Magdalena

Pracuji se světlem i stíny lidské individuality.

Věnuji se vizážistice, intuitivní terapii a Etikoterapii.

25 let ve světě reklamy a vizážistiky mi umožnilo spolupráci s výraznými osobnostmi veřejného života, ženami různých oborů i společenských skupin.
Otevřené zpovědi stovek žen mi odkrývaly rozdílné pohledy na život, spletité formy myšlení a vědomé i nevědomé lidské motivace.

Lidská krása pro mne vždy znamenala především oduševnělost prostupující navenek a zdánlivě neslučitelný svět vizážistiky a duchovní práce tak postupně propojoval život sám.

Zásadní zvrat v mém životě přinesl nečekané spirituální zážitky odhalující základní životní principy a přirozený řád v nás. Otevřený svět podvědomí mě uchvátil a odstartoval intenzivní studium mezilidských vztahů a vzájemných vazeb ve vývoji člověka, rodiny, společnosti, přírody a vesmíru.
Více o mně…

Miluji lidské příběhy, pravdu, poznání, objektivitu a moudrost dávných filozofů neodtrženou od reality každodenního života.

Mé názory a zamyšlení vychází z víry v Boha a vyšší řád.
Ctím lidskost, laskavost a zdravý selský rozum spojený s přirozenou spiritualitou.

Uznávám individualizovanou víru vycházející z osobních zkušeností a přísného třídění informací autorit duchovních i vědeckých.

A jak to všechno začalo?
… Náročné dětství a jasné vnímání, že ti „dospělí“ dělají spoustu nesmyslných a zbytečných věcí…

NIKDY JSEM NEPŘIJALA ZA SVOU MYŠLENKU, ŽE TO NEJDE JINAK A LÉPE. CÍTILA JSEM, ŽE V TÉ NEJHLUBŠÍ PODSTATĚ ČLOVĚKA JDE O TO BÝT MILUJÍCÍM ČLOVĚKEM.

Trvalo řadu let, než jsem pochopila své vlastní chyby, omyly i vzorce a strachy schované za nimi a mohla svobodněji žít a své zkušenosti předávat dál. …zavřít.

Magdalena

Konzultace

Tématická setkání

Osobní konzultace

více …

Párové konzultace

více …

Kruh

více …

Vizážistika

více …

Osobní konzultace

Společně nacházíme původní příčiny nynějšího problému. Pocitů nespokojenosti, problémů ve vztazích či opakujících se psychosomatických projevů.

Hojíme životní zkušenosti, traumata, emoční zranění i zdramatizované situace a postoje, na jejichž základě jste přijali negativní, omezující pohledy na život a přístupy k němu.

Jedná se většinou o pozvolný, různě dlouhý proces.Konzultace: 1100,-Kč / hodina.

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení vhodného termínu.

 

Párové konzultace


PÁROVÁ KONZULTACE


Je určena vztahům, jejichž prioritním zájmem je posunout svůj vzájemný vztah na hlubší partnerskou úroveň.

V životě procházíme drobnými i většími krizemi, kterým se učíme zdravě předcházet, otevřeně jim čelit a vědomě je zvládat.
Je-li dynamika ve vztazích dlouhodobě narušována nevědomou komunikací vztahy stagnují, přirozeně nefungují či se rozpadají. Bez pochopení podstaty problému se je přenášíme do dalších vztahů.

Pevné rozhodnutí a upřímná touha stav věcí změnit, je základním předpokladem pro úspěch.


RODINNÁ „KONSTELACE“

 

Bez ohledu na to zda narážíme na problémy v komunikaci se svým partnerem, bývalým partnerem, rodičem, dítětem, tchýní či tchánem, principy ve vztazích fungují obecně a nelze je ošidit či obejít.

Zainteresovanost více členů rodiny v konzultaci přináší celistvější obraz o jejím fungování a zároveň nenahraditelný prvek spolupráce a sounáležitosti urychlující celý ozdravný proces.

