Magdalena

„Krása inspiruje, Láska hojí, Pravda transformuje.”

JMENUJI SE MAGDALENA
Jsem vizážistkou duší.
Zakladatelkou uceleného filozofického, transformačního konceptu.
Zabývám se rodinným a celospolečenským ekosystémem. Věnuji se uzdravování nemocných vztahů. Rozvíjím kritické a abstraktní myšlení. Vedu k sebepoznání, sebepřijetí a sebeúctě jedince i druhu.

PRACUJI SE SVĚTLEM A STÍNY LIDSKÉ INDIVIDUALITY
Podtrhuji vše přirozeně krásné, jedinečné a tvůrčí v nás.
Naslouchám SYMBOLICE ŽIVOTA a ZÁKONU ZRCADLENÍ. Pracuji s meditační technikou ROZJÍMÁNÍ.

V RÁMCI NAŠÍ SPOLUPRÁCE SE STÁVÁM ZRCADLEM VAŠEHO NITRA
Máte možnost odlíčit vrstvy společenských masek, uvolnit závislostní mechanismy v mysli i chování, zharmonizovat niterný řád, zhojit primární vazbu a osvobodit se z celospolečenského Matrixu.

25 let praxe v uměleckém prostředí, úzká spolupráce s výraznými osobnostmi veřejného života, ženami různých věkových i sociálních skupin a nečekané prozření mě dovedlo k uvědomění, že nejvyšším uměleckým dílem a geniální filozofií zároveň, je život sám. Že představení na jevišti zvaném Země, je vyzrcadlením dlouhodobých procesů a příprav v zákulisí celého vesmírného divadla k jehož naplnění přijímáme jedinečné role.
Jiná doba, jiné kulisy, jiné kostýmy, avšak podstata hry stejná… HLEDÁNÍ SVATÉHO GRÁLU. Cesty do Ráje svého srdce.

PŘIJETÍ PRAVDY JE OSVOBOZUJÍCÍ TRANSFORMAČNÍ AKT
Před sebou samým nelze nikam utéci. Pravda je chromozomem X uloženým v duchovním i genetickém jádru každého z nás. Je součástí každé naší buňky. I sebemenší lež sobě samému nás dříve či později dohoní. Rozkládá nás totiž zevnitř.

MUŽ BYL POVÝŠEN NAD ŽENU, BŮH NAD PRAVDU, ROZUM NAD CIT, TITUL NAD MOUDROST A TAK ZAČALO PEKLO NA ZEMI
Chaos v oblasti vztahů, vzdělávání a zdraví.
Nejde totiž o to zda věříme v Boha či exaktní vědu, nýbrž o to, zda nepodvádíme sebe samé. Zda jsme opravdoví. Zda žijeme v Lásce a Pravdě se sebou samým a otevíráme svá srdce vždy, když nazraje čas.

Vše, co není žito v souladu s naším vyšším JÁ ulpívá v podvědomí, zatěžuje svědomí, snižuje sebevědomí a možnost plného sebepřijetí. Stává se zdrojem závislostí, úzkostí, strachů, chronických nemocí a náhlých příhod.
Svědomí však neslouží k tomu, abychom se opakovaně bičovali či trýznili navzájem, nýbrž k tomu, abychom si uvědomili vlastní ne/mocné jednání, pochopili jeho příčinu, změnili přístup a láskyplně spolupracovali.

JSME JEDINEČNÝMI KAPKAMI PRAVDY V MOŘI NEVĚDOMÍ
Splynout s davem není to samé, jako splynout s druhými v duchu láskyplné jednoty. I jedna kapka Pravdy někdy postačí k velkému třesku sebeuvědomění a přílivu hojivých poznání z oceánu nekonečna.
Více o mně …

VNÍMÁM, TEDY JSEM
CÍTÍM A MYSLÍM, TEDY TVOŘÍM

CTÍM LASKAVOST, AUTENTICITU A MOUDROST DÁVNÝCH FILOSOFŮ, NEODTRŽENOU OD REALITY BĚŽNÉHO ŽIVOTA.
Věřím v celostní pohledy a poctivé tříbení informací přijímaných z řad rodičovských, vědeckých, církevních, politických i mediálně známých osobností.

Touha poznávat sebe samé skrze druhé je podstatou oddělenosti.

NEČEKANÉ SPIRITUÁLNÍ ZÁŽITKY VNESLY DO MÉHO ŽIVOTA POZNÁNÍ O PRIMÁRNÍCH PRINCIPECH A VESMÍRNÉM ŘÁDU V NÁS.
Staly se impulzem k intenzivnímu studiu mezilidských vztahů a vzájemných vazeb ve vývoji člověka, rodiny, společnosti, přírody a vesmíru. Základní přehled jsem završila studiem Etikoterapie a Antroposofie.
V rámci rozšířených stavů vědomí jsem přijala staronové duchovní paradigma v jehož duchu žiju a tvořím. Nadále se účastním filozofických debat a odborných přednášek s různou tématikou. Věnuji se praktické filozofii, metafyzice a terapii. Jedním z mých terapeutických nástrojů je i vizážistika a jazyk symboliky.

JAZYK SYMBOLIKY JE NAŠÍM RODNÝM JAZYKEM
Je “obrázkový”. Promlouvá k našemu vnitřnímu dítěti. Oslovuje naše srdce. Bez sebepoznání, sebepřijetí a přijetí naší životní zkušenosti, netluče naše srdce v rytmu Velké Matky a my vidíme z celé Pravdy jen malou část.
Čím hlouběji jsme vnořeni do vlastní podstaty, tím pevněji se spojujeme s lůnem života. S primárním energetickým (informačním) zdrojem. Nahlížíme do jeho zrcadla a rozumíme sobě samým.

Obrazy a příběhy spojené s personifikací primárních principů (PRAVDA, LÁSKA a BŮH), elementárních sil a biblických postav, slouží k maximálnímu zjednodušení náročných filozofických úvah z oblasti věd duchovních i exaktních.
Jazyk symboliky vychází z praxe života. Odstraňuje bariéru mezi akademickým i církevním nebem a lidem. Spolu se sebeuvědoměním a přijetím zodpovědností za naše dřívější nevědomé volby, navrací do našich rukou “kouzelnou” tvůrčí moc.
Byť může působit velmi naivně, je v něm skryta hluboká moudrost a hojivá moc.

Nejsme-li od malička schopni vnímat a čerpat moudrost v pohádkách, projevujeme se skrze vulgární a laciné naivní pohádky pro ztraumatizované “dospělé”, které jsme okopírovali jako děti ve svém okolí. Čím mocnější duch v nás “úřaduje”, tím menší je ochota přejímat nezralé pohledy. Nejsme-li spojeni se zdrojem, můžeme se cítit dosti osamělí a proto raději nevidět, že se stáváme součástí roboticky smýšlejícího davu, přinášejícím nám falešný pocit bezpečí a sounáležitosti.

KAŽDÁ LIDSKÁ DOVEDNOST PROLNUTÁ CITEM PŘEKRAČUJE POUHÁ ROZUMOVÁ POZNÁNÍ A MĚNÍ SE V UMĚNÍ.
I lékař, filosof, ekonom, učitel, fyzik, kuchař či zedník se stává virtuózem ve svém oboru, čerpá-li inspiraci v samotném jádru vlastní existence. Jde-li svou vlastní, nevyšlapanou cestou.

TVŮRČÍ MŮZA PROMLOUVÁ SKRZE KAŽDÉHO Z NÁS. OSVOVUJE HLUBŠÍ ÚROVNĚ VĚDOMÍ.
Antické umění i egyptská mytologie jsou prolnuté duchem tehdejší doby a mají pro lidstvo hlubokou vypovídací hodnotu.
Neméně důležitou vypovídací hodnotu má pro nás i současná tvorba, vyjadřovaná novodobým jazykem a moderními prostředky.
Koneckonců i Bible, je zčásti filozofické a z části umělecké literární dílo, které ovlivnilo celé generace. Nakolik jsou texty kompletní, překlady přesné a z jaké hloubky vykládané, je věc jiná.

DROBNÝ DETAIL DĚLÁ HARMONICKÝ CELEK
MilujEme bližního svého, jako sebe samého.
Dokud jsme nepoznali a láskyplně nepřijali sebe samé jako jednotlivci i druh, stává se přísloví „Milujme bližního svého, jako sebe samého”, kontraproduktivní.

NAŠI PŘEDCI PROŠLI DOBOU TEMNA, ABY MOHLA KAŽDÁ DALŠÍ GENERACE VYSTOUPAT O NĚCO VÝŠE KE SVĚTLU A UVIDĚT DÁLE ZA OBZOR
Historie lidstva je prolitá krví, zneužíváním a zotročováním svobodné vůle.
Srdce našich prarodičů a rodičů proto bývají plná bolesti, strachu a závislostí z nich plynoucích.

Jejich důsledky jsem v sobě musela odhalit a zhojit i já sama.
Na cestě mi pomáhali mí nejbližší, kteří při mě stáli v dobách nejtěžších a lidé mně podobní.
Lidé kteří si nikdy nepřestali klást hlubší otázky a nacházet nové, smysluplnější cesty.

NELZE SHLÍŽET DO ÚDOLÍ STÍNŮ S LÁSKYPLNÝM NADHLEDEM, DOKUD JSME NEZDOLALI SVŮJ VLASTNÍ MOUNT EVEREST
Osobní prožitek je nepřenosný. Možnost otevřeně sdílet jedinečné životní příběhy, zkušenosti a názory z nich plynoucí, je však k ucelenému náhledu a zdravému vývoji jedince i druhu NEZBYTNÁ.
Více očí více vidí, více srdcí více cítí.

NÁHODY NEEXISTUJÍ. EXISTUJÍ POUZE DOPOSUD NEPOCHOPENÉ SOUVISLOSTI.
Vítejte na mých stránkách…

zavřít

Služby

Osobní konzultace

více …

Rodinná „konstelace”

více …

Filozofie v obrazech

více …

Art terapie

více …

Osobní konzultace

… nabízím naslouchání a laskavost v okamžicích, kdy necítíte pevnou půdu pod nohama
… otevřený názor bez příkras v období kdy cítíte potřebu zásadní změny ve svém životě.
… vhledy do osobních i partnerských problémů
… pomoc s různě hlubokými stavy smutku (depresí)
… podporu a provedení obdobím souvisejícím se ztrátou blízké osoby
… pomoc při vypořádávání se s pocity viny
… pomoc s nízkým či falešným sebevědomým
… pomoc a osobní zkušenost se zvládnutím “Laktační psychózy”
… pomoc a osobní zkušenost s psychospirituální krizí a vyrovnávání se s pocity a stavy, kdy jsme vtaženi do víru hlubokých duchovních prožitků o jejichž existenci jsme neměli ani ponětí
… vhled do provázanosti domácích mazlíčků se členy rodiny a jejich význam
… pravidelnou duševní hygienu pro ty, kteří mají “vše” a přesto necítí naplnění a spokojenost

NAHLÍŽÍM DO VAŠÍ DUŠE AVŠAK NEVIDÍM DO VAŠÍ HLAVY
CHCETE-LI ZMĚNIT SVŮJ SVĚT, JE TŘEBA BÝT K SOBĚ UPŘÍMNÝ A VŮČI MĚ OTEVŘENÝ…

Cena za konzultaci: 1 000,- Kč/ hodinaObjednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

RODINNÁ „KONSTELACE”

NABÍZÍM MOŽNOST SETKÁVÁNÍ PŘÍMO V KRUHU RODINNÉM .
Otevřená debata v rámci rodiny je zralou formou duševní hygieny a významným prvkem pocitu sounáležitosti.
Je vhodnou prevencí před zanesením či upevněním nemocných komunikačních vzorců do vztahů a psychosomatických projevů v těle.

