Magdalena
„Krása inspiruje, Láska hojí, Pravda transformuje.”

JSEM MAGDALENA
Nastavuji zrcadlo Vašemu nitru.

PRACUJI SE SVĚTLEM A STÍNY LIDSKÉ INDIVIDUALITY
Vedu k sebepoznání, sebepřijetí a sebeúctě. Pomáhám odlíčit vrstvy společenských masek, uvolnit závislostní mechanismy v mysli i chování, zharmonizovat niterný řád a zhojit primární vazby.

25 let praxe v uměleckém prostředí, úzká spolupráce s výraznými osobnostmi veřejného života, ženami různých věkových i sociálních skupin a nečekané prozření mě dovedlo k poznání, že nejvyšším uměleckým dílem a geniální filozofií zároveň, je život sám. Že představení na jevišti zvaném svět je vyzrcadlením dlouhodobých procesů a příprav v zákulisí celého vesmírného divadla k jehož naplnění přijímáme jedinečné role.
Jiná doba, jiné kulisy, jiné kostýmy, avšak podstata hry stejná. Biblické příběhy jsou všude kolem nás.

BYL BŮH POVÝŠEN NAD PRAVDU, MUŽ NAD ŽENU, ROZUM NAD CIT, TITUL NAD MOUDROST A TAK ZAČALO PEKLO NA ZEMI.
Chaos v oblasti vztahů, vzdělávání a zdraví.

JSME-LI VYHNÁNI Z RÁJE SVÉHO SRDCE, STÁVÁ SE PRO NÁS ŽIVOT NA ZEMI MELODRAMATEM.
BOŽSKOU KOMEDIÍ, PEKLEM A OČISTCEM ZÁROVEŇ.
Abychom nalezli cestu zpět je třeba nahlédnout do zrcadla Pravdy, vypít kalich poznání až do dna a odložit svůj kříž.
Odložit své společenské masky i dobové kostýmy a stanout opět zcela „nazí” před sebou samým i svými bližními. Transformovat svou mysl, resuscitovat své srdce, vymanit se z dogmat dob a kultur ve kterých byli vychováni naši rodiče a vyšlapat si svou vlastní, nikým nevyšlapanou cestu. Zkrátka a dobře žít plně v přítomném okamžiku a stát nezávislým pozorovatelem a vědomým tvůrcem.
Více o mně …

CÍTÍM A MYSLÍM, TEDY JSEM
Věnuji se praktické filozofii, metafyzice a terapii založené na práci s energiemi.

JSEM ZAKLADATELKOU UCELENÉHO FILOZOFICKÉHO, TRANSFORMAČNÍHO KONCEPTU
Pracuji se symbolikou života, zákonem zrcadlení, zákonem rezonance a meditační technikou rozjímání. Vedu k rozvoji kritického i abstraktního myšlení. K hluboké niterné moudrosti.

CTÍM LASKAVOST, AUTENTICITU A MOUDROST DÁVNÝCH FILOSOFŮ, NEODTRŽENÝCH OD REALITY BĚŽNÉHO ŽIVOTA.
Věřím v celostní pohledy, vývoj a poctivé tříbení informací přijímaných z řad rodičovských, vědeckých, církevních, politických i mediálně známých osobností.

NEČEKANÉ SPIRITUÁLNÍ ZÁŽITKY VNESLY DO MÉHO ŽIVOTA POZNÁNÍ O PRIMÁRNÍCH PRINCIPECH A VESMÍRNÉM ŘÁDU V NÁS.
Staly se impulzem k intenzivnímu studiu mezilidských vztahů a vzájemných vazeb ve vývoji člověka, rodiny, společnosti, přírody a vesmíru. Základní přehled jsem završila studiem duchovních věd Etikoterapie a Antroposofie. V rámci rozšířených stavů vědomí jsem přijala staronové duchovní paradigma v jehož duchu žiju a tvořím. Nadále se účastním filozofických debat a přednášek s různou tématikou.

SEBEROZVOJ A RŮST JE ZÁKLADNÍM PROJEVEM UNIVERZA. UNIVERZÁLNÍ INTELIGENCE JÍŽ JSME NEODDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ
Touha poznávat, rozpínat se na duchu a zrát je nám vlastní. Je naší základní, lidskou potřebou. Není-li tato přirozená potřeba od dětství zrale naplňována, naše duše i těla chřadnou. Frustrace ducha se projevuje nezralou sexualitou, zvýšenou potřebou sexu, snížením libida, promiskuitou a další dezorientací a závislostmi všeho možného druhu.

Rozdíl mezi seberozvojem a současným vzdělávacím systémem je v sebenaplnění poznáním skrze přirozené autority podněcující přirozenou zvídavost, versus nalití předem schválených osnov v určitém časovém úseku do „nádoby“ zvenčí. A to pod tlakem zpolitizovaného systému a úředně schválené „znormalizované autority”.
To první nás baví a rozvíjí náš nejhlubší potenciál, to druhé nás ohrožuje na zdravém vývoji. Vede k opakování stále stejných chyb jedinců i lidstva.

KAŽDÁ LIDSKÁ DOVEDNOST PROLNUTÁ CITEM PŘEKRAČUJE POUHÁ ROZUMOVÁ POZNÁNÍ A STÁVÁ SE UMĚNÍM.
I lékař, filosof, ekonom, učitel, fyzik, kuchař či zedník se stává virtuózem ve svém oboru, čerpá-li inspiraci v samotném jádru vlastní existence a dělá to, co je mu vlastní.

UMĚNÍ OSLOVUJE NEJHLUBŠÍ ÚROVNĚ LIDSKÉHO VĚDOMÍ
Antické umění i egyptská mytologie jsou prolnuté duchem tehdejší doby a mají pro lidstvo hlubokou vypovídací hodnotu.
Neméně důležitou vypovídací hodnotu má i současná tvorba vyjadřovaná novodobým jazykem a moderními prostředky.
Koneckonců i Bible, je zčásti filozofické a z části umělecké literární dílo, které ovlivnilo celé generace. Zároveň je třeba si uvědomit, že texty Bible nejsou původní ani kompletní a navíc jsou z různé hloubky poznání vykládané.

VRACÍME SE DO MINULOSTI ABYCHOM POCHOPILI PŘÍTOMNOST A UTVÁŘELI LÁSKYPLNOU BUDOUCNOST
HISTORIE LIDSTVA JE PROLITÁ KRVÍ, ZNEUŽÍVÁNÍM A ZOTROČOVÁNÍM SVOBODNÉ VŮLE.
Naši předci prošli dobou temna, aby mohla každá další generace vystoupat o něco výše ke světlu a uvidět dále za obzor.
Srdce našich prarodičů a rodičů proto bývají plná traumat, strachu a závislostí z nich plynoucích.

Jejich důsledky jsem v sobě musela odhalit a zhojit i já sama.
Na cestě mi pomáhali mí nejbližší, kteří při mě stáli v dobách nejtěžších a lidé mně podobní.
Lidé kteří si nikdy nepřestali klást hlubší otázky a nacházet nové, smysluplnější cesty.

NELZE SHLÍŽET DO ÚDOLÍ STÍNŮ S LÁSKYPLNÝM NADHLEDEM, DOKUD JSME NEZDOLALI SVŮJ VLASTNÍ MOUNT EVEREST
Osobní prožitek je nepřenosný. Možnost otevřeně sdílet jedinečné životní příběhy, zkušenosti a názory z nich plynoucí, je však k ucelenému náhledu a zdravému vývoji jedince i druhu NEZBYTNÁ.
Více očí více vidí, více srdcí více cítí.
Zrajeme od obrazu zatracujícího Boha k obrazu Láskyplné Pravdy.

NÁHODY NEEXISTUJÍ. EXISTUJÍ POUZE DOPOSUD NEPOCHOPENÉ SOUVISLOSTI
Vítejte na mých stránkách…

zavřít

 

Služby

Osobní konzultace

více …

Rodinná „konstelace”

více …

Praktická filozofie

více …

Svatební líčení

více …

Osobní konzultace

… nabízím pravidelnou duševní hygienu
… naslouchání a laskavost v okamžicích, kdy necítíte pevnou půdu pod nohama
… nezávislý pohled a otevřený názor v okamžiku kdy cítíte potřebu zásadní změny ve svém životě
… osobní zkušenost s psychospirituální krizí a vyrovnávání se s pocity a stavy, kdy jsme vtaženi do víru hlubokých duchovních prožitků o jejichž existenci jste neměli ani ponětí

CHCETE-LI ZMĚNIT SVŮJ SVĚT ČI SVÉ PROŽÍVÁNÍ, JE TŘEBA BÝT K SOBĚ UPŘÍMNÝ A VŮČI MĚ OTEVŘENÝ
Traumata minulosti zanesené v podvědomí jedinců i lidstva nelze bez důsledků vytěsnit. Působí jako virus strachu zakořeněný v lidské mysli a stává se naší noční můrou, komunikačním šumem, zrychleným dechem, pocitem úzkosti, chronickou depresí, nespavostí, šelestí na srdci, náhlou příhodou…

Každé trauma lze transformovat ve světlo poznání přinášející úlevu a vnitřní harmonii.

 

Cena za konzultaci: 2 000,- Kč/ hodina (60 minut)

 

 Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

RODINNÁ „KONSTELACE”

NABÍZÍM MOŽNOST SETKÁVÁNÍ V ŠIRŠÍM KRUHU RODINNÉM .
Praktická filozofie je vhodnou prevencí před zanesením či upevněním nemocných komunikačních vzorců do vztahů a psychosomatických projevů v těle. Otevřená debata v rámci rodiny je nejen zralou formou duševní hygieny, ale i významným prvkem pocitu sounáležitosti.
V případě hlubších komunikačních problémů rychleji diagnostikuji všechny souvislé příčiny a vedu k přeprogramování nefunkčních komunikačních vzorců a harmonizaci celého rodinného klimatu.

Cena: 3 000,- Kč/ hodina / až 10 osob + doprava mimo Prahu

Kontaktovat mě můžete na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

PRAKTICKÁ FILOZOFIE

aneb…. Filozofie vnímající vesmírné zákonitosti v kontextu běžné, každodenní praxe.
Filozofie propojující malé a velké. Blízké i vzdálené. Pozemské a vesmírné.
Filozofie propojující vědy duchovní a exaktní.

Záměrem filozofických setkání je vystoupit ze své sociální bubliny, otevírat různá témata a vynášet na povrch rozdílné zkušenosti a pohledy na život, bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, víru či sociální background.
Možnost si uvědomit si, že církev a věda jsou sice dobrý sluha, avšak špatný pán.

 

K diskusi v kruhu přátel či pracovním kolektivu na výše uvedená témata i dalších tématech mě můžete kontaktovat na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

SVATEBNÍ LÍČENÍ

JSEM VIZÁŽISTKOU DUŠÍ
Spíše než-li silné vrstvy společenských masek preferuji přirozenost a osobitost v životě i vizážistice. Podtrhuji vše přirozeně krásné a tvůrčí v nás.

Profesionální líčení není každodenní potřebou, nýbrž možností změny a podtržení celkové atmosféry jedinečných událostí ve Vašem životě.
Jestliže Vás můj rukopis oslovil, kontaktujte mne k domluvení si termínu na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE.

