Magdalena

PRACUJI S VNITŘNÍ KRÁSOU
Věnuji se uzdravování nemocných vztahů.
Rozvoj lidského ducha vnímám jako smysl lidského života.

Poskytuji duchovní vhled a konzultace všem, kteří hledají zralé způsoby komunikace, sebepřijetí, dlouhodobě přínosná řešení vztahových problémů, pomoc při zvládnutí náročné životní situace či „jen” smysluplné odpovědi v širším kontextu duchovní roviny života.
Více o mně…

MÉ NÁZORY A ZAMYŠLENÍ VYCHÁZÍ Z VĚDOMÍ SI BOHA (VYŠŠÍ INTELIGENCE, UNIVERSA… ) A ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ VESMÍRNÉHO ŘÁDU V NÁS.
Miluji lidské příběhy, nová poznání, objektivitu a moudrost dávných filozofů neodtrženou od reality každodenního života.

Ctím autenticitu, lidskost, laskavost, původní spiritualitu, zdravý selský rozum a kritické třídění všech přijímaných informací autorit rodičovských, vědeckých, politických, náboženských i duchovních.

Před několika lety jsem nečekaně prožila spirituální zážitky, které mi přinesly hluboká poznání odhalující základní životní principy a vesmírný řád v nás. Objevený duchovní svět mě fascinoval a odstartoval intenzivní studium mezilidských vztahů a vzájemných vazeb ve vývoji člověka, rodiny, společnosti, přírody a vesmíru. Vše se postupně skládalo a zapadalo do praxe života jako puzzle.
Základní ucelený přehled jsem završila studiem Etikoterapie a základy Antroposofie.

Rozšířené stavy vědomí mi přináší důležitá poznání k novému paradigmatu v duchovním vedení lidí a jsou mi oporou i inspirací pro každodenní život.
Nadále se účastním rozmanitých přednášek s vědeckou i duchovní tématikou, jelikož principy fungující v rovině duchovní se odráží a fungují i v rovině hmotné. Vnímání vztyčných bodů mezi nimi mi přináší radost a ucelenější náhled pro mou práci.

…zavřít.

Magdalena

Konzultace

Tématická setkání

Osobní konzultace

více …

Párové konzultace

více …

Kruh

více …

Pro ženy

více …

Osobní konzultace

Společně hledáme a uvolňujeme původní příčiny Vašich nynějších problémů a nenaplněných oblastí Vašeho života. Jde o různě dlouhý proces, který vyžaduje maximální otevřenost a vědomou spolupráci.

Vnitřní nejistota, pocity strachu, vyčerpanosti, napětí, nespokojenosti, osamělosti, opakující se rodinné konflikty, problémové vztahy i psychosomatické projevy v mysli či těle … to vše jsou projevy našeho podvědomí. Projevy naší duše a její přirozené potřeby zrát k naplnění našich skutečných niterných potřeb a plného sebepřijetí.

Deprese je přirozený projev různě silného smutku či zármutku, který má své důvody a fáze.
Tyto fáze je třeba postupně zpracovat a uzavřít, aby se deprese nestala destruktivním chronickým jevem a nenarušila možnost dalšího niterného rozvoje.

Konzultace 700,- Kč / hodina

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

Párové konzultace


PÁROVÁ KONZULTACEJe určena všem vztahům, jejichž prioritním zájmem je posunout svůj vzájemný vztah na hlubší partnerskou úroveň.

Je-li dynamika vztahu dlouhodobě narušována nevědomou komunikací vztahy přirozeně nefungují, stagnují či se bez pochopení podstaty problému rozpadají.

Upřímná touha stav věcí změnit a pevné rozhodnutí činit kroky ke změně, je základním předpokladem pro úspěch.


RODINNÁ „KONSTELACE“

 

Zainteresovanost více členů rodiny přináší celistvější obraz o jejím fungování a zároveň nenahraditelný prvek spolupráce a sounáležitosti urychlující celý ozdravný proces.

Rychleji navnímám všechny souvislé příčiny a mohu komunikovat s jednotlivými členy o podstatě jejich vlastního problému. Přeprogramování nemocných (ne zcela mocných nebo-li nefunkčních) vzorců komunikace v rodině.

Přijetí do párové terapie začíná objednáním se obou „hlavních aktérů“ samostatně, jako projev svobodné vůle a hlubokého zájmu na obou stranách stav věcí změnit.

Párová konzultace 900,- Kč / hodina

Možnost základní komunikační diagnostiky v rodinném prostředí. Cena na základě domluvy

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

👁

Kruh

S duchovním nadhledem o tématech, která Vás zajímají…

Úkolem setkání je vynášet na povrch různé zkušenosti, pohledy a názory na různá témata i konkrétní situace. Vzájemně se inspirovat, otevírat vnitřní dialog vedoucí nás k přirozenému rozjímání o životě a průběžnému bourání nefunkční stereotypů myšlení, opouštnění zastaralých názorů a polovičatých pravd.

Každý jsme jiný a každý řešíme v různém čase, různá témata. Žijeme v různých prostředích, máme rozmanité výchozí pozice, předpoklady i možnosti. Naše představy o nás, pravdě a realitě, bývají zkreslené mnoha vnějšími i vnitřními faktory, které lze v kruhu otevřeně tříbit.

Svět krásy, kult mládí, sexu a dokonalosti všude kolem nás. Jaký vliv má dnešní doba, časopisy, reklama, média a trendy na naši mysl a život? Jak běžně fungujeme a jak se nenápadně posouvají naše i obecné hranice? Jak se to odráží v našich partnerstvích, domovech i pracovních vztahzích?

Jak se s nadhledem orientovat v nepřeberném množství rad a informací všeho druhu?

