
– netrváme na pravdě své
– nikomu nestraníme bez ohledu na výhodnost
– stojíme za každých okolností na straně Pravdy a hlubšího poznání, které sebou nese.

… více 👁

Duchovní inteligence

ROZUMOVÁ ANI EMOCIONÁLNÍ INTELIGENCE, AŤ ZVLÁŠŤ ČI DOHROMADY, NESTAČÍ K ÚPLNÉMU VYSVĚTLENÍ KOMPLEXNOSTI LIDSKÉ INTELIGENCE A NEPŘEBERNÉHO BOHATSTVÍ LIDSKÉ DUŠE A DUCHA
Nejnovější počítače mají vysoké IQ. Obsahují mnoho informací, „znají“ pravidla a „vědí“ jak „bezchybně“ postupovat.
Zvířata mají vysokou emocionální inteligenci a smysl pro situaci, ve které se právě nacházejí.
Ani počítače ani zvířata se však nikdy neptají JAK život funguje, PROČ máme taková pravidla a zda by mohla být jiná a lepší. Pohybují se pouze uvnitř daných hranic.

DUCHOVNÍ INTELIGENCE DĚLÁ Z LIDÍ TVŮRČÍ BYTOSTI, KTERÉ MOHOU POSOUVAT SVÉ VNITŘNÍ HRANICE A MĚNIT PŘÍSTUPY I PRAVIDLA .
Duchovní inteligence nám dává schopnost citlivě rozlišovat. Dává nám smysl pro niternou (nikoli uniformní společenskou) morálku a schopnost měnit zatuhlá pravidla i jim podléhající řády. Nevnímá vlastní dovednost jako výhodu na základě, které snižuje či zneužívá druhé.

Pomocí duchovní inteligence rozvíjíme náš nejhlubší lidský potenciál. Sníme, zvedáme se z bláta a zraleji spolupracujeme. Především touto transformační silou se duchovní inteligence liší od inteligence emocionální.

V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ PRACUJÍ TYTO TŘI ZÁKLADNÍ INTELIGENCE SPOLEČNĚ A NAVZÁJEM SE PODPORUJÍ
Jsme stvořeni tak, abychom tímto způsobem fungovali a postupně objevovali hlubší lidský potenciál.

VYSOKÁ ROZUMOVÁ, TAK ZVANÁ „RACIONÁLNÍ” INTELIGENCE A ZNAČNÁ EMOCIONÁLNÍ INTELIGENCE S NÍZKOU INTELIGENCÍ DUCHOVNÍ, JE LIDSTVU NEBEZPEČNÁ KOMBINACE.
Není spojena s primárním zdrojem LÁSKY.
Není schopna hlubokého soucítění a nacházení smysluplnějších cest. Podléhá dramatům na straně jedné a krutým praktikám na straně druhé. Je uměle vyšlechtěnou intelektualitou, podléhající zákonům džungle. Zákonům chaosu.

JEDINEC BEZ ZRALÉHO DUCHA BEZ SKRUPULÍ ODSOUDÍ ČI VYUŽIJE DRUHÉ K NAPLNĚNÍ VLASTNÍCH CÍLŮ, MOCENSKÝCH POTŘEB ČI NEZRALÝCH ZÁMĚRŮ. PODSTATA PROBLÉMU TVKVÍ V TOM, ŽE SI TOHO ČASTO ANI NENÍ VĚDOM. VŽDY SI SVÉ JEDNÁNÍ SÁM PŘED SEBOU RACIONALIZUJE A OMLUVÍ.
Jak se říká: Blahoslavení, chudí duchem. Nevědí co činí.

Tomuto faktu hraje navíc do karet tak zvaná sociální inteligence, která nás vede k tomu, že přijímáme společenská pravidla a pravdy, které slouží k rychlému rozvoji společnosti, nikoli však k rozvoji ducha. Dříve či později na to každý společnost doplatí. Vždy znovu a znovu se do vedení prosadí psychopati.

Staré paradigma, tudíž velmi dobře slouží jedincům, kteří záměrně manipulují či “jen” zamlčují, případně překrucují fakta. Když jde do tuhého a dochází k převratu, velmi rychle se přeskupí a implementují do vedoucích pozic. Ruka ruku myje… Tito jedinci se více, než-li na duchu chtějí obohatit na majetku. Ti, kteří si tento fakt neuvědomují, jim nevědomky přisluhují.