Přijetí do párové či rodinné terapie je podmíněno objednáním se dvou „hlavních aktérů“ samostatně, jako projevení svobodné vůle a hlubokého zájmu na obou stranách stav věcí změnit.Párová / rodinná terapie: 1300,-Kč / hodina.


Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení vhodného termínu.

👁

Kruh

S duchovním nadhledem o tématech, která Vás zajímají…

Cílem setkání je vynášet na povrch různé zkušenosti, názory a otázky vedoucí k zamyšlení a vnímat pestrost pohledů na jednotlivé situace a témata.
Vzájemně se inspirovat a bourat nefunkční stereotypy myšlení, zacyklené v zastaralých názorech a laciných pravdách moderní doby.

Každý jsme jiný a každý řešíme v různém čase, různá témata. Žijeme v různých prostředích, máme rozmanité výchozí pozice, předpoklady i možnosti a naše představy o nás, pravdě a realitě, bývají zkreslené mnoha vnějšími i vnitřními faktory.

Následujeme již rozum a cit, či jsme nadále ovládáni primitivním pudem?

Svět krásy, kult mládí, sexu a dokonalosti všude kolem nás. Jaký vliv má dnešní doba, časopisy, reklama, média, trendy a naše “vzory” vliv na nás a co to vnáší do našich myslí a životů? Co to v nás vyvolává a kam nás to žene? Jak běžně fungujeme a jak se nenápadně posouvají naše i obecné hranice? Jak se to odráží v našich domovech, partnerstvích a na našem zdraví?

Jak se s nadhledem orientovat v nepřeberném množství rad a informací všeho druhu?

Co nás trápí v otázkách krásy a sebepřijetí?
Co bychom na sobě rádi změnili a proč? Jaký pohled na svět lidské krásy a její důležitost jsme přijaly za své?

Co znamená mateřská láska, kde jsou její zdravé hranice dělící ji od lásky opičí?
Co přenášíme na své děti? Jak ovlivňujeme vztahy a spolupráci v rodinách?

Kde skončila zdravá hranice feminismu a kde začal ženy okrádat namísto chránit?
Kde začíná a končí skutečná ženská solidarita.

Co znamená zdravá sexualita a jak se projevuje?
Kde se ženskost a mužnost zaměnila za hrubost a lacinost a proč?

Co má homosexualita společného s duchovním odrazem své doby?
Jaký vliv má umělé oplodnění na vývoj lidstva?
Jakou hrozbu sebou nese umělá inteligence a co to ve skutečnosti znamená?
Jaký vliv má každý umělý zásah do přirozených přírodních zákonitostí na lidstvo i Zemi a proč?

Dávná, skrytá zranění a nepochopení nahradila zcela přirozený vnitřní řád v nás chaosem.
Nejbezpečnější ochrana před zklamáním a neporozuměním, je vnímat a chápat důležité detaily našeho života.

Ráda s Vámi budu hovořit a diskutovat v kruhu rodiny či kolektivu o těchto i dalších tématech, která Vás zajímají. Můžete mne kontaktovat na telefonním čísle +420 603 231 929.

Vizážistika

I LÍČENÍ BÝVÁ CESTOU K SOBĚ SAMÉ…

Konzultace líčení.

Během úvodního rozhovoru si ujasníme Vaši představu a následně si domluvíme postup.
Zaměříme se na úpravu obočí, líčení očí, stínování obličeje, konturování rtů … vždy individuálně, dle konkrétní situace a potřeby.

2 hodiny cena: 3 000,- Kč

Varianta pro dvojici.
3-4 hodiny cena: 2 000,- Kč / osoba

Konzultace můžeme časově přizpůsobit. Každá další hodina 1000,- Kč

Art terapie líčením

5 hodin / Cena 3 000,- Kč / osoba
Varianta pro dvojice

Tato forma vznikla s myšlenkou na rozvoj a upevňování vztahů mezi ženami a generacemi /maminky s dcerou, sestry, kamarádky či kolegyně/.
Rozvíjíme kreativitu, dovednost líčení a navíc se otevírají potřebná témata, kterých se společně zlehka dotkneme.

Líčíte ženu ve Vaší dvojici. Jste si navzájem živým plátnem i zrcadlem.