Co nás trápí v otázkách krásy a sebepřijetí?

Co znamená mateřská láska, kde jsou její zdravé hranice dělící ji od lásky opičí?

Kde skončila zdravá hranice feminismu a kde začala ženy okrádat namísto chránit?

Co znamená mužnost, co nás na ženách a mužích přitahuje a proč?

Co dělá strach a zloba s našimi životy?

Jak souvisí homosexualita s duchovním odrazem doby?

Co je vše znamená výraz umělá inteligence a jakou hrozbu sebou nese?

Jak ovlivňují naše vlastní strachy hlubší rodinné vazby, pracovní vztahy, pracovní nasazení či fluktuaci zaměstnanců?

Dávná, skrytá zranění a nepochopení nahradila přirozený vnitřní řád v nás chaosem, který nahrazujeme nedokonalým “lidským řádem”. Jak s ním pracovat a posouvat jeho hranice?


Diskuse v kruhu rodiny či kolektivu o těchto i dalších tématech….
Kontakt: +420 603 231 929.

Pro ženy


Krása naplňuje naše pohledy i pocity.

V rámci své praxe jsem poznala mnoho „krásných” žen, které se nikdy dostatečně krásné necítily a přes všechnu vnější péči k sebepřijetí, ženskosti a kráse plynoucí z nitra nedozrály.
Poznala jsem i ženy, které představám o vnějších ideálech krásy neodpovídaly, ale přesto z nich krása vyzařovala.

Měla jsem také možnost zažít malé velké zázraky, kdy se skrze změnu pohledu na sebe samou krása skrytá uvnitř v ženě probudila a vykvetla i navenek…

Ženská krása

Ženská krása má dvě strany mince a mnoho úhlů pohledů.
Nejsme ozdobou ani ošklivkou, pokud tuto roli niterně nepřijmeme. Jsme stvoření, která mají moc tvořit svět krásnější. Společně s milujícími, praktičtějšími muži jej činíme lepším místem k žití.

Dnešní kult krásy, mládí a dokonalosti tak výrazně ohrožuje vnitřní harmonii, jež je z pohledu individuálního naplnění i dlouhodobého rozvoje lidstva zásadní.

Nezrale vnímaná a necitlivě komentovaná ženská krása, a to nejen ze strany mužů, přilévá olej do ohně a prohlubuje tlak ve společnosti.
Krása a dokonalá image se tak stává výrazným manipulačním prostředkem a běžně zneužívaným obchodním artiklem. Přirozené projevy života a procesy stárnutí jsou tímpádem vnímány negativně a jsou pevně zakotveným strašákem v našem podvědomí.
Spolu s ostatními strachy vytváří prostředí ve kterém potlačujeme city, upřednostňujeme mužský princip v nás a tím prohlubujeme niternou deprivaci a oddělenost.
“Racionální” ekonomický pohled se tak pro nás stává iracionálně “logickým” a většinově vítězí nad hlubšími lidskými hodnotami.

Úlohu dnešní ženy vnímám jako nelehkou.
Udržet si vydobytou pozici žen v mužsky nastaveném systému, ustoupit z mužského principu v sobě samé, upřednostnit celek a přitom nepotlačit svou jedinečnost si vyžaduje duchovní nadhled, zodpovědnost a odvahu. Ukázat zranitelnost a přitom nedovolit druhým nás zraňovat je balanc na hraně.

Láska k vizážistice mi umožnila spolupráci s výraznými osobnostmi veřejného života a ženami různých oborů i společenských skupin.
Každodenní práce s drobným detailem a trpělivé naslouchání životním příběhům tříbily má poznání a celistvý pohled na lidskou krásu 25 let.
“Dokonalá” image nejsou podstatou ženské krásy a naplnění v našich životech nepřinesou.

To, co však činí kteroukoli lidskou činnost více či méně povrchní záležitostí plyne z nitra a záměru konkrétního člověka. Make-up je vždy jen make-up! Byť na povrchu není povrchní ani hluboký. Učí nás vnímat celek a pracovat na detailu. Podstatou je zde otevřená komunikace a spolupráce.

Konzultace líčení

Potřeba změny v líčení může hovořit o potřebě změny v pohledu na sebe samou a život…. Drobné, dílčí změny tak mohou vést i k podstatnějším změnám v našem nitru.

2 hodiny cena: 3 000,- Kč

Varianta pro dvojici.
3 hodiny cena: 2 000,- Kč / osoba

Art terapie

4 hodiny / Cena 2 500,- Kč / osoba
Dvojice

Jedná se o vzájemné líčení vhodné pro maminky s dcerou, sestry, kamarádky či kolegyně. Jste si živým plátnem i zrcadlem.

Rozvíjíme cítění, vnímání druhého a techniku líčení. Během plného soustředění se dostáváme do přítomného okamžiku, propojujeme se na hlubší úrovni a zcela přirozeným způsobem se otevírají potřebná témata, která máme možnost zpracovat.


Rezervace na telefonním čísle: +420 603 231 929.

Přednášky a besedy

BESEDU a SETKÁNÍ v širším RODINNÉM či ŽENSKÉM KRUHU, případně KRUHU v rámci Vaší SPOLEČNOSTI, lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

Během našich setkání je možné upřesňovat a postupně sladit použitý slovník i význam pojmů, které vnímáme každý ze své úrovně vědomí.
Můžeme se zaměřit na témata, která Vás zajímají a více do hloubky nahlédnout tam, kde ucítíme potřebu další diskuse.

Kontakt

Magdalena Soušková
Salon Be Lovely
Kolowratský palác
Na Příkopě 17
Praha 1
  +420 603 231 929