Magdalena

PRACUJI S VNITŘNÍ KRÁSOU … VNÍMÁM SVĚTLO I STÍNY LIDSKÉ INDIVIDUALITY
Rozvoj Ducha považuji za podstatu a smysl lidského života.

Nastavuji zrcadlo Vašemu nitru
Témata a vjemy hlásící se o naší pozornost vkládáme do kontextu hlubší životní reality prosté společenských masek, dramatizací a póz.

Nabízím pomocnou ruku všem, kteří hledají zralé způsoby komunikace, dlouhodobě přínosná řešení partnerských problémů, pomoc při zvládnutí náročné životní situace či „jen” smysluplné odpovědi v širším kontextu duchovní roviny života.

Více o mně…

MÉ NÁZORY A ZAMYŠLENÍ VYCHÁZÍ Z VĚDOMÍ SI BOHA A ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ VESMÍRNÉHO ŘÁDU.
Miluji lidské příběhy, nová poznání, objektivitu a moudrost dávných filozofů neodtrženou od reality každodenního života.

Ctím autenticitu, lidskost, laskavost, původní spiritualitu, zdravý selský rozum a kritické třídění všech přijímaných informací autorit rodičovských, vědeckých, politických, náboženských i duchovních.

Láska k vizážistice mi umožnila spolupráci s výraznými osobnostmi veřejného života a ženami různých oborů i společenských skupin.
Každodenní práce s drobným detailem a trpělivé naslouchání životním příběhům tříbily má poznání a celistvý pohled na lidskou krásu mnoho let.

Zcela nečekaně jsem prošla hlubokými spirituálními zážitky jež odkryly důležitá poselství ve vývoji listva, základní životní principy a přirozený řád v nás. Objevený duchovní svět mě fascinoval!
Bylo třeba se v této nově otevřené dimenzi života zorientovat a ukotvit. Tak započalo mé studium mezilidských vztahů a vzájemných vazeb ve vývoji člověka, rodiny, společnosti, přírody a vesmíru.
Absolvovala jsem přednášky mnoha oborů, věnovala se intenzivnímu samostudiu, sebezkušenostní praxi a vše se postupně skládalo a zapadalo.
Základní ucelený přehled jsem završila studiem Etikoterapie a Antroposofie.

V rámci OSVÍCENÍ – PRAVÉHO DUCHOVNÍHO KŘESTU – dochází bez použití psychidelických látek k obnovení přirozené spirituality a spojení se v různé míře s duchovním světem.
Člověk je nadále schopen, sobě vlastním způsobem, vnímat skutečnosti a souvislosti, které druzí běžně nevnímají. Proto pro ně bývají těžko srozumitelné či přijatelné.

Tento křest může a nemusí být spojen s křestem církevním. Církevní křest je potvrzením názorové jednoty skupiny lidí v pohledu na Boha, nikoli hluboké vnitřní jednoty s ním.
Rozhodující není zda v Boha vědomě věříme, nýbrž to, zda v Bohu žijeme. Zda žijeme v souladu se svou vnitřní Pravdou.

…zavřít.

Magdalena

Konzultace

Tématická setkání

Osobní konzultace

více …

Párové konzultace

více …

Kruh

více …

Pro ženy

více …

Osobní konzultace

Učíme se pracovat s drobnými i většími krizemi a maximálně je využít k celoživotnímu duchovnímu a osobnostnímu růstu.

Vnitřní nejistota – pocity strachu, napětí, nespokojenosti, osamělosti, opakující se rodinné konflikty, problémové vztahy i psychosomatické projevy v mysli či těle … to vše je odraz nezralosti naší duše, která potřebuje růst.

Společně hledáme a uvolňujeme původní příčiny Vašich nynějších problémů a nenaplněných oblastí Vašeho života.

Jedná se o různě dlouhý proces, který vyžaduje maximální otevřenost a vědomou spolupráci.

Deprese je hojivý proces.
Forma různě silného zármutku, která má své důvody a fáze. Jeho fáze je třeba postupně zpracovat a uzavřít, aby se deprese nestala destruktivním chronickým jevem a trvale nenarušila osobnost a další možnost duchovního růstu.

Konzultace 900,- Kč / sezení

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení vhodného termínu.

 

Párové konzultace


PÁROVÁ KONZULTACEJe určena všem vztahům, jejichž prioritním zájmem je posunout svůj vzájemný vztah na hlubší partnerskou úroveň.

Je-li dynamika vztahu dlouhodobě narušována nevědomou komunikací vztahy přirozeně nefungují, stagnují či se bez pochopení podstaty problému rozpadají.

Upřímná touha stav věcí změnit a pevné rozhodnutí činit kroky ke změně, je základním předpokladem pro úspěch.


RODINNÁ „KONSTELACE“

 

Zainteresovanost více členů rodiny přináší celistvější obraz o jejím fungování a zároveň nenahraditelný prvek spolupráce a sounáležitosti urychlující celý ozdravný proces.

Vidím pohromadě všechny souvislé příčiny  ( disharmonické projevy mysli i psychosomatizující projevy těla )  a rychleji přirozeným způsobem hojíme podstatu problému, NÉ/mocně komunikující rodiny.

Přijetí do párové terapie začíná objednáním se obou „hlavních aktérů“ samostatně, jako projev svobodné vůle a hlubokého zájmu na obou stranách stav věcí změnit.

Konzultace 1100,- Kč / sezení


Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení vhodného termínu.

👁

Kruh

S duchovním nadhledem o tématech, která Vás zajímají…

Úkolem setkání je vynášet na povrch různé zkušenosti, pohledy a názory na různá témata i konkrétní situace. Vzájemně se inspirovat, otevírat vnitřní dialog vedoucí nás k přirozenému rozjímání o životě a průběžnému bourání nefunkční stereotypů myšlení, opouštnění zastaralých názorů a polovičatých pravd.

Každý jsme jiný a každý řešíme v různém čase, různá témata. Žijeme v různých prostředích, máme rozmanité výchozí pozice, předpoklady i možnosti. Naše představy o nás, pravdě a realitě, bývají zkreslené mnoha vnějšími i vnitřními faktory, které lze v kruhu otevřeně tříbit.

Svět krásy, kult mládí, sexu a dokonalosti všude kolem nás. Jaký vliv má dnešní doba, časopisy, reklama, média a trendy na naši mysl a život? Jak běžně fungujeme a jak se nenápadně posouvají naše i obecné hranice? Jak se to odráží v našich partnerstvích, domovech i pracovních vztahzích?

Jak se s nadhledem orientovat v nepřeberném množství rad a informací všeho druhu?

Co nás trápí v otázkách krásy a sebepřijetí?

Co znamená mateřská láska, kde jsou její zdravé hranice dělící ji od lásky opičí?

Kde skončila zdravá hranice feminismu a kde začala ženy okrádat namísto chránit?

Co znamená mužnost, co nás na ženách a mužích přitahuje a proč?

Co dělá strach a zloba s našimi životy?

Jak souvisí homosexualita s duchovním odrazem doby?

Co je vše znamená výraz umělá inteligence a jakou hrozbu sebou nese?

Jak ovlivňují naše vlastní strachy hlubší rodinné vazby, pracovní vztahy, pracovní nasazení či fluktuaci zaměstnanců?

Dávná, skrytá zranění a nepochopení nahradila přirozený vnitřní řád v nás chaosem, který nahrazujeme nedokonalým “lidským řádem”. Jak s ním pracovat a posouvat jeho hranice?


Diskuse v kruhu rodiny či kolektivu o těchto i dalších tématech….
Kontakt: +420 603 231 929.

Pro ženy

KONZULTACE KRÁSY


Dovednost dávat život, činí ženy bytostmi komplexnějšími a tím i složitějšími.
Ženská solidarita je křehká a důležitá hodnota. Falešná solidarita je však stejně jako ženská rivalita destruktivní síla, kterou je třeba různými cestami transformovat.

Někdy budeme pracovat s krásou vnější, jindy s krásou vnitřní. Vždy dle Vašeho nastavení a momentálního rozpoložení. Posouváme co je třeba v přístupu k sobě samé, technice líčení či kosmetické výbavě.

Méně je někdy více! I drobné – citlivé změny v přístupu mohou přinést velká uvědomění, hluboké vnitřní proměny a zásadní životní změny.