JISTÉ KULTURY DOSÁHLY ÚROVNĚ MATERIÁLNÍHO BLAHA, A LIDÉ PŘESTO CÍTÍ, ŽE JIM NĚCO CHYBÍ A ŽE TOUŽÍ PO NĚČEM VÍC. PO NĚČEM, CO NEUMĚJÍ VYSVĚTLIT.
Hovoří o prázdnotě, kterou vnímají v oblasti srdce a hrudi. To „víc” má zřídkakdy spojitost s formálním náboženstvím.

Duchovní inteligence není spojena s náboženstvím a zbožnost nijak nezaručuje vysokou duchovní inteligenci. Konvenční náboženství představuje jakýsi soubor pravidel a přesvědčení vnucených z vnějšku. Je jinou formou politické organizace mající nejrůznější strany a filozofie.

TOUŽÍME PO HLUBŠÍ JEDNOTĚ A NAPLNĚNÍ, AVŠAK V ŽIVOTECH SVÁZANÝCH STRACHEM NALÉZÁME JEN PRAMÁLO ŽIVÝCH ZDROJŮ
Duchovní inteligence je vnitřní vrozená schopnost čerpající ze srdce samotného univerza. Z primárního zdroje.
Spočívá v hlubší části lidského JÁ. Je napojena na moudrost přesahující ego či vědomou mysl. Plyne z nadvědomí vesmíru. Z dimenze mimo prostor a čas. Z říše fantazie a obrazotvornosti.
Je podstatou abstraktního myšlení, díky kterému si umíme poskládat dohromady jednotlivé střípky obrazu dohromady a dosáhnout celistvosti.

VYSOKÁ DUCHOVNÍ INTELIGENCE JE NADOBOROVÁ
Dává nám schopnost nadhledu a hlubokého vhledu do různé problematiky. Vnímá podstatný detail v oblastech, které nás zajímají. Výrazným způsobem ovlivňuje nejen pohled na věc, ale především schopnost spojovat si souvislosti způsobem, který je pro méně vědomého jedince těžko pochopitelný.
Proniká do podstaty života a pomáhá jednotlivým oborům odhalovat pod pokličkou skrytá tajemství.

Ve spolupráci se srdcaři ve svých oborech je duchovní inteligence schopna nacházet nové smysluplnější cesty, vedoucí k naplnění a MÍRU v našem nitru i našem nejbližším okolí.

… hlubší ponor do problematiky zde 👁

Otevřená mysl

OTEVŘENÁ MYSL
JE NESTRANNÁ A BEZ PŘEDSUDKŮ
Je schopna vidět staré novým způsobem.

ZNÁMKOU OTEVŘENÉ MYSLI JE ŽIVÁ INTELIGENCE … ZVÍDAVOST
Je silnější než-li strach z čehokoli.
ZVÍDAVÁ, ŽIVÁ INTELIGENCE JE NEJSILNĚJŠÍM, ZÁKLADNÍM ELEMENTEM ŽIVOTA. PODSTATOU MOUDROSTI A SVOBODNÉ TVORBY. JE SOUČÁSTÍ LÁSKY A S NÍ SPOJENÉ SVOBODNÉ VŮLE.

OTEVŘENÁ MYSL JE STAV, VE KTERÉM NECÍTÍME POTŘEBU SE ZA KAŽDOU CENU ZTOTOŽŇOVAT S MYŠLENKAMI A NÁZORY DRUHÝCH, ANI POTŘEBU NEČESTNĚ PROSAZOVAT NÁZORY SVÉ
Stav, kdy se svobodně projevujeme a reagujeme na základě vývoje událostí v daném okamžiku. Tvoříme sobě vlastním, individuálním způsobem. Umíme se za sebe postavit a otevřeně hájit přirozená práva svá i druhých. Plujeme krajinou života a vnímáme stále jasněji a pestrobarevněji.
Nejsme ochotni setrvávat v prostředí, kde nejsme plně respektováni více, než-li je pro obě strany adekvátní a smysluplné.

OTEVŘENÁ MYSL JE TEKUTÝM PÍSKEM ČASU .
Každé tady a teď je jedním zrnkem poznání. Jednou myšlenkou za druhou. Myšlenkami klidně plynoucími i bouřlivě se valícími krajinou naší mysli.