Rezervace na telefonním čísle: +420 603 231 929.

Přednášky a besedy

1.12. 2019 14:00 – 17:00 LÁSKA & ŽENA …… v centru Be Balanced
Láska v každodenní praxi. Kdy vztahy bolí a proč…
První adventní neděle, dobrovolné vstupné, rezervace zde: besedy@umenikrasy.cz
Pánové prominou, tentokrát je kruh vyhrazen ženám.
8.12. 2019 10:00 – 16:00 ETIKA & ESTETIKA ….. v MAKE-UP INSTITUT
Duchovní & profesní růst. Program pro vizážistky a kosmetičky.

BESEDU či PŘEDNÁŠKU na konkrétní téma ve Vaší společnosti lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

Připravujeme

ÚNOR 2020 ŽIVOT & PARTNERSTVÍ … přednáška spojená s besedou
Kruh je vhodný pro páry i jednotlivce.


Blog

Láska

více …

Homo sapiens

více …

Partnerství

více …

Muž & žena

více …


Umění krásy


Vnější krása je pomíjivá a navzdory celoživotní péči přirozeně odkvétá.
Vnitřní krása září navenek, láskyplnou péčí zraje a napříč věkům rozkvétá.

 

Krása je milovat, tvořit a snít
kroky nás vedou kam srdce chce jít
touha je mocnější než zdá se být
dává nám odvahu své sny i žít.

V hluboké pokoře život svůj vnímejme
nezralým soudům a radám sluch nepřejme,
vědomost chrání nás před vlastní slabostí
nenechme vláčet se šedí a malostí.

Milujme sebe i okolní svět
co do něj vložíme vrátí se zpět,
nemůže zrát ten kdo pravdy se bojí
zrazuje lásku svou, na místě stojí.

Tma táhne ke dnu, je zhoubné v ní být
je třeba vzlétnout a svobodně žít,
vězme, že naděje poslední umírá
hluboká moudrost v nás staletí přežívá.

… 👁

Láska


LÁSKA JE PRIMÁRNÍ PRINCIP.
ENERGETICKÉ INFORMAČNÍ POLE PODPORUJÍCÍ VŠE PŮVODNÍ

Součástí lásky je touha poznávat a vyvíjet se.
Tato touha nám od okamžiku zrození pomáhá překonávat překážky a celoživotně se rozvíjet sobě vlastním, jedinečným způsobem.

Překonávání sebe samých a své komfortní zóny je základním předpokladem našeho vnitřního zrání.

Největší překážkou pro přirozený, plynulý rozvoj jsou vědomá i nevědomá traumata.
Necitlivé či přecitlivělé zásahy do socializačního procesu dítěte a přejímání nezdravých vzorců chování v rodině a kultuře vytváří nerovnováhu v našem vnitřním prostředí. Tyto vnitřní procesy ovlivňují navíc i duchovní zákonitosti, které většinově neznáme.

Snadno tak vzniká nezdravá základní vazba a neláskyplný přístup k sobě samému a druhým.
Následně žijeme život ve vnitřní disharmonii – otupělosti či dramatu, což vede k nezdravém prožívání vztahů a různých situací.
Toto prožívání bývá ukryto za společenskými maskami a projevy různého typu.

Svá vnitřní zranění lze nejúčinněji hojit skrze partnerství. Skrze láskyplné nesobecké vztahy s milovanou, milující bytostí.

Číst dále … 👁

Život

ŽIVOT PŘICHÁZÍ A ODCHÁZÍ KDYŽ NAZRAJE ČAS.
Vše co není v lidské duši v harmonii s podstatou života se projevuje nezralým, ne/mocným způsobem. Jsou různé cesty zrání. Někdy laskavé a jindy bolavé.

Žití v lásce a pravdě se sebou samým rozšířuje naše vědomí.
Akceleruje naše dovenosti, posiluje mimosmyslové vnímání a naši jedinečnost.

více … 👁

Pravda

NEJBLÍŽE JSME PRAVDĚ, KDYŽ MILUJEME.