Cena: 10 000,- Kč / + doprava mimo Prahu

Besedy

BESEDU v kruhu přátel, školy či společnosti, lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

V rámci projektu FILOZOFIE V OBRAZECH PRO NEJMENŠÍ I POKROČILÉ aneb ŠKOLA TVŮRČÍHO MYŠLENÍ, nabízím možnost setkávání s dětmi, studenty, ale i s učiteli a rodiči v prostorách dětských skupin, mateřských, základních, středních i vysokých škol.

Jsou připraveny programy CTNOSTI a ETIKA & ESTETIKA určené rodičům a učitelkám dětí od předškolního věku a studentům různých věkových skupin. Hlavními pomocníky v našem „filozofování” je symbolika pohádek, pohádkové a filmové postavy, lidová rčení, hudba a interaktivní pomůcky používané v kontextu situací z běžného života.
Základním tématem linoucím se naším setkáváním je svoboda, jedinečnost, sebeúcta a sebepřijetí. Pro dívčí skupiny je připravena i verze spojená s vizážistikou. Koncept pramení v myšlence svobodného sebevzdělávání.

VĚŘÍM, ŽE POUZE OTEVŘENÝM NÁZOREM A ODVAHOU PROJEVIT SVÉ MYŠLENKY, POTŘEBY, CITY, POCITY I EMOCE, MŮŽEME VÉST ZRALOU DEBATU A JAKO JEDINCI I DRUH SE ZHARMONIZOVAT, PROHLOUBIT SVÉ POHLEDY NA ŽIVOT A OBJEVOVAT SMYSLUPLNĚJŠÍ CESTY.

Blog

Umění krásy

více …

Láska

více …

Partnerství

více …

Žena & Muž

více …

Rodina

více …

Panenská mysl

více …

Pocity

více …

Duchovní inteligence

více …

Život

více …

Pravda

více …

Trojjedinost

více …

Nadvědomí

více …

Lidský mozek

více …

Znovunalezený kód

více …

Homo sapiens

více …[/row]

Znovunalezený kód

ANEB SYMBOLIKA ŽIVOTA

Symbolika je obrazotvorná. Je podstatou abstraktního myšlení a schopnosti propojovat jednotlivé vrstvy multidimenzionálního života.
Skrze lidovou moudrost je vetkaná do pohádek, umění, alegorií, lidových rčení i velkých literárních, filmových i filozofických děl.

Například:
Symbolika v pohádkách spojená s personifikací elementárů (elementárních tvůrčích sil) obnáší pojmy jako skřítkové, víly, andělé, čerti, apod. Na první pohled působí naivně, avšak opak je pravdou. Od malička rozvíjí naši abstraktní mysl a emoční inteligenci. Působí na naše pocity, otevírá otázky dobra a zla a přibližuje nám vztahovou problematiku – zákon akce a reakce.

Symbolika maximální možnou měrou zjednodušuje a přibližuje složité životní procesy veškerému lidu, čímž odstraňuje bariéru mezi ním a církevním i akademickým „nebem“. Církev i věda jsou totiž dobrý sluha, avšak špatný pán.

Neexistuje totiž žádný duchovní a neduchovní svět. Existují pouze plynné, kapalné, plazmatické a pevné formy života a přechodové fáze mezi nimi. Různé projevy pramenící v jedné a téže tvůrčí podstatě. Univerzální inteligenci, které se sobě vlastním způsobem snažíme porozumět a jazykem svého oboru popsat. Z mého pohledu je proto pojem ezoterika otázkou slepě přijaté víry a dogmatických pohledů z oblasti církve i vědy.

K TOMUTO ZÁVĚRU JSEM DOSPĚLA NA ZÁKLADĚ FAKTU, ŽE I V OBLASTI EXAKTNÍCH VĚD JSOU ZNÁMÉ OSOBNOSTI, KTERÉ „PŘEDPOVĚDĚLI BUDOUCNOST“ A STALI SE „PROROKY“.
Zralé osobnosti, které předložili teorie bez jasných exaktních důkazů, jelikož svým niterným zrakem dohlédli v daném okamžiku tam, kam ostatní ještě nedohlédli. Některá proroctví sebou nesou vzorečky, jiná nikoli.

Když se nad tímto faktem hlouběji zamyslíme, uvědomíme si, že nejde ani tak o nahlédnutí do budoucnosti, nýbrž o nahlédnutí do minulosti – zpět k počátku. Či přesněji řečeno o vnoření se hluboko do lůna života. Vnoření se do podstaty dění, skrze přítomný okamžik. Jakousi červí díru ve své mysli, otevřenou skrze práci na svém osobním rozvoji. Každý totiž „čarujeme“ v té oblasti života, která je nám vlastní a v té hloubce, do které jsme díky svému poctivému, lidskému přístupu dozráli.

…hlubší ponor do problematiky 👁

Partnerství


ZRALÉ PARTNERSTVÍ JE NEZÁVISLÝ, VZÁJEMNĚ SE RESPEKTUJÍCÍ VZTAH, JEHOŽ PODSTATOU JE LÁSKA.
NEZNAMENÁ NUTNĚ ROMANTICKÝ VZTAH VE SMYSLU MILUJI TĚ, NÝBRŽ SPÍŠE JSEM MILUJÍCÍ.

Průvodním znakem zralého partnerství je respekt k jedinečnosti a svobodné vůli druhých.

MŮŽE SE JEDNAT O VZTAH ROMANTICKÝ, STEJNĚ JAKO O VZTAH RODIČOVSKÝ, SOUROZENECKÝ ČI PRACOVNÍ
Citový rozvoj je nezbytnou součástí kultivace jedince i společnosti. Cit nám dává schopnost jemnějšího rozlišení a zralejšího řešení různé problematiky.


SOLIDARITA BEZ OTEVŘENÉHO NÁZORU, NENÍ PROJEVEM PŘÁTELSTVÍ.
ROZDÍLNÉ NÁZORY NEJSOU ZNÁMKOU NEPŘÁTELSTVÍ.

Bez otevřeného názoru, vyjádření vlastních pocitů a potřeb není zralé zpětné vazby ani možnosti změny přístupu a rozvoje či transformace vztahu.

PŘÁTELÉ VIDÍ NAŠE NEDOSTATKY A HOVOŘÍ O NICH S NÁMI. ALIBISTÉ A NEPŘÁTELÉ VIDÍ NAŠE NEDOSTATKY A HOVOŘÍ O NICH ZA NAŠIMI ZÁDY.

…hlubší ponor do problematiky 👁

Rodina

RODINA JE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ BUŇKOU SPOLEČNOSTI
Jsme ozubenými kolečky vesmírného orloje. Vzácného strojku času.
Všichni podléháme božským rodinným konstelacím.

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE A SOUCÍTĚNÍ S NEJBLIŽŠÍMI JE PRUBÍŘSKÝM KAMENEM KAŽDÉHO Z NÁS.
Stává se zkouškou dospělosti, na které si snadno můžeme vylámat zuby.
PRAVDIVÝ SEBEOBRAZ A SEBEÚCTA Z NÍ PLYNOUCÍ JE PODSTATOU ZDRAVÉHO RODINNÉHO EKOSYSTÉMU A ZDRAVĚ PROSPERUJÍCÍ SPOLEČNOSTI.

JSME JEDNO KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ
NENÍ MOŽNÉ UBLIŽOVAT DRUHÝM, ANIŽ BYCHOM NA NEVĚDOMÉ ÚROVNI NEZRAŇOVALI SEBE SAMÉ.
VEŠKERÁ TRAUMATA VZNIKLÁ V PRENATÁLNÍM OBDOBÍ, ZROZENÍ, DĚTSTVÍ A PUBERTĚ DRUHU HOMO SAPIENS, SE SKRZE TĚHOTNÉ ŽENY A PLODY V JEJICH NITRU PŘENÁŠÍ DO KOLEKTIVNÍHO NEVĚDOMÍ A OVLIVŇUJÍ CELOSVĚTOVÉ DĚNÍ.

VŠECHNA TRAUMATA A NEZHOJENÉ EMOČNÍ VAZBY VZNIKLÉ V PRENATÁLNÍM OBDOBÍ, PORODU, DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ JEDINCE, ŽIJÍ V JEHO PODVĚDOMÍ A OVLIVŇUJÍ CELÝ RODINNÝ A NÁSLEDNĚ I CELOSPOLEČENSKÝ EKOSYSTÉM.
Každý z rodičů a dospělých dětí, je zodpovědný za zpracování své vlastní minulosti spojené s odpuštěním a opuštěním nezralých vzorců myšlení a chování.

V RODINĚ JSOU NA VÝCHOVU DĚTÍ IDEÁLNĚ MATKA, OTEC A ŠIRŠÍ RODINA
Je důležité, aby děti viděli zdravý příklad soudržnosti a nastavování si hranic v rámci svých rodin.
Aby rodiče neutíkali od citových problémů ve vztahu a stavěli se k nim čelem. Aby se byli schopni otevírat a stále zraleji reagovat.

Aby dali možnost zhojení svých více či méně vědomých emočních zranění z dětství a umožnili vztahu se rozvíjet a růst na duchu.
Aby se děti učili Lásce a Pravdě. Laskavosti a opravdovosti.
Aby děti viděli problémy a chyby rodičů i své jako možnost sebepoznání a sebepřijetí. Jako možnost učit se zraleji komunikovat a spolupracovat.
Aby pochopili, že odvaha plně se projevit dává prostor pro zpětnou vazbu, sebereflexi, omluvu, změnu přístupu a transformaci vztahu.

V ŽIVOTĚ JSOU POUZE DVĚ SÍLY, VEDOUCÍ NÁS NA CESTĚ ŽIVOTEM
Jedna je Láska k Pravdě a druhá je strach z Pravdy.
Cestou Lásky jdeme tehdy, je-li naše zvídavost a touha znát Pravdu silnější, než ochota přiznat si pravdu o sobě samém. Tehdy, je-li pro nás štěstí a svoboda druhých stejně důležitá jako štěstí a svoboda naše.

Jdeme-li cestou strachu, vidíme v Pravdě druhé a život až tehdy, když jsme připraveni přijmout celou Pravdu o sobě samém.

JELIKOŽ NECHÁPEME JAK FUNGUJÍ VESMÍRNÉ ZÁKONITOSTI, CHOVÁME SE V DOSPĚLOSTI NĚKDY TAK, JAK JSME SI ŘÍKALI, ŽE SE CHOVAT NIKDY NEBUDEME ČI SE CHOVÁME JEŠTĚ HŮŘ, ANIŽ BYCHOM SI TO UVĚDOMOVALI ČI CHÁPALI PROČ SE TAK DĚJE.
Tento fakt je součástí školy života. Součástí lekce, které nám mimo jiné říká, abychom nesoudili dne před večerem. Abychom nezatracovali druhé, nejsme-li v jejich kůži a nevnímáme-li své vlastní, skryté motivace.

NĚCO MÁLO K ZAZKYU SYMBOLIKY
Jazyk symboliky je rodným jazykem druhu Homo Sapiens. Je „obrázkový a příběhový”. Promlouvá k našemu podvědomí. Oslovuje našeho ducha.