2 hodiny cena: 3 000,- Kč

Varianta pro dvojici.
3 hodiny cena: 2 000,- Kč / osoba

Art terapie

4 hodiny / Cena 2 500,- Kč / osoba
Dvojice

Jedná se o vzájemné líčení vhodné pro maminky s dcerou, sestry, kamarádky či kolegyně. Jste si živým plátnem i zrcadlem.

Rozvíjíme cítění, vnímání druhého a techniku líčení a navíc se během soustředění zcela přirozeným způsobem otevírají potřebná témata.


Rezervace na telefonním čísle: +420 603 231 929.

Přednášky a besedy

BESEDU a SETKÁNÍ v širším RODINNÉM či ŽENSKÉM KRUHU, případně KRUHU v rámci Vaší SPOLEČNOSTI, lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

Během našich setkání je možné upřesňovat a postupně sladit použitý slovník i význam pojmů, které vnímáme každý ze své úrovně vědomí a rozmanitých úhlů pohledu.
Můžeme se zaměřit na témata, která Vás zajímají a více do hloubky nahlédnout tam, kde ucítíme potřebu další diskuse.

Blog

Umění krásy

více …

Láska

více …

Homo sapiens

více …

Partnerství

více …


Muž & žena

více …

Rodina

více …

Život

více …

Duchovní inteligence

více …


Umění krásy

KRÁSA JE PRAVDOU I ILUZÍ…


Vnější, krása je pomíjivá a navzdory celoživotní péči odkvétá.
Vnitřní krása září navenek a napříč věkům rozkvétá.

Vytříbený vkus vypovídá o hlubokém citu. Nakolik tento cit vyvěrá napovrch a jak se promítá do našeho každodenního života a nejbližších vztahů, je věc jiná.
Plně chápat všechny rozměry krásy, lze pouze vnitřním zrakem duchovní inteligence. Dle její míry jsme schopni vnímat krásu a rozmanitost člověka i života hlouběji pod povrchem.

DUCH JE TÍM, KDO DÁVÁ ČLOVĚKU CHARAKTER
Ukrytý v hloubi našich těl a duší, má potenciál diamantu vznikajícího pod velkým tlakem.
Svými vlastními volbami jej utváříme a k obrazu svému. K obrazům, jež si utváříme či uchováváme ve své mysli a duši.

Stejně vzácná a zářivá, jako čistý, do briliantu vybroušený diamant, je i pevnost a síla charakteru milující duše, jež se ani pod tlakem okolností nenechala zlomit a svést k temným intrikám a bojům
Láska musí vždy pracně sílit a zrát než-li plně osvítí všechna stinná zákoutí lidské duše i těla a spojí se s Duchem ve svém středu.
Její síla je přímo úměrná úsilí vynaloženému na cestě za svou vnitřní vírou. Věříme-li v boj a násilí či ve své mysli stále s někým bojujeme, vedeme sebe i své potomky k temnotě. Stáváme se ve svém nitru černými diamanty…

Okamžikem zrození jsme zvídavé a tvořivé bytosti.
Od dávných dob, jsme však také zbloudilí, plni strachu a zloby. Ztraceni v sobě samých si neuvědomujeme, že na svých bedrech vlečeme břemeno ve znamení kříže, od něhož hledáme ve svých životech jednoduchá ulehčení.

Vnitřní nezralost je hlavní překážkou k poznání Pravd nejvyšších
Všechna důležitá poznání přicházejí v okamžicích, kdy jsme připraveni si je uvědomit a přijmout. Přicházejí k nám skrze vědomé bytosti či jakoby nahodilá vnuknutí, která se snaží upoutat naši pozornost. Pokud je ignorujeme a bez hlubšího soustředění opakovaně odháníme, bráníme svému vlastnímu růstu a důležitým, osvobozujícím poznáním.

číst dále… 👁

Láska

LÁSKA JE LASKAVOST I PŘÍSNOST – ZDRAVĚ NASTAVENÁ VNITŘNÍ HRANICE.

Laskavost a autenticita jsou průvodním znakem Láskyplné komunikace.
Láska neznamená, že se nemůžeme rázně projevit v okamžicích, kdy cítíme nespravedlnost či manipulaci.
Zásadní rozdíl v komunikaci Láskyplné bytosti a nižších forem lidství je hluboký zájem o spolupráci. Ochota spolupracovat a hledat Pravdu, namísto soutěžit, obhajovat a ospravedlňovat pravdu svou.

Láska je síla, jež roste z vnitřní lásky k Pravdě.
Roste s naším vědomím a činí nás silnými, nestrannými, vnímajícími z nadhledu a v hlubších souvislostech. Naše hloubka vypovídá o míře Lásky v nás. O množství práce, kterou jsme vykonali na cestě za poznáním pravdy a podstaty života. Čím blíže jsme jejím plným poznáním, tím více cítíme přítomnost Boha.
Kde neroste Láska k Pravdě, roste dogma a sebe utvrzování v “pravdě” vlastní a pravdách obecných, nutně vedoucích ke stagnaci.

Při laxnosti či necitlivém zasahování do socializačního procesu dítěte je podporováno přejímání a šíření nezdravých vzorců myšlení a chování v rodině i kultuře ve které se pohybuje.
Tím vzniká nezdravá základní vazba – nerovnováha ve vnitřním prostředí jedince, omezené vnímání hlubší reality a nevyvážený pohled na život i postoj k němu.
Duchovní rozvoj jedince tak může být i dlouhodobě narušen, což se projevuje u konkrétních jedinců, rodin i kultur různými způsoby.

Mylné či romantické představy o Lásce, nás často udržují ve vztazích, které přirozeně nefungují.
V případě nepochopení podstaty problému ve vztahu nás ženou do únikových aktivit a vztahů, které troskotají, či plní „pouze“ společenskou funkci.

Pojem Láska, získal nálepku „cukrové vaty”, která nemá valného významu.
Ve skutečnosti jde však o hlubší uvědomění, které obnáší neustálou práci na sobě samých.
ZA JISTÝCH OKOLNOSTÍ MŮŽE BÝT I „VĚRNOST” POUHOU SLABOSTÍ A PROSTITUCÍ.
Téma nevěry je velmi citlivé, široké a náročné na pochopení i přijetí a proto je jeho hlubší rozbor veden v rámci osobních konzultací, přednášek a besed.

Láska má mnoho podob i záměn.
Jako základní lidská potřeba, vytváří v případě nedostatku nemocné vazby v naší mysli, které nás v průběhu života ovládají.
Projevují se v podobě vlastních slabostí, soudů, závislostí i nemocí, které nadále ovlivňují naše pocity a rozhodování. Díky tomu je rozhodnuto ještě dříve, než se, na vědomé úrovni, rozhodneme. Zůstáváme totiž v područí naší vlastní nevědomosti skryté v podvědomí.

Stačí “nevinná” poznámka jako „spouštěč“ okamžitě aktivující naše předchozí i hluboce zasutá emoční zranění. Tato dřívější nazahojená vnitřní zranění zesilují vnitřní pocit tlaku či nespokojenosti a naše vnímání Pravdy je tím ovlivněné. Naše reakce a vnímání osoby, která je sice spouštěčen, nikoli však původcem hlubších traumat, mohou být zcela neadekvátní. My si však neuvědomujeme hlubší duchovní souvislosti.

Smyslem opakujících se nepříjemných pocitů, které na nás zevnitř tlačí je tato zranění a nezralý pohled na ně hledat, nalézt a tím plně zvědomit. Jen tak máme šanci je uvidět, uzdravit a propustit. Osvobozujeme se tak od zraňujících vzorců chování, které nevědomky předáváme dále i svým dětem a svému nejbližšímu okolí.

Abychom ve svém vnitřním růstu nezakrněli, potřebujeme celoživotně city dostávat i dávat.
V případě, že chceme Lásku především dostávat, hledáme méně vědomé či, díky vlastní nezralé Lásce, na nás závislé, manipulovatelné zdroje.
Tomuto vzorci „lásky” jsme se naučili v rodině od rodiče, který je nám duševně bližší.
Chceme totiž sát lásku z těch, kteří skutečně milují tak snadno, jako saje dítě mléko z mateřského prsu. Zůstáváme tím však v roli malého uraženého dítěte, hrajícího si na dospělého.