V případě hlubších problémů rychleji navnímám primární zdroj komunikačního šumu a diagnostikuji jeho souvislé příčiny.
Vedu k přeprogramování nefunkčních komunikačních vzorců a harmonizaci celého rodinného klimatu.

Cena: 2 000,- Kč/ hodina + doprava mimo Prahu

Kontaktovat mě můžete na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

FILOZOFIE V OBRAZECH

aneb…. jazykem symboliky o věcech běžných i vesmírných.

CÍTÍM A MYSLÍM, TEDY JSEM
Každý z nás je jedinečný. Každý z nás vnímá a prožívá svět jinak.

Záměrem setkání je otevírat různá témata a vynášet na povrch rozdílné zkušenosti a pohledy na život, bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, náboženské přesvědčení či sociální background.
Objevovat hlubší odpovědi na otázky týkající se běžných situací. Klást si otázky rozvíjející abstraktní myšlení a obrazotvornost. Učit se vyjadřovat bez obav svůj názor a respektovat názor druhých …

Proč je tolik matek samoživitelek?

Co znamená mateřská Láska, kde jsou její zdravé hranice dělící ji od lásky opičí?

Kde skončila zdravá hranice ženské „nezávislosti” a kde začala ženy okrádat namísto naplňovat a chránit?

Co znamená pojem superfemale a supermale, jak se projevuje v genetické výbavě a co nám tím život symbolizuje?

Proč byly spolu s “čarodějnicemi” upalovány i kočky?

Jakou reakci vyvolává kočičí mňoukání v lidském mozku a PROČ?

Co je skutečným důvodem mnohoženství?

Co s námi dělá nezralá genderová politika?

Co mají společného částicový urychlovač v CERNu a psychedelika nacházející se volně v přírodě?

Co znamenají pojmy Bůh, Lucifer, archanděl, anděl, víla či skřet v žargonu exaktních věd?

Řídí mozek veškeré procesy v naší mysli i těle či řídí veškeré procesy v těle v závislosti na emocích a lidské mysli?

Co je podstatou manipulace a jakou hraje roli v rámci evolučního vývoje lidstva?

K diskusi v kruhu přátel či pracovním kolektivu o výše uvedených i dalších tématech mě můžete kontaktovat na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

Art terapie

aneb

TERAPIE KRÁSOU

„ETIKA JE VNITŘNÍ KRÁSA PROJEVENÁ NAVENEK”
Narozdíl od etikety je přirozená. Autentická.

Jelikož se v rámci naší spolupráce učíme vnímat a promlouvat srdcem, nabízím možnost setkání v Národní galerii či některém z pražských parků dle toho, která varianta je Vašemu srdci bližší.

ZEMĚ ZRCADLOVOU SÍNÍ TVŮRČÍ MÚZY
Promlouvá k našim smyslům i podvědomí rozmanitými tvary, strukturami, barvami, tóny, vůněmi i chutěmi.

Každé umělecké dílo je tak obrazem umělcovy duše a velikosti ducha, vyvolávajícího v nás různé reakce, pocity a hlouběji zasuté obrazy z minulosti, které společně oprášíme a zrestaurujeme. Postupně tak odkryjeme krásy vědomého života ukrytého pod nánosy smutku, falešného optimismu, nepochopení, emočních zranění a strachů s nimi spojených.

Cena: 1 000,- Kč/ hodina

Více podrobností a domluvení termínu na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám zpět.

—————————————————————

Láska k vizážistice mi poskytla možnost tvořit a malovat na živá “plátna”.

Dostala jsem možnost nahlédnou do světa ženské krásy a vytříbit svůj pohled na lidskou krásu a umění vůbec.
Především jsem se naučila skrze druhé poznávat, milovat a přijmout sebe samou.

ZDE MALÉ NAHLÉDNUTÍ DO MÉ SOUKROMÉ GALERIE:

Besedy

BESEDU v kruhu přátel, školy či společnosti, lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

V rámci projektu FILOZOFIE V OBRAZECH PRO NEJMENŠÍ I POKROČILÉ aneb ŠKOLA TVŮRČÍHO MYŠLENÍ, nabízím možnost setkávání s dětmi, studenty, ale i s učiteli a rodiči v prostorách dětských skupin, mateřských, základních, středních i vysokých škol.

Program CTNOSTI je určený učitelkám a rodičům dětí od předškolního věku. Pramení v myšlence svobodného vzdělávání. Hlavními pomocníky v našem „filozofování” je symbolika pohádek, pohádkové a filmové postavy, lidová rčení, hudba a interaktivní pomůcky, v kontextu se situacemi ze života.

Program ETIKA & ESTETIKA je určen studentům od 12 let. Základním tématem linoucím se naším setkáváním je svoboda, jedinečnost, sebeúcta a sebepřijetí. Pro dívčí skupiny je připravena i verze spojená s vizážistikou.

VĚŘÍM, ŽE POUZE OTEVŘENÝM NÁZOREM A ODVAHOU PROJEVIT SVÉ MYŠLENKY, POTŘEBY, CITY, POCITY I EMOCE, MŮŽEME VÉST ZRALOU DEBATU A JAKO JEDINCI I DRUH SE ZHARMONIZOVAT, PROHLOUBIT SVÉ POHLEDY NA ŽIVOT A OBJEVOVAT SMYSLUPLNĚJŠÍ CESTY.

Blog

Umění krásy

více …

Duchovní inteligence

více …

Láska

více …

Život

více …

Homo sapiens

více …

Partnerství

více …

Otevřená mysl

více …

Pocity

více …

Žena & Muž

více …

Rodina

více …

Nadvědomí

více …

Trojjedinost

více …

Lidský mozek

více …

Pravda

více …

Znovunalezený kód

více …[/row]

Znovunalezený kód

Chromozom X. Tajný kód Růže, zanesený v duchovním i genetickém jádru každého z nás.


KÓD RŮŽE

POLIBEK ŠÍPKOVÉ RŮŽENKY.
Princezny z Nekonečného příběhu života, jež se stala láskyplnou inspirací mužům, připraveným měnit svět.
Dotekem tvůrčí múzy z říše fantazie s snění. Z dimenze mimo prostor a čas.

TVŮRČÍ MÚZA. SVĚTLO NEJVYŠŠÍCH POZNÁNÍ. VYSOKÁ DUCHOVNÍ INTELIGENCE
Projevuje se výrazným abstraktním a kritickým myšlením.

Duše a mysl prosvícená světlem se stává obrazotvornou a mysl “šťouravou”. Ideální spojení.
Myšlenky jsou červíci hlodající v mysli vesmírné i lidské. Záleží jen na tom jakým směrem obracíme svou pozornost. Prokousávají si nevyšlapanou cestou skrz na skrz celým časoprostorem. Všemi více či méně vědomými dimenzemi života.

RŮŽE JE KVĚTINOU LÁSKY. JABLKO JE PLODEM PRAVDY.
Poupě bílé růže je symbolikou nevinnosti. Panensky průzračné duše, neposkvrněné bolestivou zkušeností.
V životě lidském se projevuje panenskou blanou. Symbolizuje nezkušenost a možnost převzetí nadvlády.
V okamžiku penetrace je dívka vystavena energetickému vlivu těch, kteří vstupují do jejího života k vzájemné lekci.
Sávají se součástí jejího emočního systému. Součástí astrálního těla. (Více k tomuto tématu v rámci osobních konzultací či tématických besed).

Šípkové království, které ovládla zraněná pýcha prvorozeného syna usíná spánkem nevědomých.
Polibek tvůrčí múzy vede nejmladšího prince k odkrytí 13-té komnaty Matky Stvořitelky a objevení tajemství Adamova kalendáře.
Kamenného energetického kruhu, uzavírá nevědomou historii lidstva.

—————————————

MALÁ FAKTICKÁ VSUVKA:

Starší bratr růže – šípek je keřem krásným v každém ročním období.
Na počátku léta kvete něžnými růžovými či bílými květy a na podzim se rozzáří jasně červenými plody. Roste na okrajích lesů, stráních, při polních cestách. Své jméno nedostal nadarmo. Jeho ostré trny – malé šípy mohou způsobit nepříjemnosti každému, kdo není opatrný.
Z růže plané bylo vyšlechtěno mnoho rozmanitých druhů růží zahradních.

——————————————

TVOŘIVÁ ESENCE LÁSKY JE FRAGMENTEM SVĚTLA, OPLODŇUJÍCÍ MYSL VESMÍRNOU I LIDSKOU

…hlubší ponor do problematiky 👁

Partnerství


ZRALÉ PARTNERSTVÍ JE NEZÁVISLÝ, VZÁJEMNĚ SE RESPEKTUJÍCÍ VZTAH, JEHOŽ PODSTATOU JE LÁSKA
NEZNAMENÁ NUTNĚ ROMANTICKÝ VZTAH VE SMYSLU MILUJI TĚ, NÝBRŽ SPÍŠE JSEM MILUJÍCÍ

Průvodním znakem zralého partnerství je laskavost, respekt k jedinečnosti a svobodné vůli druhých.

MŮŽE SE JEDNAT O VZTAH ROMANTICKÝ, STEJNĚ JAKO O VZTAH RODIČOVSKÝ, SOUROZENECKÝ ČI PRACOVNÍ
Citový rozvoj je nezbytnou součástí kultivace jedince i celého lidského společenství.


SOLIDARITA BEZ OTEVŘENÉHO NÁZORU, NENÍ OBRAZEM ZRALÉHO PARTNERSTVÍ,
ROZDÍLNÉ NÁZORY NEJSOU ZNÁMKOU NEPŘÁTELSTVÍ…

Jsme jedno kolektivní vědomí. Není možné ubližovat druhému, aniž bychom přitom nezraňovali sebe samé.

PODSTATOU VZTAHŮ JE ZVIDITELNĚNÍ A ZHOJENÍ SVÝCH EMOČNÍCH ŠRÁMŮ, KRVÁCEJÍCÍCH DO NAŠEHO NITRA
Zhojením a sebepřijetím se kotvíme ve vztazích, ve kterých jsme plně vnímáni, respektováni a přijímáni takoví, jací jsme.
Nejsme v očích druhých povyšováni ani ponižováni. Jsme viděni v PRAVDĚ a respektováni takoví jací jsme.

…hlubší ponor do problematiky 👁

Rodina

RODINA JE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ BUŇKOU SPOLEČNOSTI

Jsme ozubenými kolečky vesmírného orloje. Vzácného strojku času. Podléháme božským rodinným konstelacím. Nerodíme se v té které rodině náhodou.