CIT JE VLÁSEČNICEMI LÁSKY A PRAVDY. PODSTATOU MOUDROSTI
ŽIVOU INTELIGENCÍ SMYSLUPLNĚ PROPOJUJÍCÍ JEDNOTLIVÉ STŘÍPKY POZNÁNÍ V CELOSTNÍ OBRAZ ŽIVOTA.
TAM, KDE JE CIT, TAM MYSL ŽIVĚ INTERAGUJE A JISKŘÍ. PŘITAHUJE SI K SOBĚ HVĚZDNÉ POUTNÍKY. ZÁŘÍCÍ KOMETY, KTERÉ JIM POMOHOU ZHOJIT EMOČNÍ RÁNY, ZACELIT SRDCE A POZNAT PRAVDU.

CIT JE SOUČÁSTÍ ŽIVOTNÍ VÁŠNĚ. PRIMÁRNÍHO ENERGETICKÉHO ZDROJE
Čerpá sílu z vlastních, hlubokých kořenů. Z láskyplného spojení s předky. Je hravá a vytrvalá.

KAŽDÉ TADY A TEĎ JE KONEC I NOVÝ POČÁTEK. KAŽDÉ TADY A TEĎ JE POMYSLNÝM BODEM NULA, SKRZE KTERÝ CESTUJEME ČASEM
Každý aha moment je zajiskřením, odkrývajícím střípek z pestrobarevného obrazu multidimenzionálního života a rovnající pokřivený obraz historie.

OTEVŘENÁ MYSL DOSPĚLÉHO JEDINCE JE OBDOBOU PANENSKÉ MYSLI PRÁVĚ NAROZENÉHO DÍTĚTE, SAJÍCÍHO POZNÁNÍ Z OKOLNÍHO ŽIVOTA PLNÝMI DOUŠKY
Mysl dítěte není naivní, nýbrž čirá a nezávislá. Neposkvrněná dogmaty a necitlivými paradigmaty.
Tento fakt hraje významnou roli v otázkách pedofílie a sexuálního zneužívání dětí. Více k tomuto tématu však rámci osobních setkání a tématických besed.

OTEVŘÍT SVOU MYSL ZNAMENÁ VPUSTIT DO NÍ PAPRSEK SVĚTLA A NECHAT SE OPLODNIT PLODNOU MYŠLENKOU
ODEVZDAT SE. DOVOLIT DRUHÉMU ABY NÁM POMOHL ZHOJIT SVÉ SRDCE. DŮVĚŘOVAT. PŘESTAT KONROLOVAT.

… hlubší ponor do problematiky 👁

Pocity

POCITY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO S/VĚDOMÍ
Vyhodnocování pocitů zásadním způsobem ovlivňuje vnímání sebe samých, druhých i okolního světa. Zralé vyhodnocení těchto „živých“ informací se odráží v kvalitě námi utvářené reality.
Jejich potlačování či nezralé vyhodnocování křiví pohled na realitu a je podstatou všech nezralých systémů a totalitních režimů.

POCITY JSOU INFORMACE Z NAŠEHO MIKROKOSMU
TO, CO CÍTÍME JE PRAVDA PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU.
To, jak své pocity vyhodnocujeme, je věc jiná. Pocity se totiž, narozdíl od naší mysli, nedají manipulovat.

TO, CO UŽ ANI NECÍTÍME JE PRAVDA POTLAČENÁ V NEVĚDOMÍ A STÁVÁ SE SILNOU OBRANNOU HRÁZÍ EGA (JEDINEČNOSTI).
Byť je to další paradox života, ti nejvnímavější lidé, kteří neunášejí realitu toxického prostředí, které si tak zvaně civilizovaní lidé vytvořili, se stahují dovnitř. Vytvářejí si silnou neproniknutelnou krustu a tím se stávají necitliví vůči svému okolí.
Jakmile se tato hráz protrhne projdou očistným, ne vždy snadným procesem, který se jmenuje psychospirituální krize. Je třeba zralého vedení, ale ve finále je pro nás tento proces velmi ozdravný, naplňující a na duchu značně povznášející.

ÚLOHOU DLOUHODOBĚ NEMIZEJÍCÍCH NEPŘÍJEMNÝCH POCITŮ A CHRONICKÝCH NEMOCÍ JE UPOZORNĚNÍ NA SKUTEČNÝ STAV NAŠEHO NITRA A PROBLÉMU V NAŠEM ČI RODINNÉM VYHODNOCOVACÍM SYSTÉMU
Pocity jsou přirozenou součástí ozdravného procesu, jelikož je ( narozdíl od naší mysli) nelze manipulovat.
To, co cítíme je vždy PRAVDA. To v čem jsou pocity zrádné je jejich nezralé vyhodnocení. Mylné výklady toho, o čem nás naše duše informuje.
Uhýbáme-li dlouhodobě před pravdivým sebeobrazem a pravdivým obrazem našich nejbližších, dříve nebo později nás tento fakt dohoní.

