Magdalena

Pracuji se světlem a stíny lidské individuality
Provázím na cestě duchovního růstu…

KDE ZRAJE DUŠE ZRAJE KOMUNIKACE, VZTAHY I TĚLO

Pracujeme se slovy, pocity, tichem, fantazií, vzpomínkami, doteky a různými uměleckými prostředky.
Nenahraditelnou ingrediencí v naší spolupráci je Láska – živá složka inteligence.
Je tou částí vědomí, jež nepodléhá předsudkům, dogmatům a tunelovému vidění subjektivních realit jedinců či skupin.

Díky této duchovní inteligenci jsme schopni transformovat svou mysl a maximálně využít i bolavých zkušeností a nezdarů k růstu. Kombinuje a různou měrou doplňuje emoční a rozumovou inteligenci člověka. Vnímá z nadhledu a bystře propojuje nosné body v celistvější obraz. Přináší vyšší poznání a nové cesty.

Láska proudí, promlouvá a tvoří skrze nás. Svou podstatou není lidská, avšak hluboce lidskými nás činí.

Více o mně…

Duchovní růst a transformaci nebo-li pohyb, vnímám jako smysl a podstatu veškerého dění.

Miluji lidské příběhy a moudrost dávných filozofů neodtrženou od reality každodenního života.
Ctím autenticitu, lidskost, laskavost, zdravý selský rozum a niterné třídění všech přijímaných informací autorit rodičovských, vědeckých, politických, náboženských i duchovních.

Láska k vizážistice mi umožnila dlouholetou spolupráci s výraznými osobnostmi veřejného života a ženami různých oborů i společenských skupin.
Každodenní práce s detailem a soustředěné naslouchání životním příběhům tříbilo má poznání a celistvý pohled na lidskou „krásu” mnoho let.

Nečekané spirituální zážitky vnesly do mého života hluboká poznání o podstatě života a fungování lidské mysli. Objevený duchovní svět mě fascinoval a odstartoval intenzivní studium vzájemných vazeb ve vývoji člověka, rodiny, společnosti a vesmíru.
Základní přehled jsem završila studiem Etikoterapie, zabývající se uzdravováním mezilidských vztahů. Vede k probuzení niterné ozdravné síly a životu v Pravdě. Pomáhá nám být pravdivým k sobě samému, autentickým vůči svému okolí a přijímajícím zodpovědnost za své vidění světa.

V rámci rozšířených stavů vědomí jsem přijala nové pradigma v duchovním rozvoji lidí a nadále se účastním přednášek s vědeckou i duchovní tématikou.

…zavřít.

Magdalena

Konzultace

Tématická setkání

Osobní konzultace

více …

Párové konzultace

více …

Kruh

více …

Pro ženy

více …

Osobní konzultace

Společně hledáme a uvolňujeme původní příčiny nynějších problémů a nenaplněných oblastí Vašeho života.
Cílem je autenticita, otevřená komunikace a z nich plynoucí niterná svoboda.
Jedná se o různě dlouhý proces.

Konzultace 700,- Kč / hodina

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

Párové konzultace


PÁROVÁ KONZULTACEJe určena vztahům, jejichž prioritním zájmem je posunout vzájemný vztah na hlubší partnerskou úroveň.

Je-li dynamika vztahu dlouhodobě narušována nevědomou komunikací vztahy přirozeně nefungují a stagnují či se bez pochopení podstaty problému rozpadají.

Upřímná touha stav věcí změnit a pevné rozhodnutí činit kroky ke změně, je základním předpokladem pro úspěch.


RODINNÁ „KONSTELACE“

 

Zainteresovanost více členů rodiny přináší celistvější obraz o jejím fungování a zároveň nenahraditelný prvek spolupráce a sounáležitosti urychlující celý ozdravný proces.

Rychleji navnímám všechny souvislé příčiny a vést ke zralému, otevřenému dialogu a přeprogramování nefunkčních vzorců komunikace v rodině.

Přijetí do párové terapie začíná objednáním se obou „hlavních aktérů“ samostatně, jako projev svobodné vůle a hlubokého zájmu na obou stranách stav věcí změnit.

Párová konzultace 900,- Kč / hodina

Možnost základní komunikační diagnostiky v rodinném prostředí. Cena na základě domluvy

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

👁

Kruh

S duchovním nadhledem o tématech, která Vás zajímají…

Úkolem setkání je vynášet na povrch různé zkušenosti, pohledy a názory na různá témata i konkrétní situace. Vzájemně se inspirovat, otevírat vnitřní dialog vedoucí nás k přirozenému rozjímání o životě a průběžnému bourání nefunkční stereotypů myšlení, opouštnění zastaralých názorů a polovičatých pravd.