Symbolika je filozofií ducha Matky Země. Je tvůrčí a obrazotvorná. Skrze lidovou tvořivost je vetkaná do pohádek, umění, alegorií, lidových rčení i velkých literárních a filozofických děl, ale i do konkrétních postav/iček, tvarů, barev, chutí, zvuků či materiálů.

Maximální možnou měrou přibližuje a zjednodušuje hluboké filozofické úvahy a složité životní procesy všemu lidu. Navíc spojuje poznatky z oblasti věd duchovních, společenských i exaktních, čímž strhává pomyslnou oponu mezi lidem a zpolitizovaným církevním i akademickým nebem. Církev i věda jsou sice dobrý sluha, avšak špatný pán.

NAPŘÍKLAD POHÁDKY:
Symbolika v pohádkách spojená s personifikací elementárů (subatomárních částic a elementárních tvůrčích sil s nimi spojených) sebou nese pojmy jako skřítkové, víly, andělé, hastrmani, čerti apod. Na první pohled působí naivně, avšak opak je pravdou. Mají vysokou vypovídací hodnotu, jež je dogmatickým pojímáním bez vnímání a chápání hlubších souvislostí devalvována.
Od malička nám dávají do rukou mocný tvůrčí nástroj. Rozvíjí naši emoční inteligenci i abstraktní mysl. Přibližují nám vztahovou problematiku – zákon akce reakce. Otevírají otázku dobra a zla spojenou s naší vnitřní morálkou.

Nečerpáme-li od malička moudrost z pohádek pro děti, snadno přijímáme laciné pohádky pro “dospělé”. Čím zralejší duch v nás dlí, tím méně pravděpodobné je, že přijmeme vulgární a necitlivé pohledy na život za své.
Tím zůstáváme ve své mysli čistí. Hravost a dětinskost jsou dvě rozdílné věci.

Jazyk symboliky je květnatý a multidimenzionální jako život sám. Má mnoho vrstev. Každý si v něm nacházíme tu míru poznání, se kterou niterně v daný okamžik rezonujeme. Tam, kde není člověčina je odbornost pouhou náhražkou za živou inteligenci.

INTELIGENCE SE PROJEVUJE V KAŽDÉM ČLOVĚKU, V KAŽDÉM VĚKU A V KAŽDÉ OBLASTI ŽIVOTA JINAK
Lidské tělo je jako hudební nástroj. Je třeba naladit naši mysl a sladit se s filharmonií vědomého života skrze sebe navzájem. Dovolit tvůrčí múze, aby okysličovala naši mysl Láskou a náš pohled na život tak zůstal nezávislý a tvorba plodná.

Bez vnímání přírodních zákonitostí, znalostí duchovní terminologie a zákonitostí duchovních věd, je však nastínění vesmírných zákonitostí fungujících v rámci rodin i společnosti téměř nemožné.

Hlubší ponor .. 👁

Žena & Muž

S ŽENOU JE TO JAKO S RŮŽÍ
Má ostré trny chránící její ušlechtilou krásu.
Je divoká a kultivovaná zároveň.
Zahradník, který nedokáže zušlechťovat svého ducha, není schopen zrale chránit sebe ani růži jež mu učarovala.

ŽENA JE MUŽI MÚZOU. MUŽ ŽENĚ KOTVOU
JSME SI OKNY DO JEDINEČNÝCH NITERNÝCH SVĚTŮ.
Mikrokosmů odhalujících poznání pramenící v primárním zdroji.

LÁSKA MEZI NÁMI JE PŘIROZENÝM KLÍČEM K BODU „G” a „MODROU PILULKOU” zároveň.
Je mocnou komunikací našich duší a těl, jež dělají z obyčejných čísel, čísla vrcholná.
Čísla vítězů, jejichž barvitý nadhled vítězí nad těmi, pro které jsou vztahy pouhou černobílou obchodní partií rozumu na šachovnici života. Hry plné suchých výpočtů a zraňujících, neplodných soudů.

ŽENA A MUŽ JSOU SI ROVNI, AVŠAK NEJSOU STEJNÍ
Máme svá jedinečná poslání a role, které více či méně vědomě naplňujeme.

JSME KLAD A PROTIKLAD
Působíme na sebe navzájem přitažlivou i odpudivou silou.
Jsme tlak a protitlak. Bez autentických partnerů nemáme možnost zrát a vykvést do plné krásy, zračící se v našich očích. V našich pohledech na život.
Nejsme-li Láskyplní, život do naší blízkosti nepustí potřebné změny, důležité pro náš osobnostní růst. Namísto projevení své niterné krásy jen stárneme a cítíme strach z nemocí, stárnutí a smrti.

PRORŮSTÁNÍ NA DUCHU JE PROCES V NĚMŽ ZÍSKÁVÁME NEZIŠTNÉ CITY, HOJÍME PRIMÁRNÍ VAZBY A BUDUJEME FUNKČNÍ VZTAHY
Postupným zpracováním životních zkušeností opouštíme nezralé vzorce myšlení a chování přijaté v rodinách a kulturách.
Přenastavujeme hranice a učíme se zraleji komunikovat.

VZTAH JE HOJIVÝ PROCES
ŽÁDNÝ ZRALE SE VYVÍJEJÍCÍ VZTAH NELZE ROZBÍT Z VENČÍ
Vnější okolnosti pouze prověřují vnitřní integritu obou jedinců.

VZÁJEMNÝM DÁVÁNÍM A ODEVZDÁVÁNÍM SE DRUHÉMU JE NAPLŇOVÁN ZÁKLADNÍ PRINCIP LÁSKY
Autenticita, vyjadřování svých citů, pocitů a potřeb a zároveň vnímání a akceptování citů, pocitů a potřeb druhého, vede k prorůstání páru na hluboké niterné úrovni a zachování si osobní identity zároveň.

PÁR ROSTE A SÍLÍ SPOLEČNOU TVORBOU, OTEVŘENÝM SDÍLENÍM A PŘEKONÁVÁNÍM PŘEKÁŽEK
Podstata obou partnerů je tak prozkoušena v různých životních situacích a fázích.
Podstatou veškerých vztahů je sebepoznání a přenastavení osobních hranic.

KAŽDÁ LEŽ SOBĚ SAMÉMU PROHLUBUJE NEZRALÝ VZTAH SE SEBOU SAMÝM, POTAŽMO I SE SVÝM PARTNEREM.
Ideální je druhému nelhat. Zamlčujeme-li část pravdy či záměrně lžeme, vedou nás k tomu různé důvody. Umět o nich otevřeně v pravý čas promluvit, omluvit se a změnit své nevědomé postoje je důležitý transformační prvek, který nám pomáhá v sebepřiejtí a sebeúctě. Je podstatou přijetí spoluzodpovědnosti za současný stav věcí, bez kterého není možné zrát a vztahy transformovat.

NĚKDY JE PROTO ODCHOD ZE VZTAHU ZRALÝM ROZHODNUTÍM, JINDY NEZRALÝM ÚTĚKEM .
Stačí, aby jeden z páru nebyl autentický a citově nezrál a na povrch vyplouvají všechny předsudky i nezhojené emoční šrámy a citové deprivace z dětství i dospívání, které budou na vztah vyvíjet obrovský tlak.
Bez transformace spojené s odpuštěním a opuštěním nezralých vzorců myšlení a chování, se nelze posunout dále a splynout s druhým na duchu.

JE-LI VZTAH NAPLNĚN A PÁR SI NEMÁ VÍCE CO PŘEDAT, S RESPEKTEM SE ROZCHÁZÍ
V takovém případě jsou oba partneři schopni zrale spolu nadále komunikovat a být příkladem případným potomkům v respektu k člověku, který se stal součástí naší školy života.

BEZ ZAPOČETÍ OTEVŘENÉHO DIALOGU SE SEBOU SAMÝM, JSME NIKDY NEZAČALI SKUTEČNÝ DIALOG S DRUHÝM.
Jisté nepohodlí v otevřené debatě může zabránit hlubší bolesti plynoucí z nevědomých vztahů.

ŽENA JE BUDOUCNOSTÍ MUŽE
Je představitelkou transformace ducha Matky Země.
Milující muž, si k sobě přitáhne milující ženu.

Jde o školu života. O pochopení, že milující, milovaná žena je nadějí naší planety. Že laskavost spolu s opravdovostí znamená Láskyplnou Pravdu.
I když nám Pravda vždy nevoní, neznamená, že nám není prospěšná.

Mnohem hlubší ponor do problematiky pro pokročilé… 👁

Umění krásy

KRÁSA JE V NITRU TOHO, JEŽ SE DÍVÁ
Plně vnímat hlubší rozměry krásy lze pouze vnitřním zrakem duchovní inteligence.
Díky ní vnímáme podstatu krásy ve všech a všem do té míry, do jaké jsme krásou naplněni my sami.

DUCH JE TÍM, KDO DÁVÁ CHARAKTER
Ukrytý v hloubi našich duší a těl, má potenciál briliantu.
Láska v našem jádru musí nejdříve pracně sílit a zrát, aby se mohla rozlít do krajiny duše, osvítit všechna její temná zákoutí a zářit mocným pohledem navenek.

MILUJÍCÍ BYTOST JE SCHOPNA KRÁSU V SOBĚ SAMÉ OBJEVOVAT A ROZVÍJET
Člověk žijící ve svém vlastním stínu touží krásu ovládat a vlastnit.
Byť by jeho rozum chápal sebevíc, srdce netluče v láskyplném rytmu Univerza a není schopné s druhými soucítit, do té chvíle, než-li nenaplní svou roli predátora, nebo-li viníka.

STEJNĚ JAKO JE MOTÝL PŘITAHOVÁN K ŽIVÉ KVĚTINĚ, JE I ŠEDÁ MŮRA PŘITAHOVÁNA K NÁHRADNÍM ZDROJŮM SVĚTLA.
Dokud se nepřestane hnát za falešnými představami o životě kolem, bude lidstvo opakovaně narážet na duchovní oponu multidimenzionálního, pestrobarevného života ukrytého pod povrchem, a sklouzávat po ní na dno vlastních sil a přesvědčení.

Hlubší vhled zde…

DUCHOVNÍ INTELIGENCE

AAA
Racionální ani emocionální inteligence, ať zvlášť či dohromady, nestačí k úplnému vysvětlení komplexnosti lidské inteligence, nepřeberného bohatství lidské duše a fantazie tvůrčího ducha.

Nejnovější počítače mají vysoké IQ. Obsahují mnoho informací, „znají“ pravidla a „vědí“ jak „bezchybně“ postupovat.
Zvířata mají vysokou emocionální inteligenci a smysl pro situaci, ve které se právě nacházejí.
Ani počítače ani zvířata se však nikdy neptají, proč máme taková pravidla a situace a zda by mohla být jiná nebo lepší. Pohybují se pouze uvnitř daných hranic.

“Adam a Eva” – dokonalé protiklady (dvojčata)
Žena pohybující se v oblasti duchovních věd jako doma…. skládající si dohromady souvislosti mikrokosmu a makrokosmu jedinečným způsobem.
Muž pohybující se v oblasti pozemských věd jako doma…. skládající si dohromady souvislosti v jeho srdci blízkém oboru jedinečným způsobem.
Tito jedinci jsou v opačném spektru vnímání života a musí překonat značné odpudivé síly, které jsou testem zralosti. Duchovní nezralost způsobuje temné mezery v logice. Jakási vákua v meziprostoru. Odborně se tomu říká stupidita. Když to řeknu zjednodušeně, to co brání domluvě mezi nimi je zbytnělé ego jednoho či obou aktérů. Chybí člověčina nebo jinými slovy LÁSKA, spojující „neslučitelné”.