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE A SOUCÍTĚNÍ S NEJBLIŽŠÍMI JE PRUBÍŘSKÝM KAMENEM KAŽDÉHO Z NÁS.
Stává se zkouškou dospělosti, na které si snadno můžeme vylámat zuby.

VEŠKERÁ TRAUMATA VZNIKLÁ V PRENATÁLNÍM OBDOBÍ, ZROZENÍ, DĚTSTVÍ A PUBERTĚ DRUHU HOMO SAPIENS, SE SKRZE TĚHOTNÉ ŽENY A PLODY V JEJICH NITRU PŘENÁŠÍ DO KOLEKTIVNÍHO NE/VĚDOMÍ A OVLIVŇUJÍ VEŠKERÉ DĚNÍ .
Spolu s rozšiřujícím se kolektivním vědomím probíhá retraumatizace lidstva, potřebná k transformaci ducha jedinců i druhu…

VŠECHNA TRAUMATA A NEZHOJENÉ EMOČNÍ VAZBY VZNIKLÉ V PRENATÁLNÍM OBDOBÍ, PORODU ČI DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ JEDINCE, ŽIJE V JEHO PODVĚDOMÍ A OVLIVŇUJE CELÝ RODINNÝ A NÁSLEDNĚ I CELOSPOLEČENSKÝ EKOSYSTÉM.
Vnější okolnosti na nás tlačí z důvodu nalezení své vlastní podstaty a pojmenování primárního problému. Každé, i sebemenší kolečko hraje v soukolí s druhými a vývojem lidstva důležitou roli.
Každý z rodičů i dospělých dětí, je proto zodpovědný za zpracování své vlastní minulosti spojené s odpuštěním a opuštěním nezralých vzorců myšlení a chování.

V RODINĚ JSOU NA VÝCHOVU DĚTÍ IDEÁLNĚ MATKA, OTEC A ŠIRŠÍ RODINA
Je důležité, aby děti viděli zdravý příklad soudržnosti ve svých rodičích a příbuzných. Aby viděli zájem a spolupráci a stmelení se v okamžicích, kdy nastane problém.

Aby rodiče neutíkali od citových problémů ve vztahu, byli schopni se v pravý čas otevřít a stále citlivěji reagovat.
Aby dali možnost zhojení svých emočních zranění z dětství a umožnili vztahu se rozvíjet a růst.
Aby děti viděli problémy a chyby rodičů jako možnost sebepoznání a sebepřijetí. Jako možnost učit se zraleji komunikovat.

Abychom pochopili, že odvaha otevřeně hovořit a omluvit se je součástí zdravé sebereflexe, bezpodmínečného přijetí i možností transformace vztahu.

Citový rozvoj a soucítění je podstatou zdravého vývoje nejen jedince a rodiny, ale lidského společenství vůbec.

DĚTI TU NEJSOU PROTO, ABY NAPLŇOVALI NEZRALÉ PŘEDSTAVY A OČEKÁVÁNÍ RODIČŮ.
RODIČE TU NEJSOU PROTO, ABY NAPLŇOVALI NEZRALÉ PŘEDSTAVY A OČEKÁVÁNÍ SVÝCH ODROSTLÝCH „DĚTÍ”
Hranice mezi láskou a láskou opičí je velmi tenká. Hranice mezi dobrotou a slabostí je pro mnohé sotva rozpoznatelná.

Hlubší ponor .. 👁

Žena & Muž

S ŽENOU JE TO JAKO S RŮŽÍ
Má ostré trny chránící její ušlechtilou krásu.
Zahradník, který nedokáže zušlechťovat svého ducha, není schopen zrale chránit sebe ani růži jež mu učarovala.

ŽENA JE MUŽI MÚZOU. MUŽ ŽENĚ KOTVOU
JSME SI OKNY DO VZDÁLENÝCH VESMÍRNÝCH SVĚTŮ, JEJICHŽ TVŮRČÍ DUCH, PROMLOUVÁ A TVOŘÍ SKRZE NÁS.

Láska mezi námi je přirozeným klíčem k bodu „G” a „modrou pilulkou” zároveň.
Pouze láskyplná komunikace našich duší a těl, dělá z obyčejných čísel, čísla vrcholná.
Čísla vítězů, jejichž barvitý nadhled vítězí nad těmi, pro které je život pouhou partií rozumu na černobílé šachovnici života. Hry plné suchých výpočtů a neplodných soudů.

ŽENA A MUŽ JSOU SI ROVNI, AVŠAK NEJSOU STEJNÍ
Máme svá jedinečná poslání a role, které je třeba naplnit.

Jsme klad a protiklad. Působíme na sebe navzájem přitažlivou i odpudivou silou.
Abychom se k sobě mohli láskyplně přiblížit a splynout, je třeba překonat i značné odpudivé síly. Jed v naší mysli, pramenící v nezpracovaných, nepochopených a nepřijatých zkušenostech.

ADAM A EVA V NÁS
MUŽSKÝ PRINCIP JE PŘEDSTAVITEL ROZUMU, ŽENSKÝ PRINCIP JE PŘEDSTAVITEL CITU.
Tam, kde chybí cit, tam zbytnělý rozum a projevu se znásilňováním svobodné vůle a poskvrněním panensky čiré mysli potomků.
Mužský princip je cestou k technickému pokroku (umělé inteligenci), ženský princip je cestou k pokroku duchovnímu (živé inteligenci).

EVA JE VYŠŠÍ PROGRAM V NÁS
Nekoupe-li se rozum v citu (nikoli emocích), nezraje moudrost.
Nahrává “čistě” obchodním, namísto láskyplným, partnerským vztahům.

PRORŮSTÁNÍ NA DUCHU JE PROCES V NĚMŽ ZÍSKÁVÁME NEZIŠTNÉ CITY, HOJÍME PRIMÁRNÍ VAZBY A BUDUJEME FUNKČNÍ VZTAHY
Postupným zpracováním životních zkušeností opouštíme nezralé vzorce myšlení a chování přijaté v rodinách a kulturách.
Přenastavujeme hranice a učíme se zraleji komunikovat.

VZÁJEMNÝM DÁVÁNÍM A ODEVZDÁVÁNÍM SE DRUHÉMU JE NAPLŇOVÁN ZÁKLADNÍ PRINCIP LÁSKY
Autenticita, vyjadřování svých citů, pocitů a potřeb a zároveň vnímání a akceptování citů, pocitů a potřeb druhého. vede k prorůstání páru na hluboké niterné úrovni a zachování si osobní identity zároveň.

KAŽDÁ LEŽ SOBĚ SAMÉMU PROHLUBUJE NEZRALÝ VZTAH SE SEBOU SAMÝM, POTAŽMO I SE SVÝM PARTNEREM.
Ideální je druhému nelhat. Zamlčujeme-li část pravdy či záměrně lžeme, vedou nás k tomu různé důvody. Umět o nich otevřeně v pravý čas promluvit, omluvit se a změnit své nevědomé postoje je důležitý transformační prvek, který nám pomáhá v sebeúctě, sebepřijetí a zrání.
Je podstatou přijetí spoluzodpovědnosti za současný stav věcí, bez kterého není možné zrát a vztahy transformovat.

PÁR ROSTE A SÍLÍ SPOLEČNOU TVORBOU, OTEVŘENÝM SDÍLENÍM A PŘEKONÁVÁNÍM PŘEKÁŽEK
Podstata obou partnerů je tak prozkoušena v různých životních situacích a fázích.
Podstatou veškerých vztahů je sebepoznání a přenastavení osobních hranic.

ŽÁDNÝ ZRALE SE VYVÍJEJÍCÍ VZTAH NELZE ROZBÍT Z VENČÍ
Vnější okolnosti pouze prověřují vnitřní integritu obou jedinců.

NĚKDY JE ODCHOD ZE VZTAHU ZRALÝM ROZHODNUTÍM, JINDY NEZRALÝM ÚTĚKEM .
Stačí, aby jeden z páru nebyl autentický a citově nezrál a na povrch postupně vyplují všechny předsudky i nezhojené emoční šrámy a citové deprivace z dětství i dospívání, které budou na vztah vyvíjet obrovský tlak.
Bez transformace vedoucí k odpuštění a opuštění nezralých vzorců myšlení a chování, se nelze posunout dále a splynout s druhým na duchu.

JE-LI VZTAH NAPLNĚN A PÁR SI NEMÁ VÍCE CO PŘEDAT, S RESPEKTEM SE ROZCHÁZÍ
V takovém případě jsou oba partneři schopni zrale spolu nadále komunikovat a být příkladem případným potomkům v respektu k člověku, který se stal součástí naší školy života.

BEZ ZAPOČETÍ OTEVŘENÉHO DIALOGU SE SEBOU SAMÝM, JSME NIKDY NEZAČALI SKUTEČNÝ DIALOG S DRUHÝM.
Jisté nepohodlí v otevřené debatě může zabránit hlubší bolesti plynoucí z nevědomých vztahů.

Mnohem hlubší ponor do problematiky pro pokročilé… 👁

Umění krásy

KRÁSA JE V NITRU TOHO, JEŽ SE DÍVÁ
Plně vnímat hlubší rozměry krásy lze pouze vnitřním zrakem duchovní inteligence.
Díky ní vnímáme podstatu krásy ve všech a všem do té míry, do jaké jsme krásou naplněni my sami. Do té míry, do jaké je krásou ducha naplněna krajina naší duše.

DUCH JE TÍM, KDO DÁVÁ CHARAKTER
Ukrytý v hloubi našich duší a těl, má potenciál briliantu.
Láska v nás musí pracně sílit a zrát, aby mohla osvítit všechna temná zákoutí naší duše a zářit navenek.

Milující bytost je schopna krásu v sobě samé objevovat a rozvíjet.
Člověk žijící ve svém vlastním stínu chce krásu ovládat a vlastnit.
Byť by jeho rozum chápal sebevíc, srdce netluče v láskyplném rytmu Univerza a nesoucítí.

STEJNĚ JAKO JE MOTÝL PŘITAHOVÁN K ŽIVÉ KVĚTINĚ, JE I ŠEDÁ MŮRA PŘITAHOVÁNA K NÁHRADNÍM ZDROJŮM SVĚTLA.
Dokud se nepřestane hnát za falešnými představami o životě kolem, bude lidstvo opakovaně narážet na duchovní oponu života ukrytého pod povrchem, a sklouzávat po ní na dno vlastních sil a přesvědčení.

Hlubší vhled zde…

DUCHOVNÍ INTELIGENCE

AAA
Racionální ani emocionální inteligence, ať zvlášť či dohromady, nestačí k úplnému vysvětlení komplexnosti lidské inteligence, nepřeberného bohatství lidské duše a fantazie tvůrčího ducha.

Nejnovější počítače mají vysoké IQ. Obsahují mnoho informací, „znají“ pravidla a „vědí“ jak „bezchybně“ postupovat.
Zvířata mají vysokou emocionální inteligenci a smysl pro situaci, ve které se právě nacházejí.
Ani počítače ani zvířata se však nikdy neptají, proč máme taková pravidla a situace a zda by mohla být jiná nebo lepší. Pohybují se pouze uvnitř daných hranic.