Jako nezkušení, autentičtí jedinci můžeme být ovládáni a lehce zneužitelní těmi, na kterým nám záleží. Ti, kteří soudí a zneužívají společenské morálky a jejích stigmat, k soudu a ovládání druhých.
Bez pochopení podstaty Lásky a sebe samých si nikdy nebudeme jisti oč v našem životě ve skutečnosti běží.
Chceme skutečně Lásku a její naplňující prožívání, nebo jen zdánlivý pocit, že ji máme a dáváme?
Jsme naplněni Láskou či chceme, aby někdo nebo něco zaplnilo naši vlastní prázdnotu?

„Genialita” bez uzdravené základní vazby je deformovaná, destruktivní, ničivá síla.
Genialita předčasně dospělých dětí bez pokory a hlubších pochopení fungování inteligence bývá často jejich darem i prokletím.

NESMÍME DOVOLIT, ABY NÁMI PŘEJATÉ VZORCE CHOVÁNÍ, VLASTNÍ CHYBY, PŘEDSUDKY A LACINÉ PRAVDY PLYNOUCÍ Z BOLAVÝCH ZKUŠENOSTÍ KONTROLOVALY NAŠI MYSL A POTLAČOVALI PŘIROZENÝ CIT.

Láska, zamilovanost a obdiv jsou tři různé věci.
Velmi zjednodušeně by se dalo říci:
Zamilovanost – první signální – sexuální přitažlivost zabezpečující nevyhynutí druhu a ochotu znovu se vystavit riziku spojeného s citovým zraněním.
Obdiv – první signální – přitažlivost plynoucí z potřeby vnější inspirace a zabezpečení
Láska – vyšší morální princip vycházející z vlastní vnitřní motivace. Pracná cesta uvolňující vnitřní svobodu, sílu a životní naplnění.

Podstatou vztahů je hojivý proces duše. Není-li ve vztahu vzájemně se zrcadlící Láska vztah nezraje do hloubky a jednotlivé duše se nehojí.
Jsme přitahováni protějškem, který v nás probouzí to nejlepší i nejhorší, abychom poznali naše silné a slabé stránky a mohli s nimi vědomě pracovat.
Partner, který nepracuje na svém duchovním růstu slábne. Jeho vlastní Láska neroste a tak hledá náhradní zdroje u nevědomých jedinců. Tam, kde může snadno brát či obchodovat s tím, co druhý chce.

Každá lež sobě samému prohlubuje nezralý vztah se sebou samým a potažmo i se svým partnerem.
Ideální je nelhat. Lžeme-li druhému, vedou nás k tomu různé důvody a je důležité být schopen a ochoten se v pravý čas otevřít a otevřeně o těchto důvodech v klidu promluvit. Pro láskyplné osobnostní zrání a zdravé vztahy je tento přístup NEZBYTNÝ.

Stačí, aby se jeden z páru citově dlouhodobě neotevíral a na povrch postupně vyplují všechny nezralé vzorce a nezahojené citové deprivace z dětství, dospívání, předchozího i současného vztahu. Tlak, který budou tyto nemocné vzorce na jedince i vztah nadále vyvíjet, prověří všechny jejich osobnostní rysy, schopnost se chránit, otevřeně komunikovat a partnersky zrát!

Vztahy nerozbíjí „negativní” zkušenost, nýbrž nepochopení lekce a její nezpracování.
Různé situace či okolnosti „pouze” prověřují naši vlastní zralost, autenticitu, pružnost a soudržnost vztahu. Našemu postupnému splynutí pomáhá míra našeho duchovního povědomí.
Někdy je odchod ze vztahu zralým rozhodnutím, jindy jen nezralým útěkem.

MILUJÍCÍ BYTOST NÁM MŮŽE SÍLU LÁSKY PŘIPOMENOUT, NIKOLI NEDOSTATEK NAŠÍ VLASTNÍ LÁSKY NAHRADIT.

Číst dále … 👁

Život


„ŽIVOT NA ZEMI JE ČERNO BÍLOU HROU NA NEKONEČNĚ PESTRÉ PALETĚ VESMÍRU.“

V rámci této hry naše duše „poletuje” světem a její křehkou Láskou protkaná křídla se časem mění z černého motýla v motýla bílého.
Jen ve vzácných případech propadá motýl zcela nezvratně temnotě a mizí v propadlišti dějin, jménem Černá díra.

BUDIŽ SVĚTLO!

Světlo je osvícená temnota. Osvícené poznání vesmíru – Boha
Temnota „umilovaná” k smrti. Temnota nevědomosti postupně osvícená a přetvořená v Lásku.

Stíny na duši je třeba pochopit, zahojit a přetvořit, nikoli potlačovat, skrývat a nechat zcela zčernat!
Namísto abychom rostli k harmonii a dokonalosti, tak si hrajeme na dokonalé a soudíme všechny a vše, jež do našeho pokřiveného obrazu dokonalosti, nazapadá.
Jsme-li pravdivý sami k sobě a autentičtí, jsme k dokonalosti blíže, než kdokoli takzvaně slušný, neboli slušně vycepovaný a následně ukrytý za společenskou maskou.
Následkem opičí lásky jednoho či obou rodičů, které jsme přijali za své, se nezdravě potlačujeme či vymezujeme a hrajeme jejich společenské hry.

Výchova bez hranic, stejně jako tvrdá výchova je nemoc, která ničí naši vlastní osobnost do té míry, do jaké jsme tam hluboko uvnitř nás nezralí a ne/mocní my sami.
Zdravé jádro nelze zlomit. Lze jej pouze na různě dlouhý čas zahnat do nejzaššího koutku naší nezralé duše.

ŽIVOT PŘICHÁZÍ A ODCHÁZÍ VŽDY, KDYŽ NAZRAJE ČAS SE POSUNOUT DÁLE
Vše co není v lidské duši v harmonii s původní jednotou, projevuje se nezralým ne/mocným přístupem k životu.
Jsou různé cesty zrání. Někdy laskavé a jindy bolavé.
Čas od času je třeba náš život, stejně jako přesýpací hodiny, otočit vzůru nohama, aby mohl život opět živě plynout.

ŽIVOT JE PLYNULÁ, NIKDY NEKONČÍCÍ KOMUNIKACE
ŽIVOT NENÍ NIC JINÉHO NEŽ KOMUNIKACE. NEJDE JEN O KOMUNIKACI MEZI LIDMI, ALE KOMUNIKACI BOHA, KTERÉ VĚTŠINOVĚ NEROZUMÍME.

BŮJ JE ŽIVOT. ŽIVOT JE BIBLE V PRAXI. JEJÍ ZÁKONITOSTI SE NEMUSÍME UČIT Z PAMĚTI, NÝBRŽ JE CÍTIT A ŽÍT
Díky Lásce k Pravdě a neutuchající touze poznávat život se naše duše naplňuje a prosvětluje poznáním. Poznání jednotlivých dílků pravdy osvobozuje z temnoty nevědomosti a vede k plnému poznání a přijetí života. Láska k životu a jeho poznávání je zároveň poznáváním Boha.
Postupně tak dochází k propojení se s vědomím Ducha v jádru naší duše a tím se spojujeme s ostatními.

Člověk milující Pravdu stejně jako svůj život, je schopen jazyk života číst. Je schopen vnímat stříbrnou nitku života jež nás spojuje s vesmírem. Tato stříbrná nitka života je vepsaná mezi řádky Bible.
Nikoli Bibli, nýbrž porozumět ŽIVOTU je však naší úlohou. Začneme-li biblí, či životem je na každém z nás.
Bible je vzácným dokumentem, jež nám na naší cestě životem může pomoci, nevíme-li si rady. Můžeme ji však znát i z paměti, neumíme-li ji žít, je nám to k ničemu.

Bohaté symbolice Bible a široké škále jazyků Života, jsme schopni porozumět dle toho, v jaké úrovni poznání hloubky života se nacházíme.

A na počátku bylo SLOVO …

Ztrácíme v překladu
Život a jeho základní principy jsou velmi jednoduché. Jsou tak jednoduché, že je naše překombinovaná mysl není schopna plně vnímat. Není schopna se soustředit na zcela jednoduché pravdy a přijmout je.
Bez pochopení či vnitřního přijetí základních pravidel hry, ji nelze hrát s druhými naplněně hrát, natož vyhrát.