Hluboká láska v nás je zárukou toho, že:
– netrváme na pravdě své
– nikomu nestraníme bez ohledu na výhodnost
– stojíme za každých okolností na straně hlubšího poznání

… více 👁

Duchovní inteligence

PŮVODNÍ, UCELENÁ FORMA MYŠLENÍ, CÍTĚNÍ A ŽITÍ, ODRÁŽEJÍCÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY ŽIVOTA.

Duchovní inteligence propojuje všechny typy inteligence i praktické dovednosti člověka.
Navíc má schopnost vědomě transformovat vývoj svého druhu a celoživotně růst.
Díky svému zdroji v duchovní podstatě vnímá původní příčiny problému.

Vysoká duchovní inteligence se ve spojení s vysokým IQ či EQ stává nadoborovou ve všech oblastech soustředěného zájmu.

… více 👁

Homo sapiens (sapiens)


POSLÁNÍM RODU HOMO SAPIENS JE NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ A TVORBA V LÁSCE.
Začíná poznáváním a pochopením sebe samých.

Člověk žijící v nevědomosti, dokáže bez ohledu na vzdělání a dobré životní podmínky napáchat nejhorší škody a zločiny na lidství.
Opětovné propojení se se svým vyšším JÁ – uvědoměním a přijetím duchovního původu člověka a následné naplnění významu jeho honosného názvu Homo sapiens, je důležitým krokem v evolučním vývoji lidstva.

VŠE MÁ SVŮJ NAZRÁLÝ ČAS.


ZÁSADNÍ ROZDÍL MEZI ČLOVĚKEM MOUDRÝM A JEHO PŘEDCHŮDCEM, PLYNE Z HLOUBKY UVNITŘ.
Spojení duchovního a pozemského ve vyšším jedinečném tvoru, jenž má předpoklad moudře spravovat Zemi a veškerý život na ní.

Tento předpoklad může být naplněn na základě vyšších poznání lidstva.
Autenticita a schopnost sebereflexe je nedílnou součástí a nezbytnou vývojovou fází jedince i celku.

Hovoříme různými světovými a odbornými jazyky, ale nezvládáme „obyčejnou” laskavou, otevřenou komunikaci člověka s člověkem.
Hravost, lehkost a tvořivost v otevřené mysli dítěte je většinově nahrazena manipulací, závislostmi, vulgaritou a hrubostí, které jsou náhradní výplní vnitřní frustrace a nesvobodného projevu „dospělých“.

AŤ JIŽ VĚŘÍME V EXISTENCI BOHA ČI VĚDU, JE TO VÍRA.

Věda nezná odpověď na to, jak vznikl život.
Nezná tedy původ a tudíž ani podstatu.
Z tohoto pohledu je třeba brát všechna vědecká „fakta” s rezervou. Je to neustálý proces znovuobjevování a prohlubování vědění.
Nejde o to vědecká poznání jakkoliv znevažovat, ale pochopit jejich limity a z čeho tyto limity plynou.


Je třeba si uvědomit, že Darwinova teorie hovoří o vývoji druhu, nikoli o jeho vzniku.
Nevyvrací tudíž, ani nepotvrzuje stvoření.

Tak jako věda zkoumá a opakovanými pokusy potvrzuje či vyvrací svá zjištění, tak i každý z nás má možnost zkušenostmi změnit či potvrdit svá dosavadní poznání.
Zároveň je třeba si uvědomit, že se uchylujeme k myšlení a chování, které je pro nás jednodušší či výhodné, avšak z hlediska harmonického rozvoje dlouhodobě funkční.

Osobně jsem toho názoru, že cesta je spojení duchovních i vědeckých poznání a vzájemná spolupráce.
Že je třeba neuzavírat se před různými pohledy na život a nechat svou mysl otevřenou novým poznáním.

číst dále … 👁

Otevřená mysl

OTEVŘENÁ MYSL JE BDĚLÝM VĚDOMÍM PRÁVĚ NAROZENÉHO DÍTĚTE.
Vědomím, podobajícím se poupěti lotosového květu sajícím doušky poznání ze svých kořenů a okolního prostoru.

