Magdalena

Pracuji se světlem i stíny lidské individuality
Věnuji se duchovnímu rozvoji, otázkám nezralých vazeb, sebepřijetí, otevřené komunikace a zralého partnerství.

Podstatou intuitivní terapie je duchovní vhled. Jde o hlubší niterné propojení sloužící k nalezení podstaty problému a uvolnění přirozeného ozdravného procesu.

Více o mně…

Miluji lidské příběhy a moudrost dávných filozofů neodtrženou od reality každodenního života.
Ctím autenticitu, lidskost, laskavost, zdravý selský rozum a kritické třídění všech přijímaných informací autorit rodičovských, vědeckých, politických, náboženských i duchovních.

Nečekané spirituálních zážitky vnesly do mého života hluboká poznání o podstatě života a fungování lidské mysli. Objevený duchovní svět mě fascinoval a odstartoval intenzivní studium vzájemných vazeb ve vývoji člověka, rodiny, společnosti a vesmíru.
Základní přehled jsem završila studiem Etikoterapie a základy Antroposofie.

V rámci rozšířených stavů vědomí jsem přijala nové pradigma v duchovním rozvoji lidí.
Nadále se pravidelně účastním přednášek s vědeckou i duchovní tématikou.

…zavřít.

Magdalena

Konzultace

Tématická setkání

Osobní konzultace

více …

Párové konzultace

více …

Kruh

více …

Pro ženy

více …

Osobní konzultace

Společně hledáme a uvolňujeme původní příčiny nynějších problémů a nenaplněných oblastí Vašeho života.
Jedná se o různě dlouhý proces.

Konzultace 700,- Kč / hodina

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

Párové konzultace


PÁROVÁ KONZULTACEJe určena vztahům, jejichž prioritním zájmem je posunout vzájemný vztah na hlubší partnerskou úroveň.

Je-li dynamika vztahu dlouhodobě narušována nevědomou komunikací vztahy přirozeně nefungují a stagnují či se bez pochopení podstaty problému rozpadají.

Upřímná touha stav věcí změnit a pevné rozhodnutí činit kroky ke změně, je základním předpokladem pro úspěch.


RODINNÁ „KONSTELACE“

 

Zainteresovanost více členů rodiny přináší celistvější obraz o jejím fungování a zároveň nenahraditelný prvek spolupráce a sounáležitosti urychlující celý ozdravný proces.

Rychleji navnímám všechny souvislé příčiny a vést ke zralému, otevřenému dialogu a přeprogramování nefunkčních vzorců komunikace v rodině.

Přijetí do párové terapie začíná objednáním se obou „hlavních aktérů“ samostatně, jako projev svobodné vůle a hlubokého zájmu na obou stranách stav věcí změnit.

Párová konzultace 900,- Kč / hodina

Možnost základní komunikační diagnostiky v rodinném prostředí. Cena na základě domluvy

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

👁

Kruh

S duchovním nadhledem o tématech, která Vás zajímají…

Úkolem setkání je vynášet na povrch různé zkušenosti, pohledy a názory na různá témata i konkrétní situace. Vzájemně se inspirovat, otevírat vnitřní dialog vedoucí nás k přirozenému rozjímání o životě a průběžnému bourání nefunkční stereotypů myšlení, opouštnění zastaralých názorů a polovičatých pravd.

Každý jsme jiný a každý řešíme v různém čase, různá témata. Žijeme v různých prostředích, máme rozmanité výchozí pozice, předpoklady i možnosti. Naše představy o nás, pravdě a realitě, bývají zkreslené mnoha vnějšími i vnitřními faktory, které lze v kruhu otevřeně tříbit.

Svět krásy, kult mládí, sexu a dokonalosti všude kolem nás. Jaký vliv má dnešní doba, časopisy, reklama, média a trendy na naši mysl a život? Jak běžně fungujeme a jak se nenápadně posouvají naše i obecné hranice? Jak se to odráží v našich partnerstvích, domovech i pracovních vztahzích?

Jak se s nadhledem orientovat v nepřeberném množství rad a informací všeho druhu?

Co nás trápí v otázkách krásy a sebepřijetí?

Co znamená mateřská láska, kde jsou její zdravé hranice dělící ji od lásky opičí?

Kde skončila zdravá hranice feminismu a kde začala ženy okrádat namísto chránit?

Co znamená mužnost, co nás na ženách a mužích přitahuje a proč?

Co dělá strach a zloba s našimi životy?

Jak ovlivňují naše vlastní strachy hlubší rodinné vazby, pracovní vztahy a pracovní nasazení?

Dávná, skrytá zranění a nepochopení nahradila přirozený vnitřní řád v nás chaosem, který nahrazujeme nezralými představami o lidském řádu. Jak s ním pracovat a posouvat jeho hranice?


Diskuse v kruhu rodiny či kolektivu o těchto i dalších tématech….
Kontakt: +420 603 231 929.

Pro ženy

Konzultace líčení

2 hodiny cena: 3 000,- Kč

Varianta pro dvojici
3 hodiny cena: 2 000,- Kč / osoba


Rezervace na telefonním čísle: +420 603 231 929.

Přednášky a besedy

BESEDU a SETKÁNÍ v širším RODINNÉM či ŽENSKÉM KRUHU, případně KRUHU v rámci Vaší SPOLEČNOSTI, lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

Během našich setkání je možné upřesňovat a postupně sladit použitý slovník i význam pojmů, které vnímáme každý ze své úrovně vědomí.
Můžeme se zaměřit na témata, která Vás zajímají a více do hloubky nahlédnout tam, kde ucítíme potřebu další diskuse.

Kontakt

Magdalena Soušková
Salon Be Lovely
Kolowratský palác
Na Příkopě 17
Praha 1
  +420 603 231 929