“Adam a Eva” – dokonalé protiklady (dvojčata)
Žena pohybující se v oblasti duchovních věd jako doma…. skládající si dohromady souvislosti mikrokosmu a makrokosmu jedinečným způsobem.
Muž pohybující se v oblasti pozemských věd jako doma…. skládající si dohromady souvislosti v jeho srdci blízkém oboru jedinečným způsobem.
Tito jedinci jsou v opačném spektru vnímání života a musí překonat značné odpudivé síly, které jsou testem zralosti. Duchovní nezralost způsobuje temné mezery v logice. Jakási vákua v meziprostoru. Odborně se tomu říká stupidita. Když to řeknu zjednodušeně, to co brání domluvě mezi nimi je zbytnělé ego jednoho či obou aktérů. Chybí člověčina nebo jinými slovy LÁSKA, spojující „neslučitelné”.

Spočívá v hlubší části lidského JÁ. Je napojena na moudrost přesahující ego či vědomou mysl. Není-li znásilňována dogmatickými pohledy, rozvíjí se tato inteligence spirálovitě vzhůru. Není součástí systémové nýbrž abstraktní, nezávislé, systematicky se rozvíjející mysli.
Tato inteligence plyne z nadvědomí vesmíru. Z dimenze mimo prostor a čas. Z dimenze BYTÍ a nekonečných možností.
Je podstatou fantazie, hluboké představivosti a tvůrčí obrazotvornosti, díky které můžeme následovat i uskutečňovat své sny a dosáhnout celistvosti. Je podstatou nezávislého, abstraktního myšlení. Je Heliem vesmíru. Pozvedá na duchu.

… hlubší ponor 👁

Vědomí

JSME ENERGETICKÝM OTISKEM HVĚZDNÉHO CHODNÍKU SLÁVY
Obdobně jako hvězdy, máme i my lidé své jedinečné jádro. Svůj vlastní zdroj vyzařování. Každý z nás je jiný a každý z nás se projevuje jinak. Máme rozdílné prožívání i odlišný osud.

JSME OZUBENÝMI KOLEČKY VESMÍRNÉHO ORLOJE. VZÁCNÉHO STROJKU ČASU.
Na krátkou chvíli se zjevujeme v okénku pozemského života před zraky vesmírných turistů z celého Univerza a učíme se láskyplné komunikaci.

JSME JEDNO KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ. PODMNOŽINY VYŠŠÍCH CELKŮ, PODLÉHAJÍCÍ BOŽSKÝM RODINNÝM KONSTELACÍM
Jsme zástupci paralelních světů. Cestovatelé vesmírem. Mimozemšťané z různých časoprostorů.
Venuše a Marťané oděné v hávu zapomnění, naplňující svou jedinečnou roli.

V RÁMCI TRANSFORMACE DOCHÁZÍ K SEBEUVĚDOMOVÁNÍ A PROBUZENÍ KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ. K PROPOJOVÁNÍ SE S PRIMÁRNÍM ENERGETICKÝM ZDROJEM. S LŮNEM ŽIVOTA.
Dochází k jakési jaderné fúzi duchovního jádra a rozvzpomenutí se na naši vlastní, esenciální podstatu.
K oživení dlouhodobé paměti.

Součástí naší “operační paměti” se tak v jednom okamžiku stává vhled do hlubší reality života. Jinými slovy otevřou se v nás poznání, která jsou nám vlastní od prvního dne zrození.

—————————————-

V rámci mé dobrovolnické činnosti v Alzheimer centru, jsem měla možnost vnímat problematiku lidí s poruchou paměti.
Vnímat jak se odpojují od necitlivého společenského systému a “cestují v čase”. Jak se “navracejí do minulosti či putují do budoucnosti” a spojují se s těmi, se kterými mají ne/zralou vazbu. Energetický soulad či dluh.

Slepé memorizování, nalévání dat do hlavy pod tlakem a trénování paměti bez pochopení hlubších souvislostí je cesta k debilizaci lidstva. Máme v paměti spoustu informací, ale zapomínáme na to nejpodstatnější. Na to PROČ jsme tady.
Nechápeme ty nejzákladnější pravdy ani když je máme přímo před očima.
Neumíme být otevření, aktivně si naslouchat a spojovat si základní souvislosti.

… hlubší ponor 👁

Láska

Svým původem není lidská, avšak hluboce lidskými nás činí.
Bez laskavosti není moudrosti.

LÁSKA JE NEJVYŠŠÍ VESMÍRNÝ ZÁKON.
Ženský princip.
Živá inteligence jejíž podstatou je svobodná vůle a cit. Energie bezpodmínečného přijetí.
Míra Lásky v nás ovlivňuje pohled na Pravdu i dobro a zlo.

LÁSKA MÁ MNOHO PODOB I ZÁMĚN
Jako základní lidská potřeba vytváří v případě narušené primární vazby (zdravý vztah se sebou samým) závislostní mechanismy v podvědomí, které nás v průběhu života ovládají. Ovlivňují každé naše rozhodování a vedou k opakování stále stejných chyb.

POJEM LÁSKA SI ZÍSKAL NÁLEPKU CUKROVÉ VATY
MYLNÉ PŘEDSTAVY O LÁSCE NÁS TAK UDRŽUJÍ V POSTOJÍCH A VZTAZÍCH, KTERÉ PŘIROZENĚ NEFUNGUJÍ.
Je třeba si uvědomit, že láska a zamilovanost jsou dvě rozdílné “věci”.
V případě nepochopení podstaty vztahů, jsme vedeni do únikových aktivit a svazků, které plní „pouze“ společenskou funkci.

LÁSKA JE ENERGIE HLUBOKÉHO ZÁJMU
Motivace pramenící v našem nitru. Vede nás k nalézání smysluplnějších komunikačních cest.
Je prorůstáním na duchu. Vytvořením citového pouta, které slučuje dvě nezávislé, navzájem se doplňující, respektující osobnosti.
Osobnosti vědomě vytvářející bezpečný komunikační prostor pro sebe navzájem.

LÁSKA JE ENERGIE JEMNĚJŠÍHO ROZLIŠENÍ
Jejími vlásečnicemi je cit. Evoluční výhoda i Danajský dar.
Díky citu dokážeme hluboce soucítit i vnímat bolest druhých, čímž jsme snadněji zneužitelní.
Zároveň však dokážeme lépe spolupracovat a v okamžiku naplnění potřebné zkušenosti měnit přístup.

V lásce proto nikdy nevyhrává ten, kdo miluje míň.
Pravda je taková, že pouze méně soucítí a zůstává chudší na duchu…

————————————————————————————–

Savčí pohlavní chromozomy X a Y představují zvláštní pár. Na první pohled je zřejmé, že se navzájem liší, přestože se vyvinuly z páru identických nepohlavních chromozomů. V jejich evoluci se uplatňují odlišné mechanizmy, výsledkem čehož je odlišný evoluční osud.
Chromozom Y, který se šíří výhradně ze samce na samce, je silně degenerovaný, poztrácel už většinu genů a obsahuje převážně opakující se úseky DNA. A proč zdegeneroval? Protože se neumí párovat se svým partnerským chromozomem X, a tím opravovat své chyby.

Viz: CHROMOZOM X – KŘIŽOVATKA POHYBU GENŮ. Vesmír 86, 616, 2007/10

—————————————————————————————

MILUJÍCÍ JEDINEC NÁM MŮŽE TVŮRČÍ SÍLU LÁSKY PŘIPOMENOUT, NIKOLI NEZRALOST NAŠÍ VLASTNÍ LÁSKY NAHRADIT

Hlubší ponor do problematiky … 👁

Život

ŽIVOT JE BIBLE SVATÁ
Píše stále nové kapitoly.
Každý den se učíme číst mezi jeho řádky.

ZEMĚ JE ZRCADLOVOU SÍNÍ.
Každý klad má i svůj protiklad.
Každý extrém je zrcadlem opačného extrému.
Každá oběť si k sobě přitáhne viníka.
Každá tma v sobě nese zárodek světla.

PARADOX JE DRUHÉ JMÉNO PRO ŽIVOT
Je to jako s Arktidou a Antarktidou. I když visíme hlavou dolu, nejsme si toho vědomi.
Jestliže se Pravda dlouhodobě překrucuje, svobodná vůle lidu znásilňuje a přizpůsobuje řídícím garniturám, může se ve finále stát, že vidíme vše podstatné vzhůru nohama a ani si toho nevšimneme.

Aktivním nasloucháním druhým tříbíme názory skrze vlastní nitro, a prociťujeme zda jsme s danými názory v souladu. Zda jsou v souladu s praxí života a neobyčejně obyčejnými pravdami, které máme před očima každý den.

RÁNO BÝVÁ MOUDŘEJŠÍ VEČERA
Stmívání a rozednění je každodenní transformační proces.
S každým rozbřeskem je možné vidět život o poznání jasněji a prožívat den o něco harmoničtěji.

NOC NENÍ HORŠÍ NEŽ-LI DEN JEN PROTO, ŽE JE TEMNÁ
Je odvrácenou stranou téže mince.
V noci vidíme a prožíváme stejný obraz jinak.
To, co se nám zdálo být za bílého dne nad slunce jasné, můžeme po temné noci uvidět ve zcela jiném světle.

NOC JE ČASEM ODPOČINKU TĚLA A INSPIRACE DUCHA
Časem astrálního cestování. Časem spojování našeho mikrokosmu s makrokosmem.
Naše podvědomí k nám promlouvá formou snů. Odhaluje vše, co není v souladu s naším vyšším JÁ. Vše, co není v souladu s LÁSKOU.

Zkušenosti z období prenatálního vývoje, zrodu a “dětství” druhu HOMO SAPIENS jsou zanesené v kolektivním ne/vědomí. Jsou bohatým zdrojem poznání, která nám pomáhají tříbit zrna pravdy od plevele polopravd a lží.

STARÝ A NOVÝ ZÁKON USTUPUJÍ DO POZADÍ A Z NAŠEHO PODVĚDOMÍ STÁLE JASNĚJI VYSTUPUJE ZÁKON TVORBY…
Nahlížením do svého nitra je možné zřít, nakolik jsme se odklonili od zákona lásky.
Nakolik byla znásilněna svobodná vůle jedinců a narušena panensky čistá, tvůrčí mysl.
Nakolik jsme se vzdálili svému primárnímu zdroji a přijali politický systém jako svou náhradní matku a zpolitizované názory jako zdroj umělé výživy.

hlubší ponor do problematiky … 👁

Lidský mozek

LIDSKÝ MOZEK JE NEJVYŠŠÍ MODEL „ŽIVÉHO PROCESORU” NA PLANETĚ ZEMI
Nemyslí, nýbrž procesuje.
Vyvíjí se v souvislosti s nadvědomím, vědomím, podvědomím a nevědomím.

MOZEK A SRDCE SYMBOLIZUJÍ ROZUM A CIT
Všechny informace zapisované do našeho vědomí již od prenatálního vývoje jsou uložené v našem paměťovém emočním centru a stávají se základním alchymistickým vybavením, ze kterého plynou veškeré naše další reakce a vyhodnocování.