Každý jsme jiný a každý řešíme v různém čase, různá témata. Žijeme v různých prostředích, máme rozmanité výchozí pozice, předpoklady i možnosti. Naše představy o nás, pravdě a realitě, bývají zkreslené mnoha vnějšími i vnitřními faktory, které lze v kruhu otevřeně tříbit.

Svět krásy, kult mládí, sexu a dokonalosti všude kolem nás. Jaký vliv má dnešní doba, časopisy, reklama, média a trendy na naši mysl a život? Jak běžně fungujeme a jak se nenápadně posouvají naše i obecné hranice? Jak se to odráží v našich partnerstvích, domovech i pracovních vztahzích?

Jak se s nadhledem orientovat v nepřeberném množství rad a informací všeho druhu?

Co nás trápí v otázkách krásy a sebepřijetí?

Co znamená mateřská Láska, kde jsou její zdravé hranice dělící ji od lásky opičí?

Kde skončila zdravá hranice feminismu a kde začala ženy okrádat namísto chránit?

Co znamená mužnost, co nás na ženách a mužích přitahuje a proč?

Co dělá strach a zloba s našimi životy?

Jak ovlivňují naše vlastní strachy hlubší rodinné vazby i pracovní vztahy?

Dávná, skrytá zranění a nepochopení nahradila přirozený vnitřní řád v nás chaosem, který nahrazujeme nezralými představami o řádu lidském. Jak s ním pracovat a posouvat jeho hranice?


Diskuse v kruhu rodiny či kolektivu o těchto i dalších tématech….
Kontakt: +420 603 231 929.

Konzultace líčení

2 hodiny cena: 3 000,- Kč

Varianta pro dvojici
3 hodiny cena: 2 000,- Kč / osoba

Krásu vnímáme dle „krásy” vlastní.

Krása naplňuje naše pohledy i pocity. Rozvíjí naši představivost, vztah k estetice, umění, tvořivosti, niternému růstu a harmonii. Dogmatický kult krásy však vnitřní harmonii ohrožuje a bez transformace mysli se stává zneužitelnou marketingovou zbraní.

Krása a úspěch přitahují lidskou pozornost a proto se dokonalá image a potřeba „dokonalosti” stávají snadným zdrojem manipulace, kontroly a moci.
Zralá krása i úspěch se však projevují sebepřijetím a vyrovnanou péčí o své tělo, duši i ducha.

Strach je opozitum Lásky.
Jelikož nemáme většinově zpracované veličiny jakými jsou zrození a smrt, tak v nás přirozené životní procesy a „nedokonalosti” probouzejí strach a odpor.
V našem podvědomí jsou tyto pocity svázány s dogmaty, předchozími citovými újmami a bolestí. Proto máme tendenci vyhýbat se všemu co je z našeho pohledu nedokonalé a soudit či předělávat vše, co naší představě o „dokonalosti” chybí. Je to podvědomá forma ochrany.

Komplexní vnímání krásy, respekt k jedinečnosti a origignalitě každého z nás je projevem hlubší duchovní inteligence.
Abychom mohli hlouběji vnímat a chápat život, je důležité hlouběji cítit a to znamená i zažít nezdar a bolest. Teprve hluboké procítění a zpracování zkušeností, přináší plné niterné porozumění – vědění.
S niterným věděním souvisí zralost a moudrost.

ZRALÁ ženská solidarita je projevem této hluboké moudrosti.
Žena jež vnímá ostatní ženy a priori jako konkurenci, je niterně spoutaná. Je-li ženská rivalita uplatňována v rámci rodu, není žena schopna zrale čerpat ani předávat hlubší moudrost předků svým potomkům.
Zároveň je třeba si uvědomit, že tyto procesy probíhají podvědomě a jsou přirozenou součástí vývoje každého z nás.

Pracuji s ženami 25 let. Ženské vnímání je komlexnější a tím i komplikovanější. Je třeba plně vnímat, poznávat a respektovat sebe samé, abychom mohli plně respektovat a přijmout druhé.

V rámci líčení často vyplouvají na povrch v podvědomí zasutá témata, jenž jsou připravená ke zpracování či „jen” k otevření a zviditelnění se. S těmito tématy či případnými “AHA” momenty můžeme nadále pracovat a prohlubovat ženskost, nebo-li krásu vnitřní.


Rezervace na telefonním čísle: +420 603 231 929.

Přednášky a besedy

BESEDU a SETKÁNÍ v širším RODINNÉM či ŽENSKÉM KRUHU, případně KRUHU v rámci Vaší SPOLEČNOSTI, lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

Během našich setkání upřesňujeme a postupně sladíme používaný slovník i význam pojmů, které vnímáme každý ze své úrovně vědomí.
Můžeme se zaměřit na témata, která Vás zajímají a více do hloubky nahlédnout tam, kde ucítíme potřebu další debaty.

Kontakt

Magdalena Soušková
Salon Be Lovely
Kolowratský palác
Na Příkopě 17
Praha 1
  +420 603 231 929