NEVĚNUJEME-LI SVÝM POCITŮM PATŘIČNOU POZORNOST A NESDÍLÍME OTEVŘENĚ SVÉ POCITY, POTŘEBY A NÁZORY S DRUHÝMI, TĚŽKO BUDOU NAŠE NEJHLUBŠÍ LIDSKÉ POTŘEBY ZDRAVĚ NAPLŇOVÁNY A USPOKOJOVÁNY.
Naše otevřenost je zároveň prubířským kamenem vztahů kolem nás. Jde o přirozené tříbení nejbližších přátel a spolupracujících. Bytostí ovlivňujících energetické pole kolem nás. Nejde o kvantitu, nýbrž naplněnost lidí, kterými jsme obklopeni.
Vytváříme si tak zdravou komunikační síť a naše niterná filosofie každým dne zraje.
Ve filosofii pramení všechny obory. Skrze zralé filosofie přicházejí nová paradigmata ve všech oborech. FILOSOFIE JE TOTIŽ ŽIVOT SÁM. Milujeme-li život poznáváme jeho úskalí, hlubiny i výšiny. Jeho mocný duch promlouvá skrze nás.

Odvaha a ochota své zkušenosti a pocity otevřeně sdílet, a vystavit se tak případnému neporozumění či citovému zranění, je ve finále výrazně osvobozující a silně ozdravná.

Osvobozuje a výrazně morálně posiluje ty, kteří se nebojí nepříjemné názory si vyslechnout i je vyslovit.
Přináší transformaci, vnitřní klid, harmonii a nanejvýš obohacující poznání….

… hlubší ponor do problematiky 👁

PRAVDA, LÁSKA a BŮH

PRAVDA, LÁSKA a BŮH JSOU FILOZOFICKÉ POJMY
Představují trojjedinost. Tři primární principy z nichž plynou veškeré přírodní zákonitosti.
Působí na sebe navzájem neutrálními, přitažlivými a odpudivými silami.

JAZYK SYMBOLIKY JE JAZYKEM ŽIVOTA. VE SPOJENÍ S PERSONIFIKACÍ POJMŮ PRAVDA, LÁSKA A BŮH NÁM POMÁHÁ POROZUMĚT NÁROČNĚJŠÍM TEORIÍM.
Odstraňuje bariéru mezi akademickým i církevním „nebem” a lidem. Navrací kompetenci do jeho rukou.

Připomínám, že církev i věda jsou dobrý sluha, avšak špatný pán a že není nad zvídavost a zdravý selský rozum zrale spolupracujících jedinců.
Každý obor je nástrojem v rukou konkrétních osobností.
MŮŽEME SVÉ OBORY POVZNÉST ČI PONÍŽIT

KAŽDÝ OBOR JE OSOBITOU FILOZOIÍ A MÁ SVÉ ODBORNÉ POJMY
Každý z nás může mít na některé pojmy alergii. Vnitřní odpor, který v nás vyvolávají, by nám však neměl bránit v touze poznávat co je ukryto za nimi.
Za různými pojmy a různými mechanismy se ukrývá stejná podstata – stejné principy.

PRINCIPY PLATÍ VŽDY A VŠUDE. ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ
Jak na duchu, tak i ve hmotě. V plynné, kapalné i pevné formě.
V malém i velkém. V rámci atomu i celého UNIVERZA.

PRINCIPY JSOU PODSTATOU VEŠKERÝCH VAZEB A DĚNÍ.
Jsou podstatou vzájemného působení sil v rámci subatomárních částic, jedinců, rodin, kultur i celých galaxií.
Jsou podstatou stvoření i veškeré vědomé i nevědomé tvorby.
Působí na jemnohmotné, hrubohmotné i hmotné úrovni.

ŘEČENO JINÝMI SLOVY: PRAVDA, LÁSKA a BŮH JSOU RŮZNĚ VĚDOMÉ ENERGIE A Z NICH PLYNOUCÍ VAZBY, PŮSOBÍCÍ V NÁS I KOLEM NÁS
Ovlivňují:
Vnímání a vyhodnocování PRAVDY.
Vnímání DOBRA a ZLA

Jsou podstatou vědomých i podvědomých reakci v „neuronové síti” našeho mikrokosmu i celého makrokosmu.
Jsou podstatou elektromagnetického vlnění i jaderných fůzí a štěpení. Podstatou slučování i dělení. Podstatou veškerých toků. Podstatou plynutí času. Podstatou malých velkých třesků v mysli lidské i vesmírné.