Naše vědomí se rozvíjí a učí dle prostředí ve kterém se pohybuje.
V případě neharmonického prostředí se formuje a chová dle výhodnosti – strategie “přežití”.

Otevřená mysl dospělého jedince je stav, ve kterém necítíme potřebu se za každou cenu ztotožňovat s myšlenkami a názory druhých, ani nutkavou potřebu obhajovat a prosazovat názory své.
Stav, kdy se svobodně projevujeme na základě vývoje událostí v daném okamžiku. Tvoříme sobě vlastním, individuálním způsobem.

… více 👁

Pocity

POCITY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO VĚDOMÍ.

Jsou to „informace“ z našeho vnitřního světa – mikrokosmu, jejichž vyhodnocování zásadním způsobem ovlivňuje vnímání sebe samých, druhých i okolního světa – makrokosmu.

Pochopení těchto „informací“ se následně odráží v námi vytvářené realitě.

… více 👁

Rozum a cit

DVĚ STRÁNKY JEDNÉ MINCE.


Mužský a ženský princip jsou součástí bytí každého člověka, bez ohledu na pohlaví.
Rozum a akce + Cit a morální opora

Rovnováha mezi těmito principy zásadním způsobem ovlivňuje zdravé vyhodnocování a schopnost objevovat i přijímat nové smysluplné cesty a to včetně nových paradigmat.

… více 👁

Partnerství

PARTNERSTVÍ JE PRINCIP – NEJVYŠŠÍ FORMA LÁSKY – ZDRAVÁ ZÁKLADNÍ VAZBA – VNITŘNÍ SVOBODA – VOLBA

PARTNERSTVÍ JSOU ZDRAVÉ VNITŘNÍ HRANICE
Žiju-li v lásce a vnitřní harmonii, nedovolím nikomu tyto hranice narušovat a zároveň jsem schopen vnímat a respektovat zdravé hranice druhých.

Vztahy mezi lidmi, můžeme připodobnit symbióze – úzkému soužití dvou či více organismů.
Zahrnuje veškeré formy vztahů od partnerství a spolupráce k manipulaci a různým formám násilí a zneužívání.
Jsme součástí přírody a jejím zákonitostem podléhají buňky stejně jako člověk.

Jsme nejsložitější „buňka” na Zemi, kterou je třeba vnímat v hlubších souvislostech.
Máme schopnost celistvě vnímat, komunikovat a zcela přirozeným způsobem celoživotně rozvíjet sebe samé, své vztahy i dovednosti.

Nejsme-li na úrovni partnerství, využíváme nižší formy komunikace k tomu, abychom dosáhli svých potřeb a cílů. Nejsme schopni se hlouběji citově angažovat ani zdravě komunikovat, protože jsme energeticky spoutáni v minulosti.

Vnitřně svobodný člověk se nenechává spoutat společenskou morálkou, zároveň si své chování a jeho následky uvědomuje a neomlouvá.
Nemanipuluje informacemi ani druhými. Uvědomuje si následky svých vlastních rozhodnutí, staví se k nim čelem a neschovává se za chyby druhých.

Postupně se vymaňuje ze všech rolí nadřazenosti či poníženosti, soudce a oběti a nedramatizuje. Spolupracuje, otevřeně komunikuje a spoluutváří cestu dál.

Číst dále … 👁

Muž & žena


POSLÁNÍM ŽENY, JE BÝT MILUJÍCÍ ŽENOU A TVOŘIT.
POSLÁNÍM MUŽE, JE BÝT MILUJÍCÍM MUŽEM A TVOŘIT.

Nikoli za každou cenu plodit.

Když svatyně muže a ženy splynou v jednu duši,
Když se chrám muže a ženy spojí v jedno tělo,
Když se svatý grál muže a ženy spojí v jedno harmonicky tlukoucí srdce naplněné láskou,
Když je koruna z lotosového květu na hlavě muže i ženy plně rozkvetlá, jsme připraveni.

Pak nadchází čas, kdy spolu mohou opětovně muž a žena vzpřímeni kráčet, láskyplně se doplňovat a tvořit.