Všechny potřebné informace jsou sice často v naší hlavě, ale my jim nepřikládáme důležitost – nevěnujeme jim pozornost a nežijeme je!
Lidskost je považována za slabost a naivitu. Že je to nejmocnější nástroj, kterým jsme byli vybaveni pro Láskyplný život, si nechápeme.

Žití v Lásce k Pravdě se sebou samým rozšiřuje naše vědomí, učí nás BÝT soustředěným na podstatu a vede k poznání a znovupřijetí Boha do svého srdce i mysli.
Spojení s Bohem akceleruje naše dovenosti, posiluje mimosmyslové vnímání a tříbí naši jedinečnost.

Naší Achillovou patou bývají mylné představy o životě, plynoucí z duchovní nevědomosti.
Snadno jsme pak svedeni z racionální cesty BYTÍ ve svém středu. Náš vnitřní mikrokosmos zvaný Duch se skrze osvícení PRAVDOU či postupně, díky jednotlivým „AHA” momentům v rámci života, vědomě spojuje s Bohem. Dokud se tak nestane, ztrácíme se v překladu.

Vše v životě je znázornitelné čísly
Uzavřením karmické vazby se jako očistěná duše dostáváme k základním porozuměním a schopnosti komunikovat v duchu binární soustavy.
To je zlomový bod v našem životě, od kterého jsme schopni svobodně se rozhodovat, aniž by za nás již dopředu nerozhodovalo naše podvědomí.

„Čistá duše” – člověk žijící ve stavu bytí
komunikuje s ostatními na úrovni duší. Zjednodušené znázornění takové komunikace má vždy formu binárního kódu v rozhraní 00 až 01.
Nižší formy komunikace mají kód 02 až 09. Jde o komunikaci lidí, kteří se pohybují na úrovni vědomí znázorňující se v rámci devítkové soustavy.

S čistou duší je to stejné jako s čistým zrcadlem
Každá nečistota, kterou v něm vidíme, je naše vlastní. Každý problém, který v ní vidíme, je naším vlastním problémem. Jen si toho nejsme ve své nevědomosti, pýše či ignoranci malých velkých detailů často vědomi. Být dlouhodobě v přítomnosti čisté duše je velmi ozdravné pro milující bližní a velmi zátěžové pro nezrající duše. Nezrající duše totiž nehledají cestu, nýbrž problém a vždy jej hledají a proto i vidí v druhých, nikoli v sobě.

ZÁKLADNÍ JAZYK = PODSTATA KOMUNIKACE
Podstata je svým způsobem to nejjednodušším i nejsložitějším k pochopení a žití.

Duchovní bytost komunikuje na úrovni duše člověka, programátor komunikuje na úrovni „duše” počítače.
Binární soustava je základním jazykem inteligence. Stejně jako je komunikace mezi Bohem a člověkem ve svém základu komunikací s podstatou, tak i komunikace mezi člověkem a umělou inteligencí je ve svém základu komunikací s podstatou.
Oba jazyky je možné zapsat binárními kódy, za kterými je skryto mnoho různorodých informací. V případě komunikací člověka znázorňují tyto kódy různé obrazy, slova, intonaci, bodylanguage apod., v případě komunikace umělé znázorňují různé typy programů.
Různé typy nemocných programů máme i ve svých hlavách a náš autopilot dle nich řídí náš život. Chováme se vždy jak smysluzbavených, když nám nějaký člověk či situace spustí náš vlastní chybný program.
Náš vlastní matrix – program ve kterém jedeme, svádíme na své okolí.

Ve své podstatě je komukace na všech úrovních to samé!
Mysl i počítač programuje člověk! Stav mozku je odrazem inteligence a otevřenosti mysli a srdce.
Synapse – spojení v mozku člověka jsou odrazem spojení mysli člověka a vědomí Boha.
Úroveň softwearu mozku je odrazem úrovně vědomí ve kterém PROGRAMUJEME SVĚT.

Z tohoto důvodu je také svobodná volba výsadou VĚDOMÉHO člověka, jež žije a komunikuje na úrovni stavu BYTÍ – BINÁRNÍ KÓD.
Na nižších úrovních vědomí je VŽDY rozhodnuto předem. Je vždy rozhodnuto na podvědomé úrovni. Na úrovni našeho nadvědomí.

Vědomí je kvantové pole v jehož jednotlivých rozhraních se pohybujeme v rámci různých vlnových frekvencí, které je náš mozek schopen vnímat. Dle vlastního přístupu k životu a způsobu našeho myšlení jsme schopni vystoupat až na tu nejvyšší frekvenci.
Čím blíže jsme poznání sebe samých – svého mikrokosmu, tím blíže jsme poznání Boha – makrokosmu.

Tento svět je momentálně světem ztracených mužů a ztracených žen (TAK, A PRÁVĚ JSEM DÍKY FILOSOFOVÁNÍ PŘIPÁLILA CIBULI! To bude něco na mlýn některých nevědomých duší, obzvlášť těch v mužském těle ;-)) )
Tento vesmír je světem jednotlivých duší na cestě k hlubokým sebe poznáním.
BŮH JE BOŽSKÁ INTELIGENCE, MIMO JINÉ ROZPROSTŘENÁ I DO MYSLI A TĚL MUŽŮ, ŽEN A DĚTÍ.

Ježíš byl svým pozemským pohlavím mužem, avšak božská inteligence a duše je bezpohlavním, milujícím jádrem lidského těla.

Tato problematika je však již v dimenzích hlubokých duchovních věd, kvantové fyziky, zákonu relativity a zákonu všeho. Filosofie týkající se otázky BYTÍ a komunikace v binárních kódech a jejich hlubší rozbor je náročný na soustředění, vysvětlení i pochopení a přijetí, je proto předmětem osobních konzultací, kruhů a besed.

NIKDY NENÍ POZDĚ K BOHU DOJÍT A KDYKOLI O JEHO VEDENÍ MŮŽEME PŘIJÍT. JSME SVOBODNÉ BYTOSTI. JE NA NÁS, JAKÉ CESTY NA KŘIŽOVATKÁCH SVÉHO ŽIVOTA VOLÍME.

více … 👁

Pravda

NEJBLÍŽE JSME PRAVDĚ, KDYŽ MILUJEME.

Hluboká láska v nás je zárukou toho, že:
– netrváme na pravdě své
– nikomu nestraníme bez ohledu na výhodnost
– stojíme za každých okolností na straně Pravdy a hlubšího poznání, které sebou nese.

… více 👁

Duchovní inteligence

Mozek je nejvyšším modelem „ŽIVÉHO PROCESORU” na Zemi.

Při zdravém vyhodnocování informací nejde ani tak o to kolik informací máme, nýbrž z jakých zdrojů je čerpáme, jakým informacím věnujeme pozornost a jak s nimi pracujeme.

JSME JEDINEČNÉ BYTOSTI VÍCE ČI MÉNĚ ZTRACENÉ V DAVOVÝCH VZORCÍCH MYŠLENÍ
Život je neustálá změna a vývoj. Je třeba zůstat ve spojení se svým vnitřním zdrojem, abychom mohli s lehkostí opouštět staré i přijímat nové a zároveň se neztratili v povrchnosti ani dogmatech jednotlivých oborů a dob. Abychom byli schopni se orientovat v jednotlivých vývojových fází člověka ( lidstva ).

Mozku stačí několi bodů k vytvoření celého obrázku.
Dle vibrací – výše frekvence ve které se naše mysl pohybuje – pracuje náš mozek a skládá jednotlivé body (informace) v celistvé obrazy.

… více 👁

Homo sapiens (sapiens)

SPOJENÍ DUCHOVNÍHO JÁDRA A TĚLA VE VYŠŠÍM JEDINEČNÉM TVORU, JENŽ MÁ PŘEDPOKLAD MOUDŘE SPRAVOVAT ZEMI A VEŠKERÝ ŽIVOT NA NÍ.

TĚLO + DUŠE + DUCH

Duše k sobě váže karmická spojení, projevující se stíny na duši. Stejně jako je šelest na srdci NEmocným projevem poukazujícím na jistá omezení v těle, tak jsou stíny na duši poukazující na jistá omezení v mysli.