BUDIŽ SVĚTLO…
NA POČÁTKU ŽIVOTA BYL CHAOS A PLODNÁ TVŮRČÍ MYŠLENKA
NA POČÁTKU CHAOSU MEZI LIDMI, BYLO SLOVO BŮH

PRAVDA JE NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ. BEZ SEBENAPLNĚNÍ LÁSKOU NEJSME SCHOPNI VNÍMAT JEJÍ ÚROVNĚ A UBLIŽUJEME SOBĚ SAMÝM.

ŽIVOT JE „BIBLE SVATÁ”. KAŽDÝ DEN PÍŠE NOVÉ KAPITOLY
JE TŘEBA UMĚT ČÍST MEZI ŘÁDKY. JE TŘEBA ŽÍT V SOULADU SE SVÝM VYŠŠÍM JÁ.
Je nám odhaleno pouze tolik tajemství života, nakolik žijeme v PRAVDĚ a LÁSCE sami se sebou i druhými.

BYŤ JSEM CÍRKEV A JEJÍ ŘÁDY VNÍMALA JAKO POLITICKÉ STRANY A BIBLI JSEM NESTUDOVALA, MNOHO VJEMŮ KE MĚ PŘICHÁZÍ SKRZE BIBLICKÉ POSTAVY A VÝJEVY S NIMI SPOJENÉ.
Do bible jsem nahlížela v okamžicích, kdy jsem byla niterně vedena tak učinit. Mimoděk jsem ji otvírala na stránce obsahující informace týkající se problematiky, jíž jsem se v daném okamžiku zaobírala.

JEDNÍM ZE ZÁSADNÍCH OBRATŮ V MÉM VNÍMÁNÍ POJMU BŮH, PROZŘETELNOST A TROJJEDINOST BYL VJEM, KTERÝ SE KE MNĚ OPAKOVANĚ VRACEL:
BYLA ZNEUCTĚNA NEJVYŠŠÍ ALCHYMISTKA. BYLA ZNÁSILNĚNA PRAVDA

Některé symboliky a vnuknutí přicházejí ve formě celostních informací a tím pádem nezaměnitelné a okamžitě srozumitelné. Zkrátka je “načtu z božské knihovny” a BYTOSTNĚ VÍM.
Tento proces lze přirovnat ke stahování informací uložených v iCloudu. Jen není příjemcem počítač, nýbrž naše vědomí.

Někdy však přicházejí vjemy, které mi nejsou hned zcela jasné. Potřebuji pak v praxi života odžít situace, které vyzrcadlí jemnější rozlišení obrazu. Informace (obrazy a symboliky) jsou pak přesnější a celostnější.
Tento proces vnímám jako nezbytný ke tříbení mysli a propojení mikrokosmu s makrokosmem. Vede ke vnímání hlubších souvislostí. Jde o fascinující a velmi obohacující proces, bez kterého duch skomírá a duše nezraje.

Svobodná tvorba je v nepřijímajícím prostředí energeticky značně náročný proces. Proto je důležité BÝT ve společnosti jedinců, kterými jsme respektováni a cele přijímáni.

BOŽSKÉ VĚDOMÍ, BOŽSKÁ KNIHOVNA ČI MODERNĚ ŘEČENO KVANTOVÉ POLE
Různé pojmy pro stejnou podstatu.
„Informace” jsou všude kolem nás. Božská knihovna má různě vědomé sekce, ke kterým je třeba najít klíč.

TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU PŘINÁŠÍ UCELENĚJŠÍ OBRAZ STVOŘENÍ
Starý a Nový zákon ustupují do pozadí a do našeho vědomí vstupuje ZÁKON TVORBY

Dlouhodobě byli naše děti vychovávány ke vzhlížení k vnějším autoritám a různě pokřiveným ideálům a řádům, namísto víry v otevřený dialog a sebe samé.
Teprve skrze hlubokou touhu prožívat LÁSKU a poznávat PRAVDU jsme schopni hlubšího soucítění a vhledů potřebných k tříbení obecně přijatých “pravd” a pochopení staronových paradigmat.

CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU, ZNÍ ZÁKON LÁSKY
NAD NIKÝM SE NEPOVYŠUJ, PŘED NIKÝM SE NEPONIŽUJ!
Nikoli slepě následuj nemocné vzorce otce svého či matky své…

…hlubší ponor do problematiky 👁

Magdalena Soušková

magdalena@umenikrasy.cz
+420 603 231 929
IČO 654 27 017