Spočívá v hlubší části lidského JÁ. Je napojena na moudrost přesahující ego či vědomou mysl. Není-li znásilňována dogmatickými pohledy, rozvíjí se tato inteligence spirálovitě vzhůru. Není součástí systémové nýbrž abstraktní, nezávislé, systematicky se rozvíjející mysli.
Tato inteligence plyne z nadvědomí vesmíru. Z dimenze mimo prostor a čas. Z dimenze BYTÍ a nekonečných možností.
Je podstatou fantazie, hluboké představivosti a tvůrčí obrazotvornosti, díky které můžeme následovat i uskutečňovat své sny a dosáhnout celistvosti. Je podstatou nezávislého, abstraktního myšlení. Je Heliem vesmíru. Pozvedá na duchu.

… hlubší ponor 👁

Vědomí

JSME ENERGETICKÝM OTISKEM HVĚZDNÉHO CHODNÍKU SLÁVY
Obdobně jako hvězdy, máme i my lidé své jedinečné jádro. Svůj vlastní zdroj vyzařování. Z malých trpaslíků vyrůstají velcí obři i supernovy. Každý z nás je jiný a každý z nás se projevuje jinak. Máme odlišný osud, jiné prožívání a jiný projev (bodylanguage).
Všichni jsme však součástí jednoho kolektivního vědomí. Podmnožinami větších celků. Podléháme božským rodinným konstelacím.

SUPERNOVY PŘISPÍVAJÍ K CHEMICKÉMU VÝVOJI VESMÍRU
Jejich vývoj a konec je různý. Látky vyvržené z nitra supernovy obohacují okolní kosmický prostor o těžší prvky, které byly syntetizovány v nitru hvězdy při termonukleárních reakcích. Tyto prvky se stávají součástí budoucích generací hvězd a planet.

Obrazně řečeno: Při kosmické nukleogenezi si hvězdné generace „předávají štafetu“ prvků, vzniklých při zániku staré generace. Jsou důležité pro tvorbu dalších těžších prvků hvězdami nové generace. Díky této nukleosyntéze je zde i živá příroda a my lidé. Bez uhlíku z nitra hvězd a výbuchu supernov bychom jako uhlíková forma života nemohli existovat.

HYPERNOVA
Jakási superstar mezi supernovami. V rámci úplného gravitačního kolapsu dochází k tak zvané singularitě. Hypernova se „zhroutí do černé díry v sobě samé“. Jde o konečnou fázi hvězdné evoluce a nový začátek zároveň.
Podstata života je stejná, její projevy jsou různé…

JSME OZUBENÁ KOLEČKA VESMÍRNÉHO ORLOJE. VZÁCNÉHO STROJKU ČASU.
Zástupci paralelních světů. Cestovatelé vesmírem. Mimozemšťané z různých časoprostorů. Venuše a Marťané oděné v hávu zapomnění. Avataři, naplňující svou jedinečnou roli.
Na krátkou chvíli se zjevujeme v okénku pozemského života před zraky vesmírných turistů z celého Univerza a učíme se láskyplné komunikaci. Naším primárním úkolem je poznat sebe samé, rozvzpomenout se na svou podstatu, nezávisle tvořit a povznést kolektivní vědomí.

V RÁMCI TRANSFORMACE DUCHA MATKY ZEMĚ DOCHÁZÍ K PROPOJOVÁNÍ SE S VLASTNÍ LÁSKYPLNOU PODSTATOU.
K jakési jaderné fúzi duchovního jádra a maximální akceleraci naší duchovní inteligence.
K oživení „dlouhodobé paměti“, rozvzpomenutí se na naši esenciální podstatu, vykrystalizování naší jedinečnosti a optimálnímu využití našich životních zkušeností.

Přirozenou součástí naší „operační paměti” se stává hluboký vhled do reality života. Stáváme se živým médiem.

JSME JEDNO KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ. JEDNA DUŠE.
Objektivní realita utvářená vlivem jednotlivých realit a seskupení. Různých morfogenetických polí.

MORFOGENETICKÉ VESMÍRNÉ POLE
MORFOGENETICKÉ POLE JEDNOTLIVCE JE PODMNOŽINOU MORFOGENETICKÉHO POLE SKUPINY.
Ve vývojové biologii je morfogenetické pole známé jako skupina buněk schopných reagovat na jednotlivé lokální biochemické signály vedoucí k vývoji morfologických struktur nebo orgánů.
Morfologické pole se v čase a prostoru dynamicky mění. Uvnitř něj se odehrává děj na základě sbírky vzájemně se ovlivňujících buněk, z níž se formuje nějaký orgán.

OBRAZNĚ ŘEČENO:
Morfogenetické pole je projev inteligence. Projev vývoje ducha daného časoprostoru. Tvůrčí proces probíhající na základě poměru elementárních sil a interakcí mezi nimi. Proces působící v buňkách tělesných i společenských. V malém i ve velkém.

Změnou energetických toků dochází ke změně „prožívání“ nebo-li ke změně stavu. Formují se a vyčleňují orgány tělesné i „orgány veřejně činné“. Dochází ke změnám v celém organismu. Vše se ovlivňuje navzájem.
Dle vnitřního nastavení se k sobě vzájemně přitahujeme a ovlivňujeme.

Společenský řád (systém) vybudovaný člověkem je projevem zralosti a spolupráce druhu Homo sapiens. Zráním a transformací ducha Matky Země se transformuje a zraje i systém.

—————————————-

V rámci mé dobrovolnické činnosti v Alzheimer centru, jsem měla možnost vnímat problematiku lidí s poruchou paměti a vidět jak se odpojují od necitlivého společenského systému a “cestují v čase”. Jsou duchem tam, kde se vývoj jejich vnitřního dítěte zasekl.

HRAVOST A DĚTINSKOST JSOU DVĚ ROZDÍLNÉ VĚCI
Není-li naše vnitřní dítě zhojené, stáváme se ke stáru dětinskými a musí se o nás “postarat” druzí.
Slepé memorizování, nalévání dat do hlavy pod tlakem a trénování paměti bez pochopení hlubších souvislostí je cesta k debilizaci lidstva. Mnoho toho známe, ale to podstatné nevidíme.
Nechápeme ty nejzákladnější pravdy ani když je máme přímo před očima.

… hlubší ponor 👁

Láska

Svým původem není lidská, avšak hluboce lidskými nás činí.

LÁSKA MÁ MNOHO PODOB I ZÁMĚN
Jako základní lidská potřeba vytváří v případě narušené primární vazby závislostní mechanismy v podvědomí, které nás v průběhu života ovládají. Ovlivňují každé naše rozhodování a vedou jedince i lidstvo k opakování stále stejných chyb.

CIT JE VLÁSEČNICEMI LÁSKY
Projevuje se vysokou citlivostí (vnímavostí). Schopností spojovat si souvislosti a plynout.
Projevuje se například v ladnosti mysli, ladnosti těla, ladnosti hlasu, ladnosti štětce…
Necitlivost se projevuje přecitlivělostí na Pravdu.

NEJBLÍŽE JSME K PRAVDĚ KDYŽ MILUJEME
Naše srdce je schopné vnímat to, co mysl ještě nechápe.
Láska vede k jemnějšímu rozlišení celkového obrazu života. K propojování se s životní moudroustí, vnímající hlubší souvislostí.

POJEM LÁSKA SI ZÍSKAL NÁLEPKU CUKROVÉ VATY
MYLNÉ PŘEDSTAVY O LÁSCE NÁS TAK UDRŽUJÍ V NEMOCNÝCH POSTOJÍCH A VZTAZÍCH, KTERÉ PŘIROZENĚ NEFUNGUJÍ.
Je třeba si uvědomit, že Láska a zamilovanost jsou dvě rozdílné “věci”.
V případě nepochopení podstaty vztahů, jsme vedeni do únikových aktivit a svazků, které nefungují a plní „pouze“ společenskou funkci.

LÁSKA JE ENERGIE HLUBOKÉHO ZÁJMU
Motivace pramenící v čistém záměru. Pramení v touze tvořit a spolupracovat, nikoli použít druhého pro svůj záměr.
Vede nás k nalézání nových, smysluplnějších komunikačních cest. K prorůstání na duchu.
Je prohlubujícím se citovým poutem, slučujícím dvě nezávislé, navzájem se doplňující, respektující osobnosti.
Osobnosti vědomě vytvářející bezpečný komunikační prostor pro sebe navzájem. Naplnění skrze intelektuální stimulaci.

Chtíč narušuje nezávislou tvorbu a společný růst nízkými energiemi a rozbíjí vztah. Nepramení v hlubokém zájmu, nýbrž v pudu.
V potřebě ukojit svůj niterný deficit a sát energii nezralým způsobem. Jestliže nám člověk není schopen být “jen” přítelem a respektovat naši volbu a jedinečnost, pak nám není schopen být ani morální oporou v dobách nejtěžších.

LÁSKA JE ENERGIE JEMNĚJŠÍHO ROZLIŠENÍ
Schopnost prožívat a cítit. Evoluční výhoda i Danajský dar.
Díky citu dokážeme hluboce soucítit i vnímat bolest druhých, čímž jsme snadněji zneužitelní.
Zároveň však dokážeme lépe spolupracovat a v okamžiku naplnění potřebné zkušenosti změnit přístup. Přenastavit své vnitřní hranice, které si zrale chráníme.

V LÁSCE NIKDY NEVYHRÁVÁ TEN, KDO MÁ RÁD MÍŇ
Pravda je taková, že pouze méně soucítí a zůstává chudší na duchu.
Láska totiž není soutěž, nýbrž spolupráce.

MALÁ UKÁZKA SYMBOLIKY DUCHA MATKY ZEMĚ PROMLOUVAJÍCÍ SKRZE NAŠE VĚDOMÍ, PODVĚDOMÍ I KOLEKTIVNÍ NE/NEVĚDOMÍ ANEB SKRZE ŽIVOT
————————————————————————————–

Savčí pohlavní chromozomy X a Y představují zvláštní pár. Na první pohled je zřejmé, že se navzájem liší, přestože se vyvinuly z páru identických nepohlavních chromozomů. V jejich evoluci se uplatňují odlišné mechanizmy, výsledkem čehož je odlišný evoluční osud.
Chromozom Y, který se šíří výhradně ze samce na samce, je silně degenerovaný, poztrácel už většinu genů a obsahuje převážně opakující se úseky DNA. A proč zdegeneroval? Protože se neumí párovat se svým partnerským chromozomem X, a tím opravovat své chyby.

Odkaz na lidský zdroj: CHROMOZOM X – KŘIŽOVATKA POHYBU GENŮ. Vesmír 86, 616, 2007/10

—————————————————————————————

LÁSKA, ZAMILOVANOST A OBDIV JSOU TŘI ROZDÍLNÉ MOTIVACE
Nepochopení tohoto faktu nás udržuje v ne/mocných vztazích.