SKRZE OČI, UŠI, ÚSTA, NOS A KŮŽI, SBÍRÁME VJEMY Z VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,
aktivující naše hlubší SMYSLY a pocity, provázané s emocemi uloženými v našem podvědomí a (kolektivním) nevědomí.

LIDSKÁ MYSL A SVOBODNÁ VŮLE
V naprosté většině případů jsou naše volby na podvědomé úrovni jasné dříve, než-li se vědomě (svobodně) rozhodneme.
Podstata problematiky svobodné vůle a s ní spojeným vědomým rozhodováním tkví v tom, zda naše reakce plynou ze zhojené primární vazby a zpracovaných životních zkušeností či nezralé primární vazby a nezpracovaných životních zkušeností.

EMOCE HRAJÍ ZÁSADNÍ ROLI VE VŠECH OBLASTECH LIDSKÉHO ŽIVOTA
Každá víra, bez ohledu na to, zda věříme v Boha či vědu, má emoční podbarvení. Souvisí s kulturou a prostředím, kterým jsme od malička obklopeni. Je spojena s emocemi (energetickými informacemi), ukrytými za výroky všech, kteří různou měrou ovlivnili náš vlastní vývoj a světonázor.

BYŤ SPOLU ÚZCE SOUVISÍ, JSOU ZAUTOMATIZOVANÉ PROCESY MYSLI A ZAUTOMATIZOVANÉ PROCESY TĚLA DVĚ ROZDÍLNÉ DISCIPLÍNY.
– ZAUTOMATIZOVANÉ PROCESY MYSLI VYCHÁZÍ ZE VZORCŮ MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ, SPOJENÝCH SE STARÝMI PARADIGMATY V RODINĚ A KULTUŘE VE KTERÉ VYRŮSTÁME
Jsou součástí tak zvaného imprintingu. Učíme se příkladem.
Navíc, jsou-li pro nás staré pohledy na život z nějakého důvodu “výhodné”, je velmi náročné překročit svůj vlastní stín a být nestranný. Do každé debaty tak vstupujeme s částečně uzavřeným hledím.

ZAUTOMATIZOVANÉ PROCESY TĚLA SOUVISÍ S EMOCEMI A EMOČNÍMI CENTRY, KTERÉ SAMI O SOBĚ PŘÍMO OVLIVŇUJÍ HORMONÁLNÍ A BIOCHEMICKÉ REAKCE V TĚLE
NA MOZKU LZE, DÍKY MODERNÍM TECHNOLOGIÍM, POZOROVAT ZMĚNY VE VŠECH JEHO ČÁSTECH, AVŠAK TO, ZDA REAGUJEME PODMÍNĚNĚ ČI NEPODMÍNĚNĚ, JE VĚC JINÁ.
Jedna věc jsou reakce v mozku, druhá věc je to čemu všemu podléhají, třetí co vše následně ovlivňují a čtvrtá z jakého úhlu pohledu a hloubky znalosti vesmírných zákonitostí jsou posuzovány.
Nakolik je pozorovatel závislý na starých paradigmatech a dogmatech z nich plynoucích.

LÁSKA JE ZÁKLADNÍ VESMÍRNÝ PROGRAM A OSOBNÍ PRAVDA (JEDINEČNOST) JE NÁŠ ZÁKLADNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM
JE-LI NÁŠ OSOBNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM V DĚTSTVÍ „HACKNUTÝ” TOXICKÝM PROSTŘEDÍM A NECITLIVĚ PROPAGOVANOU VÍROU DANÉ SKUPINY ČI DOBY (VČETNĚ VÍRY JMÉNEM ATEISMUS), ZTRÁCÍME KONTAKT SE SVÝM VYŠŠÍM JÁ.
LÁSKYPLNÁ MÚZA NEOKYSLIČUJE NAŠI MYSL A MÝZA NEPROUDÍ SKRZE NAŠE TĚLO. MYSL I TĚLO CHURAVÍ A STÁVÁ SE ROBOTICKY POSLUŠNÝM NÁSTROJEM.
Nežijeme z vlastního pramene. Necítíme kdo jsme a PROČ tu jsme. Nevíme, kde je naše místo a máme tendenci dělat to, co “musíme”. To, co si myslíme, že je správné.
Naše podvědomí na nás však tlačí a vede nás zpět, k sobě samým. K PRAVDĚ o sobě samých. K sebepoznání, sebepřijetí a sebeúctě.

MOZEK JE VYSOCE ORGANIZOVANÁ HMOTA. JEHO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI A SPOJE REAGUJÍ V SOUVISLOSTI S VĚDOMÍM, PODVĚDOMÍM A NADVĚDOMÍM.
Nejsme-li spojeni s primárním zdrojem, roste trauma a ukrývá se v NE/VĚDOMÍ. Toto trauma je spojené s kolektivním s/vědomím.
Každé zaprodání osobní Pravdy zesiluje trauma způsobuje tlak v jednotlivcích i národech.

NÁŠ PŮVODNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM LZE TOTIŽ RESTARTOVAT A „SOFTWARE” PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVAT
Aby k tomu došlo, musí spadnout železná opona v naší mysli.
Láska plyne z hloubky našeho nitra. Je tvůrčí múzou protékající lymfatickým systémem našeho astrálního i fyzického těla. Pravidelně okysličuje všechna energetická centra a propojuje reakce v mysli i těle jedinečným způsobem.

LÁSKA VERSUS STRACH
Naše více či méně Láskou okysličená mysl je základem morální – citové opory, vycházející ze zdravé vazby se sebou samým. Se schopností naslouchat sobě i druhým a schopností mimosmyslově komunikovat.

Ovlivňuje veškeré procesy v naší mysli i našem těle.
Ovlivňuje množství dopaminu i serotoninu. Ovlivňuje množství adrenalinu vypouštěného do krve. Má vliv na hormonální hladinu i imunitní systém.
Každý virus strachu záměrně zanesený do naší mysli je silně toxický. Náš mozek totiž nerozlišuje rozdíl mezi planým a reálným nebezpečím. Nerozlišuje mezi hoaxem a Pravdou. To dokáže pouze náš více či méně zralý duch, známý také pod pojmem intuice.

NENÍ TŘEBA UMĚLE ZASAHOVAT DO GENETIKY ČLOVĚKA, NÝBRŽ ZMĚNIT ÚHEL POHLEDU NA ČLOVĚKA A PŘÍSTUP K NĚMU.
Je třeba poznat a přijmout sebe samé, změnit své myšlení a vnímání světa, abychom objevili kouzelný svět a jeho podstatu, uloženou hluboko v našem duchovním i genetickém jádru.

… Hlubší ponor do problematiky … 👁

Homo sapiens

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENOU KOMPETENCÍ DRUHU HOMO SAPIENS JE MOUDROST. NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÁ ČLOVĚČINA
Hovoříme mnoha světovými a odbornými jazyky, avšak „obyčejnou” lidskost a otevřenou komunikaci člověka s člověkem, nezvládáme.
Nevědomý člověk dokáže, bez ohledu na dobré životní podmínky a drahé vzdělání, napáchat nejhorší zločiny na lidství.
„Genialita” bez lásky je destruktivní ničivá síla.

Nevědomý, na starých dogmatech závislý jedinec toho může mnoho znát, avšak podstatu dění nechápat. Hloubka ze které vnímáme PRAVDU vychází z míry duchovní inteligence. Ze zralosti ducha v našem nitru.

MOUDROST JE BOŽSKÁ LOGIKA. JAS, PŘED KTERÝM PŘIVÍRÁ ZÁVISLÝ JEDINEC ZRAK
Logika, na kterou je občas zcela zvrácená “logika” lidská krátká.

KAŽDÝ ČLOVĚK, KAŽDÁ RODINA, KAŽDÁ ZEMĚ A KAŽDÁ KULTURA VNÁŠÍ DO CELOSVĚTOVÉ ATMOSFÉRY SVŮJ VLASTNÍ ENERGETICKÝ NÁBOJ
Cílem, není slepé kopírování myšlení a jednání jedinců, zemí či kultur kolem, nýbrž tříbení jednotlivých filosofií, otevřená spolupráce a nalézání smysluplnějších, mírových cest.
Je třeba bdělého naslouchání a doptávání, abychom porozuměli hlubším motivacím a nalezli primární příčiny problémů lidstva. Abychom překročili bludný kořen vlastního života a vystoupili z opakování stejných chyb.

PODSTATOU LIDSKÉHO ŽIVOTA JE NAPLNĚNÍ SVÉHO OSUDU A VYJÍT ZE DNA POTOPY JMÉNEM NEVĚDOMOST
Být součástí FLOW a dovolit nejvyšší inteligenci promlouvat a tvořit skrze nás.
Tvořit v souladu s nejvyšším dobrem. Žít v pravdě a lásce. Žít v Ráji svého srdce.

VĚDA A CÍRKEV JSOU DVĚ NÁBOŽENSTVÍ POSTAVENÁ PROTI SOBĚ
Každá má své přívržence, hnané proti sobě politickou zlovůlí.
Duchovní a exaktní věda má stejný základ. Podstata života je stejná.
Její projevy se snažíme pochopit a popsat. Máme odlišné nástroje poznávání a rozlišné pojmosloví.

Transformace starých paradigmat přichází skrze produchovnělé jedince a vědce, kteří přirozeným způsobem prošli iniciací. Různou mírou osvícení vedoucí lidstvo k odhalení PRAVDY. Primárního principu. Vyššího principu mravního v nás.

SPIRITUALITA A NÁBOŽENSTVÍ NENÍ TOTÉŽ
Spiritualita plyne z hloubky našeho nitra. Náboženství a slepá víra je součástí přejatých vzorců myšlení a dogmat z oblasti církve i vědy.

V počátcích civilizace bylo církevními hodnostáři zneužito strachu a negramotnosti spirituálně cítícího lidu.
Dnes je zneužíváno strachu a dogmaticky myslícího, spirituálně necítícího lidu.
S hřímajícími hromy a blesky si na nás dnes již nikdo nepřijde, a tak je strach spojený s jinými, modernějšími strašáky.
INTELEKTUALITA VYSTAVĚNÁ NA ROZUMOVÝCH KONSTRUKTECH BEZDUCHÉHO SYSTÉMU A UMĚLÁ INTELIGENCE JEDNÍM JSOU.
Každý systém tvoří lidé…

AKADEMICKÝ TITUL JE DOKLADEM O VZDĚLÁNÍ, NIKOLI DOKLADEM O MOUDROSTI.
Vzdělávání v politicky kontrolovaném systému sklouzává ke slepému přijímání a replikování všeobecně uznávaných ideologií, spojených se slepým uctíváním a vzhlížením k “falešným bohům” s akademickými tituly, církevními a vojenskými hodnostmi.
Takový přístup vede k naprostému otupení zdravého selského rozumu a upevňování mocenského systému až na doraz.

NĚKTEŘÍ VĚDCI HOVOŘÍ O TOM, ŽE SE LIDSKÉ DNA JIŽ 10 000 LET NEZMĚNILO. TI NEJMÉNĚ POKORNÍ BY DO NĚJ DOKONCE CHTĚLI UMĚLE ZASAHOVAT!!!