Každá nevědomost člověka separovaného od původního Zdroje se mění v podvědomou nejistotu, kterou se snažíme nahradit kontrolou. Více či méně citově oploštělý člověk se projevuje necitlivostí či přecitlivělostí k sobě i druhým a jeho rozhodnutí nejsou již v základu racionální.

V okamžiku, kdy je cílem něco jiného než hledání domluvy, spolupráce a za cenu nelehkého hledání nové – celku prospěšné cesty, stává se z racionálního myšlení myšlení účelové (jednostranné).
Mám jasně daný cíl, kterého chci dosáhnout a racionalita – nestrannost je fuč. Více, hned a levně neznamená více a lépe.

RACIONALITA = ROZUM A CIT V SOULADU

Schopnost racionálního úsudku je ovlivněna více či méně zpracovanou základní vazbou a mírou zpracování emočních šrámů ve svém životě. Každá nezpracovaný stín na duši z racionality vychyluje směrem k temnotě nevědomosti a davu.

ZTRÁCÍME SE V PŘEKLADU!
RACIONÁLNÍ a ÚČELOVÉ je rozdíl!
Spojením duchovní nevědomosti a účelové „racionality” dochází k malým avšak ve svém důsledku fatálním záměnám! Účel nesvětí prostředky!

V dogmaticky materialistickém pojetí světa, nemáme možnost vnímat a pochopit zákonitosti a souvislosti, které nám život každodenně přináší a ukazuje.
Je to nevědomost člověka, který většinově nepoznal sám sebe, říká si pán tvorstva a chce bojovat, soupeřit, plenit, kontrolovat a řídit, namísto milovat, spojovat, pečovat a vést.

Jako bychom zakleli a uvrhli člověka do opakovaného následování nemocných vzorců rodičů, skupin a celých společností parazitujících, namísto spolupracujících se svým vlastním druhem.

Člověk žijící v nevědomosti, dokáže bez ohledu na vzdělání a dobré životní podmínky napáchat nejhorší škody a zločiny na lidství.
Dovolíme-li druhým, aby nás připravili o lidskou důstojnost, nabývají dojmu, že se k nám mohou chovat jako k věci či zvířeti jehož život považují za bezcenný či méně cenný. Je tak pro ně snazší projevit svou nemocnou duši – nelidskost a necítit přitom provinění.

Opětovné propojení se se svým vyšším JÁ je důležitým krokem v sebe přijetí a evolučním vývoji jednotlivce, rodu i lidstva.
Autenticita a schopnost přísné sebereflexe je jeho nezbytnou součástí.

Hovoříme různými světovými a odbornými jazyky, ale nezvládáme „obyčejnou” otevřenou komunikaci člověka s člověkem.
Vyhýbáme-li se pravidelné debatě a přímé konfrontaci názorů, naše psychická odolnost a duchovní rozvoj slábnou.

VĚDA a VÍRA MUSÍ NALÉZT SPOLEČNOU ŘEČ.
Ideální spojení na cestě za poznáním lidstva je propojení víry a vědy skrze vědce, kteří přirozeným způsobem prošli iniciací – různou mírou osvícení a duchovního poznání.

Je třeba si uvědomit, že duchovní poznání je svou podstatou duchovní! Z logiky věci tedy plyne, že jej vědeckými metodami potvrdit nelze!!!
Platí však, že vše, co se děje ve hmotě je odrazem života duchovního a kdo tyto zákonitosti zná je schopen vnímat souvislosti mezi nimi.
Víra a náboženství nejsou totéž. V jistém ohledu jsou církve jen jiným druhem politických stran, bojujících v duchu politické ne/moci. Vždy dle toho, kdo je věřícím a v co skutečně na dně své duše věří.


Darwinova teorie hovoří o vývoji druhu, nikoli o vzniku života.

Oficiální věda nezná odpověď na to, jak vznikl život. Nezná tedy jeho původ a tudíž ani podstatu, bez níž nelze vyvodit definitivní závěry. Život je vývoj a opakované přehodnocování a poznávání.

Teprve čas zreviduje pravdivost a úplnost našich poznání.

Nejde o to vědecká poznání jakkoliv znevažovat, ale pochopit jejich limity a z čeho tyto limity plynou.

HOMO SAPIENS – hluboce milující člověk, který vědomě plní své poslání. Je autentický, dělá co miluje a říká nahlas co cítí a co si myslí. Celistvá bytost.

VŠECHNY ŽIVLY V HARMONII
HRAVÉ BEZELSTNÉ DÍTĚ I ZRALÁ MOUDROST. ANDĚL S ĎÁBLEM V JEDNOM TĚLE. BÍLÁ A ČERNÁ V JEDNOTĚ.

Melancholik, sangvinik, flegmatik i cholerik v souladu.
Zpracované hraniční formy projevů všech základních osobnostních typů.
Hluboká zralá osobnost, využívající širokou škálu lidskosti v každém přítomném okamžiku. Reagující na tady a teď, bez předpojatosti a nemocných myšlenkových konstruktů. Osobnost s otevřenou myslí a srdcem.
Nebojí se být vystaven diskusi ani citovým útokům. Vnímá hlubší souvislosti jakými jsou pokusy diskreditovat, manipulovat a zraňovat.


HOMO SAPIENS JEDNÁ VŽDY V SOULADU S BOHEM, SE KTERÝM JE SPOJEN SKRZE OSVÍCENÉHO DUCHA VE SVÉM STŘEDU.
NÁŠ VNITŘNÍ VESMÍR – MIKROKOSMOS, JE UZAVŘENÍM KARMICKÉHO KRUHU PLNĚ SPOJEN S UNIVERSÁLNÍ MOUDROSTÍ NEJVYŠŠÍ INTELIGENCE. VYMAŇUJE SE Z MOCI ÚČELOVÉHO JEDNÁNÍ TEMNOTY V NÁS.

číst dále … 👁

Otevřená mysl

OTEVŘENÁ MYSL JE BDĚLÝM VĚDOMÍM PRÁVĚ NAROZENÉHO DÍTĚTE.
Vědomím, podobajícím se poupěti lotosového květu sajícím doušky poznání ze svých kořenů a okolního prostoru.

Naše vědomí se rozvíjí a učí dle prostředí ve kterém se pohybuje.
V případě neharmonického prostředí se formuje a chová dle výhodnosti – strategie “přežití”.

Otevřená mysl dospělého jedince je stav, ve kterém necítíme potřebu se za každou cenu ztotožňovat s myšlenkami a názory druhých, ani nutkavou potřebu obhajovat a prosazovat názory své.
Stav, kdy se svobodně projevujeme na základě vývoje událostí v daném okamžiku. Tvoříme sobě vlastním, individuálním způsobem.

… více 👁

Pocity

POCITY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO VĚDOMÍ.

Jsou to „informace“ z našeho vnitřního světa – mikrokosmu, jejichž vyhodnocování zásadním způsobem ovlivňuje vnímání sebe samých, druhých i okolního světa – makrokosmu.

Pochopení těchto „informací“ se následně odráží v námi vytvářené realitě.

… více 👁

Rozum a cit

DVĚ STRÁNKY JEDNÉ MINCE.


Mužský a ženský princip jsou součástí bytí každého člověka, bez ohledu na pohlaví.
Rozum a akce + Cit a morální opora

Rovnováha mezi těmito principy zásadním způsobem ovlivňuje zdravé vyhodnocování a schopnost objevovat i přijímat nové smysluplné cesty a to včetně nových paradigmat.

… více 👁

Partnerství

PARTNERSTVÍ JE PRINCIP – NEJVYŠŠÍ FORMA LÁSKY – ZDRAVÁ ZÁKLADNÍ VAZBA – VNITŘNÍ SVOBODA

PARTNERSTVÍ ZNAMENÁ ZDRAVÉ NASTAVENÍ VNITŘNÍCH HRANIC
Žiju-li v lásce a vnitřní harmonii, nedovolím tyto hranice zpochybňovat ani narušovat a zároveň jsem schopen vnímat a respektovat zdravé hranice druhých.

BÝT PARTNEREM ZNAMENÁ MILOVAT.
Neznamená automaticky romantický vztah ve smyslu milujeme se navzájem, nýbrž JSME MILUJÍCÍ.
Nese sebou schopnost otevřeně vyjádřeného názoru na faktické úrovni. A to včetně faktického vyjádření svých citů a pocitů.