UMĚNÍ ODPOUŠTĚT JE NEODDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ UMĚNÍ BEZPODMÍNEČNĚ MILOVAT
Nevrací děj zpět, avšak navrací nás k sobě samým.
Vede nás k sebepoznání a sebeúctě. K naší láskyplné podstatě. Ke zdravému sebevědomí.

Bezpodmínečně Tě miluji znamená, že nechci aby ses měnil, ale nezměníš-li přístup ke mě, vzdálím se bez urážek a obviňování z Tvého života. Dám Ti možnost pochopit, že harmonický vztah je vždy o dvou zralých osobnostech. Dám Ti možnost uvidět mě i sebe v plné Pravdě a odpustit sám sobě.

MILUJÍCÍ JEDINEC NÁM MŮŽE KOUZELNOU MOC LÁSKY PŘIPOMENOUT, NIKOLI NEZRALOST NAŠÍ VLASTNÍ LÁSKY NAHRADIT

Hlubší ponor do problematiky … 👁

Život

ŽIVOT JE BIBLE SVATÁ
Píše stále nové kapitoly.
Každý den se učíme číst mezi jeho řádky.

ZEMĚ JE ZRCADLOVOU SÍNÍ TVŮRČÍ MÚZY VE KTERÉ MÁ KAŽDÝ KLAD I PROTIKLAD.
Každý extrém je zrcadlem opačného extrému.
Každá oběť si k sobě přitáhne viníka.
Každá tma v sobě nese zárodek světla.

PARADOX JE DRUHÉ JMÉNO PRO ŽIVOT
Je to jako s Arktidou a Antarktidou. I když visíme hlavou dolu, nejsme si toho vědomi.
Jestliže se Pravda dlouhodobě překrucuje, svobodná vůle lidu znásilňuje a přizpůsobuje řídícím garniturám, může se ve finále stát, že vidíme vše podstatné vzhůru nohama a ani si toho nevšimneme.
Nejsme schopni zřít PRAVDU, ani když ji máme přímo před očima.

Aktivním nasloucháním druhým tříbíme názory skrze vlastní nitro, a prociťujeme zda jsme s danými názory v souladu. Zda jsou v souladu s praxí života. S neobyčejně obyčejnými pravdami, které jsou všude kolem nás.

RÁNO BÝVÁ MOUDŘEJŠÍ VEČERA
Stmívání a rozednění je každodenní transformační proces.
S každým rozbřeskem je možné vidět život o poznání jasněji a prožívat den o něco harmoničtěji.

NOC NENÍ HORŠÍ NEŽ-LI DEN JEN PROTO, ŽE JE TEMNÁ
Je odvrácenou stranou téže mince.
V noci vidíme a prožíváme stejný obraz jinak.
To, co se nám zdálo být za bílého dne nad slunce jasné, můžeme po temné noci uvidět ve zcela jiném světle.

NOC JE ČASEM ODPOČINKU TĚLA A INSPIRACE DUCHA
Časem astrálního cestování. Časem spojování našeho mikrokosmu s makrokosmem.
Naše podvědomí k nám promlouvá formou snů. Odhaluje vše, co není v souladu s naším vyšším JÁ. Vše, co není v souladu s LÁSKOU.

Zkušenosti z období prenatálního vývoje, zrodu a “dětství” druhu HOMO SAPIENS jsou zanesené v kolektivním ne/vědomí. Jsou bohatým zdrojem poznání, která nám pomáhají tříbit zrna pravdy od plevele polopravd a lží o nás samotných.
Abychom šidili, opakovaně soudili a zatracovali druhé, musíme nejdříve ošidit sebe samé.

STARÝ A NOVÝ ZÁKON USTUPUJÍ DO POZADÍ A Z NAŠEHO PODVĚDOMÍ STÁLE JASNĚJI VYSTUPUJE ZÁKON TVORBY…
Nahlížením do svého nitra je možné zřít, nakolik jsme se odklonili od zákona lásky.
Nakolik byla znásilněna svobodná vůle jedinců a narušena panensky čistá, tvůrčí mysl dětí a “dospělých”.
Nakolik jsme se vzdálili svému primárnímu zdroji a přijali politický systém jako svou náhradní matku a zpolitizované názory jako zdroj umělé výživy.

Eva byla prohlášena za hříšnici a původce všeho zla a tak zvaný Adamův komplex narostl do ohromných rozměrů.
Umělá produkce všeho možného druhu ovládla svět.

hlubší ponor do problematiky … 👁

Lidský mozek

LIDSKÝ MOZEK JE NEJVYŠŠÍ MODEL „ŽIVÉHO PROCESORU” NA PLANETĚ ZEMI
Nemyslí, nýbrž procesuje. Řídí procesy těla.
Vyvíjí se v souvislosti s nad/vědomím, podvědomím a kolektivním ne/vědomím.

NA MOZKU LZE, DÍKY MODERNÍM TECHNOLOGIÍM, POZOROVAT ZMĚNY VE VŠECH JEHO ČÁSTECH
Jedna věc jsou však reakce které na mozku vidíme a jiná věc je čemu všemu podléhají.

… Hlubší ponor do problematiky … 👁

Homo sapiens

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENOU KOMPETENCÍ DRUHU HOMO SAPIENS JE MOUDROST
Moudrost je božská logika, na kterou je zvrácená ne/lidská “logika” krátká.

ČLOVĚK SE ZMĚNIT NEMŮŽE, MŮŽE VŠAK ZMĚNIT NÁZOR A PŘÍSTUP
Zažitá fráze „Milujme bližního svého jako sebe samého” je svým způsobem cesta do pekel. Pravdou totiž je, že MilujEme bližního svého, jako sebe samého. Drobný detail, avšak zásadní rozdíl. Dokud jsme totiž nepoznali a bezpodmínečně nepřijali sebe samé, těžko můžeme bezpodmínečně přijímat druhé.

VŠE JE NÁSTROJEM V RUKOU KONKRÉTNÍHO ČLOVĚKA
HOVOŘÍME SICE MNOHA SVĚTOVÝMI A ODBORNÝMI JAZYKY, AVŠAK NEOBYČEJNĚ OBYČEJNOU LIDSKOST A OTEVŘENOU KOMUNIKACI ČLOVĚKA S ČLOVĚKEM NEZVLÁDÁME.
Nezralý jedinec dokáže, bez ohledu na dobré životní podmínky a drahé vzdělání, napáchat nejhorší zločiny na lidství.
„Genialita” bez lásky je destruktivní ničivá síla pramenící v odtrženosti od primárního zdroje láskyplného poznání.

Nevědomý, na církevních a vědeckých dogmatech závislý jedinec toho může mnoho znát, avšak podstatu dění nechápat.
Hloubka ze které vnímáme dění a Pravdu vychází z míry duchovní inteligence. Ze zralosti ducha.

NEJVYŠŠÍ INTELIGENCE SE PROJEVUJE BOŽSKOU LOGIKOU – LADNOSTÍ MYSLÍ, LADNOSTÍ TĚLA, LADNOSTÍ ŠTĚTCE…
SCHOPNOSTÍ POSKLÁDAT SI CELÝ OBRÁZEK Shopností vnímat drobný detail v kontextu s nadhledem a schopností vnímat celek.
Má různé formy, projevy a fáze. Podstatou je schopnost ladit do celkového obrazu. Poskládat si smysluplně celý obrázek. Schopností vnímat drobný detail v kontextu se schopností vnímat láskyplný celek.

Nadřazování jedněch a snižování druhých je projevem nepokory. Projevem pýchy.
I pýcha má různé podoby …. pýcha genderová, pýcha generační, pýcha národnostní, pýcha společenská ….
Každá pýcha však předchází pád.
Aby povstala Hrdost, musí zemřít Pýcha. Musí se transformovat a přerodit duch Matky Země.

Nejsme-li od malička schopni vnímat a čerpat moudrost v pohádkách pro děti, projevujeme se skrze laciné pohádky pro “dospělé”, které jsme jako děti okopírovali ve svém okolí. Čím mocnější duch v nás “úřaduje”, tím menší je ochota přijímat davové, laciné a vulgární obrazy kolem. Nejsme-li spojeni s primárním zdrojem Lásky v sobě samých, můžeme se cítit osamělí a snadno nám uniká, že se stáváme součástí roboticky smýšlejícího davu, slepě přijímajícího většinové názory. Názory dodávají nám falešný pocit sounáležitosti a jistoty. Pocitu, že to co je běžné je normální bez ohledu na to, o čem vypovídají fakta ukazující narůstající počet zhoubných nemocí, onemocnění srdce, psychických onemocnění a sebevražd.

KAŽDÝ ČLOVĚK, KAŽDÁ RODINA, KAŽDÁ ZEMĚ A KAŽDÁ KULTURA VNÁŠÍ DO CELOSVĚTOVÉ ATMOSFÉRY SVŮJ VLASTNÍ ENERGETICKÝ NÁBOJ
Cílem, není slepé kopírování myšlení a jednání jedinců, zemí či kultur kolem, nýbrž tříbení jednotlivých filosofií, otevřená spolupráce a nalézání smysluplnějších, mírových cest.
Je třeba bdělého naslouchání a doptávání, abychom porozuměli hlubším motivacím a nalezli primární příčiny problémů lidstva. Abychom překročili bludný kořen vlastního života a vystoupili z opakování stejných chyb.

PODSTATOU LIDSKÉHO ŽIVOTA JE NAPLNĚNÍ SVÉHO OSUDU A VYJÍT ZE DNA POTOPY JMÉNEM NEVĚDOMOST
Být součástí FLOW a dovolit nejvyšší inteligenci promlouvat a tvořit skrze nás.
Tvořit v souladu s nejvyšším dobrem. Žít v pravdě a lásce. Žít v Ráji svého srdce.

VĚDA A CÍRKEV JSOU DVĚ NÁBOŽENSTVÍ POSTAVENÁ PROTI SOBĚ
Každá má své přívržence, hnané proti sobě politickou zlovůlí.
Duchovní a exaktní věda má stejný základ. Podstata života je stejná.
Její projevy se snažíme pochopit a popsat. Máme odlišné nástroje poznávání a rozlišné pojmosloví.

Transformace starých paradigmat přichází skrze produchovnělé jedince a vědce, kteří přirozeným způsobem prošli iniciací. Různou mírou osvícení vedoucí lidstvo k odhalení PRAVDY. Primárního principu. Vyššího principu mravního v nás.

SPIRITUALITA A NÁBOŽENSTVÍ NENÍ TOTÉŽ
Spiritualita plyne z hloubky našeho nitra a spojuje lidi i názorové světy a obory s nimi spojené.
Náboženství je slepá víra. Součást přejatých vzorců myšlení a dogmat z oblasti církve i vědy.
Bůh – představitel víry, přinášející nám naději a Lásku.
Představitelkou naděje je PRAVDA. Spojení PRAVDY A LÁSKY. Láskyplné Pravdy přinášející nám hluboká poznání.