PROČ?!
PROČ by se mělo DNA uměle měnit? Kdo si troufá zasahovat do lidského DNA, když ještě plně nepochopil podstatu svého vlastního druhu? Jedině ten, kdo neporozuměl svému vlastnímu životu a chce vydělávat za každou cenu.
Ten, kdo chce přirozený VESMÍRNÝ ŘÁD nahrazovat řádem umělým.
Bez otevřené mysli a srdce vidíme pokrok v umělé reprodukci všeho možného druhu. Uměle modifikovaných potravinách, uměle modifikovaných zvířatech a nakonec i lidech.

JSME PERFEKTNĚ VYBAVENI K HLUBOKÉMU NITERNÉMU ROZVOJI A UŽÍVÁNÍ SI KRÁS ŽIVOTA
Bez spojení se svou vlastní podstatou nelze cítit hlubší pravdy a vyvozovat definitivní závěry o čemkoli.

NESUĎME TEDY DNE PŘED VEČEREM A NASLOUCHEJME SVÉMU NITRU!
Život je vývoj. Každodenní poznávání a přehodnocování.
Teprve čas zreviduje pravdivost a úplnost našich dosavadních poznání.

V životě nejde o to plout proti proudu, ani plout pohodlně s davem, nýbrž plout ve svém vlastním proudu
Žít z vlastního pramene poznání a zrale spolupracovat s druhými.

 

hlubší ponor zde … 👁

Pravda

„HLEDEJ PRAVDU, SLYŠ PRAVDU, UČ SE PRAVDĚ, MILUJ PRAVDU, MLUV PRAVDU, DRŽ SE PRAVDY, BRAŇ PRAVDU AŽ DO SMRTI, PROTOŽE PRAVDA TĚ OSVOBODÍ”.
Jan Hus nebyl upálen proto, že hájil Boha.
Jan Hus byl upálen proto, že hájil Pravdu před těmi, kteří si pohled na Boha a světský řád přizpůsobovali svému vlastnímu obrazu.
Stvořili obraz Boha dle toho, co jim bylo v dané chvíli vlastní. To, co byli schopni v daném okamžiku schopni cítit a chápat či necítit a popřít.

PRAVDA TOUŽÍ BÝT ODHALENA
Zanechává stopy v nás i všude kolem nás. Promlouvá k našemu podvědomí.

PRAVDA OSLOVUJE NEJDŘÍVE NAŠE SRDCE
Rozum je mužský princip. Je línější. Musí vyvinout daleko více úsilí na to, aby pochopil vše, co srdce chápalo hned.
Jestliže zbytní rozum na úkor citu, umlčí moudrost v sobě samém.

PRAVDA JE V RUKOU NEMILOSRDNÝCH KŘEHKÁ JAKO MOTÝLÍ KŘÍDLA
Vznese se do oblak jako kouř dýmu, aby se jednoho dne vrátila a svědčila ve prospěch PRAVDY.
Vrací se v podobě odvážných bytostí, které nás učí vyšší citlivosti a láskyplnějšího přístupu. Učí nás být láskyplní. Vytáhnout z nás to nejlepší.

Paradigmata zakořeněná v mysli “hrstky” lidí v dávné minulosti se předávala z generace na generaci a ovlivňuje mysl dnešních miliard. Mysl se skrze strach zmanipulovat dá, avšak CIT spojený s obrazy ukrytými v našem nitru nikoli. Vystupují z našeho podvědomí zas a znovu, dokud jim nenasloucháme a neporozumíme.
Láska se ve spojení s Pravdou umlčet nedá. Možná vždy nerozumíme hned všemu co cítíme, avšak s LÁSKOU v našem srdci jsme nakonec vždy dovedeni až k samotné podstatě PRAVDY. Je uložena v našem duchovním i genetickém jádru jako CHROMOZOM X.

BEZ OHLEDU NA TO V CO VĚŘÍME, PRAVDA JE NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ
Víra v Boha rozděluji lidi na tak zvané nevěřící (ateisty) a věřící. Nevěříme-li především v sebe, pak přijímáme cizí pohledy, protože se neumíme doptávat. Protože na nás vytahují odborné názvy, které se sami naučili spolu s jistým viděním svě
ta.
PRAVDA osvobozuje naši mysl a transformuje ducha. Spojuje všechny víry v samotné podstatě. V lidskosti.
Vede k bezpodmínečnému přijetí dosavadní zkušenost lidstva, potřebné k respektování svobodné vůle jedinců, bez ohledu na to, zda se jedná o fyzicky či ekonomicky slabší jedince… ženy, děti, staroušci či potřební.
Láskyplná Pravda končí vendetu a pravidlo oko za oko a zub za zub.

Je-li pravda ve společnosti dlouhodobě ohýbána a přitahována za vlasy, svobodná vůle znásilňována a svědomí manipulováno strachem, je pokřivena realita. Postupně se tak lidstvo zcela ztrácí v překladu života.
Ani si nevšimneme, že to, co je nám dlouhodobě předkládáno jako pravda je pouhou alternativou za Pravdu hlubší. Pravda, která označována jako alternativa či ezoterika.
Ezoterika není otázkou duchovních kruhů, nýbrž problematikou nezralé filozofie představitelů věd duchovních i exaktních.
Bez přijetí LÁSKYPLNÉ PRAVDY je naše víra v cokoli či kohokoli slepá.
Ezoterika lidi rozděluje. Přirozená spiritualita lidi spojuje. Lidskost spojuje odbornost i v případě, že se dva či více lidí neshodne na stejném pohledu.

PRAVDA JE VŠÍM
JE NEVĚDOMÝ POČÁTEK, CHAOS, VELKÝ TŘESK SEBEUVĚDOMĚNÍ NEJVYŠŠÍ INTELIGENCE I LÁSKYPLNÝ ŘÁD UKOTVENÝ V SOBĚ SAMÉ.
NEDÁ SE UPÁLIT, UMLČET ANI NA VĚKY VĚKŮ USPÁVAT TABLETKAMI ČI JINÝMI MODERNÍMI KOUZLY.
Ve své samotné podstatě je zcela prostá a touží být odhalena.

Zanechává stopy v nás, i všude kolem nás.
Je chromozomem X uloženým v duchovním i genetickém jádru každé ženy i muže.
Je součástí našeho s/vědomí. Vstupuje z nadvědomí, prostupuje všechny úrovně duše až do lidského vědomí a postupně transformuje mysl jedince i lidského společenství.

JSME STŘÍPKY PRAVDY V MOŘI NEVĚDOMOSTI.
SVĚDOMÍ JE NAŠE VYŠŠÍ JÁ. STŘELKA VNITŘNÍHO KOMPASU SPOJENÁ S NAŠÍ JEDINEČNOSTÍ. S NAŠÍ JEDINEČNOU PRAVDOU A CESTOU S NÍ SPOJENOU.
Svědomí je světlo majáku, které nás provede tmou. Světlo, které zhasíná, uhýbáme-li z Ráje svého srdce. Jestliže nejdeme svou vlastní cestou a děláme to, co si myslíme, že je „správné“, či to, co je výhodné a pohodlné.
Jestliže nedělám to, co je nám vlastní, opravdové a jedinečné.

SVĚDOMÍ je střelka, kterou se proti nám snaží otáčet ti, kteří si sami nezametli před svým vlastním prahem.
Svědomí není otázkou vnějšího pohledu a rozumu, nýbrž vnitřního zraku a citu.
Každý máme svou roli, kterou v božském “herním plánu” naplňujeme. Jde jen o to zda tak činíme vědomě, či podvědomě.

ZNÁSILŇENÍ SVOBODNÉ VŮLE NA POČÁTKU CIVILIZACE SE OPAKOVANĚ VYZRCADLUJE VE ZNÁSILŇOVÁNÍ ŽEN A DĚTÍ
Země je zrcadlovou síní. Ve svém znaku nese královské jablko. Obrácené zrcadlo symbolizující Venuši.
Matka a dcera. Pravda a Láska. CHromozom XX. Vyšší princip mravní a ženský princip v jednom.

Bůh je mužský princip. Představitel rozumu a řádu.
Láska je ženský princip. Představitelka citu a svobodné vůle.
Pravda je vyšší princip mravní. Ve spojení s LÁSKOU JE NOSITELKOU PARADOXU. Přináší nová paradigmata. Obrací vzhůru nohama vše, co jsme doposud poznali. Vše, co nebylo žito v souladu s Lásky plnou Pravdou. Vše co podléhalo strachu, který je opozitem láskyplných poznání.

PRAVDA PÁLÍ NA DUŠI JAKO ČERT KAŽDÉHO, KDO JI NECHCE NASLOUCHAT
Láska je věčným světlem nad obzorem. Kdo žije ve stínu zatracujícího Boha, stává se nemilosrdným ke slabostem druhých. Zrcadlí mu jeho vlastní slabost. Své odloučení od primárního, láskyplného zdroje.

MÍRA LÁSKY V NÁS OVLIVŇUJE POHLED NA PRAVDU
Láskyplný řád vzniká transformací nižších řádů, které parazitováním (energetickým upírstvím) znásilňováním svobodné vůle a zotročením lidské mysli vystavěli dnešní “civilizovanou” společnost.

JAK SE ŘÍKÁ, HISTORII PÍŠOU “VÍTĚZOVÉ”
FILOZOFIE, BYLA ČISTĚ MUŽSKOU ZÁLEŽITOSTÍ.
BIBLE BYLA PSÁNA MUŽI
CIVILIZACE BYLA POSTAVENA NA MUŽSKÝCH POHLEDECH

SLAVNÉ MYSLÍM TEDY JSEM, JE OCHUZENO O ŽENSKÝ PRINCIP. O CIT.
O přirozenou ženskou spiritualitu a čistě ženský pohled na život a proto doplňuji a uvádím na pravou míru.
CÍTÍM A MYSLÍM, TEDY JSEM

MOUDROST JE VZÁCNÝ ELEMENT. HELIUM POVZNÁŠEJÍCÍ NA DUCHU
BOŽSKÁ LOGIKA, NA KTEROU JE KAŽDÁ BEZCITNÁ LOGIKA KRÁTKÁ.
V praxi života nejde o množství znalostí a ověřitelných faktů. Jde o představivost, obrazotvornost. O pozorovací talent spojený s praxí života.
O schopnost dedukce. Schopnost vnímat souvislosti a vytříbit podstatu.
Dešifrovat složité děje dešifrováním dějů běžných.
Dešifrovat neviditelné souvislosti skrze vnímání souvislostí viditelných.

NENÍ MOŽNÉ ZŘÍT PRAVDU VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ, NENAHLÍŽÍME-LI PRAVIDELNĚ DO SVĚTA NITERNÉHO
Není možné pochopit vnější svět, jestliže jsme nepochopili svět niterný.
Není možné pochopit a přijmout vzdálené, jestliže nechápeme a nepřijímáme blízké.
Není možné pochopit makrokosmos, nechápeme-li svůj mikrokosmos.
Jestliže jsme nepoznali a bezpodmínečně nepřijali sebe samé a své silné i slabé stránky.