CO V LÁSCE ŽIJE, ZŮSTÁVÁ NAVĚKY.

… více 👁

Lidský mozek

LIDSKÝ MOZEK JE NEJVYŠŠÍ MODEL „ŽIVÉHO PROCESORU” NA ZEMI.

Je nástrojem člověka, jehož vědomí přišlo na planetu Zemi pro důležitou zkušenost své velké vesmírné rodiny – kolektivního vědomí.

Vědomí je nejvyšším operačním systémem člověka.

Láska je nejvyšším programem našeho vědomí.

Skrze otevřené vědomí a jeho rozšiřování otevíráme zdroje nejvyšší inteligence a jsme schopni tvořit v lásce a harmonii.

V momentě odklonu od lásky a pravdy ztrácíme sebe samé. Postupně se tak vytrácí možnost transformace a „znovuzrození“ a tento proces se odráží i na degeneraci mozku.

ROZPADÁ SE JEDNOTA A ODDĚLUJE SE NEJCITLIVĚJŠÍ ČÁST CHRÁNÍCÍ NÁS PŘED SEBEDESTRUKCÍ RODU I DRUHU.

… více 👁

Země

ŽIVÝ ORGANISMUS ZRCADLÍCÍ VÝVOJ A STAV LIDSTVA.

Okamžikem splynutí s vědomými milujícími lidmi, zklidní své vášnivé nitro a utichnou všechny rozbouřené živly.
Teprve pak nastane čas láskyplně vydat všechno své ovoce a nasytit skutečné potřeby bytostí tvořících v souladu s ní.

Zdravý a celistvý charakter člověka se tříbí životem majícím své zákonitosti a fáze, stejně jako Země, jeho domov.

… více 👁

Vědomí

PLNÉ VĚDOMÍ JE STAV BYTÍ.


NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ BYTÍ JE LÁSKA. CELISTVOST A HARMONIE.
JE TO STAV NA ÚROVNI PLNÉHO VĚDOMÍ SI SEBE SAMÉHO NA VŠECH ENERGETICKÝCH ÚROVNÍCH.

PŘIROZENÝM ZPŮSOBEM JSME SCHOPNI ZRÁT DO STAVU BYTÍ SKRZE ŽITÍ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU.
Ve vysokém stupni vědomí jsme v bdělém stavu schopni sobě vlastním, přirozeným způsobem mimosmyslově komunikovat.

… více 👁

Rodina

DOMOV JE MÍSTO, KDE V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ ČERPÁME INSPIRACI A SÍLU.
TAM KDE JE HARMONIE A SOULAD SE ENERGIE NÁSOBÍ.
TAM, KDE JE NEVĚDOMOST A NESOULAD SE ENERGIE RŮZNÝMI SMĚRY „VYSÁVAJÍ”.

Rodina je živý „organismus“ se svým vlastním „ekosystémem“.
Mikroklimata (vnitřní světy ) jednotlivých členů, se v každém okamžiku vzájemně prolínají a ovlivňují.

Vzájemné vazby v organismu jménem rodina je možné plně rozvíjet a harmonizovat. Má-li jedna buňka výpadek, musí naplno zabrat všechny ostatní buňky, čímž má možnost posílit celý organismus.

Rodina je silná, jako je silný její nejslabší článek.
Nejslabším článkem bývá „rezavějící” mysl, která není ochotna v čase rozvíjet a měnit své názory a postoje. Mysl takové osobnosti často podprahově ovládá a ovlivňuje nevědomé a závislé členy rodiny!

Prostředí ve kterém vyrůstáme a trávíme svůj volný čas, zásadním způsobem ovlivňuje naše vnímání a vyhodnocování života.
Děti jsou plodem i zrcadlem našich světů. Nesmí být používány k manipulaci rodičem proti rodiči ani proti sourozenci!

Realita je taková, že se tak běžně děje na vědomé i nevědomé úrovni.

… více 👁

Kontakt

Magdalena Soušková
Salon Be Lovely
Kolowratský palác
Na Příkopě 17
Praha 1
  +420 603 231 929