V počátcích civilizace bylo církevními hodnostáři zneužito strachu a negramotnosti spirituálně cítícího lidu.
Dnes je zneužíváno strachu a dogmaticky myslícího, spirituálně necítícího lidu.
S hřímajícími hromy a blesky si na nás dnes již nikdo nepřijde, a tak je strach spojený s jinými, modernějšími strašáky.
INTELEKTUALITA VYSTAVĚNÁ NA ROZUMOVÝCH KONSTRUKTECH BEZDUCHÉHO SYSTÉMU A UMĚLÁ INTELIGENCE JEDNÍM JSOU.
Každý systém tvoří lidé.
Zákon zrcadlení na planetě Zemi se projevuje tím, že vše v našem podvědomí vyzrcadlí do našich životů. Jsme-li ztraceni v bezpohlavních názorech, vyzrcadlí se v bezpohlavních bytostech. Tito jedinci nám na podvědomé úrovni odehrávají svou nelehkou roli.

AKADEMICKÝ TITUL JE DOKLADEM O VZDĚLÁNÍ, NIKOLI DOKLADEM O MOUDROSTI.
Vzdělávání v politicky kontrolovaném systému sklouzává ke slepému přijímání a replikování všeobecně uznávaných ideologií, spojených se slepým uctíváním a vzhlížením k “falešným bohům” s akademickými tituly, církevními a vojenskými hodnostmi.
Takový přístup vede k naprostému otupení zdravého selského rozumu a upevňování mocenského systému až na doraz.
Zdravý selský rozum plyne z přirozené autority. Z nezávislé osobnosti jež své znalosti získala pozorováním sebe, přírody a jejích zákonitostí a nesnižuje se k hanění či snižování důstojnosti jiného člověka.
Je pravým opakem pýchy, zneužívající pozice falešné autority či fyzické síly proti společensky či fyzicky slabším jedincům, aniž by uznala svůj omyl, omluvila se a změnila přístup.

NĚKTEŘÍ VĚDCI HOVOŘÍ O TOM, ŽE SE LIDSKÉ DNA JIŽ 10 000 LET NEZMĚNILO. TI NEJMÉNĚ POKORNÍ BY DO NĚJ DOKONCE CHTĚLI UMĚLE ZASAHOVAT!!!
PROČ?!

PROČ by se mělo DNA uměle měnit? Kdo si troufá zasahovat do lidského DNA, když ještě plně nepochopil podstatu svého vlastního druhu? Jedině ten, kdo neporozuměl svému vlastnímu životu a chce vydělávat za každou cenu.
Ten, kdo chce přirozený VESMÍRNÝ ŘÁD nahrazovat řádem umělým.
Bez otevřené mysli a srdce vidíme pokrok v umělé reprodukci všeho možného druhu. Uměle modifikovaných potravinách, uměle modifikovaných zvířatech a nakonec i lidech.

JSME PERFEKTNĚ VYBAVENI K HLUBOKÉMU NITERNÉMU ROZVOJI A UŽÍVÁNÍ SI KRÁS ŽIVOTA
Bez spojení se svou vlastní podstatou nelze cítit hlubší pravdy a vyvozovat definitivní závěry o čemkoli.

NESUĎME TEDY DNE PŘED VEČEREM A NASLOUCHEJME SVÉMU NITRU!
Život je vývoj. Každodenní poznávání a přehodnocování.
Teprve čas zreviduje pravdivost a úplnost našich dosavadních poznání.

V životě nejde o to plout proti proudu, ani plout pohodlně s davem, nýbrž plout ve svém vlastním proudu
Žít z vlastního pramene poznání a zrale spolupracovat s druhými.

 

hlubší ponor zde … 👁

Pravda

„HLEDEJ PRAVDU, SLYŠ PRAVDU, UČ SE PRAVDĚ, MILUJ PRAVDU, MLUV PRAVDU, DRŽ SE PRAVDY, BRAŇ PRAVDU AŽ DO SMRTI, PROTOŽE PRAVDA TĚ OSVOBODÍ”.
JAN HUS NEBYL UPÁLEN PROTO, ŽE HÁJIL BOHA, NÝBRŽ PROTO, ŽE HÁJIL PRAVDU.

PRAVDA JE VŠÍM
JE NEVĚDOMÝ POČÁTEK, CHAOS, VELKÝ TŘESK SEBEUVĚDOMĚNÍ I LÁSKYPLNÝ ŘÁD UKOTVENÝ V NAŠEM NITRU.
NEDÁ SE UPÁLIT, UMLČET ANI NA VĚKY VĚKŮ USPÁVAT TABLETKAMI ČI JINÝMI MODERNÍMI KOUZLY.
Zanechává stopy v nás, i všude kolem nás.
Je heterochromozomem X uloženým v duchovním i genetickém jádru každé ženy i muže.

PRAVDA NEPŘICHÁZÍ Z MOCI ÚŘENÍ NÝBRŽ Z MOCI VESMÍRNÉ
Nejde-li moc úřední ruku v ruce s mocí vesmírnou, nesou zákonodárci, osoby veřejně činné a osoby v nadřízených pozicích SPOLUzodpovědnost za všechna rozhodnutí sloužící k upevňování moci vládnoucí třídy, její sebeobohacování a udržování třídních rozdílů. Za všechna rozhodnutí, která neslouží celému lidstvu, nýbrž hrstce „vyvolených“.
Je dobré si uvědomit, že s přijatou funkcí a rostoucí popularitou roste automaticky i míra morální zodpovědnosti, ze které se nelze vymanit.

BOŽÍ MLÝNY
Pravda která je dlouhodobě přitahována za vlasy a ohýbána všemi možnými směry cenzurou a nezralou ideologií vládnoucích garnitur, nás po čase navrací tam, kde byla svými dogmatickými pohledy poskvrněna.

PŘED SEBEOU SAMÝM NELZE NIKAM UTÉCI
Je-li Pravda dlouhodobě ohýbána všemi možnými směry cenzurou a nezralou ideologií vládnoucích garnitur, svobodná vůle jednotlivců dlouhodobě znásilňována a nezávislí, svobodně smýšlející jedinci perzekuováni nemocným systémem, je ohrožována nejen svoboda slova, ale i zdraví veškerého lidu. Svoboda a zdraví jdou totiž ruku v ruce.

PŘIJETÍ PRAVDY JE OSVOBOZUJÍCÍ, TRANSFORMAČNÍ AKT.
I sebemenší lež sobě samému nás dříve či později dohoní.
Vše, co není žito v souladu s naším vyšším JÁ ulpívá v podvědomí, zatěžuje svědomí, snižuje sebevědomí a možnost sebepřijetí. Stává se zdrojem závislostí, úzkostí, strachů, chronických nemocí a náhlých příhod.

Rozřezali jsme tělo na malé kousíčky a tudíž víme z čeho se skládá a jak funguje hardware a celá jeho mechanika. Jsme si však jisti, že chápeme podstatu tvorby? Že jsme pochopili software? Že chápeme tvůrčí múzu ve které čerpáme inspiraci?

BEZ OHLEDU NA TO ZDA VĚŘÍME V BOHA ČI VĚDU, PODSTATA ŽIVOTA JE STEJNÁ
Nejde o to v co věříme, nýbrž o to zda žijeme v Lásce a Pravdě se sebou samým a svým okolím.
Církev a věda jsou sice dobrý sluha, avšak špatný pán.

… více 👁

Duchovní inteligence

Nepamatuji se, jaká situace ve mě vyvolala potřebu zamyslet se na toto téma, ale v každém případě jsem přemýšlela o tom, jak je možné, že se mnoho lidí i přes vysoké IQ, značné EQ a kvalitní vzdělání chová tak, jak se chová. A že i já se někdy chovám jinak než bych si přála, nebo než bych čekala …

Uvědomila jsem si, že je naší součástí něco, co je silnější, než-li naše vůle. Něco, co se nedá spočítat, vymyslet, naplánovat ani obejít. Něco co nás přesahuje. Co je naší hlubokou podstatou. Něco, co nesouvisí se vzděláním ani společenskou morálkou. Inteligence mocnější, než-li pouhý rozum bez citu či empatie bez s/vědomí… myšlenky volně plynuly a náhle mě napadlo:
DUCHOVNÍ INTELIGENCE

Připlouvaly další souvislosti, až mě zarazilo pomyšlení jak je možné, že jsem pojem DUCHOVNÍ INTELIGENCE nikdy neslyšela a proč se o něm nemluví ani ve školách, ani v hlavních médiích?!
Zadala jsem jej tedy do vyhledávače a po nějaké chvíli jsem objevila článek SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE.
Článek mi přijde výborným vstupem pro začátečníky v oblasti duchovních věd a mimosmyslové komunikace a proto jej přikládám v druhé části tématu.

DUCHOVNÍ INTELIGENCE JE INTELIGENCE DUCHA POLÍBENÉHO TVŮRČÍ MÚZOU
Jinými slovy: MOUDROST ANEB BOŽSKÁ LOGIKA.

SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE (SQ – spiritual koeficient).
Duchovní inteligence je nadoborová. Pramení v samotné božské podstatě. V samotném jádru existence. Propojuje jednotlivé filozofie a obory.

INTELIGENCE JE DALEKO HLUBŠÍ POJEM, NEŽ-LI BY SE MOHLO NA PRVNÍ POHLED ZDÁT
Kdo si myslí, že je geniální, nepochopil s jak geniální inteligencí máme co do činění. Vše co vidíme i nevidíme, vše co cítíme i necítíme je jejím projevem. Je naší součástí a promlouvá a tvoří v nás , skrze nás i mimo nás.

Je genomem “X”. Je duchovním jádrem uloženým v každém atomu a každé naší buňce.
Je heterochromozomem každé ženy i muže. Je poselstvím Matky Stvořitelky. Matky boží. Představitelky genofondu XXX. Tak zvané superfemale.
Moudrosti protékající skrze nás jako živá, plodová voda Univerza.
Nejde o to sbírat a hromadit data, nýbrž transformovat data a vytříbit samotné jejich láskyplné jádro, které nám žádný Elzheimer nesebere.

SPIRITUALITA JE PRAVÝM OPAKEM NÁBOŽENSTVÍ, VZNIKAJÍCÍCH VE JMÉNU CÍRKVE A VĚDY
CÍRKEV I VĚDA JSOU SICE DOBRÝ SLUHA, AVŠAK VELMI ŠPATNÝ PÁN.

OO POČÁTKŮ CIVILIZACE JSME VYCHOVÁVÁNI KE VZHLÍŽENÍ K VNĚJŠÍM AUTORITÁM A RŮZNĚ POKŘIVENÝM IDEÁLŮM, NAMÍSTO VÍRY V OTEVŘENÝ DIALOG A SEBE SAMÉ.
Ježíš je cesta od víry v Boha k PRAVDĚ.

OSVÍCENÍ ANEB PŘIROZENÝ DUCHOVNÍ KŘEST
JDE O SETKÁNÍ SE SVOU EXISTENCIÁLNÍ LÁSKYPLNOU PODSTATOU. VELKÝ TŘESK SEBEUVĚDOMĚNÍ. SKRZE POLIBEK TVŮRČÍ MÚZY.
Člověk je nadále schopen sobě vlastním, jedinečným způsobem, vnímat skutečnosti a souvislosti, kterých si do té doby nebyl vědom.
Je důležitým krokem v sebepoznání a sebepřijetí jedince i evolučního vývoje celého lidstva.
Další pojmy pro velký třesk či osvíceni je sebeuvědomění, probuzení z věčného spánku nevědomých, znovuzrození apod.