PRAVDIVÝ OBRAZ REALITY LZE UTVÁŘET NA ZÁKLADĚ ZDRAVÉHO SEBEOBRAZU A UCELENÉHO PARADIGMATU
Pravdivý obraz je spojen s naším s/svědomím ukotveným v nadvědomí. V dimenzi mimo prostor a čas. Dimenzi prosté zatracení a utrpení.

Není-li naše svědomí čiré a naše mysl křišťálově průzračná jako kapka vody, zůstává náš pohled na realitu pokřivený.

… více 👁

Duchovní inteligence

Nepamatuji se, jaká situace ve mě vyvolala potřebu zamyslet se na toto téma, ale v každém případě jsem přemýšlela o tom, jak je možné, že se mnoho lidí i přes vysoké IQ, značné EQ a kvalitní vzdělání chová tak, jak se chová. A že i já se někdy zachovám jinak než bych si přála, nebo než bych čekala …

Uvědomila jsem si, že je naší součástí něco, co je silnější, než-li naše vůle. Něco, co se nedá spočítat, vymyslet, naplánovat ani obejít. Něco co nás přesahuje. Co je naší hlubokou podstatou. Něco, co nesouvisí se vzděláním ani společenskou morálkou. Inteligence mocnější, než-li pouhý rozum bez citu či empatie bez s/vědomí… myšlenky volně plynuly a náhle mě napadlo:
DUCHOVNÍ INTELIGENCE

Připlouvaly další a další pohledy a souvislosti, až mě zarazilo pomyšlení na to jak je možné, že jsem pojem DUCHOVNÍ INTELIGENCE nikdy neslyšela a proč se o něm nemluví ani ve státních školách, ani v médiích?!
Zadala jsem jej tedy do vyhledávače a po nějaké chvíli jsem objevila článek SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE (SQ – spiritual koeficient).
Článek mi přijde výborným vstupem pro začátečníky v oblasti duchovních věd a mimosmyslové komunikace a proto jej přikládám v druhé části tématu.

DUCHOVNÍ INTELIGENCE JE INTELIGENCE DUCHA
PODSTATA OBRAZOTVORNOSTI, PŘEDSTAVIVOSTI A ABSTRAKTNÍHO MYŠLENÍ
To, co si neumíme v duchu představit, můžeme jen velmi těžko následovat a stvořit.
Bez obrazotvornosti nefunguje abstraktní myšlení a člověk není schopen poskládání si celostního obrazu.

INTELIGENCE JE POJEM, ZA KTERÝM SE SKRÝVÁ DALEKO VÍCE PODOB A PROJEVŮ
Základní rozdělení je však DUCHOVNÍ, EMOČNÍ A RACIONÁLNÍ INTELIGENCE.

VYSOKÁ DUCHOVNÍ INTELIGENCE JE ZJEDNODUŠENĚ ŘEČENO MOUDROST. BOŽSKÁ LOGIKA.
PODSTATA LÁSKYPLNÝCH VIZÍ A VNUKNUTÍ, PLYNOUCÍCH Z ŽIVOTNÍCH ZKUŠENOSTÍ CELÉHO UNIVERZA
Překračuje hranice algoritmů a nižších řádů.
Její nejmocnější tvůrčí silou je LÁSKA, vedoucí k sebepřijetí. Ke stále hlubšímu propojování si podstaty poznávajícího a poznávaného. K porozumění základních životních procesů. K porozumění podstaty lidí, zvířat i rostlin. Schopnost propojovat se s tím, co je našemu srdci blízké.

CÍRKEV I VĚDA JSOU DOBRÝ SLUHA, AVŠAK ŠPATNÝ PÁN
V jejich područí se může stát obětí náboženství kdokoli s předsudky a dogmatickými pohledy z doby dávno minulé i současné.
Už jen samotný fakt, že jdou proti sobě je známka rozdělené si moci. Známka černobílých pohledů.
Podstata života je stejná. Teorie, které lidi rozdělují, nejsou ukotvené v PRAVDĚ.

Náboženství je otázkou slepé víry. Víry v různé teorie, které slepě přijímáme od druhých. Bez ohledu na to, zda je předkládá obec církevní či vědecká. Přejímáme-li něco, čemu nerozumíme, je to pro náš život ohrožující.
Něčemu však věřit musíme. Jsme-li připraveni posunout se dále, učitel se najde.
Pravdu okamžitě ucítíme. Oslovuje nejdříve naše srdce. Jak s ní dále naložíme, je otázkou naší poctivosti a zralé mysli.

OO POČÁTKŮ CIVILIZACE JSME BYLI VYCHOVÁVÁNI KE VZHLÍŽENÍ K VNĚJŠÍM AUTORITÁM A RŮZNĚ POKŘIVENÝM IDEÁLŮM, NAMÍSTO VÍRY V OTEVŘENÝ DIALOG A SEBE SAMÉ
Známkou náboženství je dramatizace, vzhlížení k falešným bohům z církevní či akademické půdy, šíření strachu a zneužití moci z pozice hrubé síly či z pozice moci úřední. Povyšování jedněch a snižování druhých. Neustálého kastování.

PRAVÝM OPAKEM NÁBOŽENSTVÍ JE PŘIROZENÁ SPIRITUALITA
NACHÁZÍ NOVÉ, SYMSLUPLNĚJŠÍ CESTY A LIDI I OBORY SPOUJUJE.
Její podstatou je respekt k jedinečnosti a neopakovatelnosti jako opozitum bezpohlavnosti a davovosti.

Spiritualita spojuje lid na základě svobodné vůle, jednoznačnosti, jedinečnosti a zralé spolupráce.
Náboženství spojuje lid na základě necitlivého zastaralého řádu, nevědomosti, strachu a manipulace.

STRACH Z ODHALENÍ PRAVDY PLYNE Z POTŘEBY UDRŽENÍ SI SPOLEČENSKÝCH VÝHOD A EKONOMICKÉ NADVLÁDY ZÍSKANÉ V MINULOSTI
Spolu se strachem otevřeně projevit své názory, abychom nebyli označeni za čarodějnice, blázny či netolerantní a dostatečně korektní jedince vede k dlouhodobému udržování starých paradigmat i necelostních pohledů s nimi spojených. Vedou stále více k bezpohlavním názorům, implementovaným pomalu, ale jistě i do vzdělávacích institucí.
Jedinečnost a bezpohlavnost jsou dvě zcela odlišné filozofie. Norma nemá nic společného s Pravdou a zdravým selským rozumem, nýbrž s debilizací společnosti.

OSVÍCENÍ MYSLI ANEB PŘIROZENÝ DUCHOVNÍ KŘEST
JDE O SETKÁNÍ SE SVOU EXISTENCIÁLNÍ, LÁSKYPLNOU PODSTATOU. VELKÝ TŘESK SEBEUVĚDOMĚNÍ.
Člověk je nadále schopen sobě vlastním, jedinečným způsobem, vnímat skutečnosti a souvislosti, kterých si do té doby nebyl vědom.
Je důležitým krokem v sebepoznání a sebepřijetí jedince i evolučního vývoje celého lidstva.
Další pojmy pro osvíceni jsou například prozření, velký třesk sebeuvědomění, probuzení z věčného spánku nevědomých apod.

CÍRKEVNÍ KŘEST VNÍMÁM SPÍŠE JAKO POTVRZENÍ NÁZOROVÉ JEDNOTY SKUPINY LIDÍ V POHLEDU NA DUCHOVNÍ ROVINU ŽIVOTA
Nemyslím si dnes, že je podstatné zda věříme v Boha, ale spíše to, co si pod tím pojmem představujeme a zda žijeme v LÁSCE a PRAVDĚ se sebou samým.
Zažitá floskule “Milujme bližního svého jako sebe samého” je totiž cesta do pekel. Faktem totiž je, že MilujEme bližního svého, jako sebe samého.
Drobný detail avšak zásadní rozdíl.

CELOSVĚTOVÝ POLITICKÝ SYSTÉM, VEDOUCÍ NÁS OPAKOVANĚ K ČERNOBÍLÝM POHLEDŮM A BOJŮM MEZI SEBOU, BYL VYSTAVĚN NA ZNEUŽITÍ HRUBÉ SÍLI A NÁSILÍ V SAMOTNÉM POČÁTKU CIVILIZACE
Mocenské prostředky, které užívala inkvizice se implementovaly do všech úrovní vlád a vládních institucí a jsou součástí celosvětového mocenského systému, dodnes. Upalování, mučení a umlčování pravdy má jen jiné, sofistikovanější podoby.
Cenzura stále trvá a skrze hromadné sdělovací prostředky se polopravdy a lži dostávají mezi lid daleko rychleji. Udržují lid ve strachu a nevědomosti.

KAŽDÝ ZAŽITÝ PŘEDSUDEK A SLEPĚ PŘIJATÝ POHLEDU CÍRKVE ČI VĚDY, VYTVÁŘÍ KOMUNIKAČNÍ ŠUM V MIMOSMYSLOVÉ KOMUNIKACI A SVAZUJE NAŠI SCHOPNOST HLUBŠÍ DEDUKCE A VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ.
Traumatizující zkušenosti získané v rámci “prenatálního vývoje druhu HOMO SAPIENS” a zrodu prvobytně pospolné společnosti, jsou zanesené do kolektivního ne/vědomí a drží nás uvězněné v minulosti.
Každá dramatizace a šíření strachu v nás vyvolává retraumatizaci a ukazuje zesílené obranné mechanismy, které jsou kontraproduktivní.

S hřímajícími hromy a blesky si na nás už dnes nikdo nepřijde, a tak je strach spojený s jinými, modernějšími strašáky.
Ruka ruku myje. Odpustky a všimné se staly běžnou součástí nekalého obchodu.
Ani si neuvědomujeme, že “dobře míněná péče o nás” se stala nedílnou součástí stále agresivnějších marktetingových tahů. Podstatou obrovských výdělků na straně jedné a obrovského šetření a utahování si opasků na straně druhé.
Jak se říká, cesta do pekel je dlážděna samými dobrými úmysly. Jidáš v nás nikdy nespí.
Nejdříve zaprodá svou vlastní mysl a následně i své nejbližší.

… hlubší ponor zde 👁

Otevřená mysl

OTEVŘENÁ MYSL JE MYSL BEZ PŘEDSUDKŮ. NEZÁVISLÝ POSTOJ
Schopnost vidět staré novým způsobem.

OTEVŘENÁ MYSL JE STAV, VE KTERÉM NECÍTÍME POTŘEBU SE ZA KAŽDOU CENU ZTOTOŽŇOVAT S MYŠLENKAMI A NÁZORY DRUHÝCH, ANI POTŘEBU NEČESTNĚ PROSAZOVAT MYŠLENKY A NÁZORY SVÉ.
Svobodně se projevujeme a reagujeme na základě vývoje událostí v daném okamžiku. Vnořujeme se do hlubin vlastní duše a
tvoříme sobě vlastním, individuálním způsobem.
Umíme se za sebe postavit a otevřeně hájit přirozená práva svá i druhých. Plujeme krajinou života a vnímáme stále jasněji a pestrobarevněji.
Nejsme ochotni setrvávat v prostředí, kde nejsme plně respektováni více, než-li je pro obě strany adekvátní a smysluplné.