Přirozenou součástí partnerství je moudrost, jež je z principu nezištná a nevypočítavá.
K naplnění partnerství je důležité nejen umět názory a potřeby vyjádřit či vyslechnout, ale také činit konkrétní kroky k jejich naplňování.

Nejsme-li na úrovni partnerství, využíváme nižší formy komunikace k tomu, abychom dosáhli svých i nepřiznaných si potřeb a cílů. Nejsme schopni se hlouběji citově angažovat ani zdravě komunikovat, protože jsme energeticky spoutáni v minulosti.

Schopnost navazovat zdravé citové vazby se utváří v rodině a následně v atmosféře kultury a společnosti ve které žijeme.
Šíření pocitu viny, strachu, špatného svědomí či méněcennosti, je běžným nástrojem ovládání a kontroly. Na tomto principu je založena většina nezdravých vazeb v rodině a následně všech nefunkčních osobních i pracovních vztahů.

Číst dále … 👁

Rodina

RODINA JE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ BUŇKA KAŽDÉ SPOLEČNOSTI
Její vnitřní ekosystém je spoluutvářen všemi jejími členy. Do míry, kterou jsou navzájem ovlivnitelní jednotliví členové této buňky je ovlivňováno a harmonizováno jeho celkové klima.
Každá duše vnáší svůj vklad. Vyvíjí-li se v nezdravém či neautentickém prostředí je falešně vedena. Každý člověk tak získává do určité míry pokřivený pohled na realitu a jeho cítění a vnímání, kterým působí na svůj vlastní vývoj a vývoj okolních duší je narušen do doby prozření.
Každá duše však plně zodpovídá za svůj vlastní vývoj i to, do jaké míry a jakým směrem se nechá ovlivnit.

JSME BYTOSTI SCHOPNÉ BEZPODMÍNEČNĚ MILOVAT A TVOŘIT.
JSME STVOŘENI K OBRAZU BOHA – Tvořit, nikoli plodit za každou cenu, je naším posláním.
Milujme se a množme se je poněkud zavádějící slogan… rozmnožovací schopnost má i králík.
K pochopení celého tématu je nutné plně chápat pojem BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA, jež je v dnešní době často omýlan a téměř stejně tak často mylně vykládán! Toto téma je náročné na soustředění a vlastní invenci a proto je jeho hlubší rozbor tématem osobních konzultací, přednášek a debatních kruhů.

Jsme-li v otázce rodičovství těmi vyvolenými, je třeba si uvědomit, že naše děti přicházejí skrze nás, avšak nejsou naším vlastnictvím. Každá lidská bytost je jedinečná a sama utváří svůj svět.
Děti jsou do jisté míry naším odrazem, ale nejsou stejní a je nebezpečné chtít po nich, aby mysleli a chovali se jako my!
Duše si vybírá rodinu, dle toho jakou zkušenost musí zvládnout ke svému dalšímu vývoji a zrání. Dle podobnosti tématu a míry zpracované karmické vazby si vybírá své rodiče.

Nelze se posunout ve svém vlastním vývoji dále, nejsme-li schopni zvládnout základní rovnice života. Nelze nabýt vnitřní harmonie nezvládáme-li bezpodmínečné přijetí členů své vlastní rodiny.
Jsme podprahově poutáni se všemi se kterými si zrcadlíme nezralé vzorce, dokud je neočistíme v sobě samých.

RODINA JSOU DVA A VÍCE

MILUJÍCÍ MUŽ + MILUJÍCÍ ŽENA = VZÁJEMNÁ LÁSKYPLNÁ TVORBA (PŘÍPADNĚ Z TÉTO LÁSKYOPLNÉ TVORBY ZROZENÉ MILOVANÉ, MILUJÍCÍ DÍTĚ)

VĚDOMÝ MUŽ + VĚDOMÁ ŽENA = VĚDOMÉ DÍTĚ
K vnitřní harmonii a souladu páru, je důležitá osobnostní vyrovnanost.
Projevem ideálního spojení muže a ženy je jev zvaný „Intelektuální hašteření.”
Vychází z intelektuální vyrovnanosti. Obdobného SQ (duchovní inteligence) a IQ.
Obdobné archetypy.

Vyrovnaná síla osobností sebou nese výrazný předpoklad, že se pár bude zdravým způsobem doplňovat a nebude vznikat prostor pro nudu či manipulaci a přenos jejích důsledků do rodu.
Osobnostně vyrovnaný, OTEVŘENĚ KOMUNIKUJÍCÍ pár zraje k tvorbě. To znamená, že bude maximálně kreativní a to i ve smyslu PLODNÝ!

Ztrácíme se v překladu života a ztrácíme i svou rozmnožovací schopnost.
Sex stal náhražkou Lásky a milování se. Sexuální politika vymývá mozky davům. Z milování se vytratila tvořivost, hravost, smyslnost a zůstává často jen živočišná mechanická potřeba podporovaná laciností a vulgaritami.
Sex se tak stal obrovským businessem, stejně jako rodičovství.


NEPLODNOST JE NÁSLEDEK NEMOCNĚ (né mocně – né tvořivě) SMÝŠLEJÍCÍCH.
JE MOUDRÝ, PŘIROZENÝ REGULAČNÍ NÁSTROJ, VÍCE ČI MÉNĚ, NE/MOCNÉ DOBY. DOBY, VE KTERÉ SI NEMOCNÁ LIDSKÁ PÝCHA UMANULA, ŽE BUDE ZA KAŽDOU CENU ROVNA BOHU! JSME STVOŘENI K JEHO OBRAZU, NECHÁPEME VŠAK PLNÝ VÝZNAM POJMU TVORBA A NAHRAZUJEME JI UMĚLÝMI ZPŮSOBY!

Umělé oplodnění je v naprosté většině případů znásilňováním hlubších přírodních zákonitostí.

Neplodnost nás upozorňuje na přítomnost duchovní nezralosti jedinců či varováním před spojením nesourodého. Chrání planetu Zemi před necitlivostí a přelidněním v dobách, kdy lidská pýcha dosáhne vrcholu.
V dobách, kdy mocenské nástroje nevědomých nenasytných vydělávají na nevědomosti davů a vyrábí děti jak na běžícím pásu.
Neplodnost jde ruku v ruce s degenerací myšlení a chování lidstva.

Namyšlenost a pýcha západního světa odsuzuje přelidněnost v části světa kde je vysoká negramotnost. Nevidíme si však na špičku svého vlastního vzdělaného nosu a pýcha tak převážila nad Láskou a pochopením skutečné podstaty problému. Vzdělanost je jako zaklínadlo, které se stalo dobrým businessem.
Odsuzujeme druhé a sami problém přelidněnosti prohlubujeme, namísto abychom přemýšleli a hledali zdravou cestu k Lásce a plodnosti v sobě samých.

Pocit všemohoucnosti je nemoc, jež zabíjí vše živé, přirozené a láskyplné v nás.
Vše, co je nemocné na Duchu je nemocné v zárodku a odráží se v mysli, těle i tvorbě.
Odráží se v disfunkcích všeho druhu zrcadlících každou disharmonii v rodině.

Každá disfunkce v myšlení sebou přináší mnohé mylné výklady. Z těchto mylných výkladů vznikají mylné celé závěry, z nichž vznikají postupně větší a větší disfunkce v mysli, odrážející se v psychické či fyzické nemoci, která nabádá k hlubším zamyšlením a spolupráci v celé rodině.

VLASTNÍM MYŠLENÍM A CHOVÁNÍM UTVÁŘÍME NÁŠ SVĚT.
NAŠÍM VLASTNÍM VIDĚNÍM A SMYŠLENÍM PROGRAMUJEME SVÉ ŽIVOTY I ŽIVOTY SVÝCH DĚTÍ.

V dnešním světě uprostřed “bezválečné” Evropy jsme tak zhýčkaní, že je pro nás jakékoli otevřené téma, které je nám nepříjemné problém a tak bojujeme s fiktivními problémy, které si utváříme ve své vlastní mysli. Mylně vykládaná korektnost a bezpodmínečná láska nám vymývá mozky a my se bojíme být sami sebou.