CÍRKEVNÍ KŘEST VNÍMÁM SPÍŠE JAKO POTVRZENÍ NÁZOROVÉ JEDNOTY SKUPINY LIDÍ V POHLEDU NA DUCHOVNÍ ROVINU ŽIVOTA
Ve finále však není podstatné zda věříme v Boha či vědu, ale spíše to, co si pod pojmem Bůh představujeme a zda žijeme v LÁSCE a PRAVDĚ se sebou samým.

Zažitá fráze “Milujme bližního svého jako sebe samého” je totiž v jistém smyslu cesta do pekel. Faktem totiž je, že MilujEme bližního svého, jako sebe samého.
Drobný detail avšak zásadní rozdíl. Dokud jsme totiž nepoznali a bezpodmínečně nepřijali sebe samé a svůj druh, těžko můžeme hluboce milovat a bezpodmínečně přijímat druhé.

CELOSVĚTOVÝ POLITICKÝ SYSTÉM, VEDOUCÍ NÁS OPAKOVANĚ K ČERNOBÍLÝM POHLEDŮM A BOJŮM MEZI SEBOU, BYL VYSTAVĚN NA ZNEUŽITÍ HRUBÉ SÍLI A NÁSILÍ V SAMOTNÉM POČÁTKU CIVILIZACE
Mocenské prostředky, které užívala inkvizice se implementovaly do všech úrovní vlád a vládních institucí a jsou součástí celosvětového mocenského systému, dodnes. Upalování, mučení a umlčování Pravdy má jen jiné, sofistikovanější podoby.

KAŽDÝ ZAŽITÝ PŘEDSUDEK A SLEPĚ PŘIJATÝ POHLED CÍRKVE ČI VĚDY, VYTVÁŘÍ KOMUNIKAČNÍ ŠUM V MIMOSMYSLOVÉ KOMUNIKACI SE STVOŘITELKOU A SVAZUJE NAŠI SCHOPNOST HLUBŠÍ DEDUKCE A VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ.
Traumatizující zkušenosti získané v rámci “prenatálního vývoje druhu HOMO SAPIENS” a zrodu prvobytně pospolné společnosti, jsou zanesené do kolektivního ne/vědomí a drží nás uvězněné v minulosti.

S hřímajícími hromy a blesky si na nás už dnes nikdo nepřijde, a tak je strach spojený s jinými, modernějšími strašáky.

… hlubší ponor zde 👁

Otevřená mysl

PANENSKÁ MYSL
Nepopsaný list. Mysl spojená s kosmickým vědomím. S primárním zdrojem.
Mysl sající informace z primárního zdroje obdobně jako saje kojenec výživu z prsu matky.
Mysl připravená se učit a smysluplně tvořit.

TRAUMATIZOVANÁ MYSL
Mysl indoktrinována společenským systémem.
Mysl závislá na toxickém způsobu myšlení svého okolí.

OTEVŘENÁ MYSL JE OBDOBOU MYSLI PRÁVĚ NAROZENÉHO DÍTĚTE
MYSL SAJÍCÍ INFORMACE Z PRIMÁRNÍHO ZDROJE. MYSL OTEVŘENÁ NOVÝM POHLEDŮM. MYSL SCHOPNÁ PŘIZPŮSOBIT SE DANÉMU PROSTŘEDÍ A NOVÝM OKOLNOSTEM, AVŠAK NEOCHOTNA SLEPĚ SLOUŽIT POKŘIVENÝM IDEÁLŮM NEMOCNÉHO SYSTÉMU.
Narozdíl od nevědomé – nezkušené mysli, není ochotna přizpůsobit se alibistickým postojům. Je nezávislá na předsudcích a dogmatických pohledech církve či vědy. Je neúplatná a nepoplatná době

OSVÍCENÁ MYSL
Mysl jež prošla přirozeným křestem. Probuzením.
Mysl schopná opakovaně čerpat inspiraci v primárním zdroji. Mysl osobnosti, jež žije to, co káže. Osobnosti jež žije ve světle nových poznání.

NEZÁVISLÁ MYSL .
STAV, VE KTERÉM NECÍTÍME POTŘEBU SE ZA KAŽDOU CENU ZTOTOŽŇOVAT S MYŠLENKAMI A NÁZORY DRUHÝCH, ANI POTŘEBU NEČESTNĚ PROSAZOVAT NÁZORY SVÉ.
Svobodně se projevujeme a reagujeme na základě vývoje událostí v daném okamžiku. Sobě vlastním, individuálním způsobem. Jsme názorově nestranní. Nežijeme v područí názoru davu ani v područí názorových menšin. Své názory tříbíme skrze své s/vědomí a životní zkušenosti.

… hlubší ponor do problematiky 👁

Pocity

POCITY JSOU INFORMACE Z NAŠEHO NITRA
Jejich zralé vyhodnocení má zásadní vliv na základní vazby, veškeré vztahy a námi utvářenou realitu.

TO, CO CÍTÍME JE VŽDY PRAVDA DANÉHO OKAMŽIKU
PROČ to cítíme, CO dané pocity vyvolává a JAK si pocity vykládáme, je věc jiná.

Uvědomování si našich pocitů a chápání našich emočních reakcí je důležitou součástí osobnostního růstu, zdravých vztahů a zdravé společnosti.
Pracujeme-li průběžně se svými pocity a emocemi, nebojíme se autenticity. Naše reakce jsou adekvátní situaci. Jsou důležité pro pře/nastavování hranic.
Přehnaná korektnost a korekce emocí na straně jedné, vede k necitlivosti na straně druhé.

ÚLOHOU POCITŮ JE UPOZORNĚNÍ NA SKUTEČNÝ STAV NAŠEHO NITRA
Jsou-li naše pocity opakovaně potlačované, vytěsněné či druhými ignorované, projevují se nemocnými vztahy a zhoubnými procesy v psychice či těle.

POTLAČENÍM POCITŮ SE STÁVÁME NECITLIVÝMI A PŘECITLIVĚLÝMI NA PRAVDU
Nedokážeme transformovat svou mysl a nevidíme v Pravdě sebe ani své nejbližší.

… hlubší ponor do problematiky 👁

TROJJEDINOST

TROJJEDINOST ANEB „SVATÁ TROJICE“
PRAVDA, LÁSKA A BŮH JSOU FILOZOFICKÉ POJMY, PŘEDSTAVUJÍCÍ TŘI PRIMÁRNÍ BOŽSKÉ PRINCIPY.
Vazby mezi těmito třemi principy jsou filozofickým klíčem k TEORII VŠEHO
Projevují se jako neutrální, přitažlivé a odpudivé síly. „Čarosíly“ interagující mezi sebou navzájem v malém i velkém. V rámci subatomárních částic, atomů i celého Univerza. „Kouzla“ působící v nás, mimo nás i skrze nás.

PRAVDA, LÁSKA A BŮH A „VĚČNÝ DIALOG MEZI NIMI“.
Jakási astrální (neuronová) „komunikační síť”. Komunikační dálnice, zkratky a křižovatky. Energetické srážky a jiskření. Narážení na „komfortní zóny“ jednotlivých principů, prvků a činitelů, obdobně jako narážení na komfortní zóny jednotlivých subjektů a objektů interagujících mezi sebou navzájem. Jakési prověřování kompatibility a slučitelnosti v rámci různě velkých skupin.

Z PRIMÁRNÍCH VAZEB A INTERAKCÍ PLYNOU VEŠKERÉ DALŠÍ VZTAHY A ZÁKONITOSTI
Jsou podstatou malých velkých třesků (aha momentů) v neuronové síti Univerza i člověka.
Podstatou jiskření v astrální síti makrokosmu i mikrokosmu.
Podstatou elektromagnetického vlnění i jaderných fúzí a štěpení.
Podstatou slučování i dělení i zhoubného bujení
Podstatou změny a transformace. Podstatou nových počátků i konců.
Různé projevy a různé mechanismy, avšak podstata dějů stejná

Tato “NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE” je podstatou soudržnosti i rozpínání UNIVERZA – univerzální inteligence.
Podstatou jeho srdečního tepu. Nádechu i výdechu. Podstatou smršťování i rozpínání.
Podstatou smršťování se do malé “kuličky” a opětovného růstu a nabalování „svalové“ hmoty vesmírných těl nebo-li těles.

JSME STVOŘENI K OBRAZU NEJVYŠŠÍ (UNIVERZÁLNÍ) INTELIGENCE – UNIVERZA
Jsme její součástí i spolutvůrci. To znamená, že „promlouvá“ a tvoří v nás, mimo nás i skrze nás. Z jejích zákonitostí se nelze vyčlenit. Je nadřazená zákonům a ustanovením lidským.

Jsme jedno kolektivní vědomí. Objektivní realita utvářená vlivy jednotlivých realit. Utrpení vznikající neúctou či dramatizací ve vztahu k druhým, zásadním způsobem ovlivňuje toxicitu prostředí ve kterém žijeme.
Virus usazený v mysli jednoho, ovlivní virus šířící se skrze mysl druhého.

Nejsme-li svázáni indoktrinací církve či vědy a nestali jsme se slepě věřícími, skládá se nám obrázek Láskyplné Pravdy na monitoru našeho vědomí spojením tří energetických bodů (primárních principů). Odpovědi na otázky související s naší jedinečností tak skrz nás protékají zcela automaticky.

Jelikož je člověk projevem vrcholu evoluce na planetě Zemi, mění Teorie všeho zásadním způsobem pohled na člověka, inteligenci a její projevy. Od základu mění dosavadní vyhodnocovací systém a poznatky z něj plynoucí.
Přehodnocuje pojem stvoření a nezávislá tvorba. Dívá se na staré nově.

Seberozvoj a růst je základní projev UNIVERZA. „Univerzální živé inteligence“, jíž jsme projevem i součástí. Touha poznávat a rozpínat se na duchu je nám vlastní. Je naší přirozenou potřebou.

Rozdíl mezi seberozvojem a současným vzdělávacím systémem je v sebenaplnění poznáním skrze přirozeně přicházející vnější podněty, versus nalití informací a dovedností v určitém časovém úseku do „nádoby“ zvenčí. A to pod tlakem zpolitizovaného systému a jím úředně schválené “autority”.
To první nás baví a rozvíjí náš nejhlubší lidský potenciál, to druhé nás ohrožuje na zdravém vývoji a vede k opakování stále stejných chyb. Práce kvapná, málo platná!

KAŽDÝ OBOR MÁ SVÉ POJMY
Všechny obory vznikli z filozofie a jejich vývoj je závislý na nezávislých pohledech badatelů z oblasti věd duchovních i exaktních, ale i každého jednoho z nás.
Za všemi obory a pojmy, které se snaží opsat život, jeho fáze a projevy stojí člověk.
Tříbením a sladěním pojmů z různých oblastí života spějeme k popisu samotného jádra aneb podstaty stvoření a s ní spojené, více či méně vědomé tvorby. Tvůrčího procesu života.

TAM KDE KONČÍ POZNÁNÍ JEDNOHO ČLOVĚKA A JEDNOHO OBORU, ZAČÍNÁ POZNÁNÍ DALŠÍHO
Je třeba se spojovat a aktivně si naslouchat. Je třeba poobracet v mysli každého z nás vše vzhůru nohama, abychom sladili pojmy a “vychytali” všechen komunikační šum.