OTEVŘENÁ MYSL JE TEKUTÝM PÍSKEM ČASU .
Každé tady a teď je jedním zrnkem poznání. Jednou myšlenkou za druhou. Myšlenkami klidně plynoucími i bouřlivě se valícími krajinou mysli.

Být věčným optimistou, pesimistou či dokonce skeptikem, není totéž jako BÝT REALISTOU. Mít otevřenou mysl i srdce a slepě nepřejímat to, co bere většina jako samozřejmost.
Jakákoli pýcha (rodičovská, genderová, národnostní, společenská, majetková, generační apod.) sráží náš duchovní intelekt na kolena, kastruje tvůrčí mysl a činí ji robotickou.

CIT JE VLÁSEČNICEMI LÁSKY PLNÉ PRAVDY. PODSTATOU MOUDROSTI
ŽIVOU INTELIGENCÍ SMYSLUPLNĚ PROPOJUJÍCÍ JEDNOTLIVÉ MYŠLENKY A VJEMY V CELOSTNÍ OBRAZY ŽIVOTA.
KDE JE CIT, TAM MYSL ŽIVĚ INTERAGUJE A JISKŘÍ. PŘITAHUJE SI K SOBĚ HVĚZDNÉ SOUPOUTNÍKY. ZÁŘÍCÍ KOMETY, KTERÉ NÁM POMOHOU ZHOJIT EMOČNÍ RÁNY, ZACELIT SRDCE A ROZEZNAT HLUBŠÍ PRAVDU.

CIT JE SOUČÁSTÍ ŽIVOTNÍ VÁŠNĚ. PRIMÁRNÍHO ENERGETICKÉHO ZDROJE PRAMENÍCÍM V TOUZE SEBEPOZNÁNÍ
Čerpá sílu z vlastních, hlubokých kořenů. Z láskyplného spojení s předky. Živá citlivá mysl je hravá a vytrvalá.

KAŽDÉ TADY A TEĎ JE KONEC I NOVÝ POČÁTEK
KAŽDÉ TADY A TEĎ JE POMYSLNÝM BODEM NULA, SKRZE KTERÝ CESTUJEME ČASEM
Každý aha moment je zajiskřením, odkrývajícím střípek z pestrobarevného obrazu multidimenzionálního života a rovnající pokřivený obraz historie.

OTEVŘENÁ MYSL DOSPĚLÉHO JEDINCE JE OBDOBOU PANENSKÉ MYSLI PRÁVĚ NAROZENÉHO DÍTĚTE, SAJÍCÍHO POZNÁNÍ Z OKOLNÍHO ŽIVOTA PLNÝMI DOUŠKY
Mysl dítěte není naivní, nýbrž čirá a nezávislá. Neposkvrněná dogmaty a necitlivými paradigmaty.
Tento fakt hraje významnou roli v otázkách pedofílie a sexuálního zneužívání dětí. Více k tomuto tématu však rámci osobních setkání a tématických besed.

OTEVŘÍT SVOU MYSL ZNAMENÁ VPUSTIT DO NÍ PAPRSEK SVĚTLA A NECHAT SE OPLODNIT PLODNOU MYŠLENKOU
ODEVZDAT SE. DOVOLIT DRUHÉMU ABY NÁM POMOHL ZHOJIT SVÉ SRDCE. DŮVĚŘOVAT A PŘESTAT KONROLOVAT.

… hlubší ponor do problematiky 👁

Pocity

POCITY JSOU INFORMACE Z NAŠEHO MIKROKOSMU
Jejich zralé vyhodnocení má zásadní vliv na nejbližší vztahy a námi utvářenou realitu.

CIT JSOU VLÁSEČNICE LÁSKY
Cit a emoce nejsou to samé.
Cit je živá inteligence.
Emoce jsou projevem živé citu. Živé inteligence.

TO, CO CÍTÍME JE PRAVDA DANÉHO OKAMŽIKU.
PROČ to cítíme, CO dané pocity vyvolává a JAK si pocity vykládáme, je věc jiná.

Je-li naše vyhodnocování nemocné, jde o projev nemocného cítění. Neschopnost prociťovat pravdu. Překroucené vidění světa. Pravdy, vedoucí jedince i druh Homo Sapiens ke zkušenostem, které nám pomohou již nikdy více neopakovat ty stejné zásadní chyby.

TRAUMATA MINULOSTI V SOBĚ TOTIŽ NESE POTENCIÁL MOUDROSTI
Zpracované trauma znamená znovuzrození ducha aneb tranformaci mysli. Probuzení ze společenského MATRIXU.

Trauma v sobě nese ukrytou informaci, která je příčinou veškerých našich problémů. Zpracováním a pochopením traumatu, vede k pochopení podstaty vnímání reality.
Je třeba si uvědomit fakt, že tato společnost byla vystavěna na zotročování lidské mysli. Na hrubé síle, projevující se dnes silou z pozice moci úřední, která rychleji prosazuje své nemocné zájmy. Nikoli však navěky.

Neschopnost či neochota vyjádřit své pocity a názory, vede k frustraci a zhoubným reakcím v mysli i těle.
Uvědomování si svých pocitů i emočních reakcí a jejich pochopení, je důležitou součástí osobnostního růstu, zdravých vztahů a zdravé společnosti.
Pracujeme-li průběžně se svými pocity a emocemi, nebojíme se autenticity. Naše reakce jsou adekvátní situaci. Jsou důležité pro pře/nastavování hranic. Přehnaná korektnost na straně jedné, vede k necitlivosti na straně druhé.

Jak jsem již zmínila v úvodu tématu, emoce jsou projevem citu. Projevem míry citlivosti a schopnosti prociťovat (vnímat) PRAVDU.
Jinak řečeno s intuicí.
Necitlivost či snížená citlivost se projevují mimo jiné i přecitlivělostí na smysluplnější cesty.
Snížená citlivost je podstatou dramatizace na straně jedné a laciných (pohodlnějších) pohledů a cest s nimi spojených, na straně druhé.
Důležitou roli hrají v této problematice psychopati. Jsou zrcadlem společnosti. Nejvíce dráždí ty, kteří svou bezcharakterností plynoucí z tak zvané korektnosti a neschopnosti chránit ani ty nejzranitelnější jen proto, aby se ho nedotkli.
Ve skutečnosti se nám jen nechce jít do konfliktu. Nechce se nám vystoupit ze své pohodlné, komfortní zóny.

TYTO LACINÉ, BEZCHARAKTERNÍ ANEB BEZPOHLAVNÍ PŘÍSTUPY SE NÁSLEDENĚ VYZRCADLUJÍ V GENDEROVÉ POLITICE
Vše co je nemocné na duchu, projeví se i v nemocné mysli i ve hmotě (na těle).
Země je zrcadlovou síní. Vše v kolektivním ne/vědomí se vyzrcadlí navenek, abychom mohli pochopit svůj vlastní druh.
Abychom měli možnost zřít nemoc i kouzelnou moc druhu Homo Sapiens nejenom naším vnitřním zrakem, ale do slova a do písmene na své vlastní oči.

ÚLOHOU POCITŮ JE UPOZORNĚNÍ NA SKUTEČNÝ STAV NAŠEHO NITRA A NASTOLENÍ ROVNOVÁHY
Jsou-li nepříjemné pocity opakovaně potlačované či zcela vytěsněné, namísto diskutované a transformované, projevují se zhoubnými procesy v psychice či těle.

PROŽITEK JE CELOSTNÍ INFORMACE
BEZ CITU, POCITŮ A EMOCÍ JSME BEZPOHLAVNÍ JAKO ROBOTI. NÁDOBY DO KTERÝCH JE NALITO PLNO INFORMACÍ. NÁDOBY, KTERÉ SLEPĚ NÁSLEDUJÍ NIŽŠÍ VÝVOJOVÝ EVOLUČNÍ PROGRAM, BEZ UVĚDOMĚNÍ SI SVÉ LÁSKYPLNÉ PODSTATY.
Vše, co se děje v našem podvědomí se vyzrcadluje do objektivní reality. Roboti jsou odrazem naší vlastní, robotické mysli. Součástí tak zvaného Luciferova efektu. Lidé krásnější, vzdělanější, populárnější či bohatší, mají v naších očích jiný status. Jsme předpojatí a křivíme vlastní pohled na realitu. Náš pohled na život je ovlivněn závislostí na starých paradigmatech a dogmatech s nimi spojených.

… hlubší ponor do problematiky 👁

TROJJEDINOST

TROJJEDINOST ANEB TEORIE VŠEHO

PRAVDA, LÁSKA A BŮH JSOU FILOZOFICKÉ POJMY, PŘEDSTAVUJÍCÍ TŘI PRIMÁRNÍ BOŽSKÉ PRINCIPY.

TROJJEDINOST
BOŽSKÉ PRINCIPY A VAZBY MEZI NIMI.
Jsou základní “komunikační sítí”.
Projevují se jako neutrální, přitažlivé a odpudivé síly
Jsou podstatou soudržnosti i rozpínání UNIVERZA. Univerzální inteligence. Podstata “hvězdných válek”.
Energetických “bojů” mezi červeným a modrým světelným mečem.

Projevem Velkého třesku sebeuvědomění Matky Stvořitelky.
Primárního zdroje. Lůna vědomého života, “vládnoucího mečem zeleným”.

Z TĚCHTO PRIMÁRNÍCH VAZEB PLYNOU VEŠKERÉ VZTAHY A PŘÍRODNÍ ZÁKONITOSTI V RÁMCI ATOMŮ I CELÉHO UNIVERZA
Jsou podstatou malých velkých třesků (aha momentů) v astrální (neuronové) síti Univerza i člověka.
Jsou podstatou veškerých energetických toků.
Jsou podstatou elektromagnetického vlnění i jaderných fúzí a štěpení.
Jsou podstatou slučování i dělení.
Jsou podstatou množení i zhoubného bujení
Různé projevy a různé mechanismy vycházející ze stejné podstaty.

FILOZOFIE JE OBOR, ZE KTERÉHO VZEŠLI VŠECHNY VĚDNÍ OBORY. VŠECHNY VĚDNÍ OBORY SE V NÍ TAKÉ SKRZE RŮZNOU MĚROU VYTŘÍBENOU MYSL A CIT JEDNOTLIVÝCH BADATELŮ A POZOROVATELŮ, SPOJUJÍ
Jsme stvořeni k obrazu nejvyšší inteligence. Promlouvá a tvoří skrze nás.
Jsme pozorovateli i spolutvůrci života. Zaměřením pozornosti se propojujeme s hlubšími úrovněmi života a tvoříme ze své vlastní podstaty.
Poznatky kvantové fyziky se propojují s poznatky z oblasti metafyziky a duchovních věd.

NA POČÁTKU ŽIVOTA BYLA PLODNÁ TVŮRČÍ MYŠLENKA
NA POČÁTKU CHAOSU MEZI LIDMI, BYLO SLOVO. A TO SLOVO BYLO BŮH.

BUDIŽ SVĚTLO…

…hlubší ponor do problematiky 👁

Magdalena Soušková

magdalena@umenikrasy.cz
+420 603 231 929
IČO 654 27 017