Procházíme-li životem bez výraznějších problémů, jsme ochotni zdramatizovat vše co je v naších očích nedokonalé, abychom si život co nejvíce zjednodušili a odstranili z něj vše nepohodlné, co poukazuje na naší vlastní nedokonalost! Nemáme-li milujícího, autentického partera, ztrácíme se v překladu.
Duchovní růst pak silně pokulhává za růstem vnějším – hmotným a je velmi naivní představa, že se to v našich životech a rodinách dříve nebo později neprojeví.

Proto může být pro ženu například i laktační psychóza velmi přínosnou zkušeností a výrazným ozdravným procesem, chápeme-li fakt, že čím větší změnou v rámci těhotenství a porodu projdeme, tím lepšími maminkami jsme. Jde totiž také o to, jaká duše do rodiny přichází…
Laktační psychóza není jednoduchá záležitost, takže bych si ji nedovolila zlehčovat již proto, že jsem touto nelehkou zkušeností sama prošla a vím naprosto přesně o čem hovořím!

Podstata mateřské a otcovské Lásky není jen otázkou krve, nýbrž především otázkou zralého Ducha a otevřeného srdce
Velkého srdce, které spojuje, nabádá a vlastním příkladem vede k Lásce a spolupráci, bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, zdraví, inteligenci, barvu očí a problémy, bolesti i strasti, které sebeou život v nevědomé rodině přináší.

Vnitřně nezralý jedinec a páry, které nejsou v harmonii získávají skrze péči o děti či zvířata pocit naplnění a sebehodnoty.
Děti i zvýřata se tak stala náhradní výplní života i obchodním artiklem všeho druhu.
Bezbrannost a roztomilost dětí a zvířat dokáže v nevyzrálých osobnostech probouzet potřebu pečovat, ale v takových rodinách je tok energií chaotický vytvářející a prohlubují nezralé vazby a karmické dluhy.
Tento nepochopený fakt je nebezbpečný v tom, že se tito nezralí, dospělí jedinci vnímají jako milující bytosti a tak se v nefunkčních vztazích ani nesnaží o změnu u sebe samých. Obviňují své partnery či své okolí z problému, který je jejich vlastní.
Jejich vlastní nenaplnění Láskou se odráží v různých disfunkcích, nemocech a nenaplněných rodinných vztazích.

„NEPLODNOST” je důsledek nepochopení přírodních zákonitostí. Jde o přirozený výběr v rámci druhu.
Dlouhodobé popírání vnitřní Pravdy, nám brání vidět sebe samé v Pravdě a možnosti opětovného propojení se s původním zdrojem a vnitřním naplněním.
Nezralé osobnosti prosazují svou ne/mocnou vůli za každou cenu a svou duši i svůj rod tím nevědomky vedou k záhubě.
Z TOHOTO DŮVODU JE NEZBYTNĚ NUTNÉ VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST VÝBĚRU PARTNERA A JEHO SMÝŠLENÍ I CÍTĚNÍ. OBZVÁŠTĚ JSME-LI PŘIPRAVENI ZALOŽIT RODINU!

Jelikož je problematika neplodnosti pro mnohé ženy i muže choulostivá a citlivá je dále předmětem osobních konzultací, besed a přednášek.

… více 👁

Muž & žena

POSLÁNÍM MUŽE I ŽENY JE BÝT MILUJÍCÍM ČLOVĚKEM A TVOŘIT.
Nikoli za každou cenu plodit.

A na počátku bylo slovo…
Slovo je zdrojem poznání i sváru. Ztrácíme se v překladu.
Slovo je počátkem komunikace mezi lidmi.
Počátek tvorby je myšlenka. Myšlenka přivedená k realizaci – činům.
Zraňující slovo není čin, je vyjádřením názoru. Nejde jen o to co říkáme, ale jak a za jakých okolností jej říkáme. Člověk, který nemiluje sebe, slyší jen půl pravdy. Slyší jen to, kým je on sám.

Slovo i Lásku si překládáme tak, jak jsme se je my sami naučili vnímat od těch, kteří jsou nám nejvíce podobní.

ADAM a EVA
Naši prapředkové žijící v Ráji.

RÁJ = BYTÍ. Stav vnitřní jednoty a harmonie
PEKLO = BEZ/MOC. Odtrženost od původního zdroje vedoucí k vnitřní separaci, rozpolcenosti a nejistotě nahrazované lidskou pýchou a potřebou pozemské kontroly a umělé MOCI.

PÝCHA = SOUČÁST LIDKÉ NEVĚDOMÉ ČÁSTI MYSLI A DUCHOVNÍ NEZRALOSTI, VEDOUCÍ K NUTNÉ ZKUŠENOSTI A DOZRÁNÍ. .
SOUČÁSTÍ PÝCHY JE NEPOCHOPENÍ A NEPŘIJETÍ STVOŘITELE – RODIČOVSKÉ AUTORITY

ZNOVUZROZENÍ – OPĚTOVNÉ NASTOLENÍ VNITŘNÍHO ŘÁDU V SOBĚ SAMÝCH A SPOJENÍ SE S HLUBŠÍM VNITŘNÍM VEDENÍM

Znovuzrozený ADAM a EVA v nás = otevřená mysl + otevřené srdce
Otevřená mysl je bystrá a vnímá podstatu problému. Nesoudí sebe ani druhé. Plně vnímá a posuzuje fakta a vyhodnocuje situaci. Vždy hledá cestu, nikoli viníka.
Nezralá mysl je uzavřená, nahlodávána nezralými myšlenkami, jednoduchýcmi „pravdami” a soudy.

Otevřené srdce zahojená všechny emoční zkušenosti. Takové srdce je silné a odvážné. Neuhýbá před otevřenou debatou ani nezbytnou konfrontací v pravý čas. Zrale tak předchází zbytečnému citovému zranění.
Nezralé srdce se citově neotevírá ani když je třeba, jelikož nechce měnit stav věcí. Žije pohodlně v roli oběti, viníka a především v roli soudce druhých. Tato role mu většinou přináší jisté výhody či potřeby, které si nepřipouští a tímto způsobem si je zajišťuje.
Podstatou je nepochopení a nepřijetí sebe samých a zákonitostí Lásky. Takový člověk je neupřímný k sobě samému a opakovaně potlačuje s/vědomí jež na něj různými způsoby tlačí zevnitř i z venčí.

NEMOC = NEzralá MOC v rukou ztraceného člověka jednajícího na základě hlubší nevědomosti a slepé pýchy plynoucí z odtrženosti od Boha. Tato ztracenost nás vede k pocitům nadřazenosti či poníženosti a nezralých soudů, které se nám promítají do našeho života i těla.

DNEŠNÍ MUŽI A ŽENY MUSÍ SVÉST VÍTĚZNÝ BOJ S NEVĚDOMOSTÍ A PÝCHOU, ABY SE MOHLI ADAM A EVA V NÁS OBRODIT A DOZRÁT

ZÁKLADNÍM PROJEVEM „IDEÁLNÍHO” SPOJENÍ MUŽE A ŽENY JE JEV ZVANÝ „INTELEKTUÁLNÍ HAŠTEŘENÍ.”
Vychází z intelektuální vyrovnanosti osobností.
Obdobného SQ (duchovní inteligence) a IQ.

Tato vyrovnanost je základním předpokladem a nejúčinnějším prezervativem proti zavlečení nudy a manipulace do vztahu! Je to úroveň komunikace v binárních kódech.

Živá INTELIGENCE je „sexy”.
Nejen tělo, nýbrž především mozek a naše duše potřebují živé podněty k růstu a uspokojení z jejich naplnění!
Je nám třeba uspokojivých “odpovědí” v rozumové i citové oblasti! Jde o intelektuální uspokojení naplňující nás klidem na duši a jejím naprostým uvolněním – pravidelným osvobozením.


KDE OBOUSTRANNĚ ZRAJE CIT A CITOVÁ INVESTICE DO VZTAHU JE VYROVNANÁ, DOCHÁZÍ K OPAKOVANÉ VNITŘNÍ OBRODĚ – „ZNOVUZROZENÍ” OBOU PARTNERŮ I VZTAHU.

Vše co ne/dáváme, dostáváme zpět v podobě ne/naplněného vztahu se sebou samým.