NENÍ MOŽNÉ POCHOPIT VELKÉ, NECHÁPEME-LI MALÉ
Není možné pochopit vnější svět, jestliže jsme nepochopili svůj niterný svět.
Není možné poznat a bezpodmínečně přijmout druhé, pokud jsme nepoznali a bezpodmínečně nepřijali sebe samé.
Není možné odpustit druhým, dokud jsme neodpustili sobě samým. Jestliže jsme nepochopili svou životní lekci, nezpracovali svá traumata a své bolestivé životní zkušenosti jsme netransformovali ve světlo vyšších poznání.

Bez vnímání těch nejběžnějších projevů ve společnosti není komplexního poznání, která sebou nese praktická filozofie. Filozofie vnímaná v plném kontextu praxe vlastního života. Každý máme vlastní příběh, ale stejnou podstatu. To, co spojí jednotlivé příběhy v jeden společný je pravdivý sebeobraz.

PŘÍSLOVÍ POZNEJME SEBE SAMÉ A POZNÁME CELÝ SVĚT NENÍ PRÁZDNÁ FILOZOFICKÁ FLOSKULE.
Veškeré pohledy na život jsou totiž vnímány skrze sítnici našeho s/vědomí a proto je sebereflexe něco, co je k objevování PRAVDY nezbytné. V tom tkví spravedlnost. Tento vesmírný zákon nelze zkorumpovat. Nelze zřít nic, na co nemáme morální právo.

Pravdivý sebeobraz je základní stavební kámen poznání, bez kterého ani ten nejlepší psycholog nepřekročí svůj vlastní stín. Je-li náš sebeobraz náš či sebeobraz lidstva falešný, je falešná a slepá i víra o kterou se opíráme. V celé mozaice života nám totiž chybí ten základní kamínek Pravdy. Samotné žhavé JÁDRO. Ožehavé téma, které se nás bezprostředně dotýká.

Osvícení aneb velký třesk sebeuvědomění je perlou poznání, vynořující se z hlubin našeho nevědomí jako nepřikrášlená, holá Pravda… jakási Věstonické Venuše, symbolizující duchovní krásu.

Náš pohled na lidi a život kolem je bez sebepoznání a bezpodmínečného sebepřijetí obrácený vzhůru nohama a svůj vlastní problém si projektujeme do druhých.

Poznání spojená s novým paradigmatem tak převrací náš dosavadní pohled na sebe i život zcela naruby, čímž rozkládá veškeré naše dosavadní „jistoty“. Jsme nuceni přehodnocovat vše, o čem jsme byli doposud skálopevně přesvědčeni. Jít až k samotnému základu. To však znamená, že je otřeseno i naší sebedůvěrou a sebehodnotou a udržení se nad vodou vyžaduje obrovský energetický vklad. Jde vyrovnání dluhu, který dlužíme sobě i všem, kteří prošli naším životem.

JDE O TAK ZVANÝ OČISTEC. OČISTU ANEB TRANSFORMACI
Zkrátka a dobře energetické zúčtování života ve smyslu MÁ DÁTI DAL.
Jsme „povýšeni či poníženi“ v našich vlastních očích.
My sami jsme si nejvyšší autoritou i soudcem ve svém životě. Nikdo jiný, kdo není v naší kůži nemá právo vynášet nad námi soud. Tento úkon jim nepřísluší.
Nechceme-li však dlouhodobě měnit z různých důvodů přístup, může být srážka s realitou tvrdá. Svým způsobem bolestivá a úlevná zároveň. Pod svícnem je totiž největší tma. Sebe a své nejbližší vidíme v pravdě obvykle až na konci celého jednoho dějství. Obdobně jako v pohádce Princ a Večernice. Pod maskou hrubiána se může ukrývat dobrák a pod maskou hodného kluka služebníček. Slaboch a podvodník.

Obzvláště jsme-li zatvrzelé, pyšné osobnosti, které si na zastaralých pohledech vystavěli své tituly, výnosné obchody, vylepšený sebeobraz a dobrý pocit ze sebe samých, je pak sebereflexe něco, do čeho se nám nechce. Většinově totiž raději bičujeme a mrskáme svými štiplavými jazyky své bližní. Obzvláště když jejich názory narážejí na naši vlastní komfortní zónu.
Tím však zůstává černý Petr v našich rukou (i s obory, které zastupujeme) do té doby, než-li nejsme připraveni podívat se Pravdě zpříma do očí. Většinově totiž nechápeme, že Pravda je ozdravná pro „viníky i oběti“ a že má zásadní osvobozující a ozdravný vliv pro naši mysl i tělo.

NELZE POROZUMĚT ZÁKLADNÍ ROVNICI ŽIVOTA, NECHÁPEME-LI ZÁKLADNÍ ROVNICI ŽIVOTA SVÉHO
Jestliže jsme nepoznali a bezpodmínečně nepřijali sebe samé jako jedinci i druh. Nejde o to zda věříme v Boha či exaktní vědu. Jde o to, zda žijeme v Lásce a Pravdě se sebou samým a svým nejbližším okolím. Tento přístup totiž rozšiřuje vědomí, posiluje mimosmyslové vnímání a akceleruje naši duchovní inteligenci na maximum. Umožňuje nám hluboké vhledy do podstaty lidí i dění kolem.

JSME STVOŘENI K OBRAZU NEJVYŠŠÍ, UNIVERZÁLNÍ INTELIGENCE – UNIVERZA
Jsme její součástí i spolutvůrci. To znamená, že „promlouvá“ a tvoří v nás, mimo nás i skrze nás. Z jejích zákonitostí se nelze vymanit.

SEBEROZVOJ A RŮST JE ZÁKLADNÍM PROJEVEM UNIVERZA
Druh Homo Sapiens je vrcholem evolučního vývoje na planetě Zemi. Touha poznávat a rozpínat se na duchu je nám vlastní. Je naší základní, přirozenou potřebou. Není-li zrale naplňována, naše duše i těla chřadnou.

PRAVDA je plná paradoxů. Setkávají se v ní všechny klady a protiklady. Je „poločasem rozpadu“. Podstatou transformace.
Pro některé múzou pro jiné ožehavou medúzou. Pálí na duši jako čert všechny, kteří nejsou ochotni vidět svůj pravdivý sebeobraz.

VŠE V ŽIVOTĚ JSOU VAZBY A VZTAHY
Komunikační dálnice a zkratky v astrální neuronové síti UNIVERZA.
Různé formy a projevy „komunikace“ nebo-li sebeprojevení, sebevyjádření božské inteligence. Inteligence vyjadřující se v „obrazech a dějích“. Ve vibracích. V pocitech.
Jsme její součástí i spolutvůrci. Promlouvá a tvoří v nás, skrze nás i mimo nás.

Pojem ezoterika je z mého pohledu otázkou slepé víry v dogmatické pohledy z oblasti církve i vědy. V rámci Univerza totiž neexistuje žádný duchovní a neduchovní svět. Existují pouze plynné, kapalné, plazmatické a pevné formy života. Různé projevy pramenící v jedné a téže tvůrčí podstatě, které se snažíme porozumět a sobě vlastním způsobem ji popsat.

K TOMUTO ZÁVĚRU JSEM DOŠLA NA ZÁKLADĚ FAKTU, ŽE I V OBLASTI EXAKTNÍCH VĚD JSOU ZNÁMÉ OSOBNOSTI, KTERÉ „PŘEDPOVĚDĚLI BUDOUCNOST“ A STALI SE TAK „PROROKY“ VE SVÉM OBORU.
Osobnosti, které předložili teorie bez jasných exaktních důkazů, jelikož svým niterným zrakem dohlédli tam, kam ostatní ještě nedohlédli.

Když se nad tímto faktem hlouběji zamyslíme, uvědomíme si, že nejde ani tak o nahlédnutí do budoucnosti, jako spíše o nahlédnutí do minulosti. K samotnému počátku. O vnoření se do lůna života skrze přítomný okamžik. Jakousi červí díru otevřenou ve své mysli díky práci se sebou samým. Každý totiž „čarujeme“ v té oblasti života a v té hloubce, která je nám vlastní. Do které jsme lidsky dozráli.

NA POČÁTKU ŽIVOTA BYLA PLODNÁ TVŮRČÍ MYŠLENKA
NA POČÁTKU CHAOSU MEZI LIDMI, BYLO SLOVO. A TO SLOVO BYLO BŮH.

JSME STVOŘENI K OBRAZU NEJVYŠŠÍ INTELIGENCE
Stejně jako ONA, tak i my, působíme zaměřením své pozornosti na své okolí.

CESTY BOŽÍ JSOU NEVYZPYTATELNÉ
Dle zralosti ducha a druhu energie, kterou vyzařujeme ovlivňujeme děj a vývoj. Vytváříme různě široké energetické silové pole a přitahujeme si do života ty osobnosti, se kterými se navzájem „udržujeme v obraze“. Předáváme si ty zkušenosti a ta poznání, která nám pomáhají poznat sebe samé, rozvinout svůj potenciál na maximum a posunout vývoj lidstva k samotné jeho podstatě.

Ponořením se do hluboké debaty s lidmi z opačného konce spektra vnímání máme možnost vidět problematiku ve zcela jiném kontextu a jasnějším světle. Je třeba si uvědomit, že vidíme různé projevy stejné podstaty.

Čím hlouběji se do problematiky noříme, tím jemnější rozlišení obrazu se na monitoru našeho vědomí vyobrazí. V principu jde o ZÁKON REZONANCE.

Čím pokornějšími pozorovateli jsme tím jasnozřivějšími se stávám (rentgenový) vhled do podstaty lidí a dění máme. Nekopírujeme. Načítáme informace
přímo z knihy života.
Jsme různou měrou jasnozřiví. Jasnozřivost znamená v novodobém žargonu jasnou mysl a bystrý úsudek. Mysl nezávislou na víře, kultuře a době ve které jsme byli vychováni.

Jsme-li v područí zraněné pýchy, nevidíme a neslyšíme nic, co je pro náš živý intelekt přínosné a naše tělo ozdravné do té doby, dokud nejsme připraveni vidět ve světle Pravdy sebe samé.

Čím pokornějšími pozorovateli jsme, tím se stáváme jasnozřivějšími. Jasnozřivost znamená v dnešním jazyce jasná mysl a bystrý úsudek. Hluboký vhled do podstaty dění. Mysl oproštěnou od předsudků církve a vědy.
Církev i věda jsou dobrý sluha, avšak špatný pán.

Inkvizice státní moci aneb šedá eminence vlk v roušce beránčí nahání bázlivé ovečky boží z jedné strany na druhou, aby se oddělila zrna Pravdy od plevele polopravd a lží v nás samotných. Abychom poznali sebe samé. Aby se vytříbilo kdo je kdo.
Projevuje se princip jing a jang. Černé ovečky se v průběhu dějin mění v ovečky bílé a bílé v černé. A tak se ztrácíme v překladu. Kdo je vlastně ten poctivý a spravedlivý. Kdo je ten svatý a vševědoucí? Že by nikdo? Že by bylo vše ještě jinak?

BUDIŽ SVĚTLO…

…hlubší ponor do problematiky 👁

Magdalena Soušková

magdalena@umenikrasy.cz
+420 603 231 929
IČO 654 27 017