Pár, který neprochází pravidelně diskusemi, tříbením názorů a není ochoten snášet konstruktivní kritiku partnera, nemůže zrát k Lásce. Láska je neustálý proces růstu.
Citové havárie v partnerství jsou zde proto, abychom poznali a porozuměli sobě samým a životu.

BĚHEM DĚTSTVÍ JSME „INFIKOVÁNI ENERGETICKÝMI VAMPÍRY,” KTEŘÍ VLÁDNOU MANIPULAČNÍMI TECHNIKAMI.
Stáváme se tak vhodným partnerem pro obdobně infikovanou „oběť”, se kterou podvědomě „bojujeme o přežití”.
Cítíme potřebu se vymezovat a stále o něco bojovat s každým v němž si svůj vlastní problém zrcadlíme či do nějž si svůj problém projektujeme. Jedovatá „uštknutí” tak šíříme nevědomky dál.
DĚJE SE TAK, DOKUD NEPROZŘEME A NEOSVOBODÍME SE OD ROLÍ OBĚTÍ, VINÍKŮ A SOUDCŮ V NÁS a nezačneme se svým okolím otevřeným způsobem komunikovat a tvořit.

Jako děti jsme bezpracně sály mléko z prsu své matky a jako nezralí „dospělí” chceme stejně bezpracně sát Lásku a pozornost milujících bytostí, které jsou díky vytrvalé vnitřní práci silnější a vnímavější.

ZRALÁ VOLBA PARTNERA A SPOLEČNÝ DUCHOVNÍ RŮST JE PŘIROZENÝM, DLOUHODOBÝM KLÍČEM K BODU „G“ A PŘIROZENOU “MODROU PILULKOU” ZÁROVEŇ.
Propojuje, stimuluje a harmonizuje naše duše, těla i životy. Dává sílu se hlouběji propojovat a zároveň se vnitřně osvobozovat a růst do indivituality. Uvolňuje potenciál zdravé dynamiky v našem vztahu.

Tato dynamika je podstatou láskyplné komunikace, jež činí dlouhodobě z obyčejných “čísel” čísla vrcholná.
Čísla vítězů, jejichž barvitý nadhled vítězí nad těmi, pro které je život pouhou černobílou partií rozumu na šachovnici života.

Sexualita muže a ženy má vypovídající hodnotu o nich samotných
Tato výpověď, však nesouvisí s hodnotou muže ani ženy.

MILOVÁNÍ SE je, za jistých okolností, důležitou výměnou energií mezi mužem a ženou. V případě opakovaného porušování vnitřních hranic ohrožujeme svá éterná těla, která mají přímou souvislost s otupením duchovní inteligence a ztrátou přirozené spirituality.

Laciný markteting podporovaný médii mocně vymývá mozky davům a přesvědčuje, že ztopořený penis dělá muže mužem! Ženám podvrhuje degradují či dogmaticky dokonalé pohledy na život upevňující ne/mocné vzorce chování.

Neschopnost citlivě naslouchat svému nitru a následně i partnerovi, vyvěrá v necitlivou či přecitlivělou komunikaci. Součástí této komunikace je i řeč těla.
Otevřené, plodné komunikace mezi mužem a ženou se nedostává stále více, stejně jako se nedostává láskyplné, plodné komunikace jejich těl.

V rychle se měnící přetechnizované době, chceme, aby bylo vše přesně tak, jak si to představujeme, kdy si to představujeme a nejlépe teď hned!

Člověk i lidstvo prochází kolečkem poznání, aby se zkušenost Adama a Evy pochopila v plném světle.


V DNEŠNÍM CHAOSU SE ŽENY, STEJNĚ JAKO MUŽI CHOVAÍ JAKO „MIMOZEMŠŤANÉ“.
Máme ve znaku Mars a Venuši a stále se ztrácíme v překladu.

Není jednoduché rozpoznat hluboce milujícího muže či ženu, jelikož se nevyznáme v sobě samých.


MUŽI A ŽENY JSOU SI ROVNI. MUŽI A ŽENY NEJSOU STEJNÍ. LIDÉ NEJSOU STEJNÍ!

LIDÉ, RODY A KULTURY, PODLÉHAJÍ ZÁKLADNÍM PŘÍRODNÍM ZÁKONITOSTEM.
NELZE ŽÍT SVOBODNÉ ŽIVOTY V SOULADU S TĚMITO ZÁKONITOSTMI, VĚŘÍME-LI, ŽE PRAVDA JE PRŮMĚR VYČTENÝ ZE STATISTIK! STATISTIKA JE „PRAVDA” A NÁVOD NA UDRŽENÍ DAVU POD KONTROLOU.

KAŽDÝ NESVOBODNÝ JEDINEC CHCE PAK BÝT ORIGINÁLNÍ ZA KAŽDOU CENU, PRÁVĚ PROTO, ŽE ŽIJE DLE VZORŮ “ÚSPĚŠNÝCH” ČI NÁVODŮ VYČTENÝCH ZE STATISTIK. VNITŘNĚ PAK ŽIVOŘÍ A URVOU CO SE DÁ I ZA CENU POTLAČENÉHO LIDSTVÍ A SVOBODNÉHO DUCHA V SOBĚ SAMÉM.

Duše je bezpohlavní. Volba pohlaví vychází z potřeby dozrát k celistvosti. K vnitřní harmonii a přijetí druhých, stejně jako sebe samých. Procházíme různými zkušenostmi a pohledy na život a problematiku.
Toto téma je pro nezasvěcené těžký oříšek a proto je předmětem individuálních konzultací či besed.

… Číst dále 👁

Lidský mozek

LIDSKÝ MOZEK JE NEJVYŠŠÍ MODEL „ŽIVÉHO PROCESORU” NA ZEMI.

Je dokonalým nástrojem člověka, jehož individuální vědomí prochází na planetě Zemi důležitou zkušeností, obohacující kolektivní vědomí (nadvědomí) naší vesmírné rodiny.

Individuální vědomí je nejvyšším operačním systémem člověka.

Láska je nejvyšším programem našeho vědomí.

Skrze otevřené vědomí a jeho rozšiřování otevíráme zdroje nejvyšší inteligence a jsme schopni tvořit v lásce a harmonii.
Postupnou integrací a rozšiřováním svého Ega, roste naše vlastní Láska, sebe přijímání i přijetí druhých. Rosteme k jednotě.

V momentě odklonu od lásky a pravdy ztrácíme sebe samé. Postupně se tak vytrácí možnost transformace a „znovuzrození“ a tento proces se odráží i na degeneraci mozku.

ROZPADÁ SE JEDNOTA A ODDĚLUJÍ SE NEJCITLIVĚJŠÍ ČÁSTI CHRÁNÍCÍ NÁS PŘED NEMOCNÝMI VOLBAMI, SEBEDESTRUKCÍ A ZÁNIKEM RODU I DRUHU.

… více 👁

Země

ŽIVÝ ORGANISMUS ZRCADLÍCÍ VÝVOJ A STAV LIDSTVA.

Okamžikem splynutí s vědomými milujícími lidmi, zklidní své vášnivé nitro a utichnou všechny rozbouřené živly.
Teprve pak nastane čas láskyplně vydat všechno své ovoce a nasytit skutečné potřeby bytostí tvořících v souladu s ní.

Zdravý a celistvý charakter se tříbí životem, majícím své zákonitosti a fáze, stejně jako Země.

… více 👁

Vědomí

PLNÉ VĚDOMÍ JE STAV BYTÍ.


NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ BYTÍ JE LÁSKA. CELISTVOST A HARMONIE.
JE TO STAV NA ÚROVNI PLNÉHO VĚDOMÍ SI SEBE SAMÉHO. SOUHRA ČAKER A HARMONIE NA VŠECH JEJÍCH ENERGETICKÝCH ÚROVNÍCH.

PŘIROZENÝM ZPŮSOBEM JSME SCHOPNI ZRÁT DO STAVU BYTÍ SKRZE ŽITÍ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU.
Ve vysokém stupni vědomí jsme shopni komunikovat v plně bdělém stavu a sobě vlastním, přirozeným způsobem mimosmyslově komunikovat.

… více 👁

 

Kontakt

Magdalena Soušková
Salon Be Lovely
Kolowratský palác
Na Příkopě 17
Praha 1
  +420